Iran-Canadian Congress - ICC

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Elections
By-Law

مشکلات ناشی از تفاوت های فرهنگی و قانونی

November 13,  2014
با تشکر از ایران استار و شهرما  

 ژیان یکی از چهره های دوست داشتنی، شناخته شده دنیای رسانه ای و باعث افتخار کامیونیتی ایرانی میباشد. ما اگر خود را در موفقیت های افراد کامیونیتی سهیم دانسته و به آن فخر میفروشیم، این وظیفه را داریم که در هنگام مشکلات نیز در کنار آنها ایستاده و حمایتشان کنیم. شکی نیست که اگر ژیان به تشخیص مراجع قانونی جرمی مرتکب شده و یا حقوق کسی را پایمال کرده، میبایست طبق قانون مجازات گردد. ولی اینکه رسانه ها از قدرت خود سوء استفاده نمایند، متهم کنند، قاضی شوند و به مجازات برسانند، و باعث تفنن و یا بوجود آمدن افکار عمومی ناعادلانه و جاهلانه گردند، و ما شاهد آن بوده، سکوت اختیار کرده و یا دنباله رو همان خط باشیم، خیانت است. زمانی که این عمل در جامعه ای بوقوع میپیوندد که  در آن امکان دسترسی به اطلاعات فراهم، دموکراسی حاکم، حقوق فردی و انسانی از بالاترین ارزشها برخوردار بوده، و مهمتر از آن توسط عواملی صورت میگیرد که وظیفه شان حمایت از آن ارزشها میباشد، این جنایت است. مگر نه اینکه از محیطی گریخته ایم که حکام به سادگی با تحت تاثیر قرار دادن عوام، بدون آنکه نیازی به آن داشته باشند که خود را درگیر نمایند، از خودی دشمنی برای خودی میسازند. ما که مزه تلخ این نوع رفتار های ناعادلانه و غیر انسانی را با پوست و گوشت و استخوان چشیده ایم، در چنین مواقعی میبایست از خود حساسیت بیشتری نشان داده، به سادگی تحت تاثیر شعار های روشنفکرمابانه قرار نگرفته، و جاهلانه عمل ننمائیم.

این وظیفه رسانه های فارسی زبان، و کنگره ایرانیان میباشد که جدا از عقاید شخصی دست اندرکارانش، صدائی از برای  آن دسته از افراد کامیونیتی باشند، که رسانه های سراسری تمایلی به شنیدن آنرا ندارند. به قصد و سوء نیت به کسانی مراجعه میکنند که نمیتوانند و یا نمیخواهند بیانگوی اکثریت و یا آن حداقلی باشند که مخالف آنها می اندیشند و عمل مینمایند. این پدیده ای نو نمیباشد. میدانیم که کمتر کسانی با آن جسارت وجود دارند که جز حقیقت حرف دیگری را بر زبان نیاورند، حتی اگر گوشی از برای شنیدنش وجود نداشته باشد. حمایت از ژیان در این مرحله که هیچ یک از اتهامات به اثبات نرسیده است، یک وظیفه انسانی میباشد که بیشترین بارش بر دوش ما ایرانیان سنگینی میکند. مبارزه با دیکتاتوری غول های رسانه ای که حاصلش ترویج جهالت، کوته اندیشی و خاموش کردن صدای حق و حقیقت است، وظیفه هر شهروند میباشد. بخصوص این وظیفه به عهده آنهائی میباشد که بر این باورند که به آن درجه بصیرت رسیده اند که موی را از پیچش موی تشخیص داده، از تاریکی چاله ای گریخته، و نمیخواهند به سیاهی چاهی بیافتند.

پتیشنی در حمایت از ژیان تهیه شده که تا کنون بیش از پنج هزار نفر آن را امضاء کرده اند. برای دسترسی به آن و دیگر اطلاعات در این رابطه، میتوان به صفحه فیسبوکی که در حمایت از ژیان فراهم آمده مراجعه نمود.

facebook/In Support of Jian

Sign Jian Petition

یکشنبه گذشته کمیته فرهنگی کنگره ایرانیان به سرپرستی شهلا غفوری، برنامه ای تحت عنوان "مشکلات ناشی از تفاوت های فرهنگی و قانونی" در سیویک سنتر نورت یورک برقرار نمود. با اینکه اطلاع رسانی این برنامه با نواقصی همراه بود، با استقبال خوبی مواجه شده و حدود چهل نفر در آن شرکت کردند.

رضا بنائی رئیس کنگره ایرانیان، در اهمیت مشارکت هرچه بیشتر افراد کامیونیتی از طریق عضویت و شرکت در فعالیت های کنگره، سخنرانی کوتاهی نمود. از کلیه حضار دعوت میکند که به عضویت کنگره در آمده و به سهم خود در معرفی آن به دوستان و افراد کامیونیتی همت کنند. سپس به موضوع جلسه و اهمیت نقش خانم ها در رابطه با مهاجرت انبوه ایرانیان به خارج از کشور، که او آنرا "کوچ" مینامد، اشاره مینماید. خانم ها را به عنوان محور اصلی خانواده، که هسته های کوچک ایرانیان در خارج از کشور را تشکیل میدهند، معرفی مینماید. در جهت تقدیر از آنها که با تربیت فرزندان شایسته در سالم سازی محیط نقش پر اهمیتی را بازی میکنند، شعر کوتاهی از مشیری را میخواند، که در آن "زن را کاوه آهنگر آینده ایران" میشناسد. این بیت شعر مورد استقبال، کف زدن و تقاضای دوباره خوانی آن توسط حضار که اکثرن بانوان آنرا تشکیل میدادند، گردید.

سپس شهرزاد شهریاری، سخنگوی اصلی این برنامه به معرفی و شرح مختصری از زندگی خود میپردازد. شهرزاد ضمن اشاره به فعالیت های حرفه ای خود اعلام میدارد که به صورت رایگان بعنوان مشاوره خانواده خدماتی انجام میدهد و از حضار دعوت مینماید که در صورت نیاز به او مراجعه نمایند.
 شهرزاد در آغاز به شرح تفاوت های فاحشی میپردازد، که میان قوانین خانواده در کانادا و ایران وجود دارد. در بسیاری از موارد عدم آشنائی با آنها مشکلاتی را برای خانواده های ایرانی ایجاد میکند. خانواده ها را به دو بخش که یکی فقط از زن و شوهر تشکیل شده، و دیگری که میتواند از والدین و یا فقط یکی از آنها و فرزندی زیر 16 سال میباشد، تقسیم مینماید. توضیح میدهد که در کانادا اطفال فقط به والدین تعلق نداشته، دولت نیز نسبت به آنها دارای حقوق و مسئولیت میباشد.

در خانواده ای که فرزندی وجود ندارد اگراختلافی پیش آید، بخصوص اگر آن اختلاف جنبه خشونت پیدا کرده و علنی شود، خصوصی و یا محرمانه محسوب نمیگردد. در صورت اطلاع، پلیس حق مداخله داشته و گزارش هایی تهیه مینماید که به عنوان سند در محاکم دارای اعتبار و مورد استفاده قرار میگیرند. شهرزاد در رابطه با برخورد با پلیس راهنمائی هائی میکند. اضافه مینماید که اگر خشونت از حد لفظی آن خارج شده، و بطور مثال اگر کوچکترین آثاری از شکستن و یا واژگون شدن شی ای وجود داشته ، حتی اگر ضرب و جرحی هم بوقوع نپیوسته باشد، و کسی هم از طرفین شاکی نبوده، باز پلیس موظف است یکی از آنان را بازداشت کرده و از خانه خارج کند.

در حالتی که خانواده دارای فرزندی باشد، در صورت بروز اختلاف و علنی شدن آن به هر گونه، چه از طریق فرزندان در مدرسه، دوستان و آشنایان، همسایه ها و یا یکی از والدین، برخورد خیلی جدی تری با آن خواهد شد. شهرزاد توضیح میدهد که به عکس باور بسیاری از خانواده های ایرانی، پلیس و مددکاران تا زمانی که مطمئن نگردند که خطراتی برای اطفال وجود دارد، سعی نمیکنند به راحتی اطفال را از خانواده هایشان جدا نمایند.

کل این سخنرانی و سئوال و جواب هائی که در این جلسه مطرح گردیده، که آگاهی از آنها برای همه خانواده ها لازم و مفید میباشد، ضبط شده است، که میتوان از طریق سایت "همبستگی" به آن دسترسی پیدا کرد. تدارک چنین برنامه هائی که لازمه آن دعوت از متخصصین، تهیه محل و اطلاع رسانی میباشد، کار دشواری نیست. به عکس در این زمان که افکارعمومی نسبت به کنگره و مدیریت آن منفی میباشد، این نوع فعالیت ها میتوانند تاثیرات مثبتی بر جو حاکم گذاشته و تغییرات مهمی را به وجود بیاورند. جای دارد که با فعال نمودن کمیته ها در این مسیر حرکت نمود.

بار دیگر در مقابل یکی از آن چالش هائی قرار گرفته ایم، که خرد جمعی میتواند از آن برای تقویت و بوجود آوردن همبستگی در کامیونیتی بهره گیری نماید. اگر بتوانیم در ذهن خود اتهامات وارده به ژیان قمیشی را، از آنچه که رسانه ها به قصد و سوء نیت در حال انجام آن میباشند جدا سازیم، میتوانیم به وضوح بی عدالتی و تبعیضی را که در حال وقوع میباشد، مشاهده کنیم.

Last Edited 05/01/2017 - For all comments on this site info@signandprint.ca