General Issues Related to the Community

Main Page  Articles Photo Gallery  Videos 

دعوت از سه کاندیدای انتخاباتی

 ریچموندهیل جهت حضور در جلسه

 ملاقات با کوستاس منگاکیس

 
 April 03,  2014
با تشکر از  ایران استار و شهرما برای چاپ این مقاله

در ضمن به حاکمیت ایران نیز اشاره میشود که هیچ ربطی به رفتار رژیم جمهور اسلامی نداشته و به هیچ عنوان نباید مورد تعرض قرار گرفته و یا خدشه دار شود. بسته شدن حساب های بانکی تعدادی از افراد کامیونیتی به صورتی غیر قابل قبول، بسته شدن سفارت به بهانه های واهی از دیگر مواردی بودند که بعنوان علائمی از سوء استفاده دولت کانادا از کامیونیتی جهت اهداف سیاسی مطرح شدند. لونگ در جواب به مواردی اشاره میکند، که از یک طرف بیان کننده اختلاف نظرات ایشان با دولت بوده و از طرف دیگر تا اندازه ای در فهم سیاست های دولت کانسرواتیو کمک مینماید

در ابتدا نماینده کانسرواتیو کمبود اطلاعات تاریخی و جغرافیائی جان بیرد را به پیش میکشد، سپس عنوان میکند که با این حرکت ایشان قصد تحریک دولت ایران را داشته، تا اینکه بالاخر به نکته اصلی و واقعی اشاره میکند، که روشنگر سیاست های دولت کانادا نسبت به ایران میباشد. لونگ صریحا بیان میکند که کانادا سیاست خود را در خاورمیانه بنا بر اصل حمایت بیدریغ از اسرائیل قرار داده، و هر دولتی که با این کشور مخالفت کند را در مقابل و مخالف خود میبیند. ایشان همچنان اعتراف میکند که دولت کانسرواتیو به هیچ عنوان انتظار چنین برخورد شدیدی را از طرف کامیونیتی ایرانی با این موضوع نداشته است

ایشان در مقابل اعتراض به نحوه انتخاب نمایندگان کامیونیتی جهت مذاکره با دولت به یک نکته مهم اشاره مینماید، و این سئوال را مطرح مینماید که به نظر ما دولت میبایست چگونه عمل نماید، و یا ما چه کسانی را واقعا نماینده خود میدانیم. تا زمانی که کنگره ایرانیان جای خود را در جامعه پیدا نکرده، و از پشتیبانی کافی افراد بهره مند نگردیده تا بتواند خود را نماینده اکثریت جامعه معرفی کند، شاید این نوع ملاقات ها با نمایندگان دولت حاکم بهترین راه حل در این رابطه باشد. چه بهتر که این ملاقات ها به صورت منظم ادامه پیدا کرده و هر بار گروهی تشکیل شده از کاندیداهای انتخاباتی، رسانه ها و افراد عادی ساکن حوزه های مربوطه در آن شرکت داشته باشند. این نه فقط یک تمرین و پیاده کردن به معنی واقعی دموکراسی بوده، بلکه باعث آن خواهد شد افراد بیشتری در امور سیاسی - اجتماعی کشور دخالت داشته باشند.

ملاقات بعدی که قرار است در ماه آپریل صورت گیرد، با کوستاس منگاکیس نماینده کانسرواتیو از ریچموندهیل میباشد. قابل توجه میباشد که تعداد ایرانیان ساکن در این منطقه از همه مناطق دیگر بالاتر بوده، رضا مریدی تنها نماینده پارلمانی در اونتاریو از این منطقه است، و هم اکنون سه کاندیدای لیبرال ایرانی در این منطقه با هم رقابت میکنند. شاید حضور هر سه کاندیدا در این ملاقات نه تنها بر اهمیت آن افزوده، بلکه باعث بوجود آمدن هیجان و جلب توجه و علاقه تعداد بیشتری از افراد برای شرکت در انتخابات باشد.

از هردو جلسه ملاقات با جو دانیل و چونگسن لونگ فیلم هائی تهیه شده است، که میتوان از طریق سایت "همبستگی و حمایت" به آنها دسترسی داشت. جهت شناخت نمایندگان و آشنائی بیشتر با مسائل مطرحه در کامیونیتی و کشور، دیدن این دو فیلم را به همگان توسعه مینمائیم. چه بهتر مینمود که کنگره ایرانیان، ابتکار عمل و اجرای این ملاقات ها و فعالیت های دیگر از این قبیل را به دست میگرفت، تا هم جنبه رسمی و عمومی تری به آن داده، و هم اعتباری برای خود کسب مینمود. انتظار آنرا داریم که رسانه ها نیز به این ملاقات ها اهمیت بیشتری داده، و چه با حضور در این جلسات و چه با کمک به نشر اطلاعات در این رابطه همکاری لازم را به عمل بیاورند. از همه مهمتر توجه و علاقه افراد میباشد که میتواند برای آینده کامیونیتی سرنوشت ساز باشد

 

با اینکه موضوع خلیج فارس خشم کامیونیتی را باعث گردید، منصفانه  نیست اگر بخواهیم جان بیرد وزیر کانسرواتیو و یا دولت کنونی کانادا را دشمن کامیونیتی ایرانی دانسته، و مثال عدو شود سبب خیر را به میان آوریم. بلکه بیشتر بجاست که جهالت و ضعف دولت کانسرواتیو را در سیاست و مدیریت به عنوان مسببین این خطا دانسته ، و از همت و پشتکار جامعه قدردانی نمائیم که این واقعه را به عملی خیر و یک پیروزی مبدل کرده است.

به عکس ملاقات با جو دانیال نماینده کانسرواتیو از دان ولی شرقی که بسیار مایوس کننده بود، ملاقات با چونگسن لونگ نماینده کانسرواتیو از ویلودیل بسیار با ارزش مینمود. این ملاقات در روز جمعه 28 مارچ در دفتر لونگ واقع در شماره 250 خیابان  شپرد شرقی ساعت 5:30 بعد از ظهر با شرکت علی احساسی، کاندیدای لیبرال از ویلودیل، مانیا کوپال و مهدی شمس از ساکنین ویلودیل و شادی موسی نیا جوان ترین فعال اجتماعی کامیونیتی و همکار سلام تورنتو به مدت 45 دقیقه صورت گرفت.

حرکت اعتراضی در رابطه با خلیج فارس با نوشتن نامه هائی به جان بیرد توسط افراد سرشناس آغاز شد. همزمان نامه هائی نیز به چند تن از نمایندگان کانسرواتیو حوزه هائی که تعداد قابل ملاحظه ای از ایرانیان در آن سکونت دارند فرستاده شد و از آنان تقاضای ملاقات به عمل آمد. در این نامه ها به غیر از تعرض لفظی به خلیج فارس به نکات دیگری که در گذشته باعث بوجود آمدن ناهنجاری هائی در کامیونیتی بوده اشاره شده است. جهت گیریهای افراطی دولت در سیاست های بین المللی در کشوری که از کامیونیتی های مختلف تشکیل شده، تناقض میان مدافع حقوق بشر بودن و حمایت از جنگ و تحریم، عدم تمییز میان حکومت جمهوری اسلامی، مردم ایران و کامیونیتی ایرانی - کانادائی، انتخاب تنی چند از افراد سرشناس جامعه، بخصوص آنهائی که با سیاست های دولت همگام بوده به عنوان نمایندگان کل جامعه، و برقراری جلسات نمایشی- فرمایشی با این افراد جهت قلمداد نمودن آن به عنوان مشورت و تائیدی بر سیاست های دولت در رابطه با ایران که تصمیمات آن از قبل گرفته شده، موضوعات این نامه بوده که در این جلسه عنوان گردید.

.

Last Edited 06/09/2016 - For all comments on this site info@signandprint.ca