Residency Questionnaire

Main Page  Reports Photo Gallery  Videos

 

پرسشنامه شهروندی و پیروزی دیگر برای کامیونیتی

 


با تشکر از شهروند، ایران استار و شهرما از برای چاپ این مقاله
26 September 2013

دکتر نسترن ادیب راد

 

یکبار دیگر برای بسیاری از افراد جامعه، بخصوص آنهائی که مستقیما و فعالانه در این حرکت اجتماعی شرکت کرده اند، این تجربه به وجود آمد که در کشوری همچون کانادا میتوان به سادگی موثر بوده و در روند امور اجتماعی به سادگی سهمی داشته باشیم. مشکل میتوان باور داشت که با تمام سر و صدائی که در رابطه با پرسشنامه های شهروندی بوجود آمده، بخصوص با گزارشات و مقالاتی که در رسانه های فارسی زبان و گردهمائی های متعدد که در جامعه خود در این چند وقت اخیر بوجود آمده، کسانی باشند که با این موضوع آشنائی نداشته باشند. بخصوص که این مسئله منحصر با جامعه ما نبوده و شامل هزاران مهاجری میباشد که زمان آن رسیده که به شهروندی کانادا در بیایند.

با اینکه نتایج نهائی هنوز به عمل نرسیده  ولی تا همین مرحله میتوان این حرکت را یک پیروزی برای تمام کامونیتی تلقی نمود. دیدیم چطور در مدتی بسیار کوتاه، حرکتی که توسط تعداد محدودی از افراد که خود درگیر این مشکل میباشند آغاز شده و به سرعت به رسانه ها کشیده شده و به همت نمایندگان فعلی و آتی و رسانه ها و فعالان اجتماعی اینچنین اهمیت پیدا می کند. ملاقات با جو دانیل نماینده فدرال از حزب محافظه کار توسط تعدادی از افرادی که خود در گیر این مسئله بودند، ملاقات حضوری با کریس آلکساندر، وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا توسط عده ای از فعالان اجتماعی و خبرنگاران ایرانی و ملاقات روز یکشنبه گذشته عده ای از رهبران این حرکت با ایشان و ارائه بیش از هزار و دویست امضاء که از طریق پتیشن ظرف چند روز جمع آوری شده، همچنین قرار ملاقات با نماینده حزب لیبرال منطقه مارکهام همگی نشان از نیروهائی میباشند که در تک تک ما نهفته است. مطمئنا اگر همت بیشتری کنیم و آن اتحادی را که آرزوی همگی ماست بوجود بیاوریم میتوان به پیروزی های خیلی بزرگتر دست بیابیم.

سخنان وزیر همگی نشان از آن بود که دولت با این مسئله آشنائی کامل داشته و تصمیم بر آن دارد که به زودی تغییراتی بوجود آورده و رفع اشکال نماید. کریس به صورت واضح توضیح میدهد که قرار نبود که این پرسشنامه ها به افراد عادی داده شود. این پرسشنامه ها بیشتر برای افرادی در نظر گرفته شده بود که به صورت سرمایه گزار وارد مملکت شده و یا اینکه هنوز کانادا را محل اصلی اقامت خود انتخاب نکرده و مادام در سفر میباشند. ایشان قول آن را داده اند که به این مسئله اولویت داده شده و بزودی شاهد تغییراتی خواهیم بود.

 البته این را هم باید در ذهن داشته باشیم که زیاد نباید روی حرف های سیاستمداران اتکا کرد. با انتخاباتی که در پیش است دادن قول مساعد دادن، یکی از روندهائی میباشد که این افراد برای خاموش نگاه داشتن مردم و امیدوار کردن آنها بکار میبرند. بالعکس ما میبایست از این نتایج مثبت جهت دلگرمی و تشویق خود و دیگران استفاده نموده و بر شدت عمل خود بیافزائیم. باشد که از این طریق عده ای بیشتر از افراد خاموش جامعه را به حرکت واداشته و به جمع فعالان پیوند زنیم. این را در نظر داشته باشیم که این مشکل آخرین معضل جامعه ما نبوده و در جامعه ای پویا هر روز مسئله ای نو بوجود آمده که عده ای از افراد جامعه را در گیر میکند.

هم اکنون دو پتیشن در دست داریم که مخاطب یکی از آنها وزیر مهاجرت کانادا و دیگری رضا مریدی وزیر علوم و تحقیقات اوناریو و  نماینده ریچموند هیل میباشد. همچنانکه اعلام کردیم نسخه کپی قسمت اول پتیشن مربوط به وزیر مهاجرت به ایشان تحویل داده شده است. از طریق پتیشن دوم قصد آن داریم که تقاضای ما از طریق جناب مریدی در پارلمان اونتاریو مطرح گردد. مسلم است هر چه بر تعداد این امضاء ها افزوده شود شانس موفقیت بیشتری وجود خواهد داشت. لازم به توضیح میباشد که این امضاء ها منحصر به افرادی نمیباشد که درگیر این مسئله هستند. چه بسیاری از آنهائی که فعالانه در این حرکت همکاری کرده و چه بسیارافرادی که جهت حمایت این پتیشن ها را امضا کرده اند سالیان دراز از شهروندان کانادا میباشند. آنها به این نتیجه رسیده اند که بهترین راه جلب نیرو فعال در حرکت های اجتماعی، حمایت از آنهائی میباشد که درگیر مسئله ای میباشند که خود بزودی همچو آنان به  همان نتیجه رسیده و به حمایت از دیگران میپردازند. این حرکت و طرز فکر و نتیجه عمل و زندگی در کشوری همچون کانادا است که هر شهروند خود را موظف به دخالت در امور جامعه دانسته و حمایت از آنانی را که نیازمند به کمک میباشند را یک افتخار میداند.

از کلیه افراد جامعه اعم از آنهائی که با این مشگل درگیر بوده و آنهائی تمایل به همکاری دارند دعوت میکنیم که به این حرکت که در عین حال تجربه ای نو و بسیار شیرین میباشد پیوسته و هموطنان خود و حتی دیگر ملیتها را برای رفع این معضل یاری دهند. برای این منظور میتوان با مراجعه مستقیم به صفحه فیسبوک " پرسشنامه شهروندی، یا سایت "همبستگی و حمایت" و یا با شماره

 647-330-0684 تماس حاصل نمود.

باشد که از این طریق و طرق دیگر آن اتحادی را در جامعه بوجود بیاوریم که همگی در آرزوی آن هستیم. بار دیگر از تمام کسانی که در این حرکت به هر طریقی و به هر اندازه کمک نموده اند متشکریم.    

 

 

Last Edited 04/10/2013 - For all comments on this site info@signandprint.ca