Iran-Canadian Congress - ICC

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Elections
By-Law

آزادید که به


 کشورتان برگردید!

 

January 29, 2015
با تشکر از ایران استار و شهرما  

یکی از اعضای کمیته حقوق بشر کنگره ایرانیان که در آن جلسه حضور داشت، پوستری را به جناب نماینده ویلودیل میدهد که محتوای آن بیانگوی سرنوشت مسعود حاجیوند میباشد. که هفت ماه دربازداشت اداره مهاجرت بوده، دو بار اقدام به بازگرداندن او به زور شده، یک بار اقدام به خودکشی کرده و حاصلش از هم پاشیدن زندگی خانوادگی و وضعیت مالی آنها، میباشد.

عدم آگاهی جناب لیونگ از اوضاع ایران و ایرانیان کانادا تا آنجائی پیش میرود که بسته شدن سفارت کانادا در ایران را نتیجه و بعد از بسته شدن سفارت ایران به تصمیم جمهوری اسلامی در اتاوا میداند. ایشان عدم اطلاع و گستاخی خود را به جائی میرساند که چندین بار تکرار مینماید که ما معترضین " آزاد هستیم که برگردیم" و یا اینکه "اگر اینقدر به ایران علاقمند میباشیم چرا به کانادا آمده ایم". ایشان شاید نمیداند و یا نمیخواهد بداند که پنج میلیون ایرانی نه به خاطر شرایط اقتصادی و رفاه بیشتر، بلکه برای نجات جان و شرف انسانی خود از کشوری که به آن عشق میورزند گریخته اند. ایشان همچو مشتی از خروار، نمایانگر دید دولت کانسرواتیو هارپر میباشد که مهاجرین را میهمان و یا بیگانه می انگارند، که جز تسلیم به سیاست های غلط دولت و یا برگشت به کشور شان راه دیگری ندارند. لیونگ از یاد برده است که باقی ماندنش در اتاوا، بعد از اکتبر امسال، در دست تک تک این افرادی میباشد که امروز او آنها را چنین تحقیر میکند. هم او و هم ما فراموش کرده ایم که شهروندانی با حقوق برابر میباشیم. بی توجهی اکثر مهاجرین که نه تنها اصالت خود را از دست داده اند، بلکه از هویت کانادائی جز یک پاسپورت چیز دیگری نیافته اند، باعث آن شده که دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در این کشور نیز هر روز معنی خود را بیشتر از دست دهد.

باشد که ترک جلسه تعدادی از شرکت کنندگان به عنوان اعتراض، پشتکار، تلاش بی وقفه و تماس پرویز حقگو با رسانه ها، مصاحبه تلویزیونی سی تی وی با ایشان، و استقبال بی نظیر ایرانیان از فیلم کوتاهی که شاهدی بر گستاخی های جناب لیونگ میباشد، آغازی برای یک حرکت جمعی بوده که تا معذرت خواهی حزب کانسرواتیو و یا انتخاب علی احساسی به عنوان نماینده ویلودیل در اتاوا در ماه اکتبر ادامه پیدا کند. از کنگره ایرانیان انتظار میرود که به سهم خود با بیانیه و نوشتن نامه های اعتراض آمیز به هارپر، حزب کانسرواتیو و جناب لیونگ، همصدائی و همبستگی کامیونیتی را در این مورد نمایانگر باشند.

جای دارد از طرفی از انجمن خبرنگاران قومی جهت برقراری این جلسه تشکر نمود. از طرفی هم نسبت به جمع آوری اعلامیه های دعوت به مشارکت با کنگره ایرانیان و حمایت از پناهجویان که در این جلسه توزیع شده بود، گلایه نمود. چه خوب میبود که این انجمن هدف خود را از دعوت دو بار یک نماینده کانسرواتیو و آنهم به فاصله ای خیلی کوتاه، در حوزه ای که یک کاندیدای ایرانی برای انتخابات فدرال آینده، وجود دارد علنی نماید، تا مبادا شایعات جای اطلاعات را پر کنند. بخصوص که آنها با تماس تلفنی خود با تلویزیون سی تی وی، آنهم در آخرین دقایق قبل از پخش مصاحبه و استفاده از کلمه "تهاجم" در اظهار نظر خود، جای وسیعتری را برای نتیجه گیری های شخصی باز نگاه میدارد.

خوشبختانه این جلسه به صورت کامل ضبط شده است که ویدئو های آن در شش قسمت، مصاحبه تلویزیونی جناب حقگو، نامه پوزش خواهی جناب نماینده، و پیشرفت این مورد در آینده از طریق سایت همبستگی در اختیار همگان میباشد. همبستگی و حمایت سعی مینماید که با جمع آوری اطلاعات در رابطه با کامیونیتی، بخصوص کنگره ایرانیان، پناهجویان، انتخابات، کارگران و موارد مشابه دیگر در بوجود آوردن آگاهی، اتحاد و همبستگی قدمی بردارد. از این رو از کلیه علاقمندان دعوت مینماید که به این حرکت جمعی بپیوندند.


Facebook/hambastegi.hemayat
facebook/ICC 2014 
Election facebook/Letís Talk Iranian Canadian Congress!
 I'm an Iranian-Canadian too

شاهد آن هستیم که هر روز تعداد برنامه هائی که در کامیونیتی صورت میگیرند افزایش مییابد. نه تنها حضور در تمام آنها غیر ممکن میباشد، بلکه در بعضی اوقات تداخل زمانی نیز مشکلاتی بوجود میاورند. بطور نمونه همزمان شدن دو برنامه، یکی "گفت و شنود" که در رابطه با آزادی زبان در کنگره ایرانیان بود، و در سیویک سنتر نورت یورک اجرا شد، و دیگری سمینار تغییرات قوانین مهاجرت و شهروندی کانادا که در بنیاد پریا با شرکت مایکل پارسا، مجید جوهری و علی احساسی، در روز یکشنبه 25 ژانویه برقرار گردید را عنوان نمود. "همبستگی و حمایت" چند زمانی میباشد که از کلیه برنامه هائی که در آنها شرکت داشته و در رابطه با کامیونیتی میباشند، فیلم و گزارشاتی تهیه کرده که از طریق یوتوب، و نشریات آنها را در دسترس همگان قرار میدهد. متاسفانه محدود بودن امکانات اجازه نمیدهد که به کلیه برنامه ها پوشش داده شود. چه خوب بود که کنگره ایرانیان با بوجود آوردن کمیته گزارش و خبر از علاقمندان دعوت میکرد که در این جهت همکاری نمایند. بخصوص که در کامیونیتی بزرگ ما در تورنتو، مطمئنن کسانی هستند که در گذشته در زمان اشتغال با این امور آشنائی داشته، و امروز که وقت زیاد تری دارند، میتوانند در نوشتن مقالات و گزارشات همکاری داشته باشند. این نوع فعالیت ها که بیشتر به همت داوطلبان صورت میگیرد، برای کنگره هیچگونه هزینه ای نداشته، بلکه اعتبار قابل توجه ای هم برای آن نهاد بوجود میاورد.

شنبه گذشته، انجمن خبرنگاران و نویسندگان قومی آمریکای شمالی، گردهمائی با حضور چانگسون لیونگ، نماینده پارلمانی از حزب کانسرواتیو در اتاوا از حوزه ویلودیل، و افراد کامیونیتی برقرار مینماید. در این برنامه وزیر "دموکراتیک رفرم" در دولت هارپر نیز شرکت داشته که با تاخیر قابل توجه ای در اواخر برنامه در گفتگو ها شرکت میکند. تعداد کم افراد کامیونیتی در این جلسه نتوانست از کیفیت مبادلات بیانی که تا حدودی شکل مجادله به خود گرفت، بکاهد. بلکه به عکس باعث آن گردید که گفتگو ها بر سر موضوعات جدی و جمعی که کامیونیتی با آن مواجه میباشد، متمرکز گردند. عدم وجود عدالت در نحوه انتخاب مهاجرین که در قوانین جدید وجود دارد، و سیاست های خارجی غلط و تبعیض گرایانه دولت کانسرواتیو که عواقب آنرا ایرانیان چه در داخل کشور و چه در کانادا میپردازند، موضوعاتی بودند که بیشترین توجه را به خود جلب کردند.

خانم رویا گلسرخی با مقایسه روابط نزدیک و دوستانه دولت هارپر با کشور چین، و برخورد خشن و خصمانه با ایران، که نقض قوانین حقوق بشری در هر دو کشور آشکار میباشد، ضد و نقیض بودن سیاست خارجی دولت کانسرواتیو را به میان میاورد. عدم رعایت قوانین حقوق بشری در چین نتوانسته در صدور قابل توجه ویزا های توریستی و دانشجوئی و تسهیلاتی که اداره مهاجرت برای شهروندان چینی قائل میشود، و روابط اقتصادی که میان این دو کشور وجود دارند، تاثیری بگذارند. به عکس ایرانیان مقیم کانادا و ایران میبایست عواقب خطر جنگ احتمالی، تحریم های اقتصادی،  بسته شدن سفارت، بسته شدن حساب های بانکی، سخت گیری های صدور ویزا های عادی و دانشجوئی را به خاطر ماهیت دیکتاتوری رژیم بپردازند. با تاکید بر اینکه توجه دولت کانادا بر عدم رعایت قوانین حقوق بشری در ایران به عکس آنچه که مینماید، برای کمک به مردم ایران نبوده، و فقط در جهت حمایت از اسرائیل میباشد که رژیم جمهوری اسلامی در خصومت با آن هیچ حدی برای خود قائل نیست. وگرنه چگونه میتوان باور داشت، زمانی که جان برد، وزیر امور خارجه کانادا، ایران را متجاوز ترین کشور به قوانین حقوق بشری میداند، به دیپورت پناهجویان به ایران ادامه دهد.

Last Edited 05/01/2017 - For all comments on this site info@signandprint.ca