General Issues Related to the Community

Main Page  Articles Photo Gallery  Videos 

 

سال 2014

را همان سالی بسازیم

که سالیان سال

بودیمش در انتظار

با تشکر از ایران استار از برای چاپ این مقاله - ژانویه 8 -2014

باید اذعان نمود که مهمترین عامل در به حرکت آوردن جامعه و جذب و جلب توجه افراد، بستگی به فعالیت خود کاندیدا ها دارد. این بهترین فرصتی میباشد که آنها با نحوه عمل خود، چه به صورت
فردی و یا گروهی، مدیریت، رهبری و ابتکار عمل خود را به اثبات برسانند. مگر نه آنکه ما رای دهندگان در پی آن هستیم که دریابیم کدام یک از آنها بعد از انتخاب شدن، در جهت رساندن صدای ما و جلب توجه قانونگزاران  به مسائلی که به ما مربوط میشود لایق تر میباشند.

خلاصه مطلب اینکه در وضعیت فعلی اگر بخواهیم واقعا در این انتخابات موفق شویم، باید در روند فکری و عملی خود تغییری بوجود بیاوریم. فعالان، دست اندرکاران و علاقمندان باید دریابند که در اقلیت بوده و برای به حرکت درآوردن اکثریت جامعه میبایست اقدام به یک حرکت جمعی و مشترک بنمایند. و این نیازمند آن است که تک روی، رقابت و فرد اندیشی را به کنار گذاشته و سعی بر آن شود که یک برنامه و استراتژی مشترک بوجود بیاوریم.

گروهی از کهنه کاران سیاسی و اجتماعی پنجمین جلسه " گفت و شنود" خود را به گفتگو درباره انتخابات آینده اختصاص داده اند. هدف بر این دارند که در این جلسه به گفتگو پیرامون ارزشهای مدنی  در انتخابات و معیارهای گزینش کاندیداهای ایرانی  بپردازند. موضوع اصلی این گفتمان را، رای به کاندید ایرانی یا به حزب و برنامه حزبی او تعیین نموده اند. ناگفته نماند که اکثریت افرادی که این گروه را تشکیل میدهند از کسانی میباشند که امید خود را از کامیونیتی از دست داده اند. در میان این افراد کسانی هستند که حتی  مفهوم "کامیونیتی" را مغایر با منافع جامعه ای میدانند که در آن زندگی میکنیم، چه رسد به نیاز بوجود آوردن اتحاد در آن. این بهترین فرصتی میباشد که با شرکت در این گردهمائی آنها را قانع نمائیم که در خطا بوده و به جمع باز گردانیم. باشد که این یکی از اولین قدمهائی گردد که کدورت ها و منفی نگری های حاصل از تجربیات گذشته را به کنار گذاشته، و سال 2014 را همان سالی سازیم که سالیان دراز در انتظارش بودیم

.

 از فرصت استفاده نموده و از تمام افراد کامیونیتی، فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بخصوص کاندیدا ها، نمایندگان و رهبران جامعه و رسانه ها دعوت میشود که در این گردهمائی که در تاریخ جمعه 17 ژانویه 2014 - ساعت 6 الی 9 بعدازظهر - اتاق شماره 2 - نورت یورک سیویک سنتر-5100 خیابان یانگ بر قرار میشود شرکت نمایند.

 

چند ماهی میباشد که کاندیدا های ایرانی، نامزدی خود را در انتخابات پارلمانی و شهری اعلام نموده اند. متاسفانه آن شور و شوقی را که جهت موفقیت در این انتخابات لازم میباشد در کامیونیتی تا به حال دیده نشده است. کم و بیش می بینیم که رسانه ها در این امر کوتاهی نکرده و به عناوین مختلف در این راه همکاری نموده اند. تنها ارگانی که میتواند در این امر بیشترین فعالیت را داشته و به وظیفه واقعی خود به بهترین وجهی عمل کند، کنگره ایرانیان میباشد که تا به حال دو گردهمائی در این رابطه برقرار کرده است. که اولی در ماه اکتبر با دعوت از افرادی خاص و دومی به صورت عمومی در ماه دسامبر برقرار گردید. همچنین یک گردهمائی هم به همت "پرشین سیرکل" در ماه دسامبر در بنیاد پریا برقرار گردید. درتمام این گردهمائی ها کاندیدا های انتخاباتی شرکت داشتند، ولی متاسفانه تعداد افراد کامیونیتی که در این گردهمائی ها حضور داشته اند در هیچکدام بیش از چهل الی پنجاه نفر نبوده است.

خوشبختانه "همبستگی و حمایت"  از کل دو گرد همائی عمومی ، ضبط صوتی و تصویری به عمل آورده که با مراجعه به سایت گروه مربوطه که در پایان این مقاله مندرج شده است میتوان به آنها دسترسی داشت.

لازم میباشد که کم رنگی نحوه برخورد جامعه با این موضوع حساس و مهم، که عواقب آن در تمام سطوح بر تک تک افراد کامیونیتی تاثیر گزار خواهد بود را، فعالین اجتماعی، رسانه ها و به خصوص کاندیدا ها به عنوان یک هشدار جدی تلقی نمایند. چه بسا که آنها مجبور باشند بر فعالیت خود افزوده و بار نهآنبی توجه ای و عدم علاقه این عزیزان را بر دوش کشند. از این رو میتوان این توقع و در خواست را از رسانه ها داشته باشیم که تا زمانی که این انتخابات به پایان نرسیده، توجه بیشتری به این موضوع به عمل آورده و بر شدت عمل خود بیافزایند. از فعالین اجتماعی بخواهیم که از یک طرف با تشویق و اظهار نظر های خود در محافل مختلف، سوشیال مدیا و ارسال مقاله در همکاری با رسانه های کوتاهی نکرده، و از طرف دیگر شخصا و به صورت فردی اطلاع رسانی نمایند. شاید بتوان از این طریق در آگاه نمودن و تشویق افراد جهت حضور در گردهمائی ها، همکاری با کاندیدا و بخصوص شرکت در انتخابات تغییری بوجود بیاوریم.

مهمترین ارگانی که میتواند در این امر بیشترین کمک را نماید، کنگره ایرانیان می باشد، که وجودیتش بخصوص برای این مواقع میباشد. متاسفانه به دلایل خاصی که کم و بیش همگی با آنها آشنائی داریم، در سال اول فعالیت هییت مدیره کنونی، کنگره نتوانست  جای خود را در جامعه آنطور که میبایست پیدا کند. در سال دوم نیز تا به به امروز که هشت ماه از آن میگذرد، میتوان آشکارا اعلام نمود که در اثر کم کاری، حضور چندان و موثری در جامعه نداشته است. اگر هم تا به حال دو گردهمائی در این رابطه بر قرار کرده است، هیچکدام از آنها نتوانسته است نتایجی مطلوبی همراه داشته باشد. چه خوب می بود در این چند ماهی که از عمر کنگره با مدیریت کنونی باقی مانده است، هییت مدیره به کمک اعضای خود، نه تنها به یاری کاندیدا ها بر خواسته، بلکه با حضور فعال خود در جامعه شور و حالی بوجود می آوردند، که باعث تشویق افراد کامیونیتی از برای شرکت در فعالیت های جمعی و انتخابات آینده کنگره که بسیار نزدیک میباشد نیز باشد. البته باید این امر مهم را پذیرفت که تا زمانی که هییت مدیره با تمام وجود، علاقه، مدبرانه و دلسوزانه، آنطور که از نمایندگان و فعالان انتظار میرود عمل ننمایند، نمیتوان از اعضاء خود توقع زیادی داشته باشند

 

 

Last Edited 06/09/2016 - For all comments on this site info@signandprint.ca