Iran-Canadian Congress - ICC

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Elections
By-Law

Videos

میزگرد کنگره ایرانیان کانادا با نمایندگان ۲۰ سازمان غیر انتفاعی و خیری
 20 جون 2016
در تاریخ 29 جولای به اشتراک گذاشته شد

بخش اول

youtube

بخش دوم

youtube

بخش سوم

youtube

بخش چهارم

youtube

       
 

مجمع عمومی سالیانه کنگره ایرانیان - 15 می 2016  


ICC May 2016 Election Results

قسمت دوم -  گزارش رئیس قسمت اول - سر آغاز
  قسمت سوم گزارش خزانه دار

قسمت چهارم - اساسنامه + پرسش/پاسخ (1)

شش تغییر اساسنامه:
 1- حد نصاب رسمیت جلسات هییت مدیره از هفت به شش
 2- تغییر حد نصاب تعداد اعضاء برای رسمیت یافتن جلسات مجمع عمومی
 3- کمک های مالی بالاتر از 10000 دلار باید اعلام گردند
.4- هیچ کمک مالی از دولت های بیگانه نباید دریافت گردد
 5-- اگر عضوی از هییت مدیره بیش از شش جلسه غیبت داشته باشد اخراج میگردد.
6- در صورت استعفای یکی از اعضای هییت مدیره کاندیدای با رای بیشتر جایگزین میگردد.

سئوال: مدارک در اختیار بنائی - (شعله دولت آبادی)

     تاجدولتی - برنامه  کاندیدا در رساندن تعداد اعضاء به پنج هزار ولی به عکس  تنزل تعداد اعضاء

قسمت پنجم - پرسش و پاسح (2)

جنبه های منفی سوشیال مدیا (پروشات جاوید) -  چرا بعد از یکسال فعالیت فقط نکته های با درجه اهمیت کمتر تغییر کردند - استعفای کاندید ها (مهدی شمس)

قسمتت ششم - پرسش و پاسخ (3)

نقض ضوابط انتخاباتی (سلمان سیما)-  سخنرانی کاندیدا ها

قسمت هفتم - سخنرانی کاندیدا ها

گزارش کمیته انتخابات

قسمت هشتم - گزارش کمیته انتخابات

 

نسخه کامل

اولین مناظره کاندیدا ها برگزار شده توسط کنگره ایرانیان - یکشنبه 8 می 2016 - سیویک سنتر نورت  یورک

Part 1

مقدمه - ارسلان کهنموئی پور

Part 2 معارفه کاندیدا ها
Part 3

چالشهای کنگره ایرانیان؟

Part 4

علت عدم حضور اعضای هییت مدیره؟ (مانیا کوپال)
علت عدم حضور درنا مژدمی، یکی از کاندیدا ها؟ (مانیا کوپال)
کنگره ایرانیان نماینده اعضاء و یا کامیونیتی؟ (مانیا کوپال)

Part 5

برنامه کاندیدا ها برای نزدیک شدن به نهاد ها اجتماعی؟
تقاضایه حمید یف زتداده برای فارسی صحبت کردن -

Part 6

نقش علی بانکی در کنفرانس دانشکده مانک؟
جناح بندی ها در کنگره؟
کنگره و رفع تحریم ها؟

Part 7

رعایت قوانین کانادا، حفظ فرهنگ ایرانی؟
سالمندان؟
اعضای کنگره و یا کامیونیتی؟

Part 8

- اعمال نظر به پشتوانه آراء
- اتکاء به نتیجه نظر سنجی از اعضاء
؟
- اتکاء به نظر سنجی از کا کمیونیتی
؟
- در جهت منافع کنگره به موضوعاتی همچو بازگشائی سفارت مداخله نشود
؟

Part 9 مشارکت جمعی؟
بهبود چهره کنگره ایرانیان
؟
Part 10

ارتباط کنگره با سیاستمدارن؟
سال آینده کنگره را کجا خواهیم دید؟

 

ویدئو های دومین مناظره انتخاباتی - به دعوت بنیاد پریا - یکشنبه اول ماه می 2016

1- مقدمه

مقدمه
اولین بخش از مناظره هفت تن از کاندیدا های انتخاباتی 2016 کنگره ایرانیان. در این بخش احمد تبریزی بنیان گذار پریا و یکی از موسسین کنگره ضمن اشاره به تاریخچه کنگره بیاناتی را عنوان میکند. ایشان مشکلات کنگره را تا اندازه ائی به اساسنامه کنگره مربوط میداند از این رو میباشد که این نهاد تا به امروز نتوانسته آنطور که باید فعالیت نماید. ایشان همچنین از بی تحرکی فعالیت های انتخاباتی نسبت به سال گذشته ابراز تاسف کرده و رساندن صدای کامیونیتی به مقامات دولتی را یکی از وظایف اصلی کنگره میداند.

2- معرفی

معرفی کاندیدا ها
در این بخش هر کدام از هفت کاندیدای حاضر، مریم ناظمی، مهدی شمس، بهزاد جزی زاده، مهران فرازمند، پویان طبسی نژاد، مجتبی ادیب راد، و تایاز فخری، خود را معرفی میکنند.

3- کنگره و سیاست

کنگره و سیاست
در این بخش کاندیدا ها در رابطه با کنگره و سیاست نظرات خود را عنوان مینمایند. ایکاش سئوال شفاف تر مطرح میشد و کاندیدا ها شفاف تر جواب میدادند. در این بخش تایاز، مریم و مهدی بصورت مشخص نظرات خود را عنوان میکنند. ولی به نظر من دیگر کاندیدا ها خیلی واضح اظهار نظر نمیکنند. با در نظر گرفتن اینکه فعلن تنها موردی که وضعیت این نهاد را بحرانی کرده فعالیت کنگره در رابطه با بازگشائی سفارت میباشد، چه خوب میشد که کاندیدا ها و اعضاء اولن به این ویدئو توجه بیشتری میکردند و نظر خود را اعلام میداشتند.

4- اولویت ها

در این بخش هر کدام از هفت کاندیدای حاضر، مریم ناظمی، مهدی شمس، بهزاد جزی زاده، مهران فرازمند، پویان طبسی نژاد، مجتبی ادیب راد، و تایاز فخری، از اولویت های خود میگویند.

5- پرسش و پاسخ

در این بخش به سئوالات حاضرین پاسخ داده میشود. بیژن اطلاعاتی را در رابطه با انتخابات و مجمع عمومی در اختیار حضار قرار میدهد. سوده هم سعی میکند فعالیت های سال گذشته کنگره را براق تر کند.

6- پرسش و پاسخ

این هم قسمت دوم سئوال و پاسخ و بخش آخر ویدئو های مربوط به مناظره (2) به دعوت پریا که یکشنبه پیش صورت گرفت. اولین جلسه به همت تایاز و مهدی بود که غیر از خودشان هیچکدام از کاندیدا ها در آن شرکت نکردند. در مناظره دوم هفت نفر از ده کاندیدا ها شرکت داشتند. با این امید که در مناظره سوم که کنگره آنرا برگزار میکند همه کاندیدا ها شرکت کنند. و با این امید که حضار این مناظره را از جنبه های فرمایشی اش خارج کرده و به مسائل جدی تر بپردازند. همچو بهره گیری عده ائی از عدم مشارکت اکثریت اعضا برای تشکیل هییت مدیره ای که فقط یکی از جناح ها را نمایندگی میکند. هییت مدیره ای که هدف از تشکیلش فقط سر پانگاه داشتن این نهاد برای رسیدن به اهداف سیاسی در رابطه با ایران، لابیگری، بازگشائی سفارت، رفع تحریم ها و روابط تجاری میباشد. انتخاباتی فرمایشی و طراحی شده که تا آنجائی پیش میرود که حتی یک صدای مخالف در آن وجود نداشته باشد. شاید اینطور به نظر آید که برای تغییر مسیر دیگر دیر باشد ولی روبرو شدن با واقعیت ها و بر زبان آوردن حقایق میتواند هر چرخشی را وارونه کند.

 

ویدئو های اولین مناظره انتخاباتی - تایاز فخری و مهدی شمس، با حضور و همکاری سعید سلطانپور - جمعه 15 آپریل 2016 - سیویک سنتر نورت یورک

.

تایاز فخری سمت مجری گردهمائی را به عهده داشت. در این بخش تایاز ساختار گفتگو و یک سری عنوانین مختلف را پیشنهاد مینماید که مورد توافق قرار میگیرد.

1- مقدمه

در این بخش هر کدام از حاضرین نظرات خود در رابطه با مبحث "گفتگو" ارائه میدهند. برای تایاز در گفتگو یاد گرفتن و یاد دادن باید مد نظر باشد. برای مهدی بوجود آوردن محیط گفتگو از خود گفتگو بیشتر اهمیت دارد.

2- گفتگو

این قسمت سوم از گفتگو ها در رابطه با شفافیت. در این رابطه اختلاف نظر آنچنانی وجود نداشت. هم تایاز و هم مهدی معتقد هستند که هییت مدیره میبایست در کلیه فعالیت هایش شفافیت کامل را رعایت کند.

3- شفافیت

در دو بخش آخر که این ویدئو قسمت اول آن میباشد در رابطه با دموکراسی گفتگو به عمل میاید. گفتگوئی که به نظر میاید پایانی ندارد. در این دو بخش خارج از موضوع گفتگو آنچه در بخش اول در رابطه با اصل و نگرش ما به گفتگو مطرح شد را میتوان مشاهده و لمس نمود.

4- دموکراسی (1)

این هم قسمت آخر که ادامه گفتگو در رابطه با دموکراسی میباشد. البته که مبحث دموکراسی فلسفی بوده و میتواند ساعت ها به درازا کشیده شود. در این بخش در رابطه با نظر سنجی نیز گفتگو هائی به عمل آمد. به نظر مهدی در شرایط فکری نه کنگره و نه اعضاء آمادگی آنرا ندارند که نظر سنجی صورت گیرد که به بتوان روز نتایج آن حساب کرد. البته تایاز اینطور فکر نمیکند. بهتر است ویدئو را ببینید و برداشت خودتان را داشته باشید.

5- دموکراسی (2)

 

 

فیلم مختصر

 گردهمائی در جهت حل اختلافات پیرامون پرسشنامه بازنگری اساسنامه
 سیویک سنتر نورت یورک

جمعه 26 فوریه، 2016

Part 1
9:00

ICC / BRS Problem Solving - Part 1/11 - Welcome / Shahram Tabe Mohammadi

جلسه دیشب حدود سه ساعت بطول کشید. فیلم های آن در 11 بخش در اختیار همگان قرار خواهد گرفت. بخش اول خوش آمدگوئی شهرام تابع محمدی میباشد، و حدود ده دقیقه به طول میکشد. بخش دوم حدود سی دقیقه میباشد که و در آن بهروز آموزگار به تاریخچه بازنگری اساسنامه، نحوه تشکیل زیر کمیته بازنگری اساسنامه، و اختلافات موجود میپردازد. 9 بخش دیگر هر کدام در حدود پانرده دقیقه خواهند بود.

طبق روال همیشگی هر روز فقط یک بخش را در سوشیال مدیا به اشتراک میگذارم. این مانع آن نخواهد بود که بتوانیم به مابقی قسمت های آماده شده در بخش ویدئو های کنگره در سایت همبستگی، دسترسی داشته باشیم. در بخش اول، در انتظار رسیدن دیگر اعضاء، مدتی به سکوت گذرانده شده است که آنرا با یک موزیک عربی همراه کرده ام. به یاد آنروز هائی که قبائل هنوز اعتقاد داشتند بهترین راه حل اختلافات همان کنار هم نشستن و گفتگو میباشد. باشد که بتوانیم این فرهنگ را به میان خود باز گردانیم.

پیشنهاد میکنم که فقط به مشاهده گفتگو ها اکتفا نکنیم، بلکه وارد گفتگو بشیم و نظرات خود را عنوان کنیم. تا اعضای هییت مدیره وزیر کمیته بازنگری اساسنامه با خواسته های ما آشنا گردند.

Part 2
32:00

ICC / BRS Problem Solving - Part 2/11 - History / Behrouz Amouzgar

در این بخش بهروز عدم وجود ارتباطات کافی و لازم، و برداشت های مختلف از گفتگو ها به عمل آمده میان کمیته سیاست گذاری و زیر کمیته بازنگری اساسنامه را دلیل بوجود آمدن اختلافات و سوء تفاهمات ارائه میدهد. بهروز اشاره به استقلالی میکند که زیر کمیته بازنگری اساسنامه برای خود قائل است که به هیچوجه از بدو تشکیل این زیرکمیته هدف نبوده است. بهروز همچنین از تعرض منافع صحبت میکند که مطرح شده است.

از کلیه افراد دعوت میکنم که با دقت بیشتری به این ویدئو توجه کنند تا به عمق مشکلات  موجود پی ببرند.


در این بخش بهروز آموزگار کندی پیشرفت بازنگری اساسنامه در کمیته سیاست گذاری را، بدلیل ثابت نبودن اعضای آن عنوان میکند. بسته بودن این زیر یکی از نکات خاص این زیر کمیت میباشد که در گذشته مورد اعتراض قرار میگیرد، بخصوص که در رابطه با بازبینی اساسنامه که یکی از حساس ترین موارد کنگره میباشد. بهروز اضافه مینماید که در آن زمان در جواب این اعتراضات اعلام گردید که قرار نیست این گروه تصمیماتی بگیرد که برای کنگره لازم الاجرا باشد. بهروز قبول میکند که ایشان شهرام تابع محمدی را به عنوان سرپرست زیر کمیته بازنگری اساسنامه، بدون داشتن اجازه از طرف هییت مدیره انتخاب و به هییت مدیره معرفی کرده است. از آنرو که تصمیمات این گروه هیچ تعهدی را برای کنگره بوجود نمی آورد، به نظر او این حرکت نمیتوانست مشکلی بوجود بیاورد. علاوه بر آن قرار بر آن بود حاصل کار این زیر کمیته میبایست در درجه اول در کمیته سیاست گذاری و سپس در هییت مدیره مورد بررسی قرار گیرد.  بهروز به جلسه ای که با حضور اعضای هییت مدیره و اعضای زیر کمیته بازنگری اساسنامه صورت گرفت اشاره میکند که هر کدام از طرفین نسبت به گفتگو های به عمل آمده برداشت های متفاوت داشته اند. بهروز همچنین به کمبود وقت و تاخیراتی که در روند بازبینی اساسنامه وجود داشته، و تاخیراتی که در روند پیشرفت تصمیمات گرفته شده در آن جلسه اشاره هائی میکند.


بسیار جالب است که بهروز بصورت غیر مستقیم به تمام کوتاهی و سهل انگاری های خود در قبال تشکیل زیر کمیته بازنگری اساسنامه اعتراف میکند، و طبق روال همیشگی از ذکاوت ذاتی و مهارت شغلی خود بهره گرفته و با ظرافت با استناد به دلایلی خود پسند به تبرئه خویش میپردازد. همچنین باعث تعجب است که چرا صورتجلسه مورخ 8 اکتبر، که فقط در چند خط نسبت به صلاحیت اعضای این کمیته اشاره میکند، منعکس کننده نکاتی نبوده که ایشان امروز از آنها صحبت میکند. بخصوص که در این رابطه مهدی شمس در دو نوبت با فرستادن ایمیل هائی به هییت مدیره نواقص و خلاف هائی را که بهروز امروز به آنها اعتراف میکند، گوشزد میکند. آنچه را که امروز برداشت میکنیم نتیجه کاشتی میباشد که از روز اول همگی به ضعف آن آگاهی داشته ایم.
1- بسته بودن زیر کمیته
2- انتصاب سرپرست زیر کمیته بدون اجازه هییت مدیره
3- بی اعتنائی به اعتراض بعضی از اعضای هییت مدیره نسبت به این انتخاب
4- بی توجهی به اعتراضات اعضای کمیته سیاست گذاری
5- ارائه صورتجلسات زیر کمیته بدون آنکه مورد بررسی کمیته سیاست گذاری گردند
6- انتصابی بودن صد در صد اعضای زیر کمیته و حذف بعضی از داوطلبین دیگر
7- سهل انگاری، بی توجهی و عدم نظارت بر فعالیت زیر کمیته بازنگری اساسنامه
8- دیر از خواب بیدار شدن و احساس نیاز به نقشه راه در این مرحله
9- دیر از خواب بیدار شدن و توجه به نقاط ضعف روش انتخابی که همانا پرسشنامه میباشد
10- بهروز فراموش میکند که از زمان تشکیل زیر کمیته بازنگری اساسنامه، کمیته سیاست گذاری فقط یک جلسه داشته که آنهم جنبه فرمایشی داشته است.
11- بهروز از استقلال زیر کمیته بازنگری اساسنامه همچو یکی از افتخارات کنگره سخن میگوید، با اینکه میداند این استقلال برخاسته از بی توجهی و عدم مدیریت او و انحصار طلبی شهرام بوده است.
12- بعد از نه ماه بهروز آنچه را دیگران از روز اول فریادش را بر آورده اند بر زبان می آورد: " این شیوه برخورد صحیح نیست"
13- بهروز همچنین از جلسات گفتگوئی میان هییت مدیره و زیرکمیته بازنگری اساسنامه صحبت میکند که از گزارشات و صورتجلسات آنها در هیچ جا اثری نیست.

حرف آخر ما به بهروز اینست که این نحوه مدیریت یکی از مهمترین کمیته های کنگره قابل قبول نیست. اعضای کنگره به ترتیب رئیس کنگره، هییت مدیره، رئیس کمیته سیاست گذاری، سرپرست زیر کمیته بازنگری اساسنامه، اعضای زیر کمیته را مسئول میدانند. اعضای مسئول نیز همچو من، خود را مسئول میدانیم که چرا با فعالیت بیشتر جلوی این سهل انگار و ضعف های مدیریتی را نگرفته ایم.

Part 3
18:00

ICC / BRS Problem Solving - Part 3/11 - Shahram Tabe Mohammadi - Soudeh Ghassemi

شهرام مشکل اصلی را در رابطه با استقلال زیر کمیته بازنگری اساسنامه میداند. شهرام به انتصابی بودن اعضای بازنگری اشاره میکند و اعلام میدارد که دو حالت میتواند وجود داشته باشد. یکی اینکه زیر کمیته بازنگری اساسنامه را با استقلال کامل انجام داده و خود مسئولیت آن را به عهده بگیرد. و یا اینکه هییت مدیره برای خود حق تغییر آنرا محفوظ نگاه داشته و خود جوابگوی آن باشد. شهرام همچنین موضوع تضاد منافع را مطرح میکند که مخالف منافع دراز مدت کنگره خواهد بود.

سوده از حق هییت مدیره در نظر دهی و ایجاد تغییرات در اساسنامه بازنگری شده سخن گفته و اعلام میدارد که در هر حال مسئولیت اساسنامه بر دوش هییت مدیره میباشد. سوده مطرح کردن موضوع تضاد منافع را مردود دانسته و اضافه میکند که این فرضیه را میتوان درجهت مخالف نیز تصور نمود.

 

Part 4
13:00

ICC / BRS Problem Solving - Part 4/11 - Bijan Ahmadi

بیژن اعلام میدارد که در طول نه ماه گذشته هییت مدیره حرکتی از خود نشان نداده است که دلیل بر رسمیت شناختن استقلال زیر کمیته بازنگری باشد. شاید لازم بود که این نکته قبلن مطرح  و مشخص میشد. بیژن اضافه میکند که اختلافاتی در انتظاراتی که زیر کمیته و هییت مدیره نسبت به یکدیگر دارند وجود دارد. بیژن مطرح کردن تضاد منافع را غیر معقول دانسته و اعتقاد دارد که خود افراد میبایست نسبت به برنامه هائی که در آینده دارند، طوری عمل کنند که ضوابط  رعایت شده و تضاد منافعی بوجود نیاید. بیژن نحوه عمل شهرام را در رابطه با تشکیل جلسه مشاوره و اطلاع رسانی مغایر با پروتکل های کنگره میداند.

Part 5
10:00
ICC / BRS Problem Solving - Part 5/11 - Mehrdokht Hadi - Reza Ghazi

مهردخت معتقد است که هییت مدیره میبایست از ابتدا نسبت به مواردی که عنوان میکند حساسیت نشان میداد. در ضمن در جلسه ای که بعضی از اعضای هییت مدیره نیز شرکت داشتند در رابطه با جلسه مشاوره صحبت شده است. برای حفظ استقلال زیر کمیته مهردخت دو پیشنهاد دارد. یکی اینکه اعضای زیر کمیته موضوعات عنوان شده از طرف هییت مدیره را رسیدگی کرده و شاید با آن موافقت داشته باشد. دیگری اینکه اعضای زیر کمیته اساسنامه بازنگری شده را طبق خواسته های خود به هییت مدیره تحویل دهند.

رضا قاضی اینچنین عنوان میکند که برخورد هییت مدیره با سئوالات پرسشنامه جنبه قطعی نبوده، بلکه هدفش ایجاد گفتگو در رابطه با آنها بوده است. رضا ترجیح میداد که اول جلسه مشاوره برقرار، و بعد از آن سئوالات به هییت میدره تحویل داده میشد. او اضافه میکند که به هر حال سئوالات از طرف هییت مدیره به مجمع عمومی برده خواهند شد و این یک مسئولیت است. در پایان رضا میگوید که در رابطه با مشاوره میبایست در درجه اول اعضای کنگره مد نظر باشند. این خود در رابطه با اطلاع رسانی احتیاج به رعایت بعضی موارد میباشد.  

Part 6
12:30

ICC / BRS Problem Solving - Part 6/11 - Arsalan Kahnamuyipour - Mitra Saffari - Shahram Namvarazad

ICC / BRS Problem Solving - Part 6/11 - Arsalan Kahnamuyipour - Mitra Saffari - Shahram Namvarazad

ارسلان کهنموئی پور متذکر میگردد که به هر حال مسئولیت قانونی بازنگری اساسنامه با هییت مدیره میباشد. او به سئوال یازدهم که در رابطه با رای های وکالتی میباشد و طبق موافقت همگانی قرار بود حذف گردد اشاره میکند.

میترا صفاری ضمن اشاره به بحران اخیر، ابراز تاسف کرده و آنرا نشان از ضعف های فرهنگی ما در حل اختلافات میداند.  میترا اشکالی در برقراری جلسه مشاوره روز یکشنبه ندیده و با برگزاری آن مخالفتی ندارد. میترا سئوال های آماده شده را بیانگر دغدغه اعضائی که سالی یکبار فقط برای رای گیری حاضر میشوند، نمیداند.

شهرام نامور آزاد، معتقد است که هر گونه ارتباط جمعی با اعضاء میبایست از طریق هییت مدیره صورت بگیرد. ایشان اضافه میکند که حتی دعوت از افراد به زیرکمیته بازنگری بدون مشورت با هییت مدیره بوده و آن هم خلاف بوده است. او ابراز تاسف میکند که چرا حتی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده از طرف هییت مدیره نافرمانی میشود.

Part 7
13:30

ICC / BRS Problem Solving - Part 7/11 - Shahram Tabe Mohammadi - Bijan Ahmadi  - Kaveh Shahrouz - Mojtaba Adibrad

شهرام تابع محمدی به عدم ارتباط میان هییت مدیره و زیر کمیته و بحرانی که منجر به حضور بیژن و سوده در زیر کمیته میشود، اشاره میکند. شهرام همچنین در رابطه با اظهارات سوده  در آن جلسه سخنانی میگوید که سوده انکار میکند. شهرام می پذیرد که در نهایت، هییت مدیره میباشد که در قبال بازنگری اساسنامه مسئول میباشد. در عین حال لازم میبیند که مسئولیت زیر کمیته نیز میبایست مشخص گردد. شهرام اشاره به پیشنهاد بیژن میکند که گفته بود چند سئوالی را که به انتخابات مربوط میشود گزیده و از طریق مجمع عمومی موقت به رای گیری گذاشته شوند. شهرام این نکته را تضاد منافع میداند، که مورد اعتراض بیژن قرار میگیرد. شهرام اضافه میکند که اگر تضاد منافعی وجود داشته باشد، بیشتر در هییت مدیره میباشد. به نظر شهرام این اعضاء میباشند که میبایست در رابطه با سئوال ها نظر دهند و نه اعضای هییت مدیره.

کاوه شهروز از اینکه ارسلان، سوده و یا بهروز در قبال بازبینی اساسنامه احساس مسئولیت قانونی میکنند، تعجب میکند. کاوه بعد از دادن توضیحاتی پیرامون سئوالی که تعداد اعضای هییت مدیره را تنزل میدهد، تاکید به نیاز استقلال زیر کمیته بازنگری اساسنامه مینماید. به نظرکاوه هییت مدیره فقط در مواردی که بعضی از سئوالات مخالف با قوانین میباشند حق دخالت دارد. غیر از آن زیرکمیته میبایست آزادی عمل در مطرح کردن نکات را داشته، و اعضاء میباشند که میبایست تصمیم گیری نهائی را انجام دهند.

به نظر مجتبی اختلاف نظر اشکالی ندارد، ولی میبایست تا جای امکان از رسانه ای و مبدل کردن آنها به بحران، پرهیز کرد. مجتبی تاکید میکند که اعضای هییت مدیره نمایندگان رسمی و انتخابی اعضاء میباشند. در نتیجه آنها میباشند که میبایست تصمیم گیری و قبول مسئولیت نمایند.

Part 8
15:30

ICC / BRS Problem Solving - Part 8/11 - Behzad jazizadeh - Soudeh Ghassemi - Behrouz Amouzgar - Bijan Ahmadi - Mehrdokht Hadi

به نظر بهزاد جزی زاده زیر کمیته بازنگری اساسنامه نباید با اعضاء رابطه مستقیم داشته باشد. کلیه روابط میبایست از طریق هییت مدیره باشد. زیر کمیته و اعضایش از طرف هییت مدیره تشکیل و منصوب شده اند و هر زمانی که هییت مدیره لازم ببیند میتواند آنرا منحل کند. به نظر بهزاد ایرادات هییت مدیره به بعضی از سئوالات سلیقه ای میباشند.

سوده اظهار دارد که شهرام تمایل به شخصی کردن موارد داشته و او و بیژن را مد نظر دارد.

بهروز در جواب کاوه میگوید که در اساسنامه بندی وجود دارد که هییت مدیره را در رابطه یا تغییرات اساسنامه مسئول قانونی میشناسد. بهروز با اشاره به یکی از اعضای زیر کمیته میگوید که حداقل در رابطه با این فرد تضاد منافع وجود دارد.

بیژن اظهار میدارد که قرار بود رای گیری اساسنامه بازنگری شده در یک مجمع عمومی فوق العاده صورت گیرد. غیر از این کاندیدا های امسال از تغییرات بوجود آمده که به انتخابات مربوط میشود محروم خواهند شد.

مهردخت اظهار میدارد که اگر هییت مدیره قصد نشان دادن چنین حساسیتی به سئوال ها را داشته، میبایست آنرا از آغاز تشکیل زیر کمیته مطرح میکرد.

Part 9
15:30

ICC / BRS Problem Solving - Part 9/11 - Reza Ghazi - Arsalan Kahnamuyipour - Shahram Namvarazad - Shahram Tabe Mohammadi - Kaveh Shahrouz - Mojtaba Adibrad

 رضا با برگزاری جلسه برنامه ریزی شده توسط زیر کمیته بازنگری اساسنامه در روز یکشنبه مخالفتی ندارد.

به نظر ارسلان اگر اساسنامه بازنگری شده مورد تائید همه قرار نگیرد در رای گیری در مجمع عمومی با مشکل روبرو خواهد شد.

شهرام نامور آزاد با برگزاری جلسه روز یکشنبه مخالف است.

شهرام تابع گله از آن دارد که چرا اعضای هییت مدیره غیر از ارسلان و میترا، به دعوت آنان در جلسه زیر کمیته شرکت نکردند. شهرام پیشنهاد میکند که موافقت شود که زیر کمیته سئوالات تائیدی خود را به هییت مدیره تحویل داده و هییت مدیره هر طور که صلاح میداند نسبت به آن عمل کند.

کاوه میخواهد بداند که خارج از نکات مطرح شده توسط هییت مدیره، استقلال زیر کمیته در ادامه کار بازبینی اساسنامه بعد از نظر خواهی از اعضاء در چه حدی خواهد بود.

مجتبی از طرح پیشنهاد شهرام تابع حمایت میکند.

Part 10
16:00

ICC / BRS Problem Solving - Part 10/11 - Collective Discussion (1)

بهزاد با پیشنهاد شهرام و کاوه زیاد موافق نیست، به نظر او مرز بندی را خیلی محکم میکند و امکان همکاری میان هییت مدیره و زیر کمیته بازنگری اساسنامه را از میان برمیدارد. بهزاد فکر میکند که اگر از طریق برگزاری یک جلسه با حضور اعضای هییت مدیره و اعضای زیر کمیته میتوان مشکل را به سادگی بر طرف کرد.

بهروز با ارائه دو نسخه پرسشنامه مخالف است چون باعث سردرگمی اعضاء خواهد شد. بهروز اظهار میدارد که در آخر کار بی شک میبایست نتیجه کار را برای تنظیم به یک وکیل متخصص در امور نهاد های غیر انتفاعی سپرد. شهرام معتقد است که جلسه روز یکشنبه به دو دلیل میبایست منحل شود. یکی اینکه اطلاع رسانی صحیح صورت نگرفته است و دیگری اینکه زیر کمیته و یا شهرام برای برگزاری این جلسه با هییت مدیره هماهنگی نکرده است.

بیژن در رابطه با روش اجرائی ارائه دو پرسشنامه سخن میگوید. بیژن با جلسه روز یکشنبه مخالف است. به نظر او شهرام به عنوان سرپرست زیر کمیته نباید اینچنین عمل کند.

رضا با برقراری جلسه روز یکشنبه به عنوان یکی از جلسات زیر کمیته مخالفتی ندارد. به نظر او برای موفقیت در مجمع عمومی موافقت هر دو طرف لازم است.

برای مهردخت در این مرحله موافقت طرفین بیشترین اهمیت را دارد.

برای ارسلان نیز توافق طرفین بیشتر از موارد اختلاف اهمیت دارد و با برگزاری جلسه روز یکشنبه به عنوان یک جلسه غیر رسمی مخالفتی ندارد.

شهرام تابع اعتقاد دارد که جلسه روز یکشنبه نیازی به تائید هییت مدیره ندارد. این جلسه میتواند یک گردهمائی برای گفتگو غیر رسمی در رابطه با اساسنامه باشد.

 

Part 11
12:00
ICC / BRS Problem Solving - Part 11/11 - Collective Discussion (2)

این هم یک همرویداد حیرت انگیز. آخرین ویدئو این سری که ازش بوی تفاهم بر میامد، با ختم فعالیت زیر کمیته بازنگری اساسنامه مصادف میشود. میماند نتیجه گیری، که ویدئو آن تحت عنوان " مشکل چیست؟ راه حل کدام؟"  هم آماده شده بود ولی با این خبر باید کمی تغییر کند. آن هم فردا در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت.

در این بخش بیژن اظهار میدارد که کلیه اعضای هییت مدیره با جلسات مشاوره موافقت دارند ولی جلسه روز یکشنبه در جهت تفاهم و همکاری نیست.

نامور آزاد نیز جلسه روز یکشنبه را در جهت همکاری و تفاهم میان زیر کمیته و هییت مدیره ندانسته و برگزاری آنرا پایان همکاری خود با زیر کمیته اعلام میدارد.

کاوه نیز صلاح میداند که پرسشنامه ای ارائه گردد که هم هییت مدیره و هم زیر کمیته آنرا تائید کرده باشندغیر از این میبایست به فعالیت زیر کمیته پایان داده شود.

به نظر بهزاد جلسه روز یکشنبه چه شخصی برقرار شود و چه از طرف زیر کمیته، کار درستی نبوده و جنبه های تخریبی آن بیشتر میباشد و بهتر است که منحل گردد.

بهروز با تکیه بر آرای نامور آزاد، بیژن، سوده، آرشاک، و خودش رسمن پیشنهاد مینماید که هییت مدیره مخالفت خود را با جلسه روز یکشنبه اعلام کند. در ضمن بهروز مخالفت خود را با پیشنهاد کاوه، مبنی بر اینکه هییت مدیره فقط زمانی حق مداخله و اظهار نظر دارد که  حاصل کار زیرکمیته مغایر با قوانین انتاریو باشد، اعلام میدارد.

ارسلان به شهرام پیشنهاد میکند که با توضیحاتی که نشان دهنده تفاهم میان هییت مدیره و زیر کمیته باشد، جلسه روز یکشنبه را منحل اعلام کند.

جلسه به اینصورت پایان یافته، فیلمبرداری متوقف گشته، اعضای هییت مدیره محل را ترک کرده، و اعضای حاضر زیر کمیته به مشورت میان خود میپردازند.

 

 

اولین جلسه "گفت و شنود" کنگره ایرانیان یکشنبه 24 ژانویه2016   - مرحله  دوم  - بررسی

Video 2/1

بخش اول (2) - مرامنامه کنگره ایرانیان - آرشاک شجاعی

شاید بهتر باشد که اولین فیلم از مرحله دوم به مرامنامه کنگره که توسط آرشاک شجاعی خوانده شد، اختصاص داده شود. ایا کسی هست که با این مرامنامه که در تاریخ 23 سپتامبر در دهمین جلسه هییت مدیره عنوان شده و به نظر میاید که با رای تمام اعضای هییت مدیره به تصویب رسیده، مخالف باشد. ولی خودمان قضاوت کنیم که آیا در این گردهمائی این مرامنامه را رعایت کردیم؟
- به کسی بی احترامی نشد؟
- تبعیضانه به یکدیگر نگریستیم؟
- به یکدیگر برچسب نزدیم؟
- طوری رفتار کردیم که محیط گفتگو برای همه بصورت برابر مهیا باشد؟
- آیا به آزادی بیان و عقیده دیگران احترام گذاشتیم؟
- آیا میتوان گردهمائی اخیر را نمونه ای از فرهنگ مدارا دانست؟

اگر جواب حتی یکی از این سئوالات منفی باشد، از خود بپرسیم چرا؟ شاید مهمترین مشکل ما در عدم بوجود آمدن اتحاد و همبستگی نداشتن اصول و یا رعایت نکردن اصولی میباشد که اظهار میداریم که به آنها پایبند هستیم.

Video 2/2
8:00

بخش دوم (2) - دموکراسی - آزادی - قانون -اخلاق (رضا مریدی)
با ارائه سخنان رضا مریدی بصورت مجزا به عنوان دومین ویدئو مرحله دوم که هدفش نقد و بررسی گردهمائی اخیر کنگره میباشد، میخواهم قدردانی خودم را از ایشان اعلام دارم. از بسیاری از افراد سرشناس کامیونیتی، رسانه ها و گروه های مختلف برای شرکت در این گردهمائی دعوت شده بود، که اکثرشان نه تنها در این جلسه حضور نیافتند، حتی به ایمیل ما هم جوابی ندادند.

در هشت ماه گذشته اتفاقات پر اهمیتی درجامعه کانادائی  بوقوع پیوست که کامیونیتی ما هم در آنها شرکت فعال داشت؛ همچو انتخابات درونی حزب لیبرال، انتخابات شهرداری ها، و انتخابات پارلمان فدرال. اعتراض به گرامیداشت خمینی و عزاداری عاشورا نه تنها مهمترین وقایعی بود که بصورت مستقیم به  کامیونیتی ما مربوط میشد، بلکه بزرگترین صف آرائی ها و رو در روئی ها را هم همراه داشت که در نوع خود منحصر بفرد بوده اند. کنگره ایرانیان هم به اهمیت آن پی برده و اولین گردهمائی گفتگو های آزاد خود را به آن اختصاص داد. رضا مریدی اولین ایرانی کانادائی که توانسته به نمایندگی پارلمان و تنها ایرانی کانادائی که به مقام وزارت رسیده، بار دیگر از دیگران احساس مسئولیت بیشتری کرده و به این گردهمائی آمده و در گفتگو ها هم شرکت میکند.

زمانی که تلفنی با او در رابطه با این گردهمائی صحبت میکردم، و میدیدم که به چه سادگی میتوان به یک وزیر زنگ زد، با تمام گرفتاری هایش بصورت طولانی با او صحبت کرد، به کانادائی بودن و سرزمینی که شهروندی اش را پذیرفته ام افتخار میکردم. همزمان حس مسئولیت بیشتری هم در من بوجود میامد که در نگاهداری و بهبودی آن باید تلاش کرد. به این هم آگاه بودم که اگر مریدی ایرانی نبود این تماس ها به این سادگی هم نمیتوانست صورت بگیرد. از این رو بر این باور هستم که میان ما ایرانیان پیوندی وجود دارد که ناگسستنی میباشد، باید قدرش را بدانیم و در نگاهداریش بکوشیم. در منافع کامیونیتی ما و جامعه بزرگتر است که مانیز به صرف ایرانی بودن  از رسانه ها، مشاغل، گروه ها، و ایرانیان حمایت کنیم. به نمایندگان ایرانی رای دهیم حتی اگر مشکلاتی با آنها داشته و از نظر عقیدتی با آنها مخالف هست. در تقویت کنگره بکوشیم حتی اگراعضای هییت مدیره اش را از خود نمیدانیم.

در این ویدئو مریدی به نکات پر اهمیتی همچو، منافع کامیونیتی، آزادی، دموکراسی و قانون اشاره میکند، که جا دارد با تعمق بیشتری به آنها بنگریم. در ضمن توجه رفقای کمونیست را به دقیقه چهارم جلب میکنم که نمیدانم آیا این نشانی از رفتار و نزاکت سازمانی میباشد و یا رفتار انحصاری فخری عزیز.

Video 2/3
13:30

بخش سوم - تمسخر - موضوع انتخابی - محاکمه و قضاوت - (رضا بنائی)

اوضاع وخیم تر از آنست که تصورش را میکردیم. خوبی این گردهمائی ها آشنائی با نحوه تفکر آنهائی میباشد که خود را شایسته نمایندگی ما میدانند. جناب بنائی، ریاست غیر انتخابی کنگره ایرانیان در سال گذشته، در آنزمان دو ملاقات با مقامات دولتی کانادا داشته که هیچکدام از اعضاء هییت مدیره گروه اقلیت در آن شرکت نداشته اند. میتوانیم تصور کنیم که چه چهره ای از کامیونیتی به مقامات ارائه شده است. سیزده و نیم دقیقه صحبت، زمانی که عده بسیاری حتی یکبار هم لب به سخن نگشودند نشان دهنده احترام به حقوق و برابری و برادری میباشد که جناب بنائی در ذهن و گفتار دارد.

آیا واقعن فهم موضوع جلسه به این مشکلی بوده است؟ گفتگو در رابطه با تقاضای عده ائی مبنی بر محکوم کردن گرامیداشت خمینی، و یا محکوم کردن رفتار توهین آمیز عده ائی از افراد کامیونیتی در برخورد با عزاداران عاشورا و یا تقاضای تائید حقوق افراد در مراسم مذهبی خود، و یا اینکه کنگره در این موارد چه نقشی را باید بازی کند، اینچنین پیچیده است؟ یا اینکه عده ائی نمیخواهند به قصد در جهت همفکری قدمی بردارند؟

عدم حضور هیچکدام از آنهائیکه در حال بازبینی اساسنامه میباشند زنگ خطر دیگری میباشد. اگر این فیلم ها نبود چگونه میتوانستند با مسائلی آشنا شنوند که جز با تغییر ساختاری و تعریف صریح در اساسنامه قابل ترمیم نیست. باید قبول کنیم که این نهاد احتیاج به خودسازی بنیادی دارد وگرنه میبایست ادامه اوضاع فعلی را برای مدت های طولانی بپذیریم.

Video 2/4
6:45

بخش چهارم - باز تولید آنچه از آن گریخته ایم ( یاسر)

بی شک هستند میان ما کسانی که با دیدن این ویدئو به قدرت میان حرف پریدن، جلسه را مشوش کردن، پرخاش و بی احترامی کردن خود، افتخار میکنند. ولی مطمئنن اکثریت ما برای اولین بار صحنه هائی را مشاهده میکنیم که تا قبل از این نمیتوانستیم حتی تصورش را کنیم. امیدوارم این دوستان از این بعد وقتی در رابطه با فعالیت ها، نهاد سازی ها، تدارک برنامه ها، اظهار عقیده در رابطه با کامیونیتی میپردازند بدانند که از نظر فهم و شعور اجتماعی کجا قرار گرفته ایم. امیدوارم که دوستان ما در ایران نیز این فیلم ها را ببینند و دریابند این محیط نیست که افراد را تغییر میدهد. زندگی در یک محیط دموکراتیک حتمن ما را دموکرات نمیکند. بلکه به عکس این فیلم نشان میدهد که آزادی چگونه به ما این اجازه و امکان را میدهد که فرهنگ تجاوزگرانه خود را تقویت کنیم.

ایکاش این جلسات را چهل سال پیش شروع کرده بودیم. مطمئنن نتیجه اش را تا به حال گرفته و امروز اینچنین و در این حالت نبودیم. این را هم در نظر داشته باشیم تا زمانی که در میان ما، حتی به تعداد محدود این قبیل افراد وجود دارند ما بصورت جمع نمیتوانیم پیشرفت کنیم. با اتکاء به این شواهد عینی میباشد که میتوان با جرات چنین سخن گفت. باشد که با دیدن خودمان در این فیلم ها کمی به خود آئیم و بر رفتار خود نظاره کنیم.

ایکاش اجازه میدادند که در زمان پرخاش گری ها از کل سالن فیلمبرداری میکردیم تا آنهائی که آنجا نبودند میتوانستند بهتر با جو حاکم در سالن آشنائی پیدا کنند.

Video 2/5
5:00

بخش پنجم (مرحله دوم) - کنگره وظیفه دارد از حقوق ستمدیگانی که مجبور به کوچ اجباری شده اند دفاع کند. شهرام نامور آزاد عضو هییت مدیره

در این بخش شهرام نامور آزاد، عضو هییت مدیره به واضح ترین وجه اعلام میدارد نه تنها خود بلکه 160نفر از 275 عضو کنگره که در سال 2014 به او رای داده اند اعتقاد دارند که کنگره وظیفه دارد از حقوق ستمدیدگانی که مجبور به ترک ایران شده اند دفاع کند. به نحوی دیگر او این نهاد را در رابطه با ایران سیاسی میبیند. تا کی میخواهیم این بحث را به این نحوه ادامه داده و هر سال به هییت مدیره ای که اکثریت را دارد بسپاریم، که سیاسی و یا غیر سیاسی عمل کنند. چرا نباید یکبار برای همیشه کنگره را آنطور که باید تعریف کنیم و ساختار را مطابق آن شکل دهیم. 

متاسفانه زیر کمیته بازبینی اساسنامه در قلعه الموت، میان سیم های خاردار، دور از نگاه نامحرم، آنچنان خود را به جزئیات مشغول کرده که امیدی نیست تا بتوانیم امسال این مشکل را از طریق اساسنامه حل کنیم.

Video 2/5
5:00

بخش ششم (مرحله 2) - برای اکثر آنهائیکه اینجا هستند جمهوری اسلامی معادل شده است با مردم مسلمان ایران - مهدی مرادی

به همین سادگی میتوان حقیقت را بر زبان آورد ولی تا زمانیکه تمایلی برای شنیدنش نباشد قابل فهم و درک نخواهد بود.

Video 2/7
3:30

بخش هفتم ( مرحله دوم) - آی سی سی در خطر است. خطر لابیگری در آن وجود دارد.  آرشاک شجاعی، عضو هییت مدیره

جای تاسف دارد که بیژن احمدی، عضو هییت مدیره کنگره ایرانیان و سرپرست کمیته مشارکت جمعی با عدم شرکت در اولین جلسه گفت و شنود، و ممانعت از پخش فیلم های مربوط به آن در صفحه رسمی گفتگوی فیسبوکی کنگره، نحوه تفکر خود را نسبت به آزادی بیان اینچنین اعلام میدارد. با استناد به اعتراض عده ائی که حتی نمیخواهند شناخته شوند، محدودیت هائی را برای پخش فیلم های مربوط به این گردهمائی بوجود میاورد. کار را به جائی میرساند که اطلاع رسانی در رابطه با پخش فیلم شماره شش که حاوی سخنان شهرام نامور آزاد بوده ، که در صفحه لتس تاک به اشتراک گذاشته را حذف میکند. امیدواریم که ایشان با توجه به 340 باری که این فیلم در ظرف سه روز مشاهده شده، و مقایسه با تعداد اعتراضاتی که  دریافت کرده است به ارزیابی غلط خود پی برده، در همان صفحه به اشتباه خود اعتراف کند، و اجازه مجدد انتشار فیلم ها را در صفحه آی سی سی فوروم صادر فرماید.

 اگر قرار باشد که فعالیت های هییت مدیره از سر رفع تکلیف و یا اضافه کردن به لیست کارنامه عملکرد های آنها باشد، باید مطمئن بود که نتیجه ای نخواهد داشت. آیا با پایان پذیرفتن یک جلسه گفتگو باید آنرا به فراموشی بسپاریم و خوشحال باشیم که به مدت سه ساعت به سر و کول هم پریدیم؟ یا اینکه تازه از آن زمان کار ما شروع میشود. دوباره گوش دهیم چه گفتیم و چه شنیدیم؟ اینبار با تعمق و در تنهائی. واقعن از رفتار بعضی از آنهائیکه نقش نمایندگی ما را به عهده گرفته اند و یا مسئولیت های اجرائی را در اختیار دارند تعجب میکنم.

Video 2/8
4:30 +1:30

بخش هشتم - مرحله (2) - عاشورا از ریشه های اعتقادی ملت ماست - علی + امیر خسروضمیری

در عرض سه ساعت شاهد تغییرات قابل ملاحظه ای هستیم. میترا در مدیریت گردهمائی تسلط بیشتری پیدا میکند. حضار در شنیدن سخنان مخالفین مدارای بیشتری به خرج میدهند. آنهائی که خود را در اقلیت حس میکردند جسارت بیشتری برای ارائه نظرات خود پیدا میکنند. باید بپذیریم که اگر امروز در این موقعیت قرار داریم از عدم تلاش برای هماهنگی فکری با یکدیگر بوده است. هرچقدر هم که این امر به نظر مشکل آید با مشاهده این گردهمائی باید بپذیریم که شدنی میباشد.

Video 2/9
2:00

بخش نهم - مرحله (2) - کنگره جائی برای ایرانیانی که در ایران چپاول میکنند و خانواده هایشان از پاسپورت کانادائی برای مسافرت بهره میگیرند نیست. - علی وکیلی

اگر تجربه داشتیم در روز گردهمائی از حضار میخواستیم که مانند پارلمان در سه قسمت مختلف بنشینند. و هر فرد به نوبت از گروه های مختلف به ترتیب صحبت کنند. در اینصورت حق کسی ضایع نمیشد، افراد میتوانستند در صورت تمایل وقت خود را به یکدیگر بدهند  و برابری رعایت گردد. انشاالله بار دیگر، اگر باردیگری باشد. هجده روز از اولین گردهمائی گذشته و هنوز از گردهمائی دومی خبری نیست.

در این سری فیلم ها سعی شده که اولن نکاتی که جنبه شعار گونه نداشته و در ثانی با رعایت ترتیب و برابری گفته های موافقین و مخالفین به ترتیب ارائه گردند. بگذریم که جناح راست کامیونیتی ما از برابری تفسیر خاص خود را دارد.

با وصف این، صفحه گفتگوی رسمی کنگره، آی سی سی فوروم، به بهانه اینکه این فیلم ها تکراری میباشند، مانع به اشتراک گذاشتن آنها در آن صفحه میباشد. بهترین قوانین را هم که وضع کنیم باز تابع فهم و شعور مجریان آن خواهد بود. پس چه بهتر که هدف را بالا بردن فهم و شعور جمعی قرار دهیم، و ساختار را چنان شکل دهیم که فرد سهم کمتری در تشخیص و تعیین ها داشته باشد.

Video 2/10
4:00+1:00

بخش دهم - مرحله (2) - رضا و افسانه

تمام فضای این جلسه پر از نفرت وفریاد است.

ایکاش که طبق خواسته رضا در تنهائی با دیدن این فیلم ها کمی به فکر فرو میرفتیم و کلاه خود را قاضی میکردیم. با این گونه رفتار ها چگونه میتوانیم به رژیم معترض باشیم؟ چه چیزی را با چه چیز دیگر میخواهیم جایگزین کنیم؟ این فریاد ها و این نفرت ها ما را به کجا میبرد؟ با این نحوه برخورد چه چیزی عایدمان شد که اگر به گونه ای دیگر رفتار میکردیم آنرا از دست میدادیم؟ 

با اینکه موضوع گفتگو های گردهمائی اخیر این نبود، ولی اگر خواسته های جناح راست به این صورت عنوان میشد مطمئنن مسیر گفتگو ها تغییر کرده و به سطح بالاتری ارتقاء پیدا میکرد. (برگرفته از صفحه فیسبوک)

درد این جماعتی که در این کلیپ سخن گفتند کاملا گویاست و میشود نگرانی آنها اینچنین بصورت زیر خلاصه کرد:

 1. حکومت جمهوری اسلامی را یک نظام ضد انسان و ضد اخلاق است
 2. رژیم اسلامی همواره برای پشبرد اهداف خود از پادو های سیاسی ویا لابیگری گروهایی مانند نایاک استفاده کرده
 3. نگرانی از سیاست جا اندازی بجای براندازی
 4. مطرح کردن یک موضوع انحرافی (سالگرد خمینی و مراسم عاشورا) از طرف کنگره بجای طرح مسائل صنفی ایرانیان
 5. نگرانی از تهدید امنیت پناهندگان و کنشگران سیاسی در تورنتو
 6. بیراه رفتن کنگره از اهداف مندرج در اساسنامه این نهاد
 7. نفوذ و تحت کنترل گرفتن نهادهای مدنی موجود در جوامع آزاد بوسیله رژیم اسلامی.

 خواننده گرامی که این سطور میخوانی با مقداری تامل میشود گفت نگرانی این دوستان کاملا بجاست. تعداد زیادی از ایرانیان تورنتو بسبب عملکرد های رژیم اسلامیست که به کانادا پناهنده یا مهاجرت کردهان و برای آنان بسیار اهمیت دارد تا این اجتماع بدست ناپاکان آلوده نگردد و این حق طبیعی آنهاست. در واقع هر ایرانی با اندک شرف میبایست از این نوع حرکت ها حمایت و یاری دهد.

 

Short Movie

اولین جلسه "گفت و شنود" کنگره ایرانیان یکشنبه 24 ژانویه 2016

جنگ قدرت (ویدئو)      نقشه راه به اولین جلسه گفتن و شنود

 


حدود هشتاد نفر در جلسه حضور داشتند


اعضای هییت مدیره - میترا - آرشاک - ارسلان - رضا و شهرام
Part (1)

بخش اول - میترا صفاری - ارسالان کهنموئی پور -آرشاک شجاعی - محبوبه صفورائی
از آن نظر که دوستان جناح راست ما به علاوه کاووس صوفی که به همه چیز با چشم شک و تردید نگاه میکنند، و بنا بخواسته آنها اینبار به عکس روال همیشگی، اول کل فیلم در شش بخش نیم ساعته عرضه میشود و بعد از آن به ادیت فیلم های کوتاه تر خواهیم پرداخت. انشاالله از این طریق اعتراضی دیگر نباشد.

در این بخش میترا صفاری عضو هییت مدیره کنگره ایرانیان و سرپرست کمیته فرهنگی، بعد ازخوش آمد گوئی به حاضرین توضیح میدهد که این جلسه به تقاضای عده ائی از اعضای کنگره صورت میگیرد. او اضافه میکند که توانمندی درک متقابل از طریق تمرین شنیدن فعال به منظور تقویت همدلی و نهادینه کردن دموکراسی در جامعه ایرانی کانادائی از اهداف این گفتگو ها میباشد. سپس ارسلان کهنموئی پور، ریاست کنگره ایرانیان اشاره به دو واقعه بزرگداشت خمینی و عاشورا میکند و اعلام میدارد هدف اصلی گفتگو پیرامون آزادی بیان و اخلاق میباشد و نه شرح آن وقایع.   ارسلان از مدارا کردن سخن میگوید که یکی دیگر از اهداف این گفتگو ها میباشد.

ارسلان اعلام میدارد که کسی برای حمایت از بزرگداشت خمینی با هییت مدیره تماس نگرفته است. بیشتر تماس ها خواهان محکوم کردن این مراسم توسط هییت مدیره کنگره بوده است. هییت مدیره به این نتیجه رسید که محکوم کردن این مراسم وظیفه کنگره نمیباشد.

آرشاک شجاعی عضو هییت مدیره ضمن تشکر از حاضرین بخصوص رضا بنائی، رئیس سابق، و شهلا غفوری عضو سابق هییت مدیره تشکر مینماید. ایشان از غیبت چهار تن از اعضای هییت مدیره، بهروز آموزگار، سوده قاسمی، نایب رئیس، فرهنگ فرید و بیژن احمدی اظهار تاسف میکند. سپس مرامنامه جلسات کنگره ایرانیان را برای همگان میخواند.

سپس خانم مجبوبه صفورائی چند کلمه ای در رابطه با شنیدن فعال صحبت میکند.

Part (2)

بخش دوم - محمود، ناصر، بابک، فخری، ایرج، حسین
این هم قسمت دوم. واقعن دیدنی و شنیدنیست. محمود، ناصر، بابک، فخری، ایرج، حسین، همصدا به نحوی جز فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی چیز دیگری نمیگویند. از طرف دیگر یاسر، مهدی و سپهر از آزادی بیان، و فرهنگ گفتگو و مدارا میگویند. در مرحله اول که در اختیار گذاردن فیلم ها بصورت کامل میباشد سعی میکنم به نقد و بررسی نپردازم و آنرا برای مرحله دوم میگذارم. این جلسه و این فیلم ها به  بهترین وجه مشکل اصلی که باعث شده اتحاد و همبستگی در کامیونیتی بوجود نیاید را به ما نشان میدهد. همزمان به ما نشان میدهد که به چه سادگی میتوانیم این مشکل را کنار بگذاریم. تشکیل این جلسه شاید اولین قدم، که همانا شناخت درد و دردمند است میباشد. امیدوارم که هییت مدیره نیز با چنین نگاهی به این جلسه بنگرد.

 
Part (3)

بخش سوم - یدی، بنائی، شیراوند، بابک، سهیلا، وکیلی، سحر، آرشاک، محبوبه، شمسی
ایکاش یدی، بنائی، شیراوند، بابک، سهیلا، وکیلی، سحر، آرشاک، محبوبه، شمسی یک نگاهی به دور و ور خودشون میانداختند. میدیدند کسانی در این جلسه حضور دارند که اصلن با آنها آشنائی ندارند. ایکاش از خودشان میپرسیدند که اینها کی هستند و برای چه به این جلسه آمده اند. تکرار یک حرف و شنیدن مجدد آن از دهان کسانی که مادام در محافل یکدیگر همدیگر را میبینند چه حاصلی میتواند داشته باشد. هیچکدام با آزادی بیان مشکلی ندارند، ولی یک "ولی" برایش میگذارند. "ولی" که آنها باید تعیین کنند که چیست. با دیدن این فیلم نه تنها از ایرانی بودن، بلکه از انسان بودن خود شرم میکنم. اون از حکومتم و این هم از ملتم. اکثر این کسانی که امروز سخنرانی کردند در هیچکدام از فعالیت های کنگره شرکت نمیکنند، ولی این حق را بخود میدهند که برای آن تعیین تکلیف کنند.

 
Part (4)

بخش چهارم - مهدی کوهستانی - ؟؟؟-  شجاع الدین ضیائیان - سعیده - ؟؟؟ -آرزو - رضا سپهر اصفهانی- سعید ضیایی -   رضا مریدی
از آن نظر که دوستان جناح راست ما به علاوه کاووس صوفی که به همه چیز با چشم شک و تردید نگاه میکند، و بنا بخواسته آنها اینبار به عکس روال همیشگی، اول کل فیلم در شش بخش نیم ساعته عرضه میشود و بعد از آن به ادیت فیلم های کوتاه تر خواهیم پرداخت. انشاالله از این طریق اعتراضی دیگر نباشد.

حضور رضا مریدی و شرکت ایشان در گفتگو ها، نسرین الماسی و فرح طاهری از شهروند، مشهود ناصری از سلام تورنتو باعث اعتبار بیشتر این جلسه بود. جای تاسف است که دو نماینده جدید، عده ائی از کاندیداهای انتخابات های قبلی، بسیاری از فعالان و سرشناسان کامیونیتی با اینکه از آنها دعوت شده بود در این جلسه حضور نیافتند. البته جای گله ای از فرهنگ فرید، عضو همیشه غایب هییت مدیره نیست. از رضا قاضی، آرشاک شجاعی و شهرام نامور آزاد سه عضو دیگر هییت مدیره نیز باید متشکر بود که در این جلسه حضور داشته، بخصوص که آرشاک و شهرام نظرات شخصی خویش را نیز ابراز داشتند. (برگرفته از مقاله این هفته هم تحت عنوان: "اینها کیستند، از کجا آمده اند و اینجا کجاست؟"

Part (5)

بخش پنجم - رضا بنائی (2) - شهرام نامور آزاد - پروین

از آن نظر که دوستان جناح راست ما به علاوه کاووس صوفی که به همه چیز با چشم شک و تردید نگاه میکنند، و بنا بخواسته آنها اینبار به عکس روال همیشگی، اول کل فیلم در شش بخش نیم ساعته عرضه میشود و بعد از آن به ادیت فیلم های کوتاه تر خواهیم پرداخت. انشاالله از این طریق اعتراضی دیگر نباشد.

 بخدا همه بیگناهیم. این فیلم را تماشا کنیم و ببینیم که دنیائی که میترا در آن زندگی میکند، آنطوری که این جلسه را پیش بینی و برنامه ریزی کرده چقدر با دنیای آنهائی که هستی را فقط در جنگ، مبارزه، رودروئی، خشم، کینه و نفرت میبینند فرق میکند. کاریش نمیشود کرد. این خونه ماست و مجبوریم هم خونه باشیم. یا اینکه باز چمدان ها را ببندیم و اینبار نه از جمهوری اسلامی بلکه از آنهائی که به اصطلاح با استبداد و ظلم و ستم مبارزه میکنند فرار کنیم.

در این بخش رضا بنائی، شهرام نامور آزاد صحبت میکنند. خانم پروین هم بازجوئی و استنطاق.

Part (6)

بخش ششم - بنائی - مهران- رضا - علی - ایرج - مهدی

 این آخرین بخش میباشد.   اگر پنج بخش دیگر را هم ندیده اید این یکی را حتمن ببینید. لازم نیست که آدم در وقت صحبت دیگران اجحاف و یا تعرض کند و صد بار یک حرف را تکرار کرده، وقت به هم قرض دهد. حرف حق یکبار زدنش کافیست. اگر بقیه دوستان اکثریت وقت را به شعار دادن و عرضه خشم و نفرت و کینه به خود اختصاص نداده بودند، حرف های رضا، علی، امیر و مهران که بیش از چند دقیقه ای بطول نکشید این چنین بر دل ها نمی نشست. من مطمئن هستم حرف های آنها حتی بر بعضی دل های پر کینه هم اثر خود را گذاشت.

 بد نیست به مدارک و اسناد جناب بنائی هم توجه کنیم که به چه سادگی و با استناد به چه مواردی به این سادگی محکوم میکند. اینجا فقط کنگره ای در میان است، که جز درد سر ارمغانی برای علاقمندانش ندارد. میتوانیم این تصور را بکنیم که اگر منافع بیلیونی و قدرت های سر به فلک کشیده در میان می آمد، این نحوه برخورد، قضاوت و نتیجه گیری، به اجرای حکم هائی صد برابر بد تر از آنچه جمهوری اسلامی در دادگاه هایش صادر میکند پایان پذیرد.

در ارائه این شش بخش سعی شد که صد در صد فیلم ها در اختیار همگان قرار گیرد. تا جای امکان از نشان دادن تصاویر آنهائی که نمیخواستند ازشان فیلم گرفته شود خود داری شود. این فیلم ها را متعلق به همه میدانیم. اگر کسی میخواهد که آنها را داشته باشد لطفن اعلام کند. این فیلم ها نه فقط کمک به ثبت تاریخچه کنگره میکند، اجازه میدهد که آنهائیکه در جلسه نبودند مطلع گردند. با دیدن این فیلم ها میتوانیم حتی به شناخت خود بپردازیم.

 

 

Short Movie

گردهمائی ماهیانه  کمیته فرهنگی کنگره  ایرانیان - یکشنبه 17 ژانویه  2016

 

 
Part (1)  
Part (2)  
Part (3)  
مهردخت  - مهرداد
Part (4)

بخش چهارم - مهر دخت و مهرداد
حرف اصلی بنده
مهرداد) ) این بود ما ایرانیها همیشه میخواهیم کارهایی بزرگ بکنیم و برایمان کسر شان است که بخواهیم کارهایی معمولی بکنیم. برای همین هم میشود همان سنگ بزرگ که علامت نزدن است! در زمان انقلاب خواستیم نه تنها شاه را سرنگون کنیم بلکه دنیا را هم فتح کنیم!! حالا داستان ما و کنگره است... بخودمان میگوییم "بابا اسم کنگره را داریم یدک میکشیم، مگه میشه کارهایی معمولی کنیم!؟" در بحث اون شب وقتی من از چند اقدام ساده و شدنی که مشکلی را از جامعه ایرانی های کانادا حل کنم حرف میزدم با ریشخند برخی از دوستان مواجه شدم که "ما یعنی کنگره ایرانیها میخواهد کار سیاسی نکند؟!! اینکه خیلی دون شان ماست!" در حالیکه من با توجه به دیرینه و تاریخچه حرکت ها در ایران و ایرانی ها بسیار دیده ام که همواره با اعتقاد به حرکت‌های اساسی و انقلابی یک قدم بجلو برنداشتیم!!! یه مشت حرف و حدیث و بحث و جدل و در نهایت اینکه "نمیدونم ما ایرانیها چرا نمیتونین با هم کار کنیم و چرا اینقدر تحمل حرف دیگران را نداریم ...." و یک سیکل باطل!!

پیشنهاد من که ظاهرا خیلی پیش پا افتاده و کم رنگ بنظر میرسد این بوده و هست که کنگره یا هر جمعیت دیگه، بجای کارهایی خیلی بزرگ از کارهایی کوچک، موثر و پرهیز از اختلافات سیاسی به اقداماتی که جامعیت بیشتری برای کل ایرانی ها دارد بپردازد. وارد شدن در بحث های پیچیده که عمری (از زمان مشروطه!) تا بحال ما را در گیر خود کره پرهیز کند و به کارهایی صنفی بپردازد. کسی منکر اهمیت اقدامات سیاسی نیست، ولی نظرات سیاسی ایرانیها بسیار مختلف و غیر قابل تجمیع است. و عقل سالم حکم میکند که انسان برای اینکه بخواهد کاری پیش ببرد اول از کارهایی جمعی ساده شروع میکند و بعد از موفقیت، دست به کارهایی بزرگ میزند. نمونه موفق آن جشنواره تیرگان است. علت موفقیت آن هم پرهیز از ورود در سیاست میباشد. به همین سادگی!

Part (5)  
Sahar
Part (6)

بخش ششم - سحر
سحر معتقد است کسی نمیتواند روی کس دیگر در کوتاه مدت تاثیر بگذارد مگر بزور. سحر میگوید اگر سیاست را بگذاریم کنار مثل اینست که فرهنگ را بگذاریم کنار. ما باید بدانیم که برای چه اینجا هستیم. ما ها در رفتیم چون سیاست ایران  زندگی را برای ما غیر ممکن کرده بود. اگر ما بخواهیم کار فرهنگی کنیم و سیاست را نفی کنیم کار غلطی میباشد. اگر هم بخواهیم فقط کار سیاسی کنیم آنهم کار غلطی میباشد. سحر خیلی خوشحال است که کانادا سفارت ایران را بسته است. با این حرکت نشان داده چون ایران غیر انسانی میکند آن کشور را قبول ندارد. سحر عقیده دارد که ما به بچه هایمان بگوئیم که چرا ما در کانادا هستیم.

Part (7)  
ایرج و یدی
Part (8)

بخش هشتم - ایرج و یدی
ایرج و یدی بطور کلی با برگزاری چنین جلسه ای مخالف میباشند آنها معتقد هستند که در هییت مدیره کسانی هستند که با برقراری چنین جلسه ای قصد  دارند بزرگداشت خمینی را امری عادی نمایند..

Part (9)

بخشش نهم - مهرداد - بابک - مهرخ - مهدی

Part (10)  
Part (11)  
Part (12)  
 

شب یلدا - تقدیر از کاندیدا های انتخاباتی جمعه 11 دسامبر 2015

سرود ای کانادا به زبان فارسی
گروه کر طرواوتی

the 2 Forgottens
Soudeh Ghassemi

سخنرانی امیر خدیر در شب یلدا
پرشن پالاس - 11دسامبر 2015
سخنرانی دیوید موسوی در شب یلدا
پرشن پالاس - 11 دسامبر 2015
 

 

Federal Candidates Debate - October 04, 2015


Part 1

Immigration (2)
Part
4
Economy (1)
Part 3
Economy (2)
Part 3

Immigration (1)
Part
4

Immigration (2)
Part
4
Foreign Policy (1)
Part 5
Foreign Policy (2)
Part 5
Part 6
Questions  (1)
Part 6
Questions (2)
Part 7
Questions (3)
 

 

به کمپین "من هم یک ایرانی-کانادائی هستم
بپیوندید تا کنگره ایرانیان را جهت خدمت
و سخنگوئی کامیونیتی تقویت نمائیم

www.iamiraniancanadian.ca                  info@iamiraniancanadian.ca                Facebook

 

 دومین گردهمایی دوستانه (پاب نایت)
پدرام حائری
 26 نوامبر 2015

کارگاه آموزشی کاریابی موثر
غزال شکری
15 نوامبر 2015

 

نظر بهروز آموزگار از نقش کنگره یارانیان در کامیونیتی
26 اکتبر 2015

 

 اولین گردهمایی دوستانه
 (پاب نایت)

علی احساسی
29 اکتبر 2015

 اولین گردهمایی دوستانه
 (پاب نایت)

مایکل پارسا
29 اکتبر 2015

October 29, 2015
1st Monthly Pub Night
Prochat Javid
- Pedram haeri

 

 اولین گردهمایی دوستانه
 (پاب نایت)

پویان طبسی نژاد
29 اکتبر 2015

معرفی کنگره و دعوت به مشارکت در برنامه جشنواره نوروزی - مهدی شمس
18سپتامبر
2015

لیلی نوریان گزارشی از جلسه سوم کمیته مشارکت جمعی میدهد - چهارم آگوست 2015

 

سخنرانی و گفتگو در جلسه برگزار شده توسط کمیته فرهنگی به مناسبت روز جهانی صلح
 در تاریخ یکشنبه 27 سپنامبر 2015 - سخنران
نسترن ادیب راد
فرزند پرورى با نگرش صلح طلبانه

Part (1) Part (2) Part (3) Part (4)

 

سخنرانی و گفتگو در جلسه برگزار شده توسط کمیته فرهنگی به مناسبت روز جهانی صلح، در تاریخ یکشنبه 27 سپتامبر 2015 - سخنران شکوفه سخی


Video (1)

قسمت اول
شکوفه سخنرانی خود را در جلسه ای که کمیته فرهنگی به مناسبت روز صلح در تاریخ یکشنبه 27 سپتامبر در سیویک سنتر نورت یورک برگزار کرد، اینچنین آغاز میکند. "امیدوارم بحث من سرآغاز گفتگوی پویایی در جلسه امروز باشد." ما امیدواریم که بحث شکوفه نه فقط سرآغاز گفتگوی پویایی در کامیونیتی پیرامون صلح باشد، بلکه باعث بوجود آمدن آن باشد.

 


Video (2)

قسمت دوم
شکوفه چنین میگوید: تا آن زمان که طرفین یک جنگ وجود خود و معنای خود را بر اساس چارچوب های هویتی مطلق و تمامیت گرایانه تعریف کرده و بدان عمل می کنند پایه های آتش بس و صلح میان آنان فرّار خواهند بود.
 مهدی این چنین میشنود:
 تا آن زمان که انسان "وجود" خود و "معنای" خود را بر اساس چارچوب های هویتی تعریف شده توسط دیگران و جامعه میشناسد، امکان هیچگونه آتش بس و صلح نه در فرد و نه در جامعه وجود نخواهد داشت.

جالب اینجاست که چگونه انسان نه تنها نیازی برای رهائی از این تعاریف در خود نمیبیند بلکه با تمام وجود و به هر بهائی که شده سعی در حفاظت از آنان نیز مینماید. همچو زندانیانی که به حمایت از زندان بانان برخاسته و یا برده هائی در سپاه برده داران به دنبال دریافت مدال و نشان از آنان میباشند. ترس از دست دادن هویت عاریه ای میباشد که اینان به جای اینکه جنگ را در درون آغاز کنند با ناجیان خود به جنگ برمیخیزند. کافیست به کامیونیتی خود نگاه کنیم و از هر دو جناح بپرسیم چه مخالفتی با اتحاد و همبستگی دارند کین چنین در بوجود آوردن تفرقه تلاش میکنند. اگر عکس اینست چرا حاضر نیستند هویت جدا کننده را به کناری گذاشته و هویت مشترکی را اختیار کنند. به گونه ای چرا پرچم های خود را بر زمین نگذاشته و بی پرچم قدمی به هم نزدیک نمی شوند.


Video (3)

قسمت سوم


Video (4)

قسمت چهارم


Video (5)

قسمت پنجم


Video (6)

قسمت ششم


Video (7)

قسمت هفتم

 

ویدئو های جلسه سوم

  کمیته سیاست گذاری

 بازبینی اساسنامه

  چهارشنبه 12 جولای 2015

Video (1)

قسمت اول
شهرام: تعیین تاریخ اولین جلسه عمومی و اعلام آن
مجتبی: جلسه عمومی کمیته ها با هم ادغام گردند
بهروز: برای تعیین تاریخ جلسه عمومی عجله نشود
دلشاد: نظریات افراد غیر عضو کامیونیتی نادیده گرفته نشود
رضا: پروتوکل شرکت در جلسات کمیته بعنوان ناظر
بهروز: تشکیل گروه پنج نفره رای دهنده کمیته جهت ایجاد مسئولیت بیشتر
رضا: حد نصاب اعضاء شرکت کننده در نظر سنجی. تعیین اهداف قبل از عوض کردن اساسنامه
بهزاد: میبایست زودتر به بررسی اساسنامه اقدام کرد
شهرام: امکان اظهار نظرمستقیم اعضاء
مجتبی: محدودیت های زمانی بررسی اظهار نظرهای مستقیم
دلشاد: بهتر است اعضاء نظرات خود را به هییت مدیره ارائه داده، و هییت مدیره آنها را به کمیته ابلاغ کند.
بهروز: امکان تماس و اظهار نظر افراد از طریق ایمیل کمیته

Video (2)

قسمت دوم
بهروز: تهیه گزارش کارهای انجام شده و اعلام امکان تماس از طریق ایمیل. نظر سنجی قبل از تهیه پیش نویس اساسنامه
مجتبی: از هییت مدیره نظر خواهی شود که چه تغییراتی باید در اساسنامه صورت گیرد.
بهروز: تهیه پرسشنامه محتوی 29 سئوال در رابطه با تمام موضوعات در سال گذشته.
بهزاد: ما انتصاب شدیم انتخاب نشدیم.
بهروز: نکاتی را در اساسنامه بگذاریم که تعداد قابل توجهی از افراد با آن موافق باشند.
بهزاد: حد نصاب را پائین نیاوریم. صندوق رای برای نظر سنجی
بهروز: مجمع عمومی اجباریست طبق قوانین انتاریو و نمیتوان آنرا حذف کرد. در مجمع عمومی اعضاء بالاترین قدرت را دارند.
رضا: نظر سنجی منوط بر چه درصد مشارکت
بهزاد: نظر سنجی باید صورت گیرد
بهروز: نظر سنجی تائید شد. آیا حد نصابی برای مشارکت باید وجود داشته باشد. آیا راه بهتر از نظر سنجی وجود دارد.

Video (3)

قسمت سوم
شهرام: حداقل تعداد شرکت کننده در نظر سنجی لازم است
مجتبی: نتایج حاصل از نظر سنجی نظر کل اعضاء نخواهد بود. همیشه جا برای نق زدن خواهد بود. حداقل لازم نیست
شهرام: راه حل میانی. حداقل را در نظر بگیریم ولی اگر دیدیم تعداد مشارکت خیلی پائین تر از آن بود، در نظر داشته باشیم که شاید این یک نظر سنجی به درد نخور خواهد بود.
دلشاد: یک گردهمائی عمومی، امکان تماس از طریق ایمیل و نظر سنجی به نظر کافی میاید.
بهروز: در میان خودمان این را در نظر داشته باشیم که اگر تعداد مشارکت از یک حدی پائین تر بود، میبایست با دقت بیشتری به جواب ها نگاه کرد.
مجتبی: آیا طرح این مسائل در رسانه ها به نفع کنگره خواهد بود.
بهروز: اگر در نظرسنجی فقط پنج نفر شرکت کنند و ما آنرا نادیده بگیریم، به نظر نمیآید که آن بد تر از آنی هست که ما بیائیم و اساسنامه را از صفر خودمان بنویسیم. متاسفانه راه بهتری وجود ندارد.
شهرام: نظر سنجی را در چند مرحله انجام دهیم
مجتبی: میتوانیم نظر سنجی را فشرده کنیم.
رضا: نحوه نظر سنجی هم مهم است. صندوق جهت گزینه ها برای آنهائی که دسترسی به کامپیوتر ندارند استفاده کنند.
دلشاد: بهتر است که مرحله را تصمیم بگیریم و به مرحله بعدی برویم. بهر حال بعد از این در رابطه با نظر سنجی بحث خواهیم کرد.
شهرام: باید کاری کرد که افراد نتوانند بیشتر از یکبار در نظر سنجی شرکت کنند. آیا مردم میخواهند اسمشان را موقع نظر سنجی اعلام کنند.
بهروز: مثل انتخابات میباشد، باید کارت های هویت چک شود.
مجتبی: امکان این نیست که شخصی جای شخصی دیگر در نظر سنجی شرکت کند.
بهروز: تاریخ مجمع عمومی فوق العاده
شهرام: باید اساسنامه تصویب شود که مورد تائید قابل توجه ای از اعضاء باشد.
رضا: اساسنامه ائی را بوجود بیاوریم که مورد تائید اکثریت باشد.
بهروز: علت آنکه مجمع عمومی بر قرار میشود اینست که اعضاء بتوانند صورت قضایا را تغییر دهند. اگر رای گیری الکترونیکی انجام گیرد این پروسه نمیتواند اجرا گردد.

Video (4)

قسمت چهارم

Video (5)

قسمت پنجم

تVideo (6)

قسمت ششم
بهزاد: ما طرفدار و هوادار هیچ حزب و جبهه تعریف شده و تعریف نشده ای نباید باشیم
بهروز: آیا باید ماهییت نهاد را تغییر دهیم یا نه. به نظرمن، ما دنبال آن نرویم
مجتبی: اگر جناهی بیاید در هییت مدیره، تقسیر خود را انجام خواهد داد. همیشه جای تفسیر است
بهروز: پیشنهاد من اینست که ماهییت نهاد را تغییر ندهیم. پیشنهاد میکنم رای گیری کنیم
شهرام: ما نمیتوانیم تصمیم بگیریم آیا ماهییت را تغییر بدهیم یا ندهیم
بهروز: ما صحنه جنگی را میان سه جناهی که شما معرفی کردی بوجود نیاوریم که باعث برنده شدن یک جناح میگردد
مجتبی: پیشنهاد میکنم مواردی را که شهرام میخواهد در هویت نهاد تغییر بوجود آید را مستند کند
شهرام: روی مسئله تغییر هویت باید با اعضاء مشورت کرد
مجتبی: باید پیشنهادات تغییر عنوان گردند
بهروز: سال گذشته در سئوال 27 یکی از اعضاء پیشنهاد داده بود که یکی از اهداف تغییر کند. مانباید وارد این بازی خطرناک شویم.
دلشاد: نمیشود هر که وارد شد تغییری بوجود بیاورد. باید با اعضاء نظر سنجی کرد حتی از افراد کامیونیتی
بهروز: آیا کانادا میتواند نظر سنجی کند که تمام مهاجرین را از کانادا اخراج شوند. آیا سئوالی که باعث حذف گروهی میشود صحیح است.
دلشاد: در کانادا هم مشغول بوجود آوردن این تغییرات هستند.
بهروز: تغییر دادن اهداف ما را میبرد در یک پروسه خیلی طولانی

Video (7)

قسمت هفتنم
شهرام: تصمیم گیری در رابطه با نظرسنجی را به تاخیر بیاندازیم
بهروز: ما اگر زمان را بدانیم میدانیم چگونه برنامه ریزی کنیم
شهرام: اختلاف نظرات بین گروه ها در کامیونیتی چیز ساده ائی نیست وباید یک سری مسائل را بنیادی حل کنیم
مجتبی: مثلن؟ نظر شما چیست
شهرام: نظر من مهم نیست
مجتبی: آنچه را میخواهید تغییر دهید یک ایده است آنرا مشخص کنید
بهروز: شما میگوئید یک از این سه تا نحوه تفکر انتخاب شود
شهرام: در رابطه با هویت کنگره یک جلسه عمومی بگذاریم
دلشاد: من با شهرام موافقم بهروز: این بحث تفسیری است
مجتبی: همین اساسنامه جواب است
شهرام: اگر مشخص بود سر گرامیداشت خمینی این همه مسئله نبود
دلشاد: اصلن مشخص نیست
بهروز: روشن سازی کنیم ولی دست به آن نزنیم
دلشاد: چگونه روش سازی کنیم؟بهروز: بند اول مثل قران اینجا میماند. کار ما تفسیر است
شهرام: اگر روشن بود سر قضیه خمینی ....
بهروز: چه جمله ای میتوانست روشن کند
شهرام: کنگره مطلقن در مسائل سیاسی دخالت نمیکند
بهروز این که نمیشود. آن دیگر این کنگره نیست شهرام: اگر در اساسنامه روشن بود، هییت مدیره بنا بر اساسنامه بیانیه میداد و یا نمیداد
بهروز: به نظر من خیلی روشن است. باید دید آیا این قضیه در جهت منافع کامیونیتی میباشد و یا خیر و هییت مدیره آنرا چگونه تفسیر میکند. در نتیجه این باعث خواهد شد که اعضاء در انتخابات بیشتر شرکت کنند تا هییت مدیره ائی را برگزینند که در جهت منافع کامیونیتی که آنها به آن باور دارند حرکت کند.
دلشاد: باید در رابطه با آن فکر کنیم
بهروز: اگر بخواهیم به هویت کنگره دست بزنیم احتیاج به زمانی خیلی طولانی داریم. نوشتن اهداف اصلن کار ما نیست، کار قانون گذاری میباشد.مجتبی: هدف ما تغییر اهداف نیست. منظور شهرام اضافه کردن جمله ایست که کسی نتواند از آن برداشت دوگانه کند.بهزاد: ما باید طیف را فراگیر تر کنیم تا همه را بپوشاند. ما باید اصلاحیه هائی در این اساسنامه انجام دهیم نه اینکه کلیات را تغییر دهیم. ما هرچقدر هم قضیه را روشن کنیم باز نکته ابهام وجود خواهد داشت.

Video (8)

قسمت هشتم
ب
هروز: نظر من اینست که در اهداف کنگره دست نبریم. پیشنهاد میکنم رای گیری شود
دلشاد: من فکر میکنم اول باید مشخص شود
شهرام: من با اصل رای گیری مخالفم
دلشاد: ما احتیاج به زمان هستیم
بهروز: پیشنهادی دادم، فقط رای میگیرم
شهرام: ما حق نداریم در این رابطه تصمیم گیری کنیم
بهروز: آیا ما این حق را داریم که هویت کنگره را تغییر دهیم
شهرام: اصلن نه. هیچوقت من چنین حرف را نزده ام. شما میگی این را بسته نگاه داریم من میگویم در رابطه اش باید گفتگو کنیم
بهروز: در نظر سنجی باید چند انتخاب را به اعضاء عنوان کنیم. آیا ما این حق را داریم که چند گزینه را در نظر سنجی بگذاریم که فقط در ذهن ما میباشند
شهرام: ما باید این گزینه ها را بررسی کنیم
بهروز: وقتی میخواهیم هویت یک کنگره را تغییر دهیم هزاران گزینه وجود دارد
شهرام: فرق من و شما در این است که شما میگویی صفر گزینه من میگم سه گزینه. شما میگی که اصلن سراغ اعضاء نرویم
مجتبی: ما در چه چهار چوبی صحبت میکنیم؟ کنگره هست و ما نمیتوانیم بگوئیم که باشه و یا نباشه
دلشاد: اگر اهداف را نتوانیم تغییردهیم پس پیشرفتی نخواهد شد
مجتبی: همین طور است
دلشاد: من اینطور فک نمیکنم. فکر میکنم میتوان تغییر بوجود آورد
بهروز: من تغییر در اهداف را در توان خود نمیبینم . من فکر نمیکنم که صلاحیت آنرا داشته باشیم
دلشاد: ما که آنرا تغییر نخواهیم داد
بهروز: ما گزینه خواهیم داد
مجتبی: ما اصلن گزینه ای هم نداریم
دلشاد: میتوان آنها را مشخص کرد
مجتبی: کو آن گزینه ها
دلشاد: فکر نکنم کار مشکلی باشد
مجتبی: کو، کو
بهروز: این نظر شماست
دلشاد: تفاوت از بند یک، از زمین تا آسمان است
مجتبی: این همین قدرتش میباشد، مجتبی: بگید چه تغییری میخواهید بوجود بیاورید
دلشاد: بابا نظر من که مهم نیست
مجتبی: شما بگوئید اهداف باید چگونه تغییر کنند
دلشاد: ما الان در آن مرحله نیستیم
مجتبی: شما این هشت بند را میخواهید چکار کنید
دلشاد: ما داریم میگیم آیا باید تغییری بوجود بیاوریم و یا نه
بهروز: 1600 نفری که وارد کنگره با این تعریف از کنگره آمده اند. ما نمیتوانیم بحث را باز کنیم، باید نظر خاصی را عنوان کنیم
شهرام: من یک نظر خاصی را عنوان نمیکنم
بهروز: اتقاقن چون ما پیشنهادی نداریم در نهایت یک سری حق انتخابات محدودی را عنوان خواهیم کرد که باعث حذف عده ائی خواهد شد.

Video (9)

قسمت  نهم

Video (10)

قسمت دهم

Video (11)

قسمت یازدهم

 

ویدئو های گردهمائی روز یکشنبه 26 جولای - آشنائی و همفکری

 Short Video

قطعات کوتاه از کل جلسه که از ساعت دو و نیم تا شش بعد از ظهر روز یکشنبه در سیویک سنتر نورت یورک با حضور 70 الی هشتاد نفر از جمله هشت نفر از اعضای هییت مدیره و فرح طاهری از نشریه شهروند تشکیل شد. شهرام نامور آزاد یکی از  اعضاء هییت مدیره در این جلسه حضور نداشت.


Video (1)
5:43

 مقدمه ای بر اولین گردهمائی کنگره ایرانیان در سال 2015 توسط سوده قاسمی نایب رئیس کنگره ایرانیان، که نقش مجری برنامه را به عهده داشت. در این بخش سوده مرامنامه جلسات گردهمائی کنگره ایرانیان را به اطلاع عموم میرساند. سپس دستورجلسه را که شامل:
1- گزارش
پانزده دقیقه ای فعالیت های کنگره توسط ارسلان کهنموئی پور ریاست کنگره
2- اظهار نظر هر کدام از اعضاء هییت مدیره به مدت 2 الی 3 دقیقه
3-  پرسش و پاسخ،هر کدام دو الی سه دقیقه خواهد.
44- قسمت پایانی گفتگو خودمانی میان حضار (اجرا نگردید)
  سال 2012 کنگره فقط دو گردهمائی، در سال های 2013 و 2014 هر کدام فقط یک گردهمائی داشته اند
.


Video (2)
16:28 

قسمت دوم و گزارش فعالیت های دو ماهه کنگره توسط ارسلان کهنموئی پور سخنگو و ریاست هییت مدیره. چه خوب بود که این گزارش چند روز قبل از جلسه در سوشیال مدیا به اشتراک گذاشته میشد تا بتوانیم سئوال و نظریات خود را آنجا مطرح کرده و در جلسه جواب و توضیحات را دریافت میکردیم.
1- اولین جلسه هییت مدیره در تاریخ اول جون تشکیل شد.
2- سازمان دهی و تعیین و تقسیم سمت و مسئولیت ها در هفته اول و دوم
3- جلسات هفتگی که هر کدام سه الی چهار ساعت طول میکشند. به استثناء یک هفته که تعداد اعضاء به حد نصاب قانونی که هفت نفر میباشد، نرسید.
4- تشکیل کمیته اداری و مالی متشکل از ریاست (ارسلان کهنموئی پور)، معاونت (سوده قاسمی)، دبیر(بهروز آموزگار) و خزانه دار(رضا قاضی).
5- قرار دادن صورتجلسه گردهمائی های هییت مدیره بصورت شفاف.
6- نظر سنجی پیش از توافق هسته ای و مصاحبه ارسلان کهنموئی پور به تقاضای رادیو کانادا.
7- دو مصاحبه دیگر یکی با سی تی وی نیوز توسط بهروز آموزگار و دیگری با ارسلان کهنموئی پور.
8- مصاحبه چهارمی در پیش است بعد از توافق هسته ای با رادیو کانادا (دوشنبه 27 جولای).
9- تشکیل کمیته های مشخص شده در اساسنامه، مالی و اداری، روابط عمومی و ارتباطات (بیژن احمدی)، سیاست گذاری ( بهروز آموزگار) و فرهنگی ( میترا صفاری).
10- تشکیل کمیته جوانان و نو جوانان توسط شادی موسوی نیا که مورد تائید هییت مدیره قرار گرفته است.
11- پیگیری مورد مسعود حاجیوند (پناهجو) و مصطفی عزیزی (دربند جمهوری اسلامی).
12- شرکت در فستیوال خانوادگی در میدان مل لستمن به دعوت رادیو رویا، در جهت معرفی کنگره و افزایش تعداد اعضاء.
13- تلاش در حمایت از مورد مریم رشیدی که در ونکور در یک حادثه کاری جان خود را از دست داده است.
14 - دعوت از سازمان های مختلف ایرانی که در زمینه های مختلف ،کار های عام المنافع انجام میدهند به پیوستن به کنگره، و معرفی یک نفر به عنوان مشاور در کمیته مشاورین.


Video (3)
13:05

- میترا صفاری، مسئول کمیته فرهنگی در رابطه با فعالیت های این کمیته سخن گفته، نبود اعتماد، همبستگی و همدلی، نبود فرهنگ دموکراسی، آشنائی نداشتن با مکانیزم های دموکراسی، ایزوله بودن جامعه ایرانی، عدم ارتباط با جامعه کانادائی، را از دغدغه های جمعی و موضوعات مطرحه در اولین جلسه کمیته فرهنگی اعلام میدارد. در ضمن از اولین برنامه جمعی این کمیته که قرار است در بیست سپتامبر که روز جهانی صلح میباشد سخن میگوید.

- بیژن احمدی، در رابطه با دو جلسه کمیته روابط عمومی و ارتباطات که با شرکت ده نفر برگزار شده سخن میگوید. از حضار جهت پیوستن به این کمیته دعوت میکند و به سه نکته، ارتباط بهتر با اعضاء، ارتباط با جامعه بزرگتر ایرانی کانادائی، و ارتباط بهتر با جامعه بزرگتر کانادائی به عنوان اهداف این کمیته اشاره میکند.

- آرشاک شجاعی خود را به عنوان بخش مخالف در هییت مدیره معرفی میکند. اعلام میدارد هر چقدر در یک سازمان تضاد وجود داشته باشد بهتر میتوان نتیجه گیری کرد. در ابتدا نسبت به فیلمبرداری از جلسه سئوالاتی را عنوان کرده و سپس به عدم تطابق رفتار گروه اکثریت با وعده ها و شعار های دموکراتیک آنها در زمان انتخابات اعتراض میکند. به مقایسه هییت مدیره در سال قبل و امسال نسبت به تقسیم سمت ها اجرائی میپردازد. عنوان مینماید که اکثریت حاکم میبایست منافع اقلیت را حفظ کند.


Video (4)

 در قسمت چهارم، سوده قاسمی، نایب رئیس، بهروز آموزگار، منشی، رضا قاضی خزانه دار، و فرهنگ فرید از اعضاء هییت  در رابطه با فعالیت ها گزارشاتی دادند. همچنین بهروز آموزگار سرپرست کمیته سیاست گزاری در رابطه با اهداف و فعالیت های این کمیته که در حال شکل گرفتن است، اطلاعاتی در اختیار همگان قرار داد

Video (5) 

ویدئو پنجم و اولین قسمت پرسش و پاسخ. حضار در رابطه با اولین نظر سنجی در رابطه با توافق هسته ای، سئوالات مطرح شده در آن، پیشنهاد و اعتراضاتی را عنوان کردند.سیاسی بودن کنگره، اساسنامه و نحوه تغییر آن نیز مورد بحث قرار گرفتند.


Video (6) 

در این بخش یک از کاندیدا های انتخاباتی اعتراضات خود را نسبت به انتخابات عنوان میکند و تهمت هائی هم به اعضای هییت مدیره فعلی وارد میکند. آرشاک شجاعی عضو هییت مدیره به نحوه برگزاری جلسه اعتراض کرده، اختلاف نظرات اعضای هییت مدیره، و اشکالات نظر سنجی را مطرح میکند.


Video (7)  

در بخش هفتم موضوع لایحه سی 24 مطرح میگردد. همچنین یکی از حضار نسبت به محدودیت زمانی جوابدهی اعضاء هییت مدیره، و اینکه آرشاک شجاعی اختلافات خود با هییت مدیره را در این جلسه مطرح میکند اعتراض نمود.


Video (8)

از آرشاک شجاعی سئوال میشود که اگر لازم میبیند که اعضا باید از اختلافات درون هییت مدیره آگاه باشند چرا سال گذشته ایشان در این روند حرکتی از خود نشان نداده است. پیشنهاد میگردد که هییت مدیره فایل صوتی را به عنوان صورتجلسه در اختیار اعضاء قرار دهد. در ضمن در رابطه با راه های مختلف افزایش تعداد اعضاء و مشارکت جمعی گفتگو به عمل آمد.  


Video (9) 

در این بخش در رابطه با نحوه بر قراری جلسات هییت مدیره و آزادی گروه اقلیت در ابراز عقیده، نامه 91 نفر در اعتراض به عدم عکس العمل هییت مدیره در مقابل گرامیداشت خمینی، صورتجلسه تهیه شده توسط آرشاک شجاعی و شهرام نامور آزاد که آرم کمپین و جمهوری اسلامی را به همراه داشت، صحت نداشتن تعداد 1500 اعضاء، گفتگو به عمل آمد. در ضمن در رابطه با برنامه اعلام شده برای این گردهمائی که مغایر با آنچه عملن صورت گرفته، نحوه جدا کردن و رودررو قرار دادن هییت مدیره و اعضاء اعتراضاتی به عمل آمد. در رابطه با تعریف و نحوه عمل کمیته ها نیز نظریاتی عنوان شد. این یکی از بخش های قابل توجه این گردهمائی میباشد.


Video (10)

در رابطه با مشخص کردن اهداف کنگره در اساسنامه، حرکت از پائین به بالا از طریق کمیته ها و تناقضاتی که در این رابطه در اساسنامه وجود دارد، تقسیم کار، مشارکت فردی و جمعی، پائین بودن تعداد اعضاء و عدم مشارکت جمعی نسبت به جمعیت ایرانیان در تورنتو، گفتگو هائی به عمل آمد. در ضمن در رابطه با اینکه هییت مدیره وظیفه دارد در خط نتایج حاصله از نظر سنجی ها بی تفاوت نبوده و میبایست به اقدامات عملی بپردازد نظریاتی ارائه میشود. در رابطه با گرانت ها، پروتوکل انتخاباتی و جشنواره تیرگان نیز پرسش و پاسخ هائی صورت گرفت.


Video (11)

در رابطه با انواع نظر سنجی ها و نحوه استفاده از نتایج حاصله، پرسش و پاسخ هائی صورت گرفت که مجددن بر اهمیت توجه به نظریات اعضاء تاکید میشود. از گروه های اقلیت سال پیش و امسال تشکر به عمل میاید که ارائه نظریات مخالفین را به عهده داشته اند. به این نکته اشاره میشود که باید از دو قطبی شدن جامعه جلوگیری کرد. در رابطه با اینکه حق، مسئولیت ایجاد میکند، و اینکه اگر به خود اجازه میدهیم که انتقاد کنیم میبایست در فعالیت ها نیز شرکت داشته باشیم سخنانی گفته میشود. به حضور در جشنوازه تیرگان تاکید میشود. از اپوزیسیون خواسته میشود که انتقاداتش را همراه با پیشنهادات کند. از حاضرین دعوت میشود که به کمیته ها بپیوندند و این توضیح هم داده میشود که در جلسات هییت مدیره حالت دو قطبی وجود ندارد. جلسه با گفتار ارسلان کهنموئی پور، ریاست کنگره، که "ما را نقد کنید ولی درحسن نیت ما شک نکنید" به پایان میرسد.

 

مجمع عمومی سالیانه کنگره ایرانیان - 24 می 2015  

ICC May 2015 Election Results

خیر مقدم - رضا بنائی گزارش مالی - رضا قاضی کمیته انتخابات - سلمان سیما کاندیدا ها کمیته انتخابات - پرسش و جواب
ارصلان - میترا سوده - بیژن نظریات شرکت کنندگان نتیجه انتخابات  

People's Opinions    

Results

     

ICC Old Videos - 2008

Video Video Video Video Video
 

گردهمائی چهارم - پایان قسمت اول کمپین "من هم یک ایرانی - کانادائی هستم"

 

 
Video (1)
Introduction
Kamnoush Shahabi

2:32

کامنوش شهابی از کمپین "من هم یک ایرانی کانادائی هستم"

Video (2)
Bijan Ahmadi

6:54

بیژن اجمدی از کمپین "من هم یک ایرانی کانادائی هستم"

Video (3)
Soudeh Ghasemi

9:43

سوده قاسمی از کمپین "من هم یک ایرانی کانادائی هستم"

Video (4)
Mohamad Tajdolati
Introduction
مقدمه - مخمد تاجدولتی
Video (5)
Speakers presentation

4:47
در این بخش محمد تاجدولتی به ترتیب حسین زرشکیان، مهرداد آرین نژاد، سعید حریری و منوهر میثاقی را که همگی از بنیان گزاران کنگره میباشند معرفی میکند
Video (6)
Manouher Misaghi

7:53
انگیزه و هدف شما در بنیان گزاری کنگره ایرانیان چه بود؟ منوهر میثاقی
Video (7)
Mehrdad Ariannejad

5:01
مهرداد آرین نژاد
Video (8)
Hossein Zereshkian

3:14
حسین زرشکیان
Video (9)
Saeid Hariri

5:38
سعید حریری
Video (10)
Questions / Answers (1)

18:21

پرسش و پاسخ (1)

Video (11)
Questions / Answers (2)

18:47

پرسش و پاسخ (2)

Video (12)
Questions / Answers (3)

12:47

پرسش و پاسخ (3)
 سیاسی بودن کنگره

Video (13)
Questions / Answers (4)

11:28
پرسش و پاسخ (4)
Video (14)
Questions / Answers (5)

14:37
پرسش و پاسخ (5)
Video (15)
Questions / Answers (6)

12:55
پرسش و پاسخ (6)
 - چه شد که انجمن ایرانیان که از امکانات بالائی برخوردار بود به آن سرنوشت مبتلا گردید که لزوم وجودیت کنگره ایرانیان بوجود آمد؟
- ما غیر از اینکه همگی انسان هستیم در ایرانی بودنمان هم مشترکیم و خارج از مشکلات صنفی مشکلات مشترکی هم داریم.
- اگر تشکیلاتی برای خدمت رسانی به ایرانیان تازه وارد وجود داشت که خدمتگزاران آن ایرانی بودند میتوانستند خدمت بهتری به ایرانیان بدهند.
- اهمیت انتخابات آینده
- آیا در اساسنامه روشی برای مقابله با کجروی های هییت مدیره پیش بینی شده است؟
Video (16)
Questions / Answers (7)

16:49

پرسش و پاسخ (7)
- آیا در اساسنامه روشی برای مقابله با کجروی های هییت مدیره پیش بینی شده است؟
- چه شد که کنگره تا به امروز فراگیر نشد؟
- جمع بندی سخنرانان از گردهمائی (مشارکت - مدیریت - همراهی)
- اهمیت دعوت از دیگران برای پیوستن به کنگره، حضور و شرکت در انتخابات

 

چهاردهمین گردهمائی گفت و شنود در رابطه با کنگره ایرانیان - آزادی بیان و نفرت و نفاق
 در روز یکشنبه 25 ژانویه در
سیویک سنتر نورت یورک برقرار گردید.

Part (1)
Mohamad Soleymani
Bijan Ahmadi
Part (2)
Saeed Soltanpour
Part (3)
Manya Koupal
Sholeh - Khalaf
Part (4)
Mehrdad Khalili
Farzad Ayoughi
Part (5)
Khalaf Naeimi
Bijan - Saeed
Part (6)
Taghi Abdolhosseini
Delshad Emami
Part (7)
Medi Shams
Farzad Ayoughi
Part (8)
Sholeh Khalili
Bijan - Saeed
Part (9)
Bijan Ahmadi
Sholeh - Mohamad

Part (10)
Medi Shams

Sholeh - Kavoos

Part (11)
Kavoos Soofi
Soudeh Ghassemi
Part (12)
Soudeh - Kavoos
Medi - Sholeh

 

گردهمائی یکشنبه 14 دسامبر2014 - کنگره ایرانیان

Part (1) Part (2) Part (3) Part (4) Part (5) Part (6) Part (7) Part (8)
شهرام نامورآزاد رضا بنائی بیژن احمدی نسترن علییی مهرداد آرین نژاد صمد اسدپور بیژن فتحی  مهردخت هادی
Part (9) Part (10) Part (11) Part (12) Part (13) Part (14) Part (15) Part (16)
طاها حسینیانی ارسلان کهنموئی پور سهیلا خدا خواه مهدی کوهستانی مریم پوتراگر هومن رضوی سناره صبور مهدی شمس
Part (17) Part (18) Part (19) Part (20) Part (21) Part (22) Part (23)  
ماهنوش شهابی کاوه شهروز فرامرز شیراوند سلمان سیما شهرام تابع محمدی

پرسش و پاسخ (1)

پرسش و پاسخ(2)

 

مشکلات ناشی از تفاوت های فرهنگی و قانونی

Introduction Part (1) Part (2) Part (3) Part (4) Part (5) Part (6)
 

"قدم بعدی" گردهمائی یکشنبه 30 نوامبر در رابطه با تقاضای برکناری رضا بنائی

Part (1) Part (2) Part (3) Part (4) Part (5) Part (6) Part (7) Part (8) Part (9) Part (10)

Farokh Zandi
AGM May 11 2014

Samad Assadpoor
AGM May 11 2014

نتایج رای گیری انتخابات 2014

 

 

 

 

 

27 April 2014
بازبینی اساسنامه در تاریخ 27 آپریل  2014 باحضور هفت نفر
دیوید موسوی، نایب رئیس، سارا تخشا عضو هییت مدیره ، ارسلان کهنموئی پور، مهردخت هادی، شهرام تابع محمدی، مجید جوهری ، و مهدی  شمس، بعد از یک گفتگوئی که شش هفت ساعت بطول میکشد به پایان رسید.


ICC By-law revision 27 April  2014

_______________________________________________________________________________________

ملاقات کاندیداهای انتخاباتی کنگره قبل از انتخابات - 9 می 2014 

قسمت اول - انتخاب موضوعات و نه انتخاب افراد - شفافیت - نظر سنجی - دیالوگ

قسمت دوم - آیا وقت کافی برای فعالیت های کنگره دارید؟

قسمت سوم - شفافیت - افزایش تعداد اعضاء بخصوص مشارکت جمعی  بیشتر افراد

قسمت چهارم - افزایش تعداد اعضاء کنگره - گفتگو به زبان فارسی یا انگلیسی

قسمت پنجم - چرا کنگره آنطور که میبایست موفق نبوده است  - تسلط گروه های سیاسی بر هییت مدیره ها

قسمت ششم - کمک های مالی به کنگره - استخدام کارمند برای کارهای اداری

قسمت هفتم - فرهنگ، بهروز، و رضا از تجربیات خود میگویند - اهمیت ارائه یک پلاتفرم مشترک 

قسمت هشتم - آرشام و مهدی از تجربیات و اهداف خود میگویند. مشارت جمعی ضامن سلامت کنگره میباشد

 

________________________________________________________________________________

ICC , 2nd Forum, "Meet & Greet" with Liberal Candidates - 12 December 2013

Part   1- Introduction
 Farokh Zandi

Part 2-  Lily Pourzand 

 

Part 3 Ali Ehsassi 

 

Part 4 Majid Johari
Part  5 Peyman Cushman Part   6- Candidate - David Mousavi

Part   7- Q/A(1) Tajdolati's Question 

Part   8- Q/A (2) Candidates' Answer 

Part   9- Q/A (3) General 

Part 10 Q/A (4)
Manoutcher Missaghi 

Part 11- Q/A (5) Salman Sima 

Part 12- Suggestions
 Medi Shams  

__________________________________________________________________________________

 

 

ICC - TD Bank Accounts Closure Meeting - August 10, 2012

 

Last Edited 05/01/2017 - For all comments on this site info@signandprint.ca