General Issues Related to the Community

Main Page  Articles Photo Gallery  Videos 

سفر به ایران و خود سانسوری

November 10,  2016
با تشکر از ایران استار و شهرما

 بعد از مراسم عاشورای سال گذشته شاهد گفتگو هائی در سوشیال مدیا، مقالاتی در نشریات در رابطه با آزادی، دموکراسی، و اخلاق اجتماعی بوده ایم. ولی متاسفانه امسال با رفتار غیر دموکراتیک و خشونت آمیز بخشی از افراطیون جناح راست در مخالفت و مقابله با عزاداران، گفتگو و مقالات کمتری پیرامون این موضوع در رسانه ها دیده شد

خوشبختانه از سال 2012 دگرگونی هائی در این رابطه در حال وقوع میباشند. مهاجرت نسلی که بعد از انقلاب به دنیا آمده و در ایران پرورش یافته است، شاید در رابطه با روابط اجتماعی و فرهنگی با خود مضراتی را به همراه داشته باشد، ولی در مبارزات اجتماعی و سیاسی از روش های افراطی به دور میباشند. حضور جوانان، در اختیار گرفتن کنگره ایرانیان، آغاز یک سری فعالیت هائی که تا به امروز غیر ممکن مینمود، گرچه همراه با خلق و خوی غیر اخلاقی و دموکراتیک میباشند، باز امیدوار کننده هستند. یا شرکت قشر کناره گرفته کامیونیتی در رای گیری های انتخابات فدرال، رجوع دو کاندیدای موفق به افراد مذهبی در مساجد، ابراز وجود مساجد و عزاداری مذهبی در ملای عام، جناح گیری علنی اخیر سلام تورنتو، حضور و ابراز عقاید در سوشیال مدیا آن عده از کسانی که قبل از این سکوت و کناره گیری را اختیار کرده بودند، همگی نشان از تغییر و تحولاتی همراه با منافع و مضرات خود است.

خودسانسوری حاصل از ترس و وحشت از حکومت، بخصوص زمانی که هنوز نیاز و وابستگی هایی وجود دارند قابل فهم و درک است. مقابله با خود سانسوری های شخصی نیاز به خودآگاهی، تعمل و زمان طولانی دارد، که متاسفانه با حضور چهل ساله ایرانیان در کانادا تعییرات زیادی در این زمینه دیده نمیشود. در رابطه با خود سانسوری هائی که به علت قید و بند و فشار های اجتماعی بوجود می آیند واقعن جای تاسف است. جهالت و نحوه عمل افراطی طیفی که خود را برانداز میداند، نه تنها نتیجه اش باعث بی اعتباری خود آنها است، بلکه با کناره گیری تعداد بیشتری از افراد و بوجود آمدن ترس، و تفرقه، همان جوی فراهم میگردد که رژیمی که با آن مبارزه میکنند، خواهان آن میباشد. خودسانسوری در جوامع دموکراتیک به مراتب خطرناک تر از جوامعی میباشد که بصورت دیکتاتوری اداره میشوند. نهادینه شدن این نوع بی تفاوتی ها نسبت به تعرض و تبعیض های غیر انسانی نه تنها افراد، بلکه اطرافیان و کل جامعه را از خود بیگانه و مسخ مینماید.

در پایان شاید لازم باشد که اشاره ای به ملاقات هفته پیش مهدی یوسفیان با مسئولین اداره مهاجرت و خبر خوشی را که به همراه داشته، شود. همانطور که در مقاله هفته قبل به آن اشاره شد، مهدی یوسفیان، همسر و دختر چهار ساله شان در خطر دیپورت شدن میباشند. آنها در ملاقات اخیر توانستند یکماه از مسئولین فرصت اضافه بگیرند. امیدواریم که بتوانیم از موقعیت پیش آمده در برنامه ریزی های حمایتی از این خانواده تا جای امکان بهره بگیریم. باشد که با تلاش و فعالیت های انسان دوستانه خود اداره مهاجرت را قانع کنیم که به خاطر آینده خورشید خانم چهارساله هم که شده با ماندن این خانواده در کانادا موافقت نماید.

برای دسترسی به ویدئو سی بی سی، گفتگو های به عمل آمده در سوشیال مدیا، و مطلع شدن از فعالیت های حمایتی از مهدی و خانواده اش به سایت های همبستگی و حمایت و "نه به بازگشت های اجباری به ایران" مراجعه شود.


www.hambastegi.ca
  647-748-5991  
 
Injured Workers 647-748-3302
[facebook/hambastegi.hemayat]
 [Let's talk ICC] 
[facebook/aiding people
No Deportations To Iran

هفته گذشته ارسلان کهنموئی پور ریاست سابق کنگره ایرانیان ویدیوئی از بی بی سی فارسی در سوشیال مدیا به مشارکت میگذارد، که متاسفانه گفتگوئی پیرامون این موضوع که ایرانیان تورنتو را نیز شامل میشود برنیانگیخت. در این ویدئو تحت عنوان "سفر به ایران و خود سانسوری" چند تن از ایرانیان مهاجر مقیم فرانسه و سوئد به گفتگو می نشینند. از ابتدا مشخص است که این گفتگو در اروپا که ساختار کامیونیتی های ایرانی اش با ساختار تورنتو متفاوت است صورت میگیرد. برای اینکه چنین گفتگوئی معنای واقعی خود را در تورنتو پیدا کند میبایست در درجه اول به سانسوری که جامعه ایرانی بر خود روا میدارد اشاره نمود.

گفتگو کنندگان در این ویدئو به سه نوع سانسور اشاره میکنند.
- سانسور حکومتی، که در اختیار نهاد ها امنیتی ایران میباشند. جمهوری اسلامی از این حربه همچو ابزاری استفاده مینماید تا انتظارات خود را به شهروندان ایرانی خارج از ایران القاء کند.  اینان سفر به ایران را یک امتیاز و نه حقوق برای ایرانیان خارج از کشور دانسته و در قبالش رد نشدن از خط قرمز هائی را لازم میبینند.
- سانسور های اجتماعی که افکار عمومی حاکم بر مجامع ایرانی برای خود بوجود می آورند.
- سانسور های فردی که بیشتر به خصوصیات شخصی و اخلاق فرد در ارتباط میباشند.
 تحت عنوانین مختلف محافظه کاری، مدارائی، اعتدلال سیاسی، واقع گرائی، مصلحت اندیشی و غیرو هر کس در این گیر و دار طبق منطقی تن به این معادله و معامله به بهای مختلف میدهد. به هر کدام از ما بستگی دارد که آیا مسافرت و یا عدم مسافرت به ایران به قیمت محدودیت هائی که به اصول و باور به آزادی و دموکراسی بوجود میاورد معامله ای با صرفه میباشد؟

کامیونیتی های ایرانی در اروپا بیشتر شبیه کامیونیتی ایرانی در دان تاون تورنتو، می سی ساگا و یا پیکرینگ میباشند. هیچکدام از نظر تعداد و یا تمرکز شبیه تجمع ایرانی ها در نورت یورک و ریچموندهیل نمیباشند. انسجام ایرانیان در این دو منطقه تشکلی در کامیونیتی بوجود آورده است که در نوع خود منحصر به فرد میباشد. تجمع ساکنین، مشاغل، نشریات، رسانه ها آنچنان متراکم میباشد که از نظر فیزیکی و تصویری ایرانی را در دل تورنتو بوجود آورده است، که خود نشان از ساختاری خاص میباشد. در اروپا از مدت ها قبل ایرانیان حضور داشته اند. در صورتیکه مهاجرت ایرانیان به کانادا بعد از انقلاب آغاز و اولین مهاجرین را افراد سیاسی و پناهجویان تشکیل میدادند. از این رو آنها بودند که اولین سنگ بنا را برپا و ضوابط و قوانین خود را که همانا مخالفت سرسختانه با جمهوری اسلامی میباشد را بوجود آورده اند. شاید در ظاهر این امر بی اهمیت جلوه کند ولی متاسفانه این نحوه عمل و تفکر تاثیرات منفی خود را آنچنان بر جامعه مهاجر ما وارد کرده است که هنوز بعد از چهل سال رهائی از آن غیر ممکن مینماید.

این نحوه تفکر و عمل، مهاجرین گریخته از جمهوری اسلامی را در شرایطی قرار میدهد که راهی جز پذیرش و نهادینه کردن استبداد اجتماعی برایشان باقی نمیماند. از بدو ورود دو راه بیشتر برای اکثریت افراد وجود ندارد. یکی پیوستن به جناح مخالف افراطی ویا بی تقاوتی و سکوت به آنچه به ایران مربوط میگردد. در تورنتو سانسور اجتماعی به مراتب از سانسور حکومتی ایران نیرومند تر بوده و کار را به جائی رسانده که بسیاری حتی مسافرت خود به ایران را نیز از دید دیگران پنهان میدارند. یا آنهاییکه حتی قصد مسافرت به ایران را نداشته و سالیان درازی میباشد که به سرزمین مادری خویش بازنگشته اند، نه از ترس رژیم بلکه از وحشت  نحوه برخورد، برچسب، توهین و اهانت های مخالفین افراطی نه تنها از آزادی خود میگذرند، بلکه اصول و باور های خود به آزادی و دموکراسی را نیز زیر پا میگذارند.

لطفتن اگر تا به حال  پتیشن مهدی را امضاء نکرده اید به این لینک مراجعه کنید.

Last Edited 10/11/2016 - For all comments on this site info@signandprint.ca