General Issues Related to the Community

Main Page  Articles Photo Gallery  Videos 

"گفت و شنود"

اولین و آخرین حربه از برای بوجود آوردن

 توافق، تفاهم و اتحاد

با تشکر از ایران استار و شهرما از برای چاپ این مقاله

در جواب، کنگره ایرانیان مانند همیشه و به خلاف، خود را علاقمند به شنیدن انتقادات و پیشنهادات اعلام میدارد. به نشست هائی که به دلایلی نامعلوم کمتر کسی از آنها اطلاع دارد اشاره میکند. بدون ذکر نام از کمیته هائی سخن میگوید که قول برقراری آنها بار ها داده شده ولی متاسفانه در هیچ زمانی بوجود نیامده اند، و از عدم پیوستن نویسندگان نامه اعتراضی به این کمیته ها سخن میگوید. اظهارات جناب زندی در رابطه با فعالیت کنگره ایرانیان در دوره جدید، نسبت به دوران گذشته که ایشان آنرا فوق العاده و بی سابقه مینامد، حالت خاص و طنزآمیزی به این جوابیه میدهد. شاید ایشان قصد آن دارد که به تمسخر بگوید، که در هیچ دوره ای فعالیتی وجود نداشته که بخواهیم این دوره را  با آن مقایسه کرده و از کم کاری آن سخن گوئیم. جز چند اعلامیه، نامه و چند گردهمائی مختصر که با حضور معدودی از افراد جامعه تشکیل شده، هیچ حرکت مثبت و چشمگیری از کنگره در این دوره دیده نشده، که آن هم در سال دوم کم رنگتر شده  است. ایشان در پایان به تجربیات شخصی و حرفه ای خود به عنوان استاد دانشگاه، و همکاری های نزدیکی که با جوانان جامعه داشته، اشاره کرده و سعی در فاصله گرفتن از کنگره و کسب اعتبار برای شخص خویش مینماید. از این طریق استعفای اخیر دو نفر از جوانترین اعضای هییت مدیره را ناشی از افکار و فعالیت های تخریبی نویسندگان نامه انتقادی عنوان مینماید. غافل از آنکه این استعفا ها از بدو تشکیل هییت مدیره به سرپرستی ایشان ادامه داشته، و اولین گروهی که کناره گیری خود را اعلام نموده از کهنه کاران سیاسی و فعالان اجتماعی میباشند.   

خوشبختانه موضوع پیشنهادی به برگزارکنندگان "گفت و شنود" از برای گردهمائی های دو ماه آینده، در رابطه با کنگره میباشد. آنچنان که میدانیم در این سری از گردهمائی ها، بحث و گفتگو در رابطه با موضوع عنوان شده، در طی ماه از طریق رسانه ها و سوشیال مدیا ادامه خواهد داشت. پیشهاد گردیده  که در ماه مارچ به بررسی نقش کنگره در جامعه و فعالیت های دوساله گذشته آن پرداخته شود. و در ماه آپریل که همزمان با پایان رسیدن این دوره و انتخابات آتی میباشد، بررسی اساسنامه  و ارائه پیشنهاداتی جهت تغییر آن باشد، که گروه هائی با تمایل به اهداف سیاسی نتوانند همچو در گذشته، به سادگی عنان کنگره را به دست گیرند.

"بررسی رسانه ها و سوشیال مدیا" عنوان گردهمائی این ماه "گفت و شنود" میباشد که در تاریخ جمعه 21 فوریه در سیویک سنتر نورت یورک اطاق شماره یک بین ساعات 6 الی 9 شب، 5100 خیابان یانگ برقرار خواهد شد. از این فرصت استفاده نموده، بار دیگر از تک تک افراد جامعه، فعالان اجتماعی و بخصوص دست اندکاران رسانه ها دعوت میشود، که در این گردهمائی شرکت داشته، تجربیات ارزنده خود را به اشتراک بگذارند. باشد که هر روز تعداد بیشتری از افراد جامعه متقاعد به این گردند، که گفتگو اولین و آخرین حربه ایست که میتواند در راه بوجود آوردن توافق، تفاهم، و اتحاد موثر باشد. ضبط و پخش صوتی و تصویری این نشست ها از دیگر اقداماتی میباشند، تا که سطح وسیعتری از جامعه از نتایج این گفت و شنود ها بهره مند گردند.

برای دسترسی به نوار نشست های قبلی "گفت و شنود" به سایت "همبستگی و حمایت" مراجعه شود

Part 1 of 11                چند نکته مهدی شمس__________

Part 2 of 11                      ئوال مسئله داره کاووس صوفی

Part 3 of 11     به نسبت جمعیتش باید در سیستم قانون گزاری حضور داشته باشد مهدی شمس

برای آنهائی که اخبار کامیونیتی را از نزدیک دنبال میکنند، از جمله فعالان اجتماعی که فعالیت شان در رابطه با جامعه ایرانی میباشد، پنج شنبه ها که روز پخش نشریات است، روزی خاص و به نحوی اول هفته آنها به حساب میاید. چه خوب بود که تعداد این افراد بیشتر از آنی بود که هست. چه خوب بود که پیوند میان افراد و جامعه و رسانه ها بیشتر از این بود و میشد. بهتر بگویم که چه خوب بود پیوند گسسته میان خوانندگان و رسانه ها، افراد و جامعه از نو بوجود میآمد. بیشتر به جامعه ای که به آن تعلق داریم و در آن زندگی میکنیم توجه میکردیم. به رسانه ها با نظری دیگر نگریسته و با آنها به نحوی دیگر برخورد میکردیم. شاید که نقش اصلی و فعلی رسانه ها در این زمان، قبل از خبر رسانی بوجود آوردن این حس تعلق به کامیونیتی می باشد. شاید هم برای آنکه بتوانند این نقش را به خوبی اجرا کنند، میبایست اول این حس را در خود بوجود آورده تا بتوانند آنرا منتقل کنند.

تدارک بک گردهمائی دیگر در تاریخ شنبه 8 مارچ در پلازای ایرانیان بین ساعات 2 الی 6 بعد از ظهر، جهت اعتراض به تعرض لفظی وزیر امور خارجه کانادا به خلیج فارس، که اعلامیه آن در نشریات هفته گذشته به چاپ رسیده است، نشان دهنده آنست که این موضوع نه تنها به فراموشی سپرده نشده ، بلکه توجه بسیاری از فعالان اجتماعی را همچنان به خود معطوف داشته است. ادامه چاپ مقالات در نشریات در رابطه با خلیج فارس از آن امید میدهد که تا زمانی که دولت کانادا عکس العملی مثبت در این زمینه انجام ندهد، این اعتراضات ادامه خواهد داشت. پتیشن تهیه شده در این رابطه نیزهمچنان به جمع آوری امضاء مشغول میباشد.

نوشتن نامه به نمایندگان فدرال و تقاضای ملاقات با آنها یکی دیگر از فعالیت ها در این رابطه میباشد. اولین ملاقات برای روز شنبه اول مارچ ساعت 11 الی 12 ظهر در دفتر جو دانیال، نماینده دان ولی شرقی قطعی شده است. بنا به پیشنهاد تعدادی از فعالان اجتماعی قرار بر این گردیده که در هرکدام از این ملاقات ها، یکی از کاندیداهای انتخاباتی، یک روزنامه نگار، یک عکاس، و دو نفر از ساکنین آن حوزه شرکت داشته باشند. علی احساسی، کاندیدای انتخاباتی از حوزه ویلودیل، و شهرام بینش از ایران استار آمادگی خود را در این زمینه اعلام نموده اند. شکی نیست که اگر اوضاع به این منوال پیش رود نتایج مثبتی در پیش خواهد بود.

جوابیه کنگره ایرانیان کانادا در پاسخ به انتقادهای چهار تن از اعضای خود که در تاریخ سی ام ژانویه در نشریات به چاپ رسیده، یکی دیگر از اخبار قابل توجه هفته گذشته بود. هرچه به پایان این دوره نزدیک تر میشویم اخبار مربوط به این ارگان حساس تر مینماید. در نامه انتقادی به کنگره به چند نکته غیر قابل انکار و مهم اشاره شده، که بار ها همان نکات توسط افراد و گروه های مختلف در گذشته عنوان شده است. نداشتن جایگاه مردمی در جامعه ایرانی و مناسب در جامعه بزرگتر کانادا، استعفا های متعدد که نشان از عدم وجود محیطی مناسب جهت همکاری بین اعضای هییت مدیره میباشد، بی اعتناعی کامیونیتی به کنگره که نشان از عدم اعتماد و اطمینان به کارائی این نهاد است، عدم شفافیت و رعایت اصول دموکراسی، عدم ارتباط میان هییت مدیره و اعضاء، گرایش های سیاسی و عدم احساس مسئولیت هییت مدیره در قبال اعضاء و جامعه تعدادی از این نکات میباشند.

Last Edited 06/09/2016 - For all comments on this site info@signandprint.ca