Elections

Main Page  Articles Photo Gallery  Videos  Media

 

October 22, 2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
   
October 29, 2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
   

به خیر گذشت!

 
 
   
October 08, 2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
   
October 15, 2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
   

ایرانی به ایرانی رای میدهد

نقش حساس ویلودیل در انتخاب یک نماینده ایرانی

آیا تا به حال از خود پرسیده ایم که کانادائی واقعی کیست، و کانادائی فکر و عمل کردن چیست؟ آیا آنهائی که چند نسل زود تر از ما به این کشور مهاجرت کرده اند توانسته اند که وابستگی های خود را آنچنان از فرهنگی که به همراه داشته اند رها ساخته، و فرهنگ نوئی را بنا کنند که بتوانیم آن را فرهنگ کانادائی بنامیم؟

حزب کانسرواتیو در سالیان اخیر چنان عمل نموده است که اکثریت جامعه نیاز به تغییر را لازم می بیند. جاستین ترودو نیز با بهره گیری از شهرت پدر، تصویری جوان، صادق و پرانرژی، و با شعار هائی که تغییرات اساسی را نوید میدهند، توانسته به حزب لیبرال حال و جان مجددی بدهد. .

October 30,  2014
با تشکر از ایران استار و شهرما

جهمنی به نام سیاست

در چند ماه اخیر کامیونیتی ما به شدت درگیر فعالیت های سیاسی بوده که با وصف موفقیت های حاصله، فشار سنگینی برای همه و بخصوص آنهائی که فعالانه در آن شرکت داشته اند، بوده است. انتخابات استانی اونتاریو، انتخابات درونی حزب لیبرال در ریچموندهیل و ویلودیل و انتخابات شهردار و نمایندگان شهری حالت خاصی را نه فقط در کامیونیتی، بلکه در جامعه بزرگتر بوجود آورد.

 

March 26, 2015
با تشکر از ایران استار و شهرما
   

از توجه دولتمردان به کامیونیتی استقبال کنیم

توجه سیاستمداران، آنهم در رده های بالا، به کامیونیتی ما نشان از تغییر و تحولاتی میباشد که اخیرن شاهد آن بوده ایم. حضور سه کاندیدای ایرانی از هر دو حزب رقیب در انتخابات ماه اکتبر میتواند یکی از دلایل اصلی آن باشد. مطمئنن در ماه های آینده و با نزدیک شدن انتخابات این روابط بیشتر هم خواهد شد. استقبال از این توجه ها میتواند در بوجود آمدن روابط مناسب با دولتمردان وقت و آینده کمک مهمی باشد.

October 2,  2014
با تشکر از ایران استار و شهرما
 

اینبار نیز به خیر گذشت

دیگر نباید برای کسی جای شکی باقی مانده باشد که حضور دو کاندیدای ایرانی در یک حوزه نه فقط به ضرر آنها نبوده  بلکه باعث موفقیت یکی از آنان هم گشته است. موفقیت علی احساسی در ویلودیل بعد از موفقیت مجید جوهری در ریچموندهیل دلایلی بر صحت این گفته میباشند. حضور دو کاندیدای ایرانی در هر کدام از این حوزه ها باعث گردید که در مجموع تعداد بیشتری از افراد کامیونیتی علاقمند به شرکت در انتخابات گردند. . بخصوص که افراد بسیاری وجود داشتند که فقط به صرف حمایت از یکی از این کاندیدا ها به پای صندوق رای آمده وگرنه تمایلی به شرکت در انتخابات در آنها وجود نداشته است.

October 9,  2014
با تشکر از ایران استار و شهرما

مزه آزادی و دموکراسی واقعی تلخ است، باورش مشکل و پذیرش آن ناممکن

پنج شنبه گذشته مایکل پارسا دراولین دیدار جمعی انتخاباتی خود با عده ائی از اهالی ریچموندهیل در رستوران شیراز، به صورت رسمی حضور خود را در انتخابات فدرال اکتبر 2015 به نمایندگی از حزب کانسوراتیو در ریچموندهیل اعلام نمود. در این گردهمائی که بسیاری از افراد کامیونیتی و چهره های سرشناس ایرانی و غیر ایرانی شرکت داشتند،  

September 18,  2014
با تشکر از ایران استار و شهرما
   

از انتخابات ریچموندهیل چه آموختیم

 

انتخابات اخیر درون حزبی لیبرالها در ریچموندهیل حاوی نکاتی میباشد که میتوانند در شناخت اجتماعی ما نسبت به کشور و کامیونیتی ایرانی کمک نمایند. در انتخابات پارلمانی انتاریو که در ماه جون انجام گرفت، بیش از 14000 نفر به رضا مریدی از حزب لیبرال رای داده اند. در صورتیکه در انتخابات درونی همان حزب که اخیرن انجام گرفت، با اینکه حدود 2000 نفر فرم عضویت در حزب را پر کرده بودند فقط نیمی از آنان در این انتخابات شرکت کرده اند.

September 25,  2014
با تشکر از ایران استار و شهرما

انتخاب اول و دوم ویلودیل
 دو کاندیدای ایرانی

تا سه شنبه 25 سپتامبر چند روزی بیشتر باقی نمانده است. روزی که لیلی پورزند و علی احساسی دو کاندیدای ایرانی در انتخابات درون حزبی لیبرال ها در حوزه ویلودیل، و به نحوی کامیونیتی ما حاصل تلاش یکساله خود را شاهد خواهند بود. حضور دو کاندیدای ایرانی در این انتخابات، مانند انتخاباتی که چند وقت پیش در حوزه ریچموندهیل انجام گرفت، نشان دهنده توجه کامیونیتی ما به سیاست و آنچه در کانادا میگذرد میباشد.

September 04,  2014
با تشکر از  شهرما
   

همبستگی های قومی نه تنها در تضاد با منافع کانادا نیست، بلکه ضامن اجرای اصول و قوانین حقوق بشری نیز هست.

 کمتر کسی در باره منافع همبستگی های قومی و منافع آن برای کانادا سخن به میان میاورد. اینطور در اذهان عمومی غالب شده است که هر گونه تلاش برای بوجود آوردن همبستگی های فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و ملیتی خاص، تضعیف همبستگی عمومی در جامعه بزرگتر است. به طور کلی در دنیای امروز که حقوق فرد از اهمیت خاصی بخوردار شده، این فکر مردود میباشد. خوشبختانه آنچه نهفته در قوانین حقوق بشری بوده و ماهیت آنرا میسازد، روز به روز در

September 11,  2014
با تشکر از   ایران استار  

با پیروزی مجید جوهری ورود

 اولین نماینده ایرانی در پارلمان

 فدرال حتمی شد

با پیروزی مجید جوهری در انتخابات درونی حزب لیبرال که روز یکشنبه گذشته با حضور سه کاندیدای دیگر از جمله کاوه شهروز برقرار شد، و شرکت مایکل پارسا نماینده ایرانی از حزب کانسرواتیو در انتخابات فدرال سال آینده، ورود اولین نماینده ایرانی در پارلمان فدرال در اتاوا تضمین گردید.

 March 20 2014
با تشکر از  ایران استار برای چاپ این مقاله

رویاروئی انتخاباتی تن به تن درکامیونیتی

October 31, 2013
ایران استار

آغاز کمپین کامیونیتی، کاندیدای اصلی انتخابات در تمام حوزه ها

October 24, 2013
ایران استار

نامه سرگشاده به کاندیدا های انتخاباتی

October 10, 2013
ایران استار

سه کاندیدای انتخاباتی و آزمایشی بزرگ از برای کامونیتی

October 03, 2013
ایران استار - شهرما

سه کاندیدای انتخاباتی و فرصت طلائی برای کامونیتی
 

October 03, 2013
سلام تورنتو

نظر خواهی سلام تورنتو - یک کاندید یا چند کاندید؟

September 11, 2013

بنیاد پریا - دعوت عمومی
 

 

Last Edited 23/10/2015 - For all comments on this site info@signandprint.ca