General Issues Related to the Community

Main Page  Articles Photo Gallery  Videos 

   
متن دعوتنامه از کاندیدا ها، رسانه ها، فعالان اجتماعی وسران قوم
  جهت شرکت در جلسه چهارم
- "گفت و شنود" تحت عنوان
 
آیا به صرف ایرانی بودن باید به کاندیداهای ایرانی رای داد ؟
 

آنرا بهانه ای قرار داده تا بر بی تفاوتی و یا غرض ورزی خود سرپوشی گذاشته باشند. تا به حال ندیده ایم حتی یک نفر از آنها در جلسات کاندیدا های غیر ایرانی شرکت کرده باشد، در باره آن صحبت، تبلیغ و اطلاع رسانی نماید.

مطرح کردن این سئوال از طرف این گروه از یکطرف و شرکت تک تک شما از طرف دیگر میتوانند تحولی در جامعه بوجود بیاورد. دیده ایم که بعضی اوقات شهامت، جسارت، ابتکار، و به خصوص خارج از ساختارهای شرطی و فکری عمل کردن یک نفر روند تاریخ را تغییر داده است.

به طور سربسته و خلاصه همی گویم، که چه بهتر بر سر سفره کافر لبیک گفتن، تا که مومن و کافر دریابد، نور ز سایه مبرا  و ز تاریکی هست بدور.

چند خواهشی دارم:

 در این جلسه شرکت کنید.

ما را قبل از آن مطلع کنید تا به اعلام آن بر اهمیت این گردهمائی بیافزائیم و این باعث گردد که علاقه بیشتری در افراد جامعه نسبت به شرکت در این گردهمائی و فعالیت های جمعی بوجود بیاید
.
 ما را در راه بوجود آوردن اتحاد در جامعه، و به موفقیت رساندن انتخابات پارلمانی و انتخابات آینده کنگره راهنمائی کنید
.
 این نامه پر ز امید را نا امید نسازید.

حامی تک تک شما - مهدی شمس - "همبستگی و حمایت"

گفت و شنود - جلسه پنجم - جمعه 17 ژانویه 2014 - ساعت 6 الی 9 بعدازظهر - اتاق شماره 2 - نورت یورک سیویک سنتر-5100 خیابان یانگ

در ضمن برای دیدن فیلم های مربوط به جلسه چهارم "گفت و شنود" لطفا به سایت همبستگی مراجعه کنید:

www.hambastegi.ca

 خیلی دوست داشتم این ایمیل را به صورت فردی، دقیقتر و آشکار تر برای یکایک شما مینوشتم. متاسفانه برای آنچه که در حال تدارکش هستیم وقت بسیار اندک است.

گردهمائی تحت عنوان " آیا به صرف ایرانی بودن باید به کاندیدا های ایرانی رای داد؟" در پیش است که اطلاعات مربوط به آن در پایان این ایمیل مندرج شده است. هسته مرکزی این گروه که تعدادشان خیلی محدود میباشد همگی از کهنه کاران و فعالان سیاسی - اجتماعی جامعه ما میباشند که بر همه آشنا میباشند. متاسفانه روند جریانات آن ها را از جمع جدا ساخته و نسبت به کامیونیتی دید منفی پیدا کرده و هیچ امیدی در آنها نسبت به وجود آوردن اتحاد در جامعه باقی نمانده. این گروه ماهانه یکبار به دور هم جمع میشوند و در رابطه با موضوع های مختلف گفتگوئی هائی دارند. به دلیل آنکه تعداد شرکت کنندگان اندک، اکثرا همفکر و همگی به طور خصوصی دعوت شده اند این گفتگو ها بسیار دوستانه میباشند. یکی یا دو تائی هم بودند در این میان، از جمله "همبستگی و حمایت"، که سعی بر این داشتند که دیگران را متقاعد کنند، که اگر این گفتگو ها به صورت علنی و عمومی اجرا گردد به نفع جامعه خواهد بود. خوشبختانه این تلاش نتیجه خود را داد، جلسات عمومی و امکان ضبط و پخش صوت و تصویری آن هم به وجود آمد. که اولین آن که مربوط به جلسه چهارم میباشد تهیه شده و برای دسترسی به آنها میتوان به سایت "همبستگی و حمایت" مراجعه نمود.

"همبستگی و حمایت" با شرکت در اکثر گردهمائی ها بدون در نظر گرفتن مرام، باور و هدف آنان سعی بر آن دارد که محور مشترکی در میان گروه هائی گردد، که با یکدیگر هیچگونه تماس و فعالیتی ندارند.

از طرف دیگر می بینیم که در چند ماهی که از شروع فعالیت های کاندیدا ها از برای انتخابات آینده میگذرد، شور و حال لازمه در جامعه بوجود نیامده است. مطمئنن اگر به همین منوال پیش برود نتیجه چندانی نخواهیم داشت. خاموشی و سکون مسلط براکثریت جامعه، نبودن ابتکار عمل از طرف کاندیدا ها، بیش از یک بودنشان در بعضی از حوزه ها، عدم اتحاد در تمام سطوح جامعه و بخصوص عدم یک استراتژی جمعی، جملگی دست به دست هم داده اند که اوضاع به صورت فعلی باشد

جهت تغییر این روند باید کاری انجام داد وگرنه خود به خود تغییری بوجود نخواهد آمد. طرح این سئوال که " آیا به صرف ایرانی بودن باید به کاندیداهای ایرانی رای داد" که اولین بار در گردهمائی "میت و اند گریت" کنگره توسط جناب تاجدولتی مطرح شد، سئوال کاذبی میباشد که آن دسته از افرادی که متاسفانه تعدادشان هم کم نیست.

Last Edited 06/09/2016 - For all comments on this site info@signandprint.ca