Iran-Canadian Congress - ICC

تاریخچه کنگره ایرانیان - ICCpedia
|     2016     |     2015     |     2014   |      2013      |  2012    |    2011   |    2010     |    2009   |      2008      |  2007    |
 

از آنرو که هییت مدیره های کنگره لزومی برای حفظ اطلاعات از سالی به سال دیگر نمی بینند، این صفحه بوجود آمده است تا که اطلاعات را ثبت نموده و تاریخچه ای برای کنگره بوجود آورد. در تصحیح اطلاعات ما را یاری کنید.

دوره هفتم - 2015

Q&A Session with ICC board candidates.

facebook ICC Forum - video
May14, 2016
Second Announcement from ICC 2016 Election Board

Second Announcement from ICC 2016 Election Board

posted by Iranian Canadian Congress | 2343.40sc May 14, 2016 Here is the second announcement from the ICC 2016 Election Board:

Dear Members of the Iranian Canadian Congress,

Just a reminder that the ICC 2016 Annual General Meeting will take place tomorrow, Sunday, May 15, 2016 at the North York Civic Centre, 5100 Yonge Street. Please note the following regarding same:

Election Process

Voting times: early voting will begin at 10am, and voting will continue to 4:30pm.

AGM Start time: the AGM requires a quorum of 50% plus 1 of ICC members in order to start, with an anticipated start time of 2pm, or at the earliest time thereafter when quorum is reached. If quorum is not reached by 4:30pm when the voting closes, the AGM will not be held. A Special General Meeting will be scheduled within 4 weeks thereafter.

Ballot Counting: If quorum is reached and the AGM is held, ballot counting will start at the close of the AGM in a nearby facility shortly after 4:30pm.

Campaigning Limitations: candidates and their aids are prohibited from campaigning or distributing campaign materials within the voting area (i.e. the interior of the North York Civic Centre).

Voter Eligibility

Membership: The ICC Board of Directors has provided us with a closed list of ICC members that are eligible to vote in tomorrow’s election. We have also been provided with a list of members who must renew their membership in order to be eligible to vote tomorrow. These individuals can renew their membership online before voting tomorrow, or must bring $10 in cash in order to renew their membership at the time of registering to vote in person or by proxy.

Required ID: ICC Members must present an Ontario government issued photo ID (i.e. driver’s license or health card) to verify their identity. If you are presenting a federal government issued photo ID (i.e. passport, citizenship card, permanent resident card), you must present a document confirming your Ontario residence. You may also present a government issued non-photo ID (eg. Study permit) with a second piece of photo ID.

Proxy voting: If you are unable to attend tomorrow’s election, please ensure you provide a copy of one of the above listed IDs to the person voting for you via proxy, along with the proxy form available on the ICC website: http://www.iccongress.ca/proxy_voting_2016. If you have to renew your membership in order to vote, please make sure you make arrangements for your proxy to pay the $10 membership renewal fee as well.

Items to be voted on

Election board volunteers will provide each voter with 2 separate ballots.

First ballot will contain the four motions that have been brought forward for voting at the AGM:

1) To accept the president’s report

This motion requires a simple majority to pass

2) To accept the treasurer’s report

This motion requires a simple majority to pass

3) To accept the proposed changes to the ICC by-laws

This motion requires a two/thirds majority to pass

4) To pass the motion by four ICC members who do not meet the eligibility criteria/deadline to be a candidate in this election to be allowed run for same

This motion requires a two/thirds majority to pass

Voters will be given the option to vote yes or no for the above.

Second ballot will contain the list of all eligible and non-eligible candidates running for a position on the ICC Board of Directors, and an open list in which to write down the names of the 7 individuals from that list that they want to vote for.

If the member’s motion (motion #4 on the first ballot) does not pass, the second ballots will not be counted, and the 5 eligible candidates will be acclaimed to the ICC Board of Directors.

Important Notice from the Election Board

The Election Board is committed to holding a fair, transparent and democratic election tomorrow, and requests your cooperation in same. Any individual, regardless of their position, be it an ICC member, candidate or even board member, believed to be disruptive to the Election Board’s ability to conduct the elections, will be asked to leave the premises and/or removed from same.

Sincerely,

ICC 2016 Election Board

May 14, 2016

 

May 14, 2016
Reports to be approved at AGM

posted by Iranian Canadian Congress | 2343.40sc May 14, 2016

The following reports will be proposed for approval during the AGM and Elections 2016 and presented by ICC's President and ICC's Treasurer during the General Meeting:

President's Report Click here to review the President's report. The report will be presented during the General Meeting.

Financial Report Click here to review the financial report prepared by ICC's Treasurer. The financial report will be presented during the General Meeting.

 

برنامه انتخاباتی هفت کاندیدای ائتلافی (هفتک)  تایاز فخری - علی بانگی - مهران فرازمند - درنا مژدمی - پویان طبسی نژاد - مجتبی ادیب راد - بهزاد جزی زاده

بخش اول


 «کنگره‌ای کارآمد برای همه ایرانیان کانادا»
 1/3 برنامه های 100 روز اول:
 • نیازسنجی، اولویت‌سنجی و برنامه‌ریزی برای حل مشکلات اعضا o به علاوه‌ی نظرسنجی سریع، بی‌طرف و مؤثر از اعضای جامعه در شرایط ضروری طرح مشترک همه نامزدها • ایجاد منابع مالی و انسانی و اداری کنگره طرح از مجتبی ادیب راد
 • مشخص کردن سخنگو و اطلاع رسانی سریع و ویدئویی با اعضا پس از جلسات هیئت مدیره و آرشیوسازی و ضبط ویدئوی جلسات کنگره طرح از مهران فرازمند و تایاز فخری
 • فعال کردن اقشار مختلف جامعه ایرانی بویژه نسل دوم اجتماع ایرانیان کانادا طرح از پویان طبسی نژاد و درنا مجدمی • بررسی وضعیت مشکلات سالمندان و بازنشستگان محترم و ترک تحصیل دانش آموزان و کمک برای حل آنها طرح از بهزاد جزی زاده و اعضای کنگره در جلسه مناظره نامزدها • تشکیل کمیته زنان طرح مشترک همه نامزدها

بخش دوم

 

کنگره‌ای کارآمد برای همه ایرانیان کانادا»
2/3 برنامه های میان-مدت:
 • برنامه ریزی جهت انتخابات آزاد الکترونیکی امن و افزایش حضور مؤثر ایرانیان شهرهای مختلف کانادا طرح مشترک همه نامزدها
 • برقراری ارتباط با کنگره های کانادایی غیرایرانی در جامعه میزبان : الف) برگزاری کنفرانسی شبیه
Ted برای معرفی روایت ایرانیان کانادایی موفق طرح از تایاز فخری ب) سمینار سیاست گذاری و رای زنی سیاسی موفق با دولت کانادا با حضور سیاستمدران و کنگره های موفق دیگر طرح از تایاز فخری ج‌) تشکیل کارگروهی برای کاهش محدودیتهای حرفه ای پزشکان، دندان پزشکان مهندسان و … با همکاری با کنگره های دیگر طرح از مجتبی ادیب راد، درنا مجدمی، مریم ناظمی و بهزاد جزی زاده
 • افزایش تعداد کمیته ها و تقویت ساختار پروژه‌محور کمیته ها طرح از مجتبی ادیب راد و مهران فرازمند
 • اطلاع‌رسانی از نماینده های ایرانی کانادایی پارلمان و مناطقی که در آن ایرانی ها حضور پررنگ و قابل توجهی دارند: الف) بروزرسانی و توانمندسازی وبسایت کنگره برای برقراری ارتباط دوسویه و فعال بین اعضای محترم و با نمایندگان محترم طرح از علی بانگی ب‌) تقویت ارتباط کنگره و جامعه ایرانی کانادایی با نهادهای رسمی قدرت در جامعه میزبان کانادا (رسانه ها، پارلمان، دولت شهری، استانی و فدرال، شرکتها، نهادها و سازمانهای عمومی) طرح از پویان طبسی نژاد و علی بانگی
 • افزایش ارتباط با سازمان های همکار دانشجویی، کارگری و سایر سازمانهای غیرانتفاعی و مدنی طرح از بهزاد جزی زاده، مریم ناظمی و تایاز فخری
 • رای زنی با دولت برای افزایش تعداد سازمانهای خدمات اجتماعی فارسی زبان برای تازه مهاجرین و کارگران طرح از مریم ناظمی و پویان طبسی نزاد.

 

بخش سوم

«کنگره‌ای کارآمد برای همه ایرانیان کانادا»

3/3

برنامه های بلندمدت:

برنامه های حاصل از اولویت سنجی ها

گسترش منابع مالی و انسانی و اداری کنگره

افزایش اعضای کنگره و پراکنده‌سازی اعضای کنگره به ۲۰۰۰ عضو و افزایش تعداد حامیان (ایمیل لیست) به ۵۰۰۰ عضو

برگزاری سرشماری ایرانیان - کانادا پروژه ای هویت‌بخش و متحد کننده

آگاهی-رسانی به اعضا و تقویت فرهنگ خودباوری و هویت ایرانی از طریق شناسایی ایرانیان موفق و توانمند (هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان، کارآفرینان و ...)و همکاری با سازمانهای متخصص همکار

افزایش مشارکت زنان، نوجوانان، همجنس گرایان و سایر گروههای اقلیت جامعه رنگین کمانی ایرانی- کانادایی

برنامه ویژه:

• مبارزه دائم با تبعیضهای جنسیتی، قومیتی، ملیتی، عقیدتی (مثل اسلام-هراسی، ایران-ستیزی و همجنسگراستیزی) و برخوردهای نامناسب فیزیکی یا جنسیتی

May 13, 2016
Candidates Forum + Q&A session - Video

 

ICC Forum

 
Soudeh Ghasemi shared Iranian Canadian Congress (ICC)'sphoto.
facebook ICC Forum
May 10, 2016
First Announcement from Election Board 2016
site

Dear respected members of the Iranian Canadian Congress,

This is to inform you that the Election Board of ICC that has been appointed by the Board of Directors as per Bylaw (As per Section 3, number 5), would like to announce its commitment to conducting a transparent, democratic election on May 15, 2016.

In pursuit of this process we would like to inform you as follows:

1) Pursuant to the Bylaws (Section 5, part 1, 2, and 4) and as per previous announcement sent to the members via email and the AGM announcement published in Community press by the Board of Directors, the Annual General Meeting of the Iranian-Canadian Congress will be held on May 15, 2016. More information could be obtained at www.iccongress.ca

2) For members' convenience, early voting will commence at 10:00 am on May 15, 2016 at the North York Civic Centre.

3) In order to be eligible to vote, members are required to provide a valid Canadian photo ID which has been issued in Ontario (i.e. Driver's License, Health Card, etc.).

4) Those who become members of the ICC by Fri noon May 13th, 2016 (12:00 pm) are eligible to vote at the upcoming AGM. Only current ICC members, whose memberships are pending renewal, will be allowed to renew their membership (by presenting a photo ID and payment of $10 membership fee) on the day of AGM and will be eligible to vote.

5) For proxy voting, members that hold proxies are required to provide the proxy form along with a valid Canadian picture ID which has been issues in Ontario of the proxy giver in order to be eligible to vote. To obtain a copy of the proxy form, kindly refer to the:

http://www.iccongress.ca/proxy_voting_2016

6) As per the announced Agenda by the Board of Directors, the Annual General Meeting will commence after 2:00 pm.

7) The voting will conclude at 4:30pm and the Election Board is authorized to extend the voting period as deemed necessary.

8) All Media and press representatives are welcome to participate and provide full coverage of the Annual General Meeting. It is imperative that participants' privacy as well as the anonymous nature of the voting ballots be respected.

9) All Candidates running at the upcoming election are entitled to provide one scrutineer to monitor the entire election process. The election board will not intervene with the selection of the scrutineers. The election board will provide more details to the Candidates and their scrutineer directly.

10) Pursuant to Section 5, item 6 of the bylaw, the outcome of the election will be only valid if 50% plus (+) 1 current members of the ICC participate in the Annual General Meeting. This constitutes the quorum and it will be determined by the election board based on the input of the Board of Directors as per new membership deadline of May 13, 2016 and membership renewal of ICC current members on the day of AGM. If this requirement is not met for any reason, the outcome of the election is void. If such a scenario occurs, the By-Law of the organization require the Board of Directors to hold another Annual General Meeting; the outcome of that AGM will be valid regardless of whether quorum is met. We encourage all members of the ICC to attend the AGM in order to achieve the necessary quorum since much effort has been invested into the election preparation.

11) The outcome of election will be announced after all ballots have been counted by the Election Board which will be reflected immediately on the website of the organization.

12) All disputes and complaints of the candidates shall be raised within the first hour after the announcement of election outcome, and shall be accompanied by proof of the complaint and a list of witnesses. The election board has the full authority to accept or reject the complaints.

13) All inquires relating to the elections should be communicated to the election board via: ICC2016Election@gmail.com

In conclusion, once again, we would like to encourage all members to participate at the upcoming election. Your participation and support will assist the Election Board to better fulfill its commitment to conducting a democratic and transparent election.

Respectfully,

Election Board 2016 - Iranian Canadian Congress

May 10, 2016

 

May 10, 2016
Voice Broadcast Message-
Site

posted by Iranian Canadian Congress | 2343.40sc May 10, 2016 A recorded message was sent to anyone whose membership has expired on May 10, 2016.

This is the English translation of the recorded message in Farsi that was sent to phone numbers of those whose membership have expired.

Our record shows that your membership at the Iranian Canadian Congress (ICC) has expired and should be renewed. Please note that you have to renew your membership to be able to vote in the upcoming Annual General Meeting and ICC Board Election on Sunday May 15, 2016. You can renew your membership online by noon Friday May 13, 2016 or in person at the AGM at North York Civic Centre Council Chamber from 10 AM to 2 PM.

The annual membership fee is $10 and you can pay this amount through online registration or by cash payment on the day of the AGM (Sunday May 15th):

Online membership registration: www.iccongress.ca/joinicc

 

May 10, 2016
Call For Volunteers
site

posted by Iranian Canadian Congress | 2343.40sc 
We need volunteers to help the board of directors and the election board during the Annual General Meeting on May 15th, 2016:

If you are available to help the ICC Board of Directors and the Election Board on May 15th, 2016, please email us at info@iccongress.ca. Volunteers will help the Election Board and the Board of Directors with the election and counting process.

Thanks,

ICC Communications

 

May 09, 2016
New Membership Cut-Off: May 13, 2016

site

posted by Iranian Canadian Congress | 2343.40sc May 09, 2016
Here is an announcement from the ICC Board regarding the membership cut-off date for the upcoming AGM:

Please note that we have extended the membership cut-off date for the upcoming AGM from May 6, 2016 to May 13, 2016 (12 Noon). You can renew your membership or sign up as a new member via our website: www.iccongress.ca/joinicc

If your membership is expired, you will be able to renew your membership on the day of the AGM (Sunday, May 15, 2016) from 10AM at Council Chamber, North York Civic Centre. Note that we do not accept new members on the day of the AGM.

Sincerely,

Board of Directors

Iranian Canadian Congress

اعضای محترم و همیاران کنگره ایرانیان کانادا

لطفا توجه داشته باشید که مهلت ثبت نام آنلاین برای عضویت و شرکت در انتخابات و مجمع عمومی کنگره ایرانیان کانادا در روز یکشنبه ۱۵ می، ۲۰۱۶ از روز ۶ می به روز جمعه ۱۳ می ساعت ۱۲ ظهر تغییر داده شده است

برای ثبت نام یا تمدید عضویت خود می‌‌توانید به تار نمای کنگره مراجعه کنید

www.iccongress.ca/joinicc

همچنین اعضای پیشین کنگره میتوانند عضویت خود را به طور حضوری روز یکشنبه ۱۵ می در محل رای گیری تمدید کنند و در انتخابات هیات مدیره نیز شرکت کنند. لطفا توجه داشته باشید که امکان ثبت نام حضوری روز ۱۵ می تنها برای اعضای سابق که نیاز به تمدید عضویت دارند امکان پذیر است و عضو جدید در محل رای گیری پذیرفته نمیشود.

با تشکر

هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا

 

May 06, 2016
Proxy Voting- AGM 2016

site

posted by Iranian Canadian Congress | 2343.40sc  Here you can find info about proxy voting in the upcoming AGM on May 15, 2016:

Proxy Voting

Any member who cannot attend the Annual General Meeting in person may assign another ICC member to vote on his/her behalf by filling out the proxy form and attaching a copy of his/her photo ID to the form. The proxy holder shall present the signed form along with the copy of the photo ID of the person he/she is representing to the election officers at the Annual General Meeting. Each member is only allowed to vote for one other member through proxy. Click here to download the Proxy Form.

 

May 06, 2016
site
 

Election Board & Online Voting

posted by Iranian Canadian Congress | 2343.40sc May 06, 2016 Here is an announcement from the ICC Board regarding the upcoming AGM:

We would like to inform you that Ms. Mehrdokht Hadi, Ms. Pantea Jaffari, and Mr. Mahboob Bolandi have kindly agreed to serve on the Election Board of the Iranian Canadian Congress this year. The board of directors is working with them to hand over the necessary information and documents so that they can hold the election on May 15. You can reach them by e-mail at: icc2016election@gmail.com

Moreover, due to concerns raised by several board members and the members of the election board, the board of directors of ICC has decided to call off the plans for an online election this year. Therefore, this year’s election will only happen on the day of the AGM on May 15 this year.

Reminder: This Sunday (May 8, 2016) the ICC board of directors is organizing a Q&A session for the board candidates. Please join us this Sunday from 2:30-5PM at Council Chamber, North York Civic Centre. Note that this session is organized by the board of directors and the election board has no responsibility regarding this event.

Sincerely,

Board of Directors Iranian Canadian Congress

May 02, 2016
List of ICC Board Candidates Including Their Bios & Nomination Statements

Here is a full list of candidates for the 7 available positions on the ICC Board of Directors including their bios and nomination statements. website

List of ICC Board Candidates Including Their Bios & Nomination Statements

posted by Iranian Canadian Congress (Icc) | 46sc May 02, 2016 Here is a full list of candidates for the 7 available positions on the ICC Board of Directors including their bios and nomination statements*.

Here is the list in alphabetical order of 6 nominees who meet all the eligibility requirements stated in the ICC by-laws:

Mojtaba Adibrad

Nomination Statement Back in my home country of Iran, I worked as a registered lawyer for more than 15 years. Since my arrival to Canada, I have been providing fellow Iranian immigrants with legal advice. Along with my role as a consultant, I also own an educational company that prepares internationally trained dentists for their board exams.

I have been married for almost 35 years, and I have two children with my wife. My happy marriage, and our two wonderful children are a great sense of pride for me.

I consider Canada to be my second homeland, and since arriving here, I have established many ties in this country. I am also proud of the Iranian community within Canada, and am quite pleased to be part of it.

I have been a member of the Iranian Canadian Congress for more than five years. As a part of my active membership, I have been volunteering in different ICC Committees, such as the policy committee. I am also a board member of the Professional Iranian Canadian Real Estate Association, United Real Estate Agents of Canada, and Care to Change.

With my dear friend, Mostafa Azizi, I co-founded the House of Iranian Culture and Heritage in Toronto in which we organized and presented several art exhibitions. I also planned the “Say No to Canadian Citizenship Questionnaire” campaign, which successfully lobbied for the support of Provincial and Federal members of parliament, along with other Canadian authorities.

In my opinion the Iranian community has a lot to offer. This community has so much potential, and the ICC can help it to achieve a higher standard. It is my belief that this can be done by prioritizing the community’s needs, and creating a united voice. Moreover, finding both creative and practical solutions, and then advocating for the government officials to implement the right solutions that can address problems our community encounters.

اعضای محترم کنگره ایرانیان کانادا

اینجانب مجتبی ادیب راد وکیل پایه یک دادگستری ایران بوده و به جامعه ایرانیان مشاوره حقوقی ارایه میدهم .همچنین دارای یک موسسه آموزشی بوده که به دندانپزشکان مهاجراز سراسر دنیا، برای اخذ مجوزکار حرفه ای در کانادا دوره های آموزشی لازم را ارایه می دهد

با گذشت 35 سال از زندگی مشترک و با داشتن دو فرزند برومند خود را مردی خانواده محور و خوشبخت می دانم. به مردم و بخصوص هموطنانم عشق می ورزم همچنین کشورکانادا را وطن دوم خود دانسته و نسبت به آن احساس دین دارم

در زمینه کار داوطلبانه در کانادا بیش از ۵ سال عضو کنگره بوده و با کمیته های متعدد آن همکاری داشته ام بویژه باکمیته اساسنامه بصورت فعال و مستمر همکاری کرده ام.همچنین عضو هیات مدیره سازمان مشاورین املاک ایرانی کانادایی، سازمان اتحاد مشاورین املاک کانادا و عضو هیات موسس سازمان

Care To Change

نیز میباشم

در زمینه فرهنگ وهنر از بانیان فرهنگخانه ایرانی بوده که باهمراهی دوست عزیزم مصطفی عزیزی توانستیم بیش از دهها گالری و دوره های آموزشی برگزار کنیم

از طراحان و بانیان کمپین اعتراض به تاخیر درروند پرونده های شهروندی بوده ودر همین راستا با توجه به همکاری فعال کامیونیتی وپیگیریها و رایزنی با تنی چند از مقامات فدرال و استانی و جمعی از نماینده های پارلمان توانستیم به موفقیت های خوبی دست یابیم

از نظر من جامعه ایرانی در کانادا مجموعه قوی وتوانا میباشد که جایگاه شایسته تری را باید بتواند بدست آورد. درراستا دستیابی به جایگاه در خور این جامعه، کنگره میتواند نقش تعیین کننده ای را ایفانماید. این نقش از طریق نظر سنجی و الویت بندی نیازها و ایجاد صدای واحد در کامیونیتی آغاز می شود. و در گام بعدی با اتخاذ راهکارهای مناسب و قانونی و رایزنی های لازم با مراجع رسمی برای حل چالشها اقدام می شود

بدیهی است کاربردی نمودن کمیته ها و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیتهای کامیونیتی میتواند درافزایش نتایج و کارایی مفید واقع شود. از سوی دیگر افزایش توان مالی کنگره از دیگر فاکتورهای ضروری است که باید در دستور کار قرار گیرد

در صورت اخذ رای اعضای محترم کنگره ایرانیان کانادا تمام توان خود را در چهت دستیابی به اهداف فوق به کار می گیرم

ارادتمند همگی شما

مجتبی ادیب راد

Intro Video*

Ali Bangi Photo

Nomination Statement

Ali Karimzadeh Bangi is Founder and Co-Director of ASL19, a Canadian-based group working towards practical responses to online access to information challenges. Since 2012, Ali has led ASL19's organizational strategy and partnership development, working closely with leading technology, civil society, media and government actors to improve Iranians’ ability to access their human rights online.

Prior to ASL19, Ali organized the Cycling for Human Rights in Iran Campaign, biking to Ottawa to deliver a petition to the Iranian embassy protesting against the violent crackdown on Iranians in 2009. Ali’s background also includes community development, project management and other human rights projects with the UN in Syria, Right to Play and other grassroots initiatives in Azerbaijan, and Laos.

Ali has a BSc. in Computer Science from the University of Tehran, and a MA in International Relations from the Munk School of Global Affairs, University of Toronto. He is also a PhD Candidate at the Department of Political Science, University of Toronto, where he focuses on the militarization of cyberspace in Iran.
Intro Video
 https://www.youtube.com/watch?v=d8KALtd8svk

 

Tayaz Fakhri

Nomination Statement It is with my great pleasure to nominate myself for consideration for the 2016 Board of Directors in the upcoming elections. First of all I want to take a moment to recognize your tireless efforts in addressing and raising awareness about different issues in our community.

After immigrating to Canada in 2008 I continued my education in (MASC.) Electrical Engineering and MBA at Ryerson University until 2013. During this time and before that at the University of Tehran I have been involved with many activities, whether, taking initiatives to sponsor events, festivals or founding students organizations to address cultural, artistic, union and ethnic needs, desires and identities of my fellow students / Iranians. For instance, I was involved in founding a human rights organization at Ryerson, HRIR (Human Rights for Iran @ Ryerson) from the building block of writing its constitution to organizing many different events dedicated to different minorities, within Iranian Community inside Iran and in Diaspora.

To integrate better with the larger community, I was the Graduate Chairperson of Ryerson Student Union during 2009-2010 and in charge of ~3000 graduate students, while sitting on Ryerson Student Union board with other 30 representatives for all students of Ryerson University.

I also created (with few other individuals) one of the only truly horizontal organizations within Iranian Community in Diaspora in 2010 as a movie club, called Na-Ma-Na-Cinema which is still actively screening weekly movies and presenting artistic critiques.

Currently I am working as a Business Research Advisor for a tech company and ready to transfer my community experiences and leadership to ICC with the aim of creating a functional, inclusive and efficient congress for the next two years. I will proudly participate in any tentative events organized by ICC before elections, to discuss my vision and future plans for ICC.

Sincerely,

Tayaz Fakhry

بدین وسیله من تایاز فخری آمادگی کامل خودم را برای نامزدی در انتخابات کنگره ایرانیان کانادا در سال ۲۰۱۶ اعلام می کنم. پیش از هر چیز می خواهم از تلاش و کوشش های خستگی ناپذیر شما اعضای هیئت مدیره در سالی که گذشت تشکر کنم؛ زحماتی که بدون منت برای کمک به رفع مشکلات جامعه ایرانیان کانادایی کشیدید من پس از مهاجرت به کانادا در سال ۲۰۰۸ تحصیلات خود را ابتدا در رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق و بعد مدیریت MBA هر دو در دانشگاه رایرسون تا سال ۲۰۱۳ ادامه دادم . در این مدت و پیش از آن در دانشکده فنی دانشگاه تهران فعالیت های مختلفی را بنیان نهادم؛ از برگزاری برنامه ها، فستیوال و کنفرانسها گرفته تا برساختن تشکیلات دانشجویی صنفی، فرهنگی، هنری و قومی متفاوت برای برآورده کردن نیازها و خواسته های هویتی دانشجویان و ایرانیان. به عنوان مثال، من با گروهی از دوستانم یک سازمان کاملا ا نوپای حقوق بشری در دانشگاه رایرسون به نام "حریر" به راه انداختیم و من از سنگ بنای نوشتن اساسنامه تا برگزاری سری برنامه هایی موفق با محوریت اقلیتهای مختلف ایرانی در ایران و کانادا نقش داشتم دیری نگذشت که برای محک زدن خودم در حضور مفیدتر، پررنگ تر و در عین حال همگن تر در جامعه بزرگتر این به عنوان رئیس کل دانشجویان - بار در فضای دانشجویی دانشگاههای کانادا فعال شدم. در سال تحصیلی ۲۰۰۹تا ۲۰۱۰ مقاطع بالاتر در دانشگاه رایرسون انتخاب شدم و بیش از ۳۰۰۰ دانشجو کارشناسی ارشد و دکترا را در تشکل دانشجویی این دانشگاه نمایندگی می کردم. برای این منظور هر هفته در جلسات هیئت مدیره تشکل دانشجویی ۳۰ نفره شرکت کرده و به خوبی با دینامیک های قدرت جریانهای متفاوت، رفتار مسئولانه و مدیریت و رهبری در مقیاسی کوچک ولی بسیار حرفه ای در کشور کانادا آشنا شدم به علاوه یکی از افتخارات من در کانادا تشکیل یک گروه حرفه ای نقد فیلم و سینما به نام "نه ما نه سینما" در سال ۲۰۱۰ بود که به همراه چند نفر دیگر از پایه گذارانش بودم و امروز هم این جلسات پس از گذشت ۶ سال هر هفته در دانشگاه تورنتو به صورت آزاد برای عموم تشکیل می شود و نقدهای حرفه ای داوطلبان را به مخاطبان ارائه می کند. اهمیت جلسات فیلم اما مهم تر از محتوای هنری آن به زعم من، در افقی بودن این سازمان است به طوری که تا جایی که می دانم، تنها سازمان ایرانی در نوع خود در خارج از کاناداست که در عین جدیت، نظم و تداوم آن، بدون هیچ رئیس و گروه مدیریتی و در همه امور با نظر اکثریتِ خود داوطلبان اداره می شود و همین موضوع نیز به نقطه قوت آن تبدیل شده است در حال حاضر به عنوان یک مشاور و محقق در رشته بیزنس در یک شرکت مرتبط با تکنولوژی در حال همکاری هستم و آمادگی خودم را برای انتقال تجربیات و توانایی هایم در پیشبرد اهداف کنگره، بار دیگر اعلام می کنم؛ تا کنگره ای کنشگر، فراگیر و کارآمد را برای دو سال آینده با کمک نیروهای جدید و همه داوطلبان و اعضای کنگره بسازیم. درنهایت از هر نوع برنامه ای توسط کنگره برای انتخابات امسال در جهت اطلاع رسانی از برنامه های خودم و سایر نامزدها با کمال میل استقبال می کنم. با سپاس بی کران تایاز فخری

Intro Video

The following three candidates have submitted their nomination; however, they do not meet the one-year membership requirement as per the ICC by-laws. Meanwhile, the ICC Board is currently considering whether and how it might be able to accommodate these candidates while respecting the by-laws. Here is the list of the three candidates in alphabetical order:

Mehran Farazmand

Nomination Statement

 متولد 1348 شمسی (1969 میلادی) هستم. بخش کوتاهی از کودکیم را در آبادان و مابقی را تا قبل از مهاجرت در تهران ساکن بوده ام. در سال 1366 جزو ده نفر اول کنکور سراسری ریاضی فیزیک منطقه یک کشور بوده و در دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شدم. در طی سالهای بعد، تحصیلات دانشگاهی را به شرح زیر ادامه دادم کارشناسی الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف، تهران - کارشناسی ارشد سیستم های قدرت از دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تربیت مدرس، تهران - در طی دوران تحصیل و بعد از آن، در فعالیتهای فرهنگی اجتماعی زیر همکاری داشته ام عضو فعال گروه کوهنوردی دانشگاه صنعتی شریف - عضو فعال تیم اجرایی مجله عمران شریف - عضو فعال تیم اجرایی مجله برق شریف - مشارکت در تاسیس (سازمان غیر دولتی) کانون نهال آینده اندیشی - در سالهای قبل از مهاجرت به کانادا در زمینه های خدمات مهندسی، مطالعات فنی و اقتصادی، خدمات مشاوره مدیریت و ... با سازمانها و شرکتهای زیر همکاری داشته ام (سازمان مجری ساختمانهای دولتی (وزارت مسکن - شرکت برق منطقه ای تهران - (شرکت رایان سایپا (گروه خودروسازی سایپا - (گروه فن آوا (خدمات کارت هوشمند - شرکت مهندسین مشاور طرح نواندیشان - در سال 2006 به کانادا مهاجرت کرده و در تورنتو ساکن شده ام و از سال 2010 بطور متمرکز در زمینه حسابداری و امور مالیاتی مشغول به کار هستم. از اواسط سال 2015 به عضویت کنگره درآمده و از همان زمان با کمیته ارتباطات و مشارکت کنگره همکاری می کنم. عضویت در هیات مدیره کنگره را فرصتی می دانم برای تدوین و اجرای برنامه هایی که از یک سو تجربه همکاری و همفکری را بین طیف های متنوع فکری جامعه ایرانی فراهم کند و از سوی دیگر، فرهنگ مطالبه حقوق را در این جامعه ترویج نماید

 Intro Video Not Available.

Behzad Jazizadeh

Nomination Statement My first experience working with non-profit organizations started in university years at Senate Governing Council, Student Union, and Student Affairs Council. Since then I have been involved in civic/educational/artistic/cultural activities, and:

• Organized movie/play sessions, promoted artistic/critical thinking. • Planned/held cultural, artistic, recreational events. • Co-founded NGOs supporting women/youth against domestic violence. • Planned/administered educational information sessions.

Arriving in Canada (student admission), a new chapter of community engagement started for me and while learning about areas where I am productive, my objectives/interests stayed intact. In Vancouver I worked with SFU Senate Governing Council, SFU Iranian Club, Iranian Engineers of BC Association, and Engineers without Borders; continued helping newcomers in job development, and post-landing issues; collaborated with individuals/organizations in providing:

• Family/Educational counseling • Legal resources for domestic violence victims • Volunteer recruitment

Diverse involvements provided me with valuable skills, insight, and experience in policy development, volunteer coordination, resource management, conflict resolution, and result-oriented crisis management. In Toronto I joined Iranian Association at University of Toronto, served for three terms as director; proudly participated in Iranian Canadian Congress (ICC) activities, helped review/revision of bylaws/constitution, ICC debate, Ms. Rashidi’s case. I established TodaySyria together with Iranian Canadian activists during when situation in Syria deteriorated. We joined national efforts of likeminded Canadians and found TodaySyria.Org to centralize information on services/resources by organizations/individuals; which has been praised by members of government and professionals in settlement.

I have always believed in power of grassroots movements. Working with Policy Development, Communication committees of ICC, I concluded that ICC has capacity to effectively lever advocacy/support for the community. My participation in committees provided me with first-hand knowledge of organization and opportunity of collaboration with esteemed activists/volunteers of our community. I announce my desire for candidacy in upcoming elections in hopes to utilize my skills and experience towards helping our community.

Sincerely,

Behzad Jazizadeh

اولین سابقه من در فعالیتهای غیر انتفاعی به سالهای کارشناسی برمی گردد؛ که موفق به راهیابی و عضویت در هیات مدیره شورای صنفی شدم و سپس بهمکاری با انجمنهای دانشجویی در زمینه های مدنی، فرهنگی و هنری پرداختم. ازجمله فعالیتها درون و بیرون دانشگاه عبارت بودند از برپایی جلسات نقدونمایش فیلم - برگزاری برنامه های فرهنگی هنری: کنسرت، اردو و گردهمایی ها - برپایی ارگانهای غیردولتی برای ساماندهی نوجوانان و جوانان فراری ازخانه - برگزاری جلسات مشاوره و رسیدگی مدنی، حقوقی و اجتماعی به قربانیان خشونت خانگی - برگزاری جلسات مشاوره آموزشی و تحصیلی - درمهاجرت دانشجویی به کانادا، دورجدیدی از فعالیتهای من در زمینه های مشابه بالا و در قالبهای همکاری با هیات عالی نظارتی و مدیریتی دانشگاه، انجمن دانشجویان ایرانی ، انجمن مهندسین ایرانی و مهندسین بدون مرز رقم خورد. درکنار فعالیتها بکار درزمینه کمکهای مشاوره ای، معرفی و سفارش برای موقعیتهای شغلی و تحصیلی به مهاجرین ادامه دادم. مجموعه این سوابق برای من باارزشترین تجربیات و مهارتها رادر سیاستگزاری عملی و علمی، مدیریت منابع انسانی وتقسیم کار، امورحل اختلاف و مدیریت بحران بهمراه داشته اند زمانیکه درتورنتوساکن شدم بدنبال علاقه های قبلی وبادید عمیقتری نسبت بگذشته باکانون ایرانیان دانشگاه تورنتوآشناشدم وموفق شدم برای سه دوره درهیات مدیره به انجام خدمات مشغول باشم. بعدازآن، بادنبال کردن جلسات عمومی کنگره ایرانیان کانادا وشرکت فعال دراجتماعاتشان افتخارداشتم درکمیته های سیاستگذاری، مشارکت جمعی، وزیرکمیته بازبینی اساسنامه کارکنم. همزمان، باوخامت اوضاع درسوریه، موج پناهندگی، و پذیرش بیست وپنج هزارپناهجو درکانادا، باتعدادی ازاعضاء فعال جامعه ایرانی بنیاد غیرانتفاعی "تودی سیریا" راجهت تمرکزخدمات وکمکهای غیرنقدی درون وبیرون ازجامعه ایرانی تاسیس کردیم، که ازسال میلادی قبل آغازبکارکرد ودرحال پیشرفت درسراسرکانادا وترویج فرهنگ همنوع دوستی است باورِمن بحرکتهای اجتماعی وجنبشهای مدنی و نقش تعیین کننده آنها درایجاد تغییرات محسوس وپایدار در مناسبات اقتصادی، مدنی وفرهنگی باهدف بهبودی زندگی شهروندی استواربوده است؛ سوابق آمده دربالا گواه برمدعااست. همکاری باکمیته های سیاستگزاری ومشارکت جمعی کنگره ایرانیان کانادا منجربه این باور درمن شدکه این نهاد ظرفیتهای وسیعی دردفاع ازحقوق جامعه ایرانی کانادایی وپشتیبانی ازاهداف مشترک شهروندی ما درجامعه مادردارد. مشارکت دراین کمیته ها بمن امکان داد تجربیات نابی از سازوکارهای موجود، و بختهای زیادی برای مشارکت و همفکری با فعالان واعضاء دلسوز جامعه مان داشته باشم. بدینوسیله تمایلم رابرای نامزدی درانتخابات پیشِ روی کنگره ایرانیان کانادابه اطلاع همگان می رسانم وامیدوارم اعضاء محترم کنگره این فرصت رادراختیارم قراردهند تابتوانم تجربیات ومهارتهای بدست آمده رادرراستای کمک به جامعه ایرانی کانادایی مان بکارگیرم بااحترام بهزادجزی زاده

Intro Video

Pouyan Tabasinejad

Nomination Statement As the federal candidate for the New Democratic Party (NDP) in the last federal election and the president of the NDP in Willowdale, I can help the Iranian Canadian Congress (ICC) become an effective political lobbying organization for the Iranian-Canadian community. I will bring the political experience and connections I gained as part of my involvement in politics to the role of ICC director, working with my colleagues to assure that the organization will become an effective guardian of the interests of Iranian-Canadian community. Additionally, my studies in the field of Immigration and Settlement (in which I am currently pursuing an MA at Ryerson University) have made me sensitive and knowledgeable of the specific challenges that the Iranian-Canadian community faces as an immigrant population. Furthermore, my research in the field of Iranian-Canadian immigrant entrepreneurship will allow me to help the ICC formulate policies and undertake actions which aid this important section of our community. For these reasons, I put forth my nomination for the position of director of the Iranian-Canadian Congress.

Biography: • BA and MA from the University of Toronto in History, focusing on Iranian studies • Currently completing MA from Ryerson in the field of Immigration and Settlement, • Conducting research on Iranian-Canadian entrepreneurship • Federal candidate for the New Democratic Party in 2015 Federal Election in Willowdale • President of the NDP Electoral District Association (EDA) in Willowdale

Intro Video

The following candidate submitted her nomination on May 2, 2016 as a member's motion:

Dorna Mojdami

Nomination Statement I would like to nominate myself for the ICC Board. Please find below a paragraph about myself:

My name is Dorna Mojdami, I hold a HBSc. from York University, a DDS from the University of Western Ontario and will be starting my Dental Speciality training in Dental Public Health (MSc.) commencing Fall 2016 at the University of Toronto. I am currently working as a general dentist in Toronto with a special interest serving and providing dental health care to high risk populations such as new immigrants and those requiring social assistance. I am also the founder and president of the Iranian Ontario Dental Association which is dedicated to uniting Iranian dental health professionals all across Ontario. I take pride in being a first generation Iranian-Canadian and I am dedicated to helping, supporting and promoting the Iranian-Canadian community and being apart of the ICC board will provide me the platform to do so. Moreover, I believe that my background in healthcare and my interest in furthering my education in the realm of public health and policy could be of great asset to the ICC. Thank you for your consideration of my nomination.

Intro Video Not Available.

Notes:

Mohsen Khaniki withdrew his nomination on April 24, 2016.

Homa Daneshmand withdrew her nomination on April 27, 2016.

The number of available positions on the ICC board is changed from 6 to 7 after Mitra Saffari's resignation on April 29, 2016.

Shayan Moin withdrew his nomination on May 2, 2016.

Dorna Mojdami sent her nomination as a member's motion on May 2, 2016.

Hooman Shirazi withdrew his nomination on May 11, 2016.

Maryam Nazemi and Mehdi Shams withdrew their nomination on May 14, 2016.

* The opinions expressed and shared by the ICC board candidates do not necessarily reflect the policies or the positions of the Iranian Canadian Congress and its board of directors.

** Intro videos were prepared by the ICC Public Relations Committee. All candidates were contacted to participate in this video production.

 

Sunday, May 08, 2016 at 02:30 PM Council Chamber, North York Civic Centre in Toronto, ON, Canada Candidates Forum + Q&A Session

جلسه پرسش و پاسخ با کاندیداهای انتخاباتی هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا. زمان: یکشنبه ۸ می، ۲۰۱۶ ساعت ۲:۳۰ تا ۵ بعدازظهر. مکان: سالن اجتماعات شهرداری نورت یورک واقع در ۵۱۰۰ خیابان یانگ.

Candidates Forum + Q&A Session When: Sunday May 8th, 2016 from 2:30-5PM. Where: Council Chamber, North York Civic Centre, 5100 Yonge Street

Website/events

جلسه پرسش و پاسخ با کاندیداهای انتخاباتی هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا. 
زمان: یکشنبه ۸ می، ۲۰۱۶ ساعت ۲:۳۰ تا ۵ بعدازظهر.
مکان: سالن اجتماعات شهرداری نورت یورک واقع در ۵۱۰۰ خیابان یانگ.
Candidates Forum + Q&A Session
When: Sunday May 8th, 2016 from 2:30-5PM.
Where: Council Chamber, North York Civic Centre, 5100 Yonge Stree

facebook - ICC Forum

facebook event page

اعلامیه رسمی مجمع عمومی سالیانه کنگره ایرانیان کانادا
 
زمان: یکشنبه ۱۵ ماه مه، ۲۰۱۶ ساعت ۲ بعدازظهر مکان: سالن اجتماعات شهرداری نورت یورک، واقع در ۵۱۰۰ خیابان یانگ

اعضای محترم کنگره ایرانیان کانادا

بدینوسیله به آگاهی می رساند که مجمع عمومی سالیانه کنگره ایرانیان کانادا ساعت ۲ بعدازظهر روز یکشنبه ۱۵ ماه مه ۲۰۱۶ در سالن اجتماعات شهرداری نورت یورک برای رسیدگی به موارد ذیل برگزار خواهد شد گزارش فعالیت و عملکرد کنگره ایرانیان کانادا در ۱۲ ماه گذشته برگزاری انتخابات برای جای گزینی شش (۶) عضو هیأت مدیره که دوره ماموریت آنان پایان می یابد

شرایط نامزدی برای عضویت در هیات مدیره به استناد اساسنامه کنگره ایرانیان کانادا بشرح زیر است الف) عضویت در کنگره ایرانیان کانادا برای حداقل یکسال کامل که زمان آن بلافاصله پیش ازتاریخ انتخابات پیش رو محاسبه میگردد؛ ب) حداقل ۲۱ سال و یا بیشتر سن داشته باشند؛ ج) شهروند کانادا باشند؛ د) حداقل (یا در مجموع) ۵ سال در کانادا ساکن بوده باشند؛ ه) بایستی دارای سوء پیشینه نباشند؛ همگی اعضای علاقمند به عضویت در هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا که دارای شرایط فوق هستند میبایست تا تاریخ ۱۵ آوریل، ۲۰۱۶ پیش از ۱۱:۵۹ شب قصد عضویت خود در هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا را به آدرس ایمیل کنگره ارسال کنند Info@iccongress.ca برای تکمیل مراحل نامزدی افرادی که قصد خود به عضویت در هیات مدیره را برای هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا اعلام کرده اند باید تا ۲۰ ماه آوریل، ۲۰۱۶ مدارک زیر را به آدرس ایمیل کنگره ارسال کنند Info@iccongress.ca خلاصه ای از سوابق و دلایل علاقمندی برای عضویت در هیأت مدیره در حد اکثر ۳۰۰ لغت

یک عکس جدید در اندازه پاسپورت گواهی عدم سوء پیشینه از اداره پلیس توجه تنها اعضای کنگره می توانند در مجمع عمومی شرکت کرده و رأی دهند. از اینرو آنهایی که تا پایان روز جمعه ۶ ماه مه ۲۰۱۶ به عضویت کنگره در آمده و یا عضویت خود را تمدید کنند می توانند در انتخابات شرکت نمایند

هیأت مدیره کنگره ایرانیان کانادا

Website/events

April 29, 2016
Regarding Mitra Saffari's Resignation

Here is an announcement from the ICC Board regarding Mitra Saffari's resignation:

Resignation Notice:

This is to inform you that Ms. Mitra Saffari has resigned as a director of the ICC effective the date of the upcoming Annual General Meeting of the organization (May 15th, 2016).

Ms. Saffari's resignation was submitted to the board of directors on Friday, April 29, 2016. Below you can find Ms. Saffari's email to the board regarding her resignation. Please join us in thanking Ms. Saffari for her voluntary service to the organization and in wishing her all the success in her future endeavours.

Sincerely, Board of Directors the Iranian Canadian Congress Dear board members of the Iranian Canadian Congress,

I am pleased that a relatively good number of individuals from the Iranian Canadian Community have shown interest in the available vacant positions in the Iranian Canadian Congress-Board of Directors (ICC-BOD). With a view to providing more opportunities for these volunteers to contribute to the wellness of our community, I would like to inform you that I will resign from the ICC-BOD at the end of my one year term, coinciding with the upcoming AGM.

I wish all the success for the Iranian Canadian Community members in their efforts to create an inclusive, democratic and equitable society.

Warm regards,

Mitra Saffari

April 28, 2016
Info regarding ICC AGM and Elections 2016

posted by Iranian Canadian Congress | 2343.40sc April 28, 2016 Here you can find important information about the upcoming Annual General Meeting and the board elections:

Note: There have been changes to some of the points in this announcement. Please read the following announcement from the ICC Board: http://www.iccongress.ca/election_board_online_voting_2016

Online Voting and Members' Motions:

In accordance with the bylaws of the organization, the board of directors of the ICC is planning to conduct an electronic election in advance of the AGM which will take place on May 15, where members are able to vote in person. The ballot will be sent out to the members via e-mail on May 8th and will close at 10 am on May 14th. In addition to the vote, this ballot will include questions regarding the approval of the revisions to the bylaws as well as the reports by the President and the Treasurer. The same ballot will be used in the in-person AGM/election process on May 15.

Members also have an opportunity to introduce members’ motions to be added to this ballot. In order to have a motion on this ballot, each member has to send her/his proposed motion to the board via e-mail to info@iccongress.ca by noon Monday May 2. Each member’s motion has to have the support of an additional member whose full name should be provided in the same e-mail as the seconder. Those members who do not meet the eligibility requirements to run for a position on the board of directors and would like to receive an exemption from the membership through the AGM should send their request as a member’s motion to the board by the given deadline. The member motions regarding exemption from eligibility requirements may be consolidated by the board into a single motion. These motions will need the support of the majority of the members to be approved.

Proxy Voting

Any member who cannot attend the Annual General Meeting in person and/or cannot vote online may assign another ICC member to vote on his/her behalf by filling out the proxy form and attaching a copy of his/her photo ID to the form. The proxy holder shall present the signed form along with the copy of the photo ID of the person he/she is representing to the election officers at the Annual General Meeting. Each member is only allowed to vote for one other member through proxy. Click here to download the Proxy Form.

Candidates Forum + Q&A Session:

Please join us for a Q&A Session with ICC board candidates. When: Sunday May 8 from 2:30-5PM. Where: Council Chamber, North York Civic Centre, 5100 Yonge Street.

Candidates Bio/Nomination Statements:

You can review candidates bios and nomination statements on the following link. Any updates or revisions are highlighted in the note section at the bottom of the page: http://www.iccongress.ca/candidates_bios_nomination_statements_2016

Sincerely,

Board of Directors Iranian Canadian Congress

 

گردهمایی دوستانه کنگره ایرانیان کانادا روز پنجشنبه ۲۸ آوریل به انتخابات پیش رو اختصاص دارد. در این گردهمایی دوستانه کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا حضور خواهند داشت. اعضا و علاقمندان میتوانند دراین برنامه با کاندیداها آشنا شوند و با آنها گفت وگو کنند.

facebook event

April 24, 2016

April 19, 2016
Here is an announcement from the ICC Board of Directors about the list of candidates for the upcoming ICC board elections:

Dear Members of the Iranian Canadian Congress,

The ICC Board of Directors has received 12 nominations before the deadline of April 15th, 2016 for the 6 available positions on the Board of Directors of the Iranian Canadian Congress. Here is the list in alphabetical order of 7 nominees who meet all the eligibility requirements stated in the ICC by-laws:

Mojtaba Adibrad
Ali Bangi
Tayaz Fakhri
Shayan Moin
Maryam Nazemi
Mehdi Shams
Hooman Shirazi

The following five candidates have submitted their nomination; however, they do not meet the one-year membership requirement as per the ICC by-laws. Meanwhile, the ICC Board is currently considering whether and how it might be able to accommodate these candidates while respecting the by-laws. Here is the list of the five candidates in alphabetical order:

Homa Daneshmand
Mehran Farazmand
Behzad Jazizadeh
Mohsen Khaniki
Pouyan Tabasinejad
Sincerely,
Board of Directors
Iranian Canadian Congress

April 16, 2016
Notice: Proposed Changes to the By-laws

Dear Members of the Iranian Canadian Congress,

Notice is hereby given to all members of the Iranian Canadian Congress (ICC) that the ICC Board of Directors has approved a number of proposed changes to the ICC by-laws. As part of the upcoming Annual General Meeting on Sunday May 15th, 2016 ICC members will have a chance to vote on these proposed changes. Please click on the following link to review a blackline version of the ICC By-laws showing the additions to the existing bylaws in blue and the deletions in red.

Click here to review proposed changes.

Reminder: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE IRANIAN CANADIAN CONGRESS

When: 2PM on Sunday May 15, 2016

Where: Council Chamber, North York Civic Centre (5100 Yonge Street)

Sincerely,

Board of Directors Iranian Canadian Congress

1- A quorum for the meetings of the regional board of directors is 6. Resolutions must be passed by a minimum of 5 regional board members regardless of the number of board members present at the meeting. No proxy is allowed from absent board members in any of the board meetings.

2-Any board member who has 6 unjustified absences from meetings of the board of directors shall be removed from their position as a board member.

3- For the vacancy of a regional director who is not also an officer, all vacancies shall initially be filled by appointing the runner-up in the immediately preceding election and if such runner-up is not willing or available to accept the appointment, by appointing the next willing and available individual among the unsuccessful candidates in the preceding election with the highest number of votes. Should no such candidate be available or willing to accept the appointment, then within 21 days of the vacancy the members of the board of directors, except the president, may submit names of candidates to fill the vacancy, provided each candidate meets the qualifications for serving on the board. The regional board president shall, within 30 days of the vacancy, and after consultation with the other officers, appoint one of the submitted candidates to fill the vacancy.

4- A quorum for regional and national GMs shall be 50% for the first 1,000 members, and for memberships that are larger than 1,000 members, the quorum shall be 500 for the first 1,000 members and shall be increased by 1 for every 4 members in excess of 1,000.

5- SECTION 1. Donations in excess of $10,000.00 All donations shall be known to the treasurer and the board of directors. Any donation greater than $10,000.00 must be disclosed by the board to the members. This disclosure must include the amount of the donation and the name of the donor. SECTION 2. Donations from non-Canadian governmental authorities The ICC is prohibited from receiving donations in any amount and in any form from any non-Canadian governmental authority.

کنگره ایرانیان کانادا تقدیم می‌‌کند
مراکز گسترش شهری در منطقه یورک: فرصتی برای کسب و کار
جمعه ۲۲ آوریل ۲۰۱۶

منطقه یورک مشتمل بر ۹ شهر محلّی است و با ۲/۱ میلیون نفر جمعیت، ۵۷۷،۰۰۰ شغل و ۵۰،۰۰۰ مرکز کسب و کار یکی‌ از بزرگترین مناطق شهری کانادا و دومین مرکز کسب و کار در انتاریو است. منطقه یورک همچنین یکی‌ از مطلوبترین باهمستان‌های کانادا با نرخ رشد بسیار بالا است و پیشبینی‌ می‌‌شود تا سال ۲۰۴۱، ۸/۱ میلیون نفر جمعیت و ۹۰۰،۰۰۰ فرصت شغلی‌ داشته باشد.
این ویژه گیهای برجسته منجر به سرمایه گذاری‌های گسترده‌ای از طرف بخش خصوصی و دولتی شده است، به خصوص در زمینه طراحی و ساخت مراکز چند منظوره و به هم پیوسته در طول دالان‌های منطقه‌ای بزرگراه ۷ و خیابان یانگ.
برنامه صبحانه کنگره ایرانیان کانادا صاحبان کسب و کار و مشاوران املاک و مسئولان توسعه شهری را گرد هم خواهد آورد تا در مورد فرصتهای عمرانی در شهر‌های مارکهام، نیومارکت، ریچموند هیل و وان به گفتگو بنشینند. این برنامه با سخنان مقدماتی شهردار محترم وان آقای موریزیو بویلاکوا و ریاست کنگره ایرانیان کانادا آقای ارسلان کهنمویی پور آغاز می‌‌شود و به دنبال آن برنامه اصلی‌ که شامل سخنرانی و میزگرد به شرح زیر می‌‌باشد ارائه می‌‌گردد.

**************** RSVP Limit is fast Approaching!************************

Here is the updated flyer with the list of speakers.

For those of you that are interested in learning about business opportunities and the direction of the Real Estate activities in York Region.
 

facebook - ICC Forum

8 آپریل 2016

مجمع عمومی کنگره ایرانیان کانادا: یکشنبه ۱۵ می، 2016

اعلامیه رسمی مجمع عمومی سالیانه کنگره ایرانیان کانادا

 اعضای محترم کنگره ایرانیان کانادا

 

بدینوسیله به آگاهی می رساند که مجمع عمومی سالیانه کنگره ایرانیان کانادا ساعت ۲ بعدازظهر روز یکشنبه ۱۵ ماه مه ۲۰۱۶ در سالن اجتماعات شهرداری نورت یورک برای رسیدگی به موارد ذیل برگزار خواهد شد 

گزارش فعالیت و عملکرد کنگره ایرانیان کانادا در ۱۲ ماه گذشته -

برگزاری انتخابات برای جای گزینی شش (۶) عضو هیأت مدیره که دوره ماموریت آنان پایان می یابد -

 

شرایط نامزدی برای عضویت در هیات مدیره به استناد اساسنامه کنگره ایرانیان کانادا بشرح زیر است 

الف) عضویت در کنگره ایرانیان کانادا برای حداقل یکسال کامل که زمان آن بلافاصله پیش ازتاریخ انتخابات پیش رو محاسبه میگردد؛

ب)  حداقل ۲۱ سال و یا بیشتر سن داشته باشند؛

ج) شهروند کانادا باشند؛

د) حداقل (یا در مجموع) ۵ سال در کانادا ساکن بوده باشند؛

ه) بایستی دارای سوء پیشینه نباشند؛ 

همگی اعضای علاقمند به عضویت در هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا که دارای شرایط فوق هستند میبایست تا تاریخ ۱۵ آوریل، ۲۰۱۶ پیش از ۱۱:۵۹ شب قصد عضویت خود در هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا را به آدرس ایمیل کنگره ارسال کنند

Info@iccongress.ca

برای تکمیل مراحل نامزدی افرادی که قصد خود به عضویت در هیات مدیره را برای هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا اعلام کرده اند باید تا ۲۰ ماه آوریل، ۲۰۱۶ مدارک زیر را به آدرس ایمیل کنگره ارسال کنند

Info@iccongress.ca

خلاصه ای از سوابق و دلایل علاقمندی برای عضویت در هیأت مدیره در حد اکثر ۳۰۰ لغت -
 یک عکس جدید در اندازه پاسپورت -

گواهی عدم سوء پیشینه از اداره پلیس -

توجه

تنها اعضای کنگره می توانند در مجمع عمومی شرکت کرده و رأی دهند. از اینرو آنهایی که تا پایان روز جمعه ۶ ماه مه ۲۰۱۶  به عضویت کنگره در آمده و یا عضویت خود را تمدید کنند می توانند در انتخابات شرکت نمایند

 

هیأت مدیره کنگره ایرانیان کاناد

 

 
March 31, 2016
Let's Meet / ICC Pub Night / Happy Nowruz

facebook event       ICC Site

March 24, 2016
Appointment of Dr. Ali Nikjoo

posted by Iranian Canadian Congress | 2307.40sc March 24, 2016 Here is an announcement regarding appointment of Dr. Ali Nikjoo to ICC Board:

Dear Members of the Iranian Canadian Congress,

We are pleased to inform you that Dr. Ali Nikjoo has kindly agreed to serve on the board of directors of the Iranian Canadian Congress, replacing the board member who resigned on February 25, 2016. Dr. Nikjoo’s appointment is effective on March 25, 2016 and will expire on the day of this year’s AGM. As announced previously, Mr. Farhang Farid resigned from his position as a board member on February 25, 2016. In accordance with the bylaws of the organization, as the ICC President, I solicited recommendations from the board. One recommendation was to go back to the 2015 election results and approach the unelected individual with the highest vote. This is the path we took. We approached Ms. Fatemeh Mansourifar first. She thanked us for the consideration but turned down our offer for personal reasons. We then approached Dr. Ali Nikjoo who kindly agreed to work with us in the remaining few weeks to the AGM. Please note that one of our conditions was to have an individual who was not planning to run in the upcoming election, as the AGM and the election is the main topic of discussion in the remaining time to the AGM and her/his presence on the board at this time could give her/him unfair advantage over other candidates.

Please join us in thanking Dr. Ali Nikjoo for stepping in to provide his volunteer service to the community at this crucial juncture.

Sincerely,

Arsalan Kahnemuyipour

President, Iranian Canadian Congress

Bylaw Revisions Consultation Session

Dear Members of the Iranian Canadian Congress,
 

As you may be aware, in the past few years, members of the various boards of directors of the Iranian Canadian Congress (ICC), along with other ICC volunteers, have been working on making revisions to the bylaws of the organization. 


For the revised bylaws to be adopted, they require to receive the approval of 2/3 of the members present at the upcoming Annual General Meeting of the ICC (tentatively scheduled for May 15, 2016) and as such, it is the aim of the board of directors of the ICC to include revisions in the proposed draft that are desired by a strong majority of the members. As part of this process, the Bylaw Revision Subcommittee that was formed as part of the Policy Development Committee of the ICC has prepared a questionnaire, which was recently finalized and approved by the board of directors of ICC. 

This questionnaire was circulated among the members electronically on March 21, 2016 and will remain open to members to complete until April 1, 2016.

The Board of Directors has organized a consultation session with the members in relation to the proposed changes to the bylaws on Wednesday March 30th, 2016 from 7-9PM at Committee Room #2, North York Civic Centre (5100 Yonge Street).

At this session, members will have an opportunity to discuss the pros and cons of the various proposed changes to the bylaws contained in the questionnaire.

Members who have not had the opportunity to complete the electronic questionnaire will be able to complete a hard copy of the questionnaire during the consultation session.

We look forward to your participation and input.

 
March 20, 2016
Nowruz Mobarak!

posted by Iranian Canadian Congress | 2343.40sc March 20, 2016 Wishing a happy, and prosperous new year to Iranian Canadians and all celebrating Nowruz in Canada and across the world. Happy Nowruz!

از طرف داوطلبین و هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا فرا رسیدن سال ۱۳۹۵و نوروز را به همه ی شما دوستان تبریک میگوییم. به امید سالی سرشار از شادی، موفقیت و سلامتی برای شما و عزیزانتان

 


March 16, 2016

ICC Site

Here is an announcement from the ICC Board about the by-law revision process:

The process of revising the bylaws of the Iranian Canadian Congress started over three years ago. Every year, different boards and volunteers have gotten involved in the revision process with the hope of making improvements to this important document. These efforts culminated in the work of the bylaws revision subcommittee this year. This subcommittee consisted of eight individuals who worked tirelessly over the past several months to prepare a questionnaire which forms the basis of possible revisions to the bylaws of the Iranian Canadian Congress. The finalized questionnaire has recently been approved by the ICC board and will be sent to the membership in the next day or two. The board of directors of the Iranian Canadian Congress would like to take this opportunity to thank the following individuals who spent tens of hours of their precious time as volunteers to prepare this questionnaire: Mojtaba Adibrad, Tayaz Fakhri, Mehrdokht Hadi, Pantea Jafari, Behzad Jazizadeh, David Mousavi, Kaveh Shahrooz and Shahram Tabe Mohammadi. We invite the membership to check their e-mail in the coming days and fill out the questionnaire at their earliest convenience.

- Board of Directors of the Iranian Canadian Congress 

پرسشنامه بازنویسی اساس نامه


پروسه تغییر اساسنامه کنگره ایرانیان کانادا حدود سه سال پیش آغاز گردید. از آن زمان هر سال هیئت مدیره‌ها و داوطلبانی با امید به بهبودی این سند درگیر فرایند تغییر اساسنامه این سازمان بوده اند. این زحمات امسال با تلاش بی‌ وقفه زیر کمیته بازنویسی اساس نامه به ثمر نشست. این زیر کمیته مشتمل بر هشت داوطلب بود که ساعات بسیاری را وقف آماده سازی پرسشنامه‌ای کردند که مبنای تغییرات اساس نامه قرار می‌‌گیرد. این پرسشنامه نهایی‌ شده اخیرا به تصویب هیئت مدیره کنگره رسید و در یکی‌ دو روز آینده به اعضای کنگره ارسال خواهد شد. هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا این فرصت را غنیمت می‌‌شمرد و از افراد زیر، اعضای داوطلب زیر کمیته بازنویسی اساس نامه، مراتب قدردانی‌ خود را ابراز می‌‌دارد: مجتبی‌ ادیب راد، شهرام تابع محمدی، بهزاد جزیزاده، پانته‌ا جعفری، کاوه شهروز، تایاز فخری، دیوید موسوی و مهردخت هادی. از اعضای کنگره دعوت می‌‌کنیم که پس از در یافت پرسش نامه از طریق‌ای میل، این پرسشنامه را در اسرع وقت تکمیل کنند و در پروسه تغییر اساس نامه سازمانشان دخیل شوند.
 

هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا

March 15, 2016
فیسبوک

مثل هر روز، سری به وبسایت و صفحات فیسبوکی کنگره زدم. با متن جدیدی که به تاریخ امروز 15 مارچ، و به امضای روابط عمومی کنگره ایرانیان رسیده، تحت عنوان " کنگره ایرانیان کانادا در آستانه فصلی جدید" مواجه میشوم. پاراگراف زیر من را به دوباره خوانی اساسنامه کنگره ایرانیان وا میدارد تا ببینیم نگارنده چگونه از اهداف ذکر شده در اساسنامه، چینن برداشتی " از طریق ارتباط موثر با سیاست گزاران کانادا" را داشته است. مابقی را به گفتگوی جمعی میسپارم. پاراگرف مربوطه: کنگره ایرانیان کانادا سازمانی است غیرانتفاعی، غیر مذهبی و غیر حزبی که در سال 2007 میلادی پایه گذاری و شروع به فعالیت نموده است. هدف این سازمان ایجاد ساختاری برای هماهنگ سازی صدای ایرانیان مهاجر در کانادا (با هر باور سیاسی، مذهبی و اجتماعی) در پیگیری حقوق و منافعشان از طریق ارتباط موثر با سیاست گزاران کانادا است. کنگره ایرانیان کانادا از نظر تعداد اعضا و ساختار دموکراتیک یکی از فراگیرترین سازمان های اجتماعی جامعه ایرانیان در کانادا محسوب میشود.

و این هم اهداف ذکر شده در اساسنامه:
1- حفاظت از منافع جامعه ایرانی - کانادائی و سلامت و امنیت آن در محافل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کانادا.
2- ایجاد همکاری میان جامعه ایرانی - کانادائی و جوامع دیگر کانادا به منظور ترویج و تقویت ثبات و پذیرش فرهنگی در بین جوامع مختلف، بگونه ای که به درک و کسب اعتماد بین اقشار مختلف جامعه کانادائی کمک کند.
3- ایجاد محیطی سازنده برای شرکت اعضای جامعه ایرانی - کانادایی در فعالیت های گروهی و همکاری برای خدمت به جامعه خود.
4- برقرار کردن رابطه مستحکم بین جوامع و سازمان های ایرانی - کانادایی در سراسر کانادا. 5- شناسائی، معرفی و تشویق رهبران جامعه ایرانی - کانادایی که میتوانند صدایی برای جامعه ایرانی - کانادائی باشند و کمک رسانی به آنها برای موفقیت هر چه بیشترشان در مقامهای شهری، استانی، و کشوری.
6- معرفی، تشویق و تقدیر از فرهنگ، ارزشها، زبانها و تاریخ ایرانی و حفاظت از احترام، حیثیت، خوشنامی، و موفقیت جامعه ایرانی - کانادائی.
7- هدایت منابع و اهداف جامعه ایرانی - کانادائی به سمت پیدا کردن موقعیت / مکان مناسب خود در جامعه ایرانی - کانادائی و ادغام کامل آن در زندگی مدنی کانادا.
 8- حمایت از سازمانهای که برای افراد نیازمند درجامعه ایرانی خدمات اجتماعی فراهم میکنند.

 


March 15, 2016

(Farsi Content) کنگره ایرانیان کانادا در آستانه فصلی جدید

ICC Site

Here is a Farsi article from the ICC Public Relations committee about the upcoming Annual General Meeting:

گردهمایی سالیانه اعضا و علاقمندان کنگره ایرانیان کانادا، یا به عبارت دقیقتر مجمع عمومی سالیانه، حدودا دو ماه دیگر (پانزدهم ماه مه) برگزار خواهد شد. این گردهمایی فرصتی خواهد بود که اولا هیات مدیره فعلی گزارشی از عملکرد یک ساله خود را به اعضا ارائه کند و ثانیا اعضای جدیدی جایگزین اعضای قبلی هیات مدیره (که دوره فعالیتشان خاتمه یافته) گردند. در ماه مه امسال، انتخابات برای تعیین شش عضو از نه عضو هیات مدیره برای یک دوره دو ساله انجام خواهد شد.

 

اگرچه کنگره ایرانیان کانادا برای اکثر فعالین اجتماعی جامعه ایرانی شناخته شده شده است، هنوز بسیاری از ایرانیان کانادا با این تشکل آشنایی چندانی ندارند. آنهایی هم که دورا دور نامی از آن شنیده اند، اغلب تلقی، تفسیر و انتظاراتی از این مجموعه دارند که شاید با اهداف اولیه و مبانی ساختاری آن (که رکن مهم آن اساسنامه کنگره است) به کلی متفاوت باشد. به همین دلیل شاید معرفی اجمالی این مجموعه خالی از لطف نباشد.

 

کنگره ایرانیان کانادا سازمانی است غیرانتفاعی، غیر مذهبی و غیر حزبی که در سال 2007 میلادی پایه گذاری و شروع به فعالیت نموده است. هدف این سازمان ایجاد ساختاری برای هماهنگ سازی صدای ایرانیان مهاجر در کانادا (با هر باور سیاسی، مذهبی و اجتماعی) در پیگیری حقوق و منافعشان از طریق ارتباط موثر با سیاست گزاران کانادا است. کنگره ایرانیان کانادا از نظر تعداد اعضا و ساختار دموکراتیک یکی از فراگیرترین سازمان های اجتماعی جامعه ایرانیان در کانادا محسوب میشود.

 

تصمیم گیری در رابطه با فعالیتهای کنگره توسط هیات مدیره این مجموعه صورت می گیرد که اعضای آن بطور ادواری از طریق یک فرایند انتخابات دمکراتیک توسط اعضای کنگره انتخاب می شوند. بسیاری از برنامه های کنگره از طریق کمیته های متشکل از اعضای داوطلب برنامه ریزی  و اجرا می گردد. حضور و مشارکت در برنامه های کنگره ایرانیان کانادا عموما برای همه ایرانیان (اعم از عضو و غیر عضو) آزاد است. این برنامه ها معمولا از طریق وبسایت کنگره، نشریات، ایمیل و شبکه های اجتماعی مانند صفحه فیس بوک رسمی کنگره اطلاع رسانی می شوند. ساختار دمکراتیک کنگره، امکان ارائه ایده، تبادل نظر و مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه ها را برای افراد عضو و غیرعضو به سهولت فراهم می کند.

 

 :علاقمندان به عضویت در کنگره ایرانیان کانادا می توانند از طریق وبسایت کنگره اقدام نمایند

 

www.iccongress.ca/joinicc

 

.سوالات و دیدگاههای خود را در مورد کنگره و انتخابات آن می توانید از طریق آدرس ایمیل info@iccongress.ca با ما در میان بگذارید

 

:برای آگاهی از فعالیت های کنگره ایرانیان کانادا و اطلاعات مربوط به مجمع عمومی پیشرو به وبسایت کنگره یا صفحه رسمی این سازمان در فیسبوک مراجعه کنید

 

www.iccongress.ca

www.facebook.com/iccongress

 

روابط عمومی- کنگره ایرانیان کانادا 

March 15, 2016
Membership Registration Rules

 

Site
 

Dear ICC Members and Supporters,

 

After reviewing the membership registration process in previous years the ICC board has identified several problems that have to be addressed in order to verify accuracy of membership information and to ensure the organization has proper contact information for each individual member. Please note that effective immediately membership registration (and renewal) will only be accepted through the following methods:

1.       Online registration
 

The easiest way to sign up for ICC membership is online on our website. We encourage everyone interested to register for membership using our online form at:

www.iccongress.ca/joinicc

You can make the payment for the $10 membership fee using your credit card via PayPal secured payment system. Once you are done with the registration process you will receive receipt of your payment and confirmation of registration via email.

Please note that after registering online in order to verify your membership you have to email a copy of your valid government issued photo ID to info@iccongress.ca

2.       In person
 

To facilitate membership registration before the upcoming Annual General Meeting and the board elections, soon we will announce office hours for anyone interested to register in person. Please bring your valid government issued photo ID with yourself to register. You can pay the $10 annual membership fee in cash or with a cheque.   

3.        Via mail
 

Registration via mail is not recommended because of possible delays however, if you’d like, you can download the membership form from the following link, and send it to our mailing address:

Mailing Address: 4936 Yonge Street, Suite# 155, Toronto, Ontario, M2N 6S3

Click here to download the membership form.

Make sure you fill out the form completely and include all your contact information, attach a copy of your valid government issued photo ID, and include a cheque payable to Iranian Canadian Congress for the $10 annual membership fee. Once we receive your membership form, we will send you a confirmation email. For anyone interested to vote in the upcoming AGM we have to receive your completed membership form, payment and a copy of your ID before May 6th, 2016.

If you have any questions about membership and the registration process, you can email us atinfo@iccongress.ca or call us at 647-539-4344.

Sincerely,

Board of Directors

Iranian Canadian Congress

March 15, 2016

 


 

 

،اعضای محترم و علاقمندان کنگره ایرانیان کانادا

 

در راستای رفع برخی از مشکلات موجود در روند ثبت نام برای عضویت کنگره ایرانیان کانادا در سال های گذشته، هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا تصمیم گرفته که تغییراتی را برای تایید هویت فرد ثبت نام کننده و ثبت اطلاعات تماس هر عضو در روند ثبت نام ایجاد کند. از امروز افراد علاقمند به ثبت نام و یا تجدید عضویت از راه های زیر میتوانند اقدام کنند

:ثبت نام اینترنتی

راحت ترین راه برای ثبت نام برای عضویت از طریق وبسایت کنگره است. با مراجعه به لینک زیر فرم ثبت نام را پر کنید و از طریق سیستم پی پل مبلغ حق عضویت ۱۰ دلار در سال را با کارت اعتباری خود پرداخت کنید

www.iccongress.ca/joinicc

پس از ارسال فرم ثبت نام اینترنتی ایمیلی را همراه با رسید پرداخت دریافت میکنید. برای تایید نهایی عضویت پس از ثبت نام آنلاین لطفا کپی کارت شناسایی رسمی عکس دار خود را به ایمیل کنگره ارسال کنید

info@iccongress.ca

:ثبت نام حضوری

برای تسهیل ثبت نام علاقمندان به عضویت پیش از مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا در چند هفته آینده محل های ثبت نام حضوری را به اطلاع عموم خواهیم رساند. این محل ها تنها در تورنتو خواهند بود. علاقمندان ساکن تورنتو و حومه میتوانند به این محل ها مراجعه کرده و فرم ثبت نام را با نمایندگان رسمی کنگره پر کنند. لطفا توجه داشته باشید که کارت شناسایی رسمی عکس دار خود را در زمان ثبت نام همراه داشته باشید. پرداخت ۱۰ دلار حق عضویت سالیانه در محل های حضوری تنها از طریق چک و یا پول نقد امکان پذیر است

:ثبت نام پستی

به دلیل امکان تاخیر در ثبت نام ارسال فرم از طریق پست توصیه نمیشود. در صورت علاقه به ثبت نام از طریق پست میتوانید فرم ثبت نام را از طریق لینک زیر دریافت کنید. فرم را به طور کامل پر کنید و آن را همراه با کپی کارت شناسایی رسمی عکس دار و چک مبلغ ۱۰ دلار حق عضویت سالیانه در وجه

Iranian Canadian Congress

:به آدرس پستی زیر ارسال کنید

Mailing Address: 4936 Yonge Street, Suite# 155, Toronto, Ontario, M2N 6S3

.برای دریافت فرم ثبت نام اینجا را کلیک کنید

توجه کنید که برای رای دادن در مجمع عمومی پیشرو فرم ثبت نام و مدارک لازم به طور کامل باید تا قبل از ۶ می، ۲۰۱۶ به دست ما برسد. پس از دریافت فرم و مدارک ایمیل تایید ثبت نام را دریافت خواهید کرد

:اگر سوالی در رابطه با روند ثبت نام و عضویت کنگره ایرانیان کانادا دارید لطفا از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید

info@iccongress.ca

 :و یا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید

647-539-4344

.لطفا توجه کنید که تنها ثبت نام از طریق روش های بالا قابل تایید کنگره ایرانیان کانادا میباشد

 

،با تشکر

هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا

مارچ ۱۵، ۲۰۱۶


Iranian Canadian Congress
http://www.iccongress.ca/ 
March 10, 2016
AGM 2016 Tentative Date

Please note that the ICC Annual General Meeting will be held tentatively on Sunday May 15, 2016. The notice of AGM will be sent to all members in accordance with the by-laws as soon as the date and details are finalized.

facebook       ICC Site

ششم مارچ 2016
گردهمائی برگزاری شده توسط کمیته فرهنگی

"بازنمایی و بازنگری نقش زنان در سینمای ایران"

فیسبوک اونت       صفحه فیسبوک کنگره      وبسایت کنگره      IWOO      Photos

 

دوم مارچ 2016
فراخوان دعوت به همکاری با کمیته ارتباطات کنگره ایرانیان کانادا برای تشویق مشارکت اعضا به شرکت در مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره.

صفحه فیسبوک کنگره         وسایت کنگره

جمعه 4 مارچ 2016
ایمیل مهدی شمس به هییت مدیره و اعضای زیر کمیته بازنگری اساسنامه

خدمت سخت کوشان و دلسوزان کامیونیتی

در جهت اطلاع رسانی باید اعلام دارم که "گفت و شنید" گردهمائی بیست و دوم خود را تحت عنوان " اساسنامه، مانع و یا راهگشای فراگیری کنگره ایرانیان" در همین یکشنبه ششم مارچ، ساعت ده صبح در اطاق شماره چهار سیویک سنتر نورت یورک، برنامه ریزی کرده است. باعث خوشحالی خواهد بود اگر بتوانیم با آن عزیزان در این جلسه دیداری داشته باشیم. بخصوص با اختلافات پیش آمده اخیر، میان هییت مدیره کنگره و اعضای زیر کمیته بازنگری اساسنامه، این فرصتی خواهد بود تا به مشاوره و اطلاع رسانی در این رابطه شود.

شاید مطلع باشید که "همبستگی" از طریق فیلم کوتاهی که در اختیار همگان قرار داده، چندین مورد اساسی را به شرح زیر مطرح کرده است.

1- آیا هدف از چهار سال بازبینی اساسنامه، دغدغه اعضاء، و آنچه تا به امروز مانع فراگیری کنگره شده است، موارد مندرجه در 11 سئوال پیشنهادی میباشند؟
2- با توجه به میزان مشارکت اعضاء که به پائین ترین میزان خود رسیده است، و اینکه 80% آنها جدید میباشند، آیا پرسشنامه روش مناسبی برای نظر خواهی عمومی میباشد؟
3- آیا یکی از موانع اساسی فراگیری کنگره، نامشخص بودن نقش کنگره در دخالت و یا عدم دخالت در امور سیاسی ایران، نیست؟
4- با توجه به اینکه از بدو تاسیس کنگره به هییت مدیره هایش خلاصه شده، و هییت مدیره ها سرچشمه اختلافات، و دلیل اصلی عدم فعالیت کنگره بوده اند، آیا لازم نیست که در ساختار فعلی کنگره تغییراتی بوجود آید؟
5- طبق تعریف کنونی، کنگره متعلق و سخنگوی اعضایش میباشد، ولی در عمل این نهاد کل کامیونیتی را در بر میگیرد. آیا لازم نیست در تعریف کنگره در این رابطه تغییر بوجود آید؟

حضور اعضای هییت مدیره، دست اندرکاران رسانه ای، بخصوص اعضای زیر کمیته بازنگری اساسنامه در این جلسه، و گفتگو پیرامون این موارد میتواند بسیار سودمند باشد.

در ثانی توقع داریم که در درجه اول کنگره اینگونه جلسات "گفت و شنود" را برنامه ریزی کند. متاسفانه بعد از اولین جلسه که در ماه ژانویه برقرار گردید و مورد استقبال فراوان قرار گرفت، از جلسه ای دیگر خبری نشد. در درجه دوم انتظار داریم که هییت مدیره از جلسات گفتگوئی که افراد کامیونیتی در رابطه با کنگره برقرار میکنند حمایت کند. از این رو خواهشمندم که کنگره در رابطه با جلسه روز یکشنبه در صفحات فیسبوک خود، و از طریق ارسال ایمیل به اعضاء اطلاع رسانی کند. و رسانه ها نیز در رابطه با اینگونه نشست ها همکاری لازم را به عمل بیاورند.

با کمال تشکر - مهدی شمس - عضو کنگره ایرانیان

 

توضیح: این ایمیل به اعضای هییت مدیره، اعضای زیرکمیته بازنگری اساسنامه، نشریات، و تعدادی از اعضای کامیونیتی نیز ارسال شده است.

1- لینک فیلم در رابطه با بازبینی اساسنامه
2- لینک آخرین مقاله اینجانب تحت عنوان " گفت و شنید حلال اختلافات" در این رابطه که در نشریات ایران استار و سلام تورنتو به چاپ رسیده است.

February 26th, 2016
Clarification: consultation session re by-law revisions

Here is a clarification notice regarding the public consultation session for the ICC by-law revisions: 

Dear ICC Members,

On Feb 23rd, 2016 an unofficial invitation was posted on couple of ICC related Facebook groups inviting members to a consultation session on Feb 28th, 2016. Please note that based on the decision of the ICC Board of Directors the consultation session about the changes to the ICC by-law will not take place on Sunday Feb 28th. The decision was made mainly because of the lack of time for providing members proper notice about this public consultation. The date and location of this consultation meeting will be posted on ICC’s official communication channels. 

For our official announcements please refer to the following:
Website: www.iccongress.ca 
Facebook Page: facebook.com/iccongress

 

طبق تصمیم هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا جلسه مشاوره عمومی در رابطه با تغییرات اساس نامه که دعوت غیر رسمی آن در برخی از گروه های فیسبوک برای روز یکشنبه ۲۸ فبریه اعلام شده بود در این روز برگزار نخواهد شد. تاریخ و اطلاعات دقیق این جلسه مشورتی از طریق کانال های ارتباطی رسمی کنگره ایرانیان کانادا به اطلاع اعضا و علاقمندان خواهد رسید. دلیل اصلی تصمیم هیات مدیره نبود زمان کافی برای اطلاع رسانی صحیح به اعضا بود

Regards,
ICC Communications

 

ICC Site        facebook

26 فوریه 2016
شهرام تابع محمدی جلسه مشاوره بازنگری اساسنامه را به تعویق می اندازد
دوستان گرامی،

جلسه روز یکشنبه برای بررسی اساسنامه به عقب افتاد.

به‌دنبال جلسه‌ای که امشب بین اعضای زیرکمیته بازبینی اساسنامه و هیئت مدیره کنگره برگزار شد پس از مشورت با همکارانم در زیرکمیته به این نتیجه رسیدیم که با توجه به فضای مثبتی که بین اعضای زیرکمیته و هیئت مدیره برای رسیدن به توافق به‌دست آمده است بهتر است جلسه روز یکشنبه را به تعویق بیندازیم. امیدوارم بتوانیم تاریخ جلسه بعدی را هرچه زودتر اعلام کنیم.

Let's talk ICC

  26 فوریه2016

 جلسه بازبینی اساسنامه با حضور اعضای هییت مدیره برای رفع اختلافات

Let's Talk      Videos     Behrouz Amouzegar

26 فوریه 2016
هییت مدیره جلسه روز یکشنبه را غیر قانونی اعلام میکند. شهرام دستور کار را تغییر میدهد.
جلسه روز یکشنبه به قوت خود باقی است. دستور کار آن اما ممکن است تغییر کند.

در دو سه هفته گذشته تنش‌هایی بین زیرکمیته بازبینی اساسنامه و چند تن از اعضای هیئت مدیره پیش آمد که منجر به حذف چند پرسش از پرسشنامه به‌وسیله هیئت مدیره و پیشگیری از بازبینی بخش دیگری از اساسنامه شد. امشب (جمعه) زیرکمیته جلسه دارد و از اعضای هیئت مدیره نیز دعوت کردیم در آن شرکت کنند. همه امیدواریم بتوانیم در نقطه مشترکی به توافق برسیم. دستور کار جلسه یکشنبه بر اساس نتیجه جلسه امشب تعیین خواهد گردید.

به امید دیدار در روز یکشنبه، 28فوریه، ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر، نورت یورک سیویک سنتر، اتاق 4.

یادآوری می‌کنم که برگزاری این جلسه بدون استفاده از امکانات کنگره صورت گرفته است.

Let's talk ICC         

February 26th, 2016
Regarding Farhang Farid's resignation

website          facebook

February 25th, 2016
Let's Meet / ICC Pub Night

website          facebook    Facebook Event        Photos

23 فوریه 2016
دعوت به جلسه مشاوره برای بررسی اساسنامه کنگره
(شهرام تابع محمدی، سرپرست زیر کمیته بازنگری اساسنامه)

زیرکمیته بررسی اساسنامه بخش اول کار خود را بر روی بندهای مربوط به مدیریت کنگره به انجام رسانده است. پرسشنامه‌ای تهیه شده تا پس از نهایی شدن متن برای نظرسنجی در اختیار اعضا قرار بگیرد. به همین مناسبت همچنان‌که در برنامه اولیه این زیر کمیته آمده بود جلسه‌ای برای مشورت با اعضا برگزار خواهد گردید. از سوی اعضای زیرکمیته از همه علاقمندان دعوت می‌کنم در گردهم‌آیی روز یکشنبه، 28 فوریه، از ساعت 1 تا 4 بعدازظهر، در اتاق شماره 4 نورت یورک سیویک سنتر شرکت کنند و با نظرات‌شان به پیشبرد این مهم کمک کنند. پیش‌نویس پرسشنامه انگلیسی در زیر این کامنت در دسترس است. ترجمه فارسی پرسشنامه نیز بزودی در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

برای اطلاع، از مدیران کنونی و پیشین کنگره نیز برای مشورت دعوت به‌عمل آمد. در جلسه‌ای که هفته پیش به این منظور برگزار شد دو تن از مدیران کنونی و دو تن از مدیران پیشین شرکت کردند. همچنین، یکی از مدیران کنونی و یکی از مدیران پیشین هم نظرات‌شان را به‌صورت نوشته در اختیار زیر کمیته قرار دادند.

Questionnaire English Draft.pdf · version 1

Let's Talk ICC

February 15th, 2016
Regarding Arsalan Kahnemuyipour's Resignation

Dear ICC Members,

This is to inform you that Arsalan Kahnemuyipour, the President of the Iranian Canadian Congress (ICC), has resigned as a director and officer of the ICC effective the date of the upcoming Annual General Meeting (AGM) of the organization.

Mr. Kahnemuyipour's resignation was submitted to the board of directors on Monday, February 7, 2016.

Mr. Kahnemuyipour will continue his involvement with the ICC as the President and as a director until the next AGM, the exact date of which will be announced to the membership in the near future.

As a President, a director and an active volunteer, Mr. Kahnemuyipour has contributed a great deal to the organization. We ask that you join us in thanking him for his contributions and wishing him the very best in his future endeavours.

Regards,

Board of Directors

Iranian Canadian Congress

Feb 15, 2016

website       facebook

8 فوریه 2016
اعلام کناره گیری ارسلان کهنمائی پور، ریاست کنگره ایرانیان، در پایان سال

دوستان گرامی،

 دوستان عزیز: لحظاتی پیش‌ای میلی برای اعضای هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا فرستادم و به آنها اطلاع دادم که به دلایل شخصی‌ تنها تا پایان این سال کاری، یعنی‌ تا انتخابات بعدی در ماه می‌‌ در هیات مدیره کنگره حضور خواهم داشت. همان طور که اطلاع دارید دوره‌ کاری هر عضو منتخب هیات مدیره به طور معمول دو سال است. با این اعلان من به خدمت خود در پایان سال اول خاتمه می‌‌دهم.

زمانی‌ که من پس از دو سال کار پیوسته در بیرون از کنگره برای بهبود وضعیت این نهاد تصمیم گرفتم که به هیات مدیره این نهاد بپیوندم، متعهد شدم که هفته‌ای ۱۰ ساعت برای این نهاد کار کنم. این میزان کار برای کار داوطلبانه در یک سازمان غیر انتفاعی بسیار زیاد و خارج از عرف است. با این حال با علم به مشکلات این سازمان و نیاز به کار زیاد این حد کار را پذیرفته بودم. در عمل در این ۹ ماه اخیر میزان کار من برای کنگره به طور میانگین بیش از ۲۰ ساعت در هفته بوده است. اما مشکل اساسی‌ تر این است که به علت شرایط کلی‌ کار در این سازمان، کار کنگره در واقع به مشغله و دغدغه اصلی‌ من تبدیل شده است. این مساله لطمه زیادی به زندگی‌ شخصی‌ من به خصوص در رابطه‌ام با فرزندانم زده است. همچنین مشکلاتی در زندگی‌ حرفه‌ای‌ام ایجاد کرده و منجر به کندی پیشرفت پروژه‌های تحقیقاتی‌، وقفه در چاپ مقالات، کم توجّهی به دانشجویان دکتری و فوق لیسانس، عدم قبول مسئولیت‌های شغلی‌ و غیره شده است. ادامه این وضعیت برای یک سال دیگر می‌‌تواند لطمات جبران ناپذیری به زندگی‌ فردی من (و اطرافیان نزدیک به من) بزند. از این جهت تصمیم گرفتم که همکاری‌ام با هیات مدیره کنگره را در پایان این سال کاری خاتمه دهم. البته من تا انتخابات بعدی، یعنی‌ حدود سه ماه دیگر، به همان شکل گذشته و بی‌ وقفه به کار خود ادامه خواهم داد.

علت اینکه در این زمان و در حالی‌ که هنوز سه ماه به انتخابات مانده این مساله را عمومی‌ می‌‌کنم این است که می‌‌خواهم افرادی که علاقه مند به پیوستن به هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا هستند بدانند که یک جای خالی‌ دیگر هم در هیات مدیره خواهد بود. یعنی‌ تعداد اعضایی که باید انتخاب شوند از ۵ به ۶ افزوده شده است. به این ترتیب افراد علاقه مند فرصت کافی‌ برای برنامه ریزی دارند.

معمولا رسم است که در هنگام آغاز سال نو، افراد برای سال نو آرزویی می‌‌کنند. برای سال اخیر میلادی آرزوی هر دو فرزند من به طور مستقل جدایی‌ من از کنگره ایرانیان کانادا بود. زمانی‌ که از این آرزوی آنان خبر دار شدم هنوز به احتمال این جدایی‌ فکر نکرده بودم و به این اندیشیدم که این هم یک آرزوی دیگر سال نوست که برآورده نمی‌‌شود. یکی‌ دو هفته بعد وقتی‌ برای اولین بار به این مساله به عنوان یک امکان واقعی‌ اندیشیدم، اولین فکری که از سرم گذشت این بود که شاید این بار بر خلاف معمول آرزوی فرزندانم برآورده شود. با این مقدمه این یادداشت را با یک آرزوی شخصی‌ به پایان می‌‌برم با این امید که این آرزو هم در زمانی‌ هر چند دور برآورده شود. من همکاری با کنگره ایرانیان کانادا را با آرزوی تحقق‌ سازمانی دمکراتیک، فراگیر، همه شمول و به دور از حذف گرایی آغاز کردم. هر چند گام‌هایی هم در این زمینه برداشته شد و نتایجی هم حاصل شد، تجربه کار نه‌ ماهه‌ در این نهاد به من ثابت کرد که دستیابی به این آرمان بسیار مشکل تر از آنی‌ است که من تصور می‌‌کردم. شاید این جمله را چندین بار از من شنیده باشید که مسیر روشن است ولی‌ راه دشوار. هنوز هم مسیر به نظر روشن می‌‌رسد ولی‌ راه بسیار بسیار دشوارتر از آنچه در آغاز می‌‌نمود. به هر حال این پروژه به طور قطع تا سه ماه دیگر که من در هیات مدیره هستم به پایان نمی‌‌رسد و از آن زمان من دیگر این پروژه را از درون هیئت مدیره کنگره پیگیری نخواهم کرد. با امید به اینکه دیگرانی این پروژه را در کنگره ادامه دهند و شاید روزی آرزوی من هم چون فرزندانم برآورده شود.

به امید دیدار شما در فعالیت‌های کنگره در سه ماه پیش رو.

با مهر، ارسلان

Let's Talk ICC

ایمیل مهدی شمس به کمیته سیاست گذاری در رابطه با تائید صورتجلسه مورخ 16 سپتامبر

پنج شنبه 11 فوریه 2016

اعضای محترم کمیته سیاست گذاری

اگر اشتباه نکنم این چهارمین درخواست من برای تائید صورتجلسه هشتم کمیته سیاست گذاری میباشد که در تاریخ 16 سپتامبر برقرار شد.  از آن تاریخ به بعد نیز کمیته سیاست گذاری جز یک جلسه که در تاریخ دوم دسامبر برقرار شد، جلسه دیگری نداشته است. در آن جلسه نیز اکثر اعضای هییت مدیره غایب بوده اند. لذا این آخرین باری میباشد که من تقاضای خود را تکرار کرده و اگر پاسخی دریافت نکنم، سکوت را به عنوان تائید تلقی کرده و صورتجلسه را در در اختیار عموم قرار خواهم داد.

در ضمن مستحضر میباشید که در جهت نهاد سازی و بررسی دلایل عدم موفقیت کنگره ایرانیان، اقدام به تهیه یک سری فیلم های مستند کرده ایم. چهار عامل، اساسنامه، انتخابات، هییت مدیره و کامیونیتی را که در شکل گیری کنگره تاثیر گذار میباشند شناسائی کرده ایم. در نظر داریم که به بررسی تک تک این عوامل بپردازیم. از این رو کلیه اطلاعات در رابطه با اساسنامه برای ما کمک بزرگی خواهند بود. در این رابطه صورتجلسات، گزارشات شخصی، یک فیلم، چند عکس و دو ضبط صوتی جلسات هفتم و هشتم موجود میباشند. به جز دو نوار صوتی مابقی اسناد و مدارک علنی شده اند. با علم بر اینکه در گفتگو های به عمل آمده نام کسی برده نشده و موضوع خصوصی مطرح نگردیده، و صورتجلسات هفتم و هشتم عین گفتگو ها میباشد، قصد آن دارم که از بخش هائی از دو ضبط صوتی جلسه هفتم و هشتم در این فیلم های مستند استفاده نمایم. در صورتیکه فردی مایل نیست گفتارش پخش گردد، خواهشمندم من را مطلع سازد.

همکاری شما در این زمینه کمکی به رفع موانع در جهت بهبودی کنگره ایرانیان میباشد. در ضمن از کلیه اعضای کمیته سیاست گذاری، و بازنگری اساسنامه دعوت میکنم که در تهیه این فیلم ها، بخصوص بخشی که به اساسنامه مربوط میگردد، مشارکت کنند. از این رو خواهشمندم این ایمیل را به اعضای زیرکمیته بازنگری اساسنامه ارسال دارید.

با تشکر - مهدی شمس - عضو "غیر متعهد"* کمیته سیاست گذاری

1- فایل صورتجلسه هشتم ضمیمه میباشد

2- لینک ویدئو اول - کلیات

https://www.facebook.com/456474827727325/videos/1034177563290379/

3- لینک مقاله اینجانب در رابطه با نهاد سازی

http://hambastegi.ca/ICC/articles/2016/160211_Resignation.htm

 

* بهروز آموزگار، سرپرست کمیته سیاست گذاری، اعضای این کمیته را به دو بخش "متعهد" ، با حق رای و "غیر متعهد" بدون حق رای، تعریف و تعیین کرده است

February 03, 2016

چهارشنبه سوم فوریه 2016

موضوع: اعتراض به حذف پست به اشتراک گذاشته مهدی شمس در صفحه فیسبوک فوروم کنگره

خدمت آدمین های صفحه آی سی سی فورم

همچنانکه مطلع میباشید در روز یکشنبه 24 ژانویه 2016 کنگره ایرانیان اولین جلسه "گفت و شنود" را در سیویک سنتر برقرار کرد. اینجانب مهدی شمس طبق روال همیشگی از کلیه جلسه فیلمبرداری نمودم. بنا به تقاضای عده ای از دوستان اینبار در نحوه ادیت و به اشتراک گذاشتن فیلم ها تغییر داده شد. به این صورت که در مرحله اول فیلم ها در شش بخش نیم ساعته در اختیار همگان قرار میگیرند. ارائه سخنرانی مجزای افراد و نقد و بررسی گفتگو ها در بخش های کوتاه تر که مشاهده ویدئو ها را عملی تر مینماید به مرحله بعدی سپرده میشود.

بعد از به نمایش گذاشتن بخش چهارم مرحله دوم در تاریخ دوشنبه اول فوریه پیام زیر را از "آدمین کنگره ایرانیان" در رابطه صفحه گفتگوی کنگره "آی سی سی فورم"  دریافت میدارم.
 
"با تشکر از زحمات شما آقای شمس برای تهیه فیلم های این برنامه. لطفا ویدئوهایی که قبلا دراین صفحه پخش شده مجدد باز نشر نکنید
."

با اینکه تعبیر ایشان از پخش مجدد صحت ندارد، به احترام تذکر آدمین بعد از آن دیگر فیلمی در این صفحه به اشتراک نگذاشتم. ولی متاسفانه آدمین صفحه به خود این اجازه را میدهد که عکس و متنی را که در جهت اعلام به اشتراک گذاشتن بخش پنجم فیلم ها که سخنرانی شهرام نامور آزاد در صفحه لتس تاک میباشد حذف کرده و این پیام را برای من ارسال میدارد.

Dear Mr. Shams, your last post on ICC Forum was removed as you were repeating the content of a previous video posted on the group before. We invite you to re-post your text as a comment under the video you are referring to.

امیدوارم که این اشتباهی بیش نبوده که آدمین عکس را به عنوان فیلم تصور کرده باشد، که در اینصورت انتظار دارم رسمن و علنن در صفحه فیسبوک مربوطه معذرت خواهی شود. در غیر اینصورت تقاضا دارم که در این رابطه با توجه به توضیحاتی که ارائه نموده ام رسیدگی شود.

با تشکر - مهدی شمس

کپی به اعضای هییت مدیره ارسال شد.

January 31, 2016
Information Session by MicroSkills: Bridge to Employment For Internationally Trained Professionals
January 30, 2016
Thanks to Salam Toronto Publications for providing us the opportunity to update ICC members and supporters about our activities in the past 8 months.
Thursday January 28, 2016
Let's Meet / ICC Pub Night

Dear friends,

Happy 2016 :)

ICC would like to invite you to join us at our pub night event.

These events are open to public (non-members) and absolutely casual. Bring along friends and/or family members. The point is to spend a few fun hours together, have a couple of beers and some fries and maybe make some new friends :)

We’ll meet once a month, get to know each other, build rapport and trust that hopefully leads to an engaging and fun community for the coming years.

Hopefully, one day, we can make these small gatherings into one of our communities’ largest :)Facebook Event        Photos

Wednesday January 27, 2016
Recently ICC has joined TRIEC's PINs (Professional Immigrant Networks) Program. This collaboration allows us to provide our members with opportunities to find meaningful employment and achieve their professional goals
.

January 26, 2016
 
انجمن متخصصین حقوقی ایرانی ـ کانادایی ICLP در تاریخ 7 فوریه 2016  از ساعت 11 صبح تا یک بعدازظهر، یک سمینار آموزشی در مرکز شهرداری نورت یورک برگزار می کند تا بدینوسیله به سئوالات شما در زمینه مسائل حقوقی پاسخ داده شود

دوشنبه 25 ژانویه 2016
سومین جلسه هییت مدیره با حضور 8 ناظر در سیویک سنتر
فیسبوک

دوشنبه 25 ژانویه 2016
ایمیل مهدی شمس به هییت مدیره کنگره ایرانیان

هییت مدیره کنگره ایرانیان

خواهشمندم به موارد زیر رسیدگی شود:

1- با تشکر از اولین جلسه گفت و شنود که با تمام مشکلات بخوبی برگزار شد. شرکت حدود 80 نفر نشان دهنده نیاز چنین گردهمائی ها میباشد که امیدواریم ماهانه تکرار گردد. البته انتخاب دو موضوع حساس برای اولین جلسه بی خطر نبود که به خیر گذشت. پیشنهاد مینمایم که کمیته برگزاری جلسات ماهانه تشکیل، فراخوان داده شود و مابقی کار به اعضاء سپرده شود.

2- همانطور که از صورتجلسات گذشته برمیاید در رابطه با انتخاب مشاورین کنگره در میان اعضای هییت مدیره اختلافاتی موجود است. شایعاتی وجود دارد که سازمان هائی پیشنهاد گردیده اند، که انتخاب آنها میتواند سوءتفاهماتی بوجود آورده و باعث تفرقه بیشتری گردد. در شرایط فعلی که کنگره حالت ثبات لازم را ندارد به نظر نمیاید که مشاورین بتوانند کمک موثری برای اوضاع باشند. پیشنهاد مینمایم تا زمانیکه به حالت مطلوب و یگانگی در هییت مدیره نرسیده ایم تعیین مشاورین به تاخیر بیافتد. در ثانی به دنبال مکانیزمی باشیم که اعضاء نیز در انتخاب مشاورین مداخله داشته باشند.

3- متاسفانه اینطور مرسوم شده که جناح های فکری مختلف با ارسال درخواست های کتبی که به امضاء تنی چند رسیده، تقاضا های خود را به هییت مدیره ارسال میدارند، و برای اهمیت دادن به درخواست خود به تعداد امضاء ها میافزایند. این حق اعضاء میباشد که نام امضاء کنندگان را بدانند. برای تشخیص خصوصی و یا عمومی بودن نامه ای میبایست به موضوع درخواست توجه کرد. اگر موضوعی جنبه عمومی داشته باشد، نام امضاء کنندگان نیز باید اعلام گردد. اگر فردی هم نمیخواهد که نامش منتشر گردد دلیلی ندارد که آن نامه را امضاء کند. اینجانب تقاضا دارم که اسامی امضاء کنندگان درخواست مربوط به عزاداری عاشورا و رفع تحریم ها اعلام گردند.

4- در رابطه با کمکاری بعضی از اعضای هییت مدیره یکبار دیگر تقاضا دارم که نسبت به غیبت فرهنگ فرید قاطعیت نشان داده شود. با نزدیک شدن انتخابات میبایست به نحوی این پیام داده شود که آنهائیکه میخواهند فقط از نام کنگره برای خویش اعتباری بوجود بیاورند تغییر عقیده دهند.

5 - همچنین شرط سکوت ناظرین از آنچه در جلسات صورت میگیرد، تا در اختیار عموم گذاشتن صورتجلسات غیر معقول میاید. بخصوص که حداقل پنج هفته طول میکشد که صورتجلسات علنی گردند. خواهشمندم که این شرط نیز حذف شده که شفافیت به معنای واقعی عملی گردد.

6- صورتجلسه  22 اکتبر، بعد از سه ماه و و 3 دسامبر یعنی بعد از هفت هفته بیرون نیامده اند. به نظر نمیآید که این روش مناسبی برای مطلع نگاه داشتن اعضاء باشد.

7- خواهشمندم که تاریخ جلسات هییت مدیره و دستور کاری را اعلام دارید. تا آنهائیکه میخواهند در رابطه با موضوع خاصی به عنوان ناظر در جلسات شرکت کنند، برنامه ریزی نمایند.

8- از تاریخ 3 دسامبر کمیته سیاست گذاری تشکیل نشده است. در رابطه با زیر کمیته قوانین مهاجرتی نیز هیچ اقدامی صورت نگرفته است. خواهشمندم رسیدگی شده و اطلاع رسانی گردد.

 

January 18, 2016
اولین جلسه "گفت و شنود" کنگره ایرانیان
January 21, 2016
Next Board Meeting on January 25th
January 14, 2016
ICC Forum Page has been created

12 ژانویه 2016

ایمیل مهدی شمس به کنگره ایرانیان در رابطه با شرمینه عصمتی
با سلام

در تاریخ 19 جون 2015 ایمیلی برای شما فرستادم با چند درخواست که آنرا برایتان فوروارد میکنم. درآن ایمیل تقاضا کرده بودم که از صورتجلسات سال های پیش کنگره لیستی تهیه شود تا مشخص گردد در چه سال هائی صورتجلسه تهیه میشده است. و اجازه داده شود که  برای تکمیل تاریخچه کنگره به صورتجلسات دسترسی پیدا کرد. امروز به اطلاع من رسید که خانم شرمینه عصمتی در پروفایل لینکدین، خود را عضوی از هییت مدیره کنگره ایرانیان  در سال 2013 و 2014 اعلام میدارد. در صورتیکه در وبسایت کنگره به هیچ عنوان از ایشان نامی برده نشده است.

خواهشمندم ترتیبی داده شود که لیست صورتجلسات تهیه، اعلام و ترتیب دسترسی به آنها فراهم گردد.

با تشکر - مهدی شمس

January 12, 2016
ICC Support Khahrizak Foundation

January 8, 2016
ICC Letter to USA Embassy

نامه ارسالی به هییت مدیره در رابطه با تداخل منافع در استفاده از صفحه فیسبوکی لتس تاک

چهارشنبه 06 ژانویه 2016

 هییت مدیره محترم کنگره ایرانیان

متاسفانه تذکرات، تقاضا ها و پیشنهادات مکرر من برای بوجود آوردن صفحه رسمی گفتگو های کنگره بی اثر مانده است.  استفاده از صفحه "لتس تاک آی سی سی" که متعلق به ارسلان کهنموئی پور، ریاست فعلی کنگره بوده، توسط اعضای هییت مدیره درجهت اطلاع رسانی اخبار کنگره میتواند به نحوی تداخل منافع تلقی شده، غیر اخلاقی و غیر قانونی میباشد. در گذشته بار ها شاهد آن بوده ایم که اعضاء، این صفحه را به عنوان صفحه رسمی کنگره تلقی کرده اند. استفاده از این صفحه از طرف هییت مدیره باعث اهمیت پیدا کردن و گسترش این صفحه خواهد بود. محدودیت هائی که برای من در این صفحه از طرف آدمین های آن بوجود آمده است، و بخصوص کاندیدا بودنم در انتخابات آتی کنگره، و اثرات نامطلوب و نابرابری که این صفحه میتواند برای من و دیگران داشته باشد،
مرا وامیدارد که به اقدامات قانونی متوسل گردم.

از این رو از این تاریخ هر گونه اطلاع رسانی توسط اعضای هییت مدیره را در این صفحه، ادامه روند غیر قانونی فعلی خواهم دانست. در درجه اول به همان گونه رفتار خواهم نمود، که سال گذشته تنی چند از اعضای هییت مدیره در رابطه با حمایت رضا بنائی، ریاست وقت کنگره از کاندیدای ایتالیائی تبار نمودند. به مشاوره با وکلا برخاسته و نظرات آنها را رسانه ای خواهم نمود.

امیدوارم که تعمق به جای اعضای هییت مدیره و توجه به خواسته های به حق اعضا، به جای مبارزه با یکدیگر ما را به راهکار های سازنده هدایت کنند.

با کمال احترام - مهدی شمس

 نامه ارسالی  به هییت مدیره در  رابطه با عدم دعوت  پنج تن از کاندیدا های انتخاباتی در شب قدردانی یلدا که در تاریخ 11 دسامبر در پرشین پالاس برقرار گردید.

دوشنبه 4 ژانویه 2016

با سلام و تبریک سال نو

هییت مدیره محترم کنگره ایرانیان

جای تاسف است که در جشن قدردانی شب یلدا متوجه گردیم که دو نفر از کاندیدا ها فراموش شده اند. در شرایط خاص و عدم اطمینانی که مسلط بر کامیونیتی ما میباشد مطمئنن در رابطه با این موضوع هر کس به نحوی به تعبیر آن میپردازد. برای رفع توهمات خواهشمندم که در این رابطه تحقیق و اطلاع رسانی شود.

قابل ذکر است که در این رابطه در صورتجلسه مورخ 4 نوامبر 2015 بخصوص تاکید میگردد که کسی از قلم نیافتد.
لینک مربوطه
برگرفته از صورتجلسه مربوطه:

"The board to ensure that all candidates in the various federal and municipal elections are invited and recognized at the event."  

علاوه بر این ارسلان کهنموئی پور در اطلاع رسانی مورخ 16 نوامبر خود در صفحه فیسبوک تاکید میکند که تماس با کاندیدا ها را خود به عهده گرفته است.
لینک مربوطه
برگرفته از گفتار ارسلان:

"دوستان: در روز‌های اخیر دغدغه و مشغولیت اصلی‌ من مربوط به جشنی است که برای روز ۱۱ دسامبر در نظر گرفته ایم. این جشن به مناسبت یلدا و همچنین موفقیت جامعه ایرانی‌ کانادا در انتخابات اخیر است. آنچه برای ما اهمیّت دارد این است که این جشن را متعلّق به همه اعضای کنگره و جامعه ایرانی‌ کانادا می‌‌دانیم. موفقیت در انتخابات اخیر متعلق به یک یا دو نفر نیست. به این منظور از کلیه ایرانیان کانادایی که به عنوان کاندید در انتخابات فدرال و شهری در یک سال گذشته شرکت داشته اند دعوت کرده ایم که در این جشن شرکت کنند و قصد داریم از همه آنان قدر دانی‌ کنیم. با بیشتر این افراد من شخصا تماس گرفتم و بر اهمیّت حضورشان تاکید کردم. خوشبختانه تا کنون تقریبا همه مدعوین دعوت ما را پذیرفته اند. این بسیار طبیعی است که در پروسه انتخابات فضای رقابتی‌ ممکن است اختلافاتی را بین افراد ایجاد کند. ولی‌ به هر صورت ما باید از این فضا گذر کنیم و به خاطر داشته باشیم که همه این عزیزان سرمایه‌های جامعه ما می‌‌باشند و جامعه نوپای ایرانیان کانادا نمی‌‌تواند و نباید این افراد را کنار بگذارد. امیدواریم چنین گامی‌ از طرف کنگره ایرانیان کانادا یادآور این نکته اساسی‌ باشد که افراد جامعه ایرانی‌ کانادایی می‌‌توانند با یکدیگر اختلافات اساسی‌ داشته باشند ولی‌ در نهایت با رعایت قواعد دمکراتیک و در نظر گرفتن منافع جمعی با یکدیگر همکاری کنند. امیدواریم این جشن با حضور همه کاندیداها و طرفدارانشان فرصتی برای همبستگی‌ بیشتر بین افراد جامعه ایرانی‌ کانادا باشد. این جشن جزئیات بسیاری دارد که روی آن کار می‌‌کنیم. به هر حال روز ۱۱ دسامبر را در تقویم خود وارد کنید و منتظر اخبار بعدی مربوط به نحوه خرید بلیت باشید. "

از فرصت استفاده کرده یکبار دیگر به این نکته پر اهمیت اشاره میکنم که صلاح میباشد در رابطه با هر برنامه ای کمیته ای با شرکت اعضای داوطلب تشکیل گردد تا از این نوع خطا های سهوی و یا عمدی جلوگیری شود. و یا به نحوی اعضاء مطمئن گردند که قصد و غرضی در میان نبوده است.

با تشکر - مهدی شمس

January 03, 2015
Few City Councillors weren't invited at Yalda Ceremony. Saeed Soltanpour raised the question on December 11,2015. Reza Ghazi, ICC board member and responsible for the ceremony finally commented after one month delay.

facebook

December 31, 2015
A group of Iranian-Canadians have organized a fundraising gala to support Syrian refugees. The Iranian Canadian Congress has officially endorsed this event and would like to invite its members to support this great initiative. For more information, see attached poster:
Poster - Facebook
December 28, 2015
Promoting Kahrizak Event - Davood Azad
December 27, 2015
گزارش جلسه نهم زیرکمیته بازبینی اساسنامه
December 27, 2015
صورت جلسه نهمین نشست زیرکمیته بازبینی اساسنامه
December 27, 2015
صورت جلسه هشتمین نشست بازبینی اساسنامه
December 27, 2015
صورت جلسه هفتم بازبینی اساسنامه
December 27, 2015
صورت جلسه ششم زیرکمیته بازبینی اساسنامه 
December 27, 2015
صورت جلسه ششم زیرکمیته بازبینی اساسنامه 

December 23 - 27, 2015
گفتگو در رابطه با عزاداری عاشورا و کنگره - نامه عده ای از اعضای کنگره به هییت مدیره و جواب دریافتی - مهدی صمدیان سرخوردگی خود را نسبت به برخورد هییت مدیره با این مورد اعلام میدارد.
شرح کامل گفتگو ها در صفحه فیسبوک با شرکت 16 نفر

فیلم "کنگره ایرانیان و عزاداری ,عاشورا"
مقاله "دموکراسی و سکوت"

 

October 25, 2015
Mehdi Samadian Requesting ICC to take action against Salman Sima posting a video of Ashura Celebration on facebook

December 22, 2015

نامه ارسالی به هییت مدیره در رابطه با نحوه خلاف اطلاع رسانی ارسلان کهنموئی پور، ریاست کنگره ایرانیان، در صفحه فیسبوک لتس تاک

22 دسامبر 2015

هییت مدیره محترم کنگره ایرانیان

متاسفانه در تاریخ 19 دسامبر2015 جناب ارسلان کهنموئی در رابطه با نوشتن نامه ای به وزارت امور خارجه کانادا و سفارت آمریکا در کانادا اطلاعاتی را از طریق صفحه فیسبوک لتس تاک در اختیار اعضاء قرار میدهد. نوشته ایشان از سطح اطلاع رسانی گذشته و به شرح اختلافات درونی اعضاء بر سر این مطلب، و نحوه رای دادن آنها میپردازد. مشاهده این نحوه عمل که برای اولین بار صورت میگیرد باعث تعجب و تاسف است. بخصوص اگر توسط ریاست کنگره صورت پذیرد. ایکاش ایشان به همین نکته قناعت مینمود. ولی با تغییر، و به تعبیر خود ایشان تصحیح، نوشته خود باعث شگفتی بیشتر میگردد.

نه تنها این نحوه اطلاع رسانی، و زیر فشار افکار عمومی قرار دادن اعضای هییت مدیره جهت جلب موافقت ایشان قابل قبول و دفاع نیست، بلکه لطمه جبران ناپذیری به اعتبار و خوشنامی هییت مدیره نیز وارد میسازد. از این رو تقاضا دارم به بررسی این موضوع پرداخته و به همان طریق که با اعلامیه های آرشاک شجاعی و شهرام نامور آزاد برخورد شده است، با این نحوه عمل نیز برخورد مناسب صورت گیرد. در ضمن تقاضا دارم اینجانب و دیگر اعضاء را از آن مطلع سازید.

با کمال تشکر - مهدی شمس

 ضمیمه: کپی اصلی موضوع به اشتراک گذاشته شده قبل از تغییر

December 19, 2015

   

Arsalan Kahnemuyipour

December 19 at 4:55pm

 

   

پیگیری موضوعات و مسائلی که جامعه ایرانی کانادا را تحت تاثیر قرار می دهد از وظایف مهم کنگره ایرانیان کانادا است. پیگیری عکسی که تصویر نادرست از ایرانیان ارائه می داد یکی از این موارد بود. اخیرا قانونی در امریکا به تصویب رسید و به امضای ریس جمهور اوباما هم رسید که بر اساس ان محدودیت هایی برای شهروندان ۳۸ کشور برای ورود به امریکا اعمال می شود. این ۳۸ کشور با امریکا قرادادی دارند که بر اساس ان شهروندان این کشور ها برای ورود به امریکا نیاز به ویزا ندارند. بر اساس این قانون جدید کسانی که تابعیت دوگانه ۴ کشور را دارند و یا در ۵ سال اخیر به یکی از این ۴ کشور سفر کرده اند برای ورود به امریکا نیاز به ویزا دارند. ایران یکی از این ۴ کشور است. البته این قانون در حال حاضر شامل کانادا نمی شود چون توافق بین کانادا و امریکا مستقل از این ۳۸ کشور است. در عین حال من دو نگرانی دارم, یکی اینکه احتمال دارد در آینده نزدیک یا دور این قانون به شهروندان کانادا هم تعمیم داده شود. دوم اینکه نگرانم در اعمال همین قانون تصویب شده, در ایستگاه های مرزی امریکا افسران مرزی ان را به برخی از ایرانیان تعمیم دهند
به این منظور دوشنبه ۱۴ دسامبر ای میلی به هیات مدیره زدم و پیشنهاد دادم که از طرف کنگره با سفارت امریکا در کانادا و با وزارت خارجه کانادا تماس بگیریم و در مورد امکان تعمیم این قانون و یا اعمال نادرست ان به ایرانیان کانادا پرسش و ابراز نگرانی کنیم. این گام اولیه می تواند برای ایجاد ارتباط در این مورد و پیگیری های آینده مفید باشد. البته در پایان سال میلادی و در شرف تعطیلات هستیم و گرفتن پاسخ از دوستان کمی کندتر از معمول انجام می گیرد. تا کنون ۶ نفر از اعضای هیات مدیره پاسخ داده اند که ۴ نفر موافق بوده اند, یک نفر مخالف دور از انتظار و یک نفر خیلی روشن به این موضوع پاسخ نداده است. امیدوارم با یک رای مثبت دیگر بتوانیم کلید پیگیری مقدماتی این کار را بزنیم. در مورد این قانون می توانید در زیر بخوانید
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/12/151219_l26_us_spending_bill_visa_waiver_iran

محدودیت‌های تازه ویزای آمریکا با امضای اوباما به قانون تبدیل شد - BBC Persian

www.bbc.com

رئیس جمهور آمریکا با امضای لایحه بودجه، محدودیت‌های تازه‌ برای ورود به آمریکا را هم به عنوان بخشی ا...

 

Bijan Ahmadi

facebook

ااول اینکه به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره ای سی سی از این طرز اطلاع رسانی ارسلان در تعجب و متاسف هستم! 
هیچکدام از اعضای هیات مدیره که تا به حال به ایمیل ارسلان پاسخ داده اند با پیگیری این قانون جدید مخالفتی نکردند! به نظر من فرستادن یک نامه به تنهایی کاری را از پیش نخواهد برد. برای پیگیری هر کاری ما باید برنامه منظمی داشته باشیم. نامه نگاری بدون هیچ اقدام دیگری و بدون برنامه از نظر من تنها اقدامی تبلیغاتی است برای اینکه بگوییم ما نیز کاری کردیم. پیشنهادات خودم را در این رابطه از طریق تماس تلفنی روز
۱۴ دسامبر حدود ساعت ۶ عصر و ایمیل روز ۱۶ دسامبر در اختیار ارسلان و سایر همکاران قرار دادم. پیشنهاد من تماس با متخصصین مربوطه، وکلا و تماس با سازمان های ایرانیان آمریکایی از جمله اتحادیه روابط عمومی آمریکایی‌های ایرانی‌تبار و شورای ملی ایرانیان آمریکایی بود که بتوانیم از طریق این افراد و سازمان ها اطلاعات بیشتری در رابطه با این قانون بدست آوریم و برای پیگیری این قانون برنامه ریزی منظمی داشته باشیم. ارسال نامه میتواند اقدامی مفید باشد اگر بخشی از یک برنامه کامل، منظم و فکر شده باشد. 
ارسلان جان، آیا فکر میکنید مطرح کردن پیشنهادی که همچنان در هیات مدیره در حال بررسی است آن هم در رابطه با چنین موضوع مهمی روی فیسبوک و ارائه اطلاعات به این شکل یک طرفه بدون طرح نظرات سایر اعضای هیات مدیره کار درستی است؟

 

کل گفتگو های فیسبوکی در این رابطه

 

December 09, 2015
Interview with Salam Toronto about ICC Yalda Celebrations-Farsi Content

website

December 09, 2015
Update: letter to Toronto Star, CTV, Metro and AP
December 08, 2015
گزارش جلسه هشتم زیرکمیته بازبینی اساسنامه
December 08, 2015
مهران فرازمند در رابطه با اولین جلسه هییت مدیره با حضور چهار ناظر
December 06, 2015
گفت و گو راجع به نقش كليشه هاي جنسي/جنسيتي در باز توليد خشونت عليه زنان
December 06, 2015
Our first open meeting is happening on Thursday December 3rd, 2015

3 دسامبر 2015

نامه ارسالی به هییت مدیره در رابطه  جلسه نهم کمیته سیاست گذاری

هییت مدیره محترم کنگره ایرانیان

باید ابراز دارم که جلسه نهم کمیته سیاست گذاری که دیشب برقرار گردید واقعن باعث تاسف میباشد. امیدوارم که بهروز آموزگار در گزارش خود نسبت به فعالیت های این کمیته دلیل برقراری این جلسه را بعد از نه هفته غیبت، که بدون دستور جلسه و هدف خاصی صورت گرفت، عنوان کند. در جواب اینکه چرا جلسات این کمیته میبایست برای نه هفته متوقف گردد، ایشان اعلام میدارد که اساسنامه مشخص نکرده است که هر چند گاه باید جلسات بر قرار گردند. در جواب اینکه این کمیته چه برنامه ای را غیر از فعالیت های زیر کمیته ها دارد، ایشان علنن اعلام میدارد که این کمیته قرار نیست هیچ برنامه ای خاصی را اجرا نماید. در رابطه با پیشنهاد زیر کمیته "نظارت بر عملکرد فعالیت های کنگره" و ارائه گزارشات ماهانه، اعلام میدارد که این در حیطه فعالیت های این کمیته نبوده و در ثانی مطمئنن هییت مدیره با آن موافقت نخواهد کرد. خواهشمندم به این مورد رسیدگی شود.
در ضمن چه خوب میبود که چنانجه بهروز عزیز دیگر تمایلی به ادامه سرپرستی کمیته خود را ندارد، این سمت را به فرد دیگری بسپارد.

هدف از این نامه موضوع فوق نبوده، بلکه مایلم توجه هییت مدیره را به سه موضوع پر اهمیت جلب نمایم. از آن نظر که موضوعات مطرحه میتوانند اعضای زیر کمیته بازنگری اساسنامه را نیز یاری دهند، این ایمیل برای آنها نیز فرستاده شده است.

1- کارنامه فعالیت های شش ماهه هییت مدیره و اعضای آن
2- انتخابات سال آینده
3- مدیریت، در سطح هییت مدیره و ریاست

1- خواهش میکنم که هییت مدیره کارنامه فعالیت های شش ماهه خود را ارائه دهد و از هر کدام از اعضای هییت مدیره نیز بخواهد که شرح مختصری از فعالیت های خود را در این دوره تهیه کرده و در اختیار همگان قرار دهند. اینطور به نظر میاید که تعدادی از اعضای هییت مدیره به هیچ عنوان در فعالیت های کنگره شرکت ندارند. اطلاع رسانی در این زمینه ضروری به نظر میاید.

2- یکی از مشکلات همیشگی کنگره نحوه شکل گیری هییت مدیره میباشد. خوشبختانه در سال های اخیر تغییراتی در این زمینه صورت گرفته است. از جمله بوجود آمدن صفحات گفتگوی فیسبوکی، مناظره کاندیدا ها، و ارائه برنامه های انتخاباتی. به نظر لازم میاید که میبایست در این زمینه پیشرفت های بیشتری صورت گیرد. به نظر اینجانب هییت مدیره میتواند با مطرح کردن موضوع انتخابات، از علاقمندانی که میخواهند مسئولیت های بیشتری در کنگره قبول کرده، و احتمالن در انتخابات سال آینده شرکت کنند، از هم اکنون خود را معرفی کنند. در فعالیت ها شرکت بیشتر داشته باشند و مسئولیت های مهمتری به عهده بگیرند. هییت مدیره نیز شرایط شرکت آنها را در گردهمائی ها فراهم کرده و به نحوی آنها را آموزش و آماده به پیوستن به هییت مدیره سازد. مطمئنن این حرکت رای دهندگان را در شناخت کاندیدا ها کمک خواهد کرد.
فراهم کردن محیطی دموکراتیک برای انتخابات سال آینده الزامی میباشد. یکی از آنها راه اندازی صفحه گفتگوی فیسبوکی رسمی کنگره میباشد که اداره آنرا میتوان به کاندیدا ها سپرد. مقاله این هفته من توضیحات بیشتری در این رابطه در خود دارد.
http://hambastegi.ca/ICC/articles/2015/151203_addicted_to_articles.htm

3- یکی از نکات ضعف کنگره در شش ماهه گذشته، از یک طرف مدیریت جمعی از طریق کل هییت مدیره، و از طرف دیگر مدیریت از طریق ریاست کنگره بوده است. به نظر اینجانب از آغاز این دوره بعضی از ضوابطی که معقول مینماید رعایت نگردیده است. بطور مثال ترجیح ارسلان کهنموئی پور که سال اول دوره دو ساله خود را میگذراند، نسبت به پنج نفری که یک سال بیشتر سابقه فعالیت در کنگره را داشته اند خطا بوده که نتایج آنرا در شش ماهه گذشته دیده و بهایش را پرداخته ایم. تقاضا دارم که به این مورد رسیدگی شود و تغییرات لازم صورت گیرد.

امیدوارم که این تجربه را در خاطر بسپاریم، و از هم اکنون این نحوه تفکر را در اذهان پرورش دهیم، که انتخاب ریاست سال آینده در رابطه با فعالیت های امسال اعضای هییت مدیره باشد.

با تشکر - مهدی شمس

December 03, 2015
گزارش کمیته مشارکت جمعی توسط مهران فرزمند
November 27, 2015
ICC BOD Observers
As part of our ongoing effort to improve transparency and openness in the conduct of the ICC Board, starting from December 3rd, 2015 every month we will have an open board meeting. ICC Members will be able to register for these meetings in advance and attend as observers.
Open Board Meeting
November 25, 2015
The minutes of the 5th meeting of the Bylaws Revision 
November 24, 2015
Complaint letter to AP, Toronto Star, Metro and CTV News.- Online petition
November 23, 2015
Celebration of Yalda Night/  جشن شب یلدا - صفحه اونت فیسبوک  
November 20, 2015
اطلاع رسانی بهاره سروش در رابطه با عکس نامربوط چاپ شده در مترو و سی تی وی
November 20, 2015
اطلاع رسانی پدرام رشیدی در رابطه با عکس نامربوط چاپ شده در مترو و سی تی وی
November 19, 2015
نقش کلیشه های جنسی/جنسیتی در باز تولید خشونت علیه زنان در مناسبات پدر سالار و مرد سالار - صفحه اونت فیسبوک
November 19, 2015
گزارش جلسه پنجم زیرکمیته بازبینی اساسنامه
November 18, 2015
Medi Shams letter to ICC BOD

18 نوامبر 2015

هییت مدیره کنگره ایرانیان،

خواهشمندم به موارد زیر رسیدگی کرده و من را از نتایج آن مطلع کنید.

1- از بعد از جلسه مورخ 8 اکتبر هیچ صورتجلسه ای در اختیار اعضاء قرار نگرفته است.

2- کمیته سیاست گذاری از تاریخ 16 سپتامبر تا به امروز که 9 هفته میشود جلسه ای برگزار نکرده است. پیشنهاد میکنم در صورتیکه بهروز آموزگار علاقه ای به ادامه فعالیت در این کمیته را ندارد، توسط شخص دیگری جایگزین گردد. در ضمن از فرصت استفاده نموده نارضایتی خود را از نحوه مدیریت و سرپرستی ایشان در کمیته سیاست گذاری اعلام میدارم.

3- در جلسه هییت مدیره مورخ 24 جون قرار میگردد که کمیته اداری و مالی برنامه دو ساله خود را تا پایان آگوست 2015 اعلام نمایند. به نظر میاید که اینکار صورت نگرفته و این کمیته تا به امروز هیچ فعالیت نداشته است.

4- این تقاضا را یکبار دیگر تکرار میکنم که صورت اسناد،  مدارک، فیلم و دیگر متعلقات هییت مدیره اعلام گردد. در ضمن در جلسه مورخ 21 جولای قرار بر آن گردید که با رضا بنائی تماس گرفته شود و کلیه متعلقات کنگره از ایشان و آرشاک شجاعی تحویل گرفته شود. بعد از آن تاریخ در هیچ یک از صورتجلسات هییت مدیره به این مورد اشاره ای نمیشود.

5- در رابطه با لایحه سی 24 و سی51 در جلسه هییت مدیره مورخ سی ام جون قرار میگردد که کمیته سیاست گذاری در این زمینه اقدام نماید. آریانا ادیب راد پیشقدم میگردد که زیر کمیته سی 24 را راه اندازی و در این زمینه فعالیت نماید. به علت برنامه ریزی غلط سرپرست کمیته سیاست گذاری اولین جلسه این کمیته دیر اطلاع رسانی شده و هیچ کس در آن حضور نیافت. بعد از آن دیگر در این رابطه فعالیتی صورت نگرفته است. خواهشمندم بررسی و اطلاع رسانی شود.

6- بار دیگر راه اندازی صفحه گفتگوی فیسبوکی رسمی کنگره را تقاضا مینمائیم. بسیاری از اعضاء این تصور را دارند که این صفحه رسمی کنگره میباشد. با اتفاقات و نحوه مدیریت این صفحه که در جریان آن هستید این سردرگمی به اعتبار کنگره لطمه میزند. در ضمن اگر در نظر داریم که انتخابات آینده کنگره به نحوه دموکراتیک برقرار گردد، میبایست از هم اکنون صفحه فیسبوکی را بوجود آورده که اطلاع رسانی ها و فعالیت ها در اختیار یک صفحه جناحی قرار نگیرند.

7- از آن نظر که صورتجلسات بسیار خلاصه شده اند، آگاهی از جزئیات گفتگو ها دیگر امکان پذیر نیست. تقاضا میکنم که امکان حضور اعضاء در جلسات فراهم شده و یا بهتر آنکه گفتگو ها ضبط و در اختیار علاقمندان قرار گیرد.

8- در پایان لازم به ذکر است که در رابطه با سئوالات مطرح شده بصورت حضور در روز مناظره کاندیداهای انتخاباتی فدرال، بار ها از بیژن احمدی تقاضا شد که آنها را همچو سئوالات مطرح شده از طریق آنلاین در اختیار همگان قرار دهد. ولی متاسفانه بعد از چهل و دو روز اعلام میدارد که آن سئوال ها از بین رفته اند . خواهشمند است به این مورد رسیدگی شود. شرح مورد مذکور به همان شکل که در سوشیال مدیا به اشتراک گذاشته شده است ضمیمه میگردد.

با تشکر مهدی شمس

___________________________________________________________

شرح تقاضای سئوالات مطرح شده در جلسه حضوری مناظره

این یکی از موارد بی تفاوتی هییت مدیره نسبت به حقوق اعضا میباشد. نداشتن دسترسی به اطلاعات صحیح منجر به از دست دادن اعتماد به هییت مدیره شده و در دراز مدت رابطه ها را منفی، لحن برخورد را خشن و ...... میسازد.

1- در جلسه هییت مدیره مورخ 23 سپتامبر 2015 تصمیم گرفته میشود که به اعضای حاضر در جلسه مناظره کاندیدا ها امکان داده شود که سئوال های خود را به صورت کتبی ارائه دهند که بعد از جمع بندی مطرح گردند. این تصمیم گیری اطلاع رسانی نشده و فقط در جلسه مناظره عنوان میگردد.

2- از طرف حاضرین 34 سئوال ارائه میشود که بعد از بررسی توسط بهروز آموزگار، رضا قاضی، و شجاع الدین ضیائیان سه سئوال، سئوال برانگیز انتخاب و مطرح میگردند.

3- دقیقن یک روز بعد از مناظره بین کاندیدا ها در گردهمائی مورخ 5 اکتبر کمیته مشارکت جمعی از بیژن خواسته میشود که سئوال های مطرح شده توسط اعضاء چه از طریق آنلاین و چه حضوری را در اختیار همگان قرار گیرد. سئوال های آنلاین در طریق سایت کنگره گذاشته میشوند. ولی از سئوال های حضوری خبری نمیشود (فیسبوک) لتس تاک.

4- در تاریخ 11 اکتبر مجددن این تقاضا از بیژن تکرار می گردد. ( فیسبوک)  اینبار بیژن اعلام میدارد که آری سئوال ها در اختیار اعضاء قرار خواهند گرفت.

5-در تاریخ 31 اکتبر برای بار سوم این تقاضا تکرار میگردد. ( فیسبوک)

6- در تاریخ  16  نوامبر برای بار چهارم این تقاضا از بیژن تکرار میگردد. (فیسبوک). بالاخره بعد از 42 روز بیژن اعلام میدارد که سئوال ها را نگاهداری نکرده و ار بین برده اند.

شما چه فکر میکنید؟ آیا آین شفافیت است؟ آیا لازم به چهل و دو روز تحقیق بود که بیژن عزیز، که مسئول تدارک این مناظره بود دریابد که سئوال ها را از بین برده اند؟ چه کسی اینکار را کرده است؟ آیا یک تصمیم گروهی بوده است؟ چطور بیژن در جریان نبوده است؟

 

شاید هم فکر کنید که دانستن این سئوال ها چه اهمیتی داشته است. حتمن اهمیت داشته که برای دستیابی به آنها این همه پافشاری کرده ام. اگر اهمیت نداشته بود شاید از بین هم نمیرفت. در این حالات چه باید کرد؟ جز ارسال یک نامه اعتراضی و  پاسخ نگرفتن کار دیگری هم میشود کرد. حالا اگر چنین مواردی تکرار گردند آیا شما اعتماد خود را از هییت مدیره از دست نمیدهید. در این صورت نحوه عمل و برخورد شما تغییر میکند. ولی آنهائیکه در جریان نیستند فکر میکنند غرضی وجود دارد.

 

این وظیفه ماست که با نظارت بر فعالیت های هییت مدیره از کجروی ها جلوگیری کنیم.

 

November 25, 2015
End Violance Against Women - ICC Changed Profile
November 16, 2015
پیام ارسلان در صفحه لتس تاک در رابطه با گردهمائی یلدا
November 16, 2015
موفقیت جامعه ایرانیان کانادا، نیازمند همکاری و همیاری همه ماست
November 15, 2015
کارگاه آموزشی کاریابی موثر

صفحه فیسبوک اونت
November 15, 2015
Our thoughts are with the people of Paris and everyone affected in yesterday's attacks.
November 14, 2015
گزارش جلسه چهارم زیرکمیته بازبینی اساسنامه
November 12, 2015
ICC Facebook Group Page

Posted by Bijan asking the necessity of having a dialogue page on facebook

به نظر شما آیا کنگره ایرانیان کانادا نیازی به گروهی رسمی در فیسبوک برای گفت و گو بین اعضا و دریافت پیشنهادات و انتقادات آنان دارد؟ توضیحات: در حال حاضر اطلاع رسانی رسمی کنگره ایرانیان کانادا از طریق تارنمای این سازمان، صفحه رسمی کنگره در فیسبوک و هفته نامه های محلی فارسی زبان در تورنتو و حومه انجام میشود. چند تن از اعضای فعال کنگره نیز گروه "لتس تاک را سال گذشته در فیسبوک راه اندازی کرده اند که به محلی برای تبادل نظر در رابطه با کنگره تبدیل شده. در اداره گروه لتس تاک و چند گروه مشابه دیگر کمیته ها و یا هیات مدیره کنگره نقشی ندارند. در چند ماه گذشته پیشنهاد راه اندازی یک گروه رسمی در فیسبوک مطرح شده است. از آنجا که این امر مربوط به کار کمیته ارتباطات و مشارکت میباشد در چند هفته گذشته عقیده افراد مختلف را در این ارتباط جویا شده ام. عده ای فکر میکنند که این گروه رسمی میتواند سبب شود که گفت و گو ها، انتقادات و پیشنهادات در رابطه با کنگره در یک جا متمرکز شود و شرایط بی سر و سامان حال حاضر را بهبود بخشد. عده ای نیز فکر میکنند که گروه رسمی کنترل بیشتری را در اختیار هیات مدیره قرار میدهد. آنها اعتقاد دارند که تبادل نظر و گفت و گو ها بهتر است به طور مستقل و از طریق اعضا انجام شود. نظر شما در این رابطه چیست؟

November 10, 2015
گزارشهای جلسات سوم و چهارم - شهرام تابع محمدی
November 9, 2015 - Injured Workers - Maryam Nazemi
November 7, 2015
It has been brought to our attention that a fellow community member needs our help. Sadly, Pantea has been diagnosed with Leukemia. She's undergoing chemotherapy and will soon need a bone marrow transplant. We are helping her to find a match.
November 7, 2015
Congratulations to Mashoud Nasseri, Hassan Zerehi, Ahmad Jam and Shadi Mousavi Nia for receiving the 2015 National Ethnic Press and Media Council of Canada Awards.
تقدیر از کوشاگران ایرانی در مراسم اهدای جوايز رسانه هاى قومى كانادا - شهروند
November 6, 2015
اولین گزارش ارسلان کهنموئی پور، ریاست کنگره در در فیسبوک

November 6, 2015
Their courage, service and sacrifice will never be forgotten.

If you live in Ontario, Find your nearest Remembrance Day ceremony athttp://www.ontario.ca/remember or check out the following link for a list of events/ceremonies across Canada: http://bit.ly/10YLxcH

November 04, 2015
November 04, 2015 ICC 13th Board Meeting

Published in December 05

گزارش مهدی شمس در صفحه فیسبوک - به تاریخ دسامبر 16

November 04, 2015
Bylaws Revision Meeting 4

October 29, 2015
1st Monthly Pub Night

خوشحاليم كه اوّلين گرد همآيى كنگره ايرانيان- كانادا با حضور تعداد بسيار زيادى از دوستان به شبى به ياد ماندنى، شاد، و پر از انرژى هاى خوب تبديل شد. انتظار
 اين جمعيت رو نداشتيم و واقعاً از حضور شما خوشحاليم. اميدواريم كه گرد همآيى هاى آينده كنگره، ما را در رسيدن به هدفمان كه ايجاد و حفظ دوستى، مشاركت و اتحّاد بيشتر بين ايرانيان مقيم كانادا مى باشد يارى كند. خيلي ممنون از تمام كساني كه پنج شنبه شبشون رو با ما سپري كردند و به اميد ديدار همه شما عزيزان در برنامه هاي آينده كنگره.

Facebook event page

پنج شنبه 29 اکتبر 2015

نامه مهدی شمس به هییت مدیره کنگره ایرانیان

هییت مدیره کنگره ایرانیان

در تاریخ 22 سپتامبر نامه اعتراضی نسبت به فعالیت های کمیته سیاست گذاری به مدیریت بهروز آموزگار برای تک تک اعضای هییت مدیره ارسال داشتم که متاسفانه نه تنها جوابی دریافت نکردم، بلکه در صورتجلسه مورخ 8 اکتبر که امروز 29 اکتبر در اختیار همگان قرار گرفت، مشاهده میکنم که حتی موضوعات مطرحه عنوان نیز نگردیده اند. خواهشمندم به موارد ذیل توجه نموده و و در رابطه با آن ها پاسخگو باشید.

1- در وضعیت فعلی اگر هییت مدیره غیر قانونی عمل کند، چه راه حلی را پیشنهاد مینمائید که بتوان به آنها رسیدگی کرد؟
2- تشکیل زیر کمیته بازنگری اساسنامه به نحوی دور زدن مفاد اساسنامه فعلی میباشد. با آغاز فعالیت بازنگری اساسنامه، کمیته سیاست گذاری به فعالیت های خود پایان داده است. از تاریخ 16 سپتامبر تا به امروز این کمیته هیچ جلسه ای تشکیل نداده و سرپرست آن بهروز آموزگار هیچ تماسی با اعضای این کمیته نگرفته است. زیر کمیته بازنگری اساسنامه میبایست زیر نظر کمیته سیاست گذاری فعالیت نماید. تا به امروز این زیر کمیته دو صورت جلسه را بدون تائید کمیته سیاست گذاری علنی کرده است. (خلاف 1) عملن زیر کمیته بازنگری اساسنامه جایگزین کمیته سیاست گذاری شده است، البته بدون حضور هیچ عضوی از اعضای هییت مدیره (خلاف 2)
3- برای چندمین بار از هییت مدیره و سرپرست کمیته سیاست گذاری تقاضا دارم که دلیل حذف سه نفر از اعضای کمیته سیاست گذاری را که مایل بودند در زیر کمیته بازنگری اساسنامه فعالیت کنند را اعلام کنید. (خلاف 3)
4- بهروز آموزگار با نحوه عمل خود برای اولین بار در تاریخ کنگره ایرانیان میان اعضا تبعیض قائل شده و چهار طبقه عضویتی با چهار حقوق متفاوت بوجود آورده است:
- شهرام تابع محمدی، تنها عضوعادی میباشد که میتواند کمیته تشکیل دهد، اعضای آنرا انتخاب کند، اعضای دیگر را حذف کند. برای بازنگری اساسنامه که مهمترین و حساس ترین کار کنگره میباشد و فقط برای اولین بار بعد از هشت سال صورت میگیرد، خط و مشی تعیین کند.
- اعضای منتخب که میبایست برایشان قالی قرمز پهن کرد تا در فعالیت های کنگره شرکت کنند. (فعلن شش نفر)
- اعضای عادی که بصورت عادی بعد از فراخوانی تمایل خود را برای شرکت در فعالیت ها اعلام میکنند.( 99% اعضاء)
- اعضای با حد اقل حقوق که میتوان آنها را از فعالیت ها منع کرد. ( فعلن سه نفر)

با تشکر - مهدی شمس 
October 29, 2015
Let's Meet: 1st ICC Pub Night
WHEN October 29, 2015 at 6:30pm - 9pm WHERE Wallace Gastropub 1954 Yonge St Toronto, Ontario M4S 1Z3 Canada
October 27, 2015
Maryam Nazemi - Recognition Award
October 25, 2015
Mehdi Samadian Requesting ICC to take action against Salman Sima posting a video of Ashura Celebration on facebook
October 22, 2015
(Announcement)
Remembering Nathan Cirillo and Patrice Vincent
October 21, 2015
Going Know your rights: Workers’ Health and Safety  - Wed 7:00 PM · Parya Trillium Foundation · Markham
Facebook page
October 20, 2015
Congratulations to Ali Ehsassi & Majid Jowhari
facebook
October 19, 2015
Iranian-Canadians vote today!

مشاركت جامعه ايرانى در انتخابات در سرنوشت همه ما موثر است
October 09, 2015
Bylaws Revision Subcommittee
Minute of Meeting #1
October 04, 2015

دهمین گردهمائی کمیته مشارکت جمعی روز دوشنبه 5 اکتبر، ساعت 6:30 بعد از ظهر برقرار شد و گفتگو هائی در رابطه با فعالیت ها به شرح زیر صورت گرفت:

- ورکشاپ برای کاریابی تازه واردین- در ماه نوامبر (غزال)

- وبسایت برای اطلاع رسانی به تازه واردین (مهران، غزال، نغمه)

- قرار گردید که فراخوانی جهت دعوت از متخصصین در زمینه های مختلف در رابطه با تازه واردین تهیه گردد.

- اونت 21 اکتبر که اولین جلسه از سری برنامه های آموزشی و حمایتی از حقوق کارگران خواهد بود. (سوده، غزال)

- قرار گردید در این رابطه اعلامیه ای جهت اطلاع رسانی تهیه شود.

- قرار گردید در این رابطه بیژن با خانم نجفی تماس حاصل کند.

- با اشاره به نحوه برنامه ریزی و اطلاع رسانی جلسه اول کمیته لایحه سی 24، نارسائی های موجود در این زمینه عنوان میگردند.

- در رابطه با به تعویق افتادن اولین برنامه ماهانه ملاقات های دوستانه میان اعضا گفتگو میشود. (پروشات، پدرام)

- قرار گردید که پدرام اولین گردهمائی را برنامه ریزی کند.

- در مورد برقراری رابطه بین کنگره با حدود سی سازمان ایرانی گفتگو به عمل میاید. (پروشات)

-  در رابطه با گسترش فعالیت های کنگره به نواحی مختلف تورنتوی بزرگ گفتگو هائی صورت میگیرد. (مجتبی، امیر)

- قرار گردید که تینا، مجتبی و امیر، اولین بخش گسترش فعالیت های کنگره را از نیومارکت آغاز کنند.

- قرار گردید که بیژن اعضائی را که در این منطقه زندگی میکنند شناسائی کند.

- در رابطه با ادامه تماس های تلفنی با اعضا، تهیه فیلم های مارکتینگ، افزایش اعضاء، ترغیب اعضاء به مشارکت در فعالیت های کمیته های گفتگو میشود. (پروشات، پدرام، کاووس، لیلی، مهدی)

- قرار گردید که از طریق تلفن از اعضاء جهت شرکت در اونت 21 اکتبر دعوت به عمل آید.

- از آن جهت که عضویت یکساله تعداد قابل توجه ای از اعضاء به پایان رسیده است، قرار گردید که مهدی با این افراد تماس تلفنی گرفته و از آنها بخواهد که از طریق وبسایت عضویت خود را تمدید کنند.

- قرار گردید که پروژه ای برای افزایش تعداد اعضاء عنوان گردد. (2000 عضو تا پایان ماه مه 2016)

 

همچنین در رابطه با برنامه مناظره کاندیدا ها تبادل نظر گردید.

- همگی بر اینکه این برنامه به بهترین وجهی برقرار گردید اتفاق نظر داشتند.

- عنوان گردید که به علت اینکه اعلام شده بود که ظرفیت سالن تکمیل شده، عده ائی نتوانستند در جلسه شرکت کنند.

- در رابطه با بیانیه آرشاک و شهرام و تاثیراتی که بر افراد گذاشته بود گفتگو هائی صورت گرفت.

- در رابطه با اینکه از قبل اعلام نشده بود که حضار میتوانند سئوالات خود را در جلسه بصورت کتبی عنوان کنند گفتگو شد.

- عنوان گردید که سئوالات مطرحه شده در آخرین قسمت زیاد مناسب نبود. (34 سئوال در کل ارائه شده بود که تعدادی از آنها توسط بهروز، شجاع الدین و رضا انتخاب شده بودند)

- از طریق آنلاین نیز حدود سی الی چهل سئوال مطرح شده بود که بیژن، ارسلان، بهزاد، شجاع الدین، و پانته آ در انتخاب سئوالات شرکت داشتند.

- پیشنهاد میگردد که آنهائیکه مسئولیت انتخاب سئوالات را به عهده میگیرند، توضیحی بر نحوه عمل خود داشته و دلیل انتخاب و یا عدم انتخاب سئوال ها را در اختیار اعضاء قرار دهند.

- پیشنهاد میگردد که متن کلیه سئوالات در اختیار همگان قرار گیرد.

- قرار گردید که بیژن این پیشنهاد را با هییت مدیره در میان بگذارد.

- در رابطه با مشکل بررسی نام آنهائیکه ثبت نام کرده بودند با لیست های موجود نظریاتی عنوان گردید.

- عنوان میگردد که بهتر است که اجازه داده نشود فردی برای فرد دیگر ثبت نام کند.

- عنوان میگردد که در آینده با اسپانسر ها به نحو بهتری ارتباط برقرار کرد، و مشخص گردد که آنها چه توقعاتی میتوانند از کنگره داشته باشند.

- عنوان گردید به علت بالا رفتن فعالیت های کنگره، همه کمیته ها نیاز به داوطلبین بیشتر دارند. از این رو قرار گردید که فراخوان هائی صادر گردند.

- کاووس همکاری خود را در قسمت چاپ اعلام داشت.

جلسه ساعت 8:45 شب به پایان رسید. 

October 04, 2015
Candidates Forum (Richmond Hill & Willowdale)
The Iranian Canadian Congress (ICC) is proudly presenting a forum with the federal candidates from the ridings of Richmond Hill and Willowdale. During this forum candidates will be asked about their plans and proposed policies related to economy, immigration and foreign policy. All candidates from the three major political parties in Canada (Conservatives, New Democrats and Liberals) running in the two ridings have been invited to this forum. So far we have confirmation from the following candidates:

RICHMOND HILL: Michael Parsa (Conservative)
Adam DeVita (NDP)
Majid Jowhari (Liberal)
WILLOWDALE: Chungsen Leung (Conservative)
Pouyan Tabasinejad (NDP)
Ali Ehsassi (Liberal)

Please note that all discussions and questions in this forum will be in English. We will try our best to prepare a Persian report after the event summarizing the discussions in this forum.

Note that due to limited space RSVP is required for this event. Please go to the following link to reserve your spot: http://www.iccongress.ca/federal_candidates_forum_2015

Videos: Federal Candidates Forum

 30سپتامبر 2015
کارگروه قوانین مهاجرتی

The first meeting of the immigration working group of the Iranian Canadian Congress will be taking place on Wednesday, September 30, 2015 in Committee Room # 1 of North York Civic Centre.

The focus of this working group will be on educating the members of the public about the repercussions of the immigration reform legislation and identification of individuals who have been affected by them.

All interested in the topic and particularly those who have been affected by the new immigration rules or those with expertise in the area are encouraged to attend.

دعوت به تشکیل و همکاری با کارگروه قوانین مهاجرتی کنگره ایرانیان

جلسه اول کارگروه قوانین مهاجرتی کنگره ایرانیان کانادا توسط خانم آريانا اديب راد در تاریخ چهارشنبه 30 سپتامبر، ساعت 7 بعد از ظهر در اطاق شماره یک سالن اجتماعات نورت یورک واقع در 5100 خیابان یانگ برگزار خواهد شد.

این کارگروه در نظر دارد در درجه اول با اطلاع رسانی به آموزش و شناسائی افرادی که در رابطه با قانون جدید شهروندی با مشکلاتی روبرو شده و یا در آینده خواهند شد بپردازد.

از کلیه افراد علاقمند بخصوص اشخاص زیر دعوت میشود که در این جلسه شرکت نمایند: 
متخصصین حقوقی در جهت آموزش قوانین مهاجرتی
کسانی که در رابطه با قانون جدید شهروندی با مشکل روبرو شده و یا در آینده روبرو خواهند شد.
افرادی که مایلند با این کارگروه همکاری داشته باشند

جهت تماس و اطلاعات بیشتر لطفن با ایمیل زیر تماس بگیرید
policy@iccongress.ca

27 سپتامبر 2015
September 08, 2015
برنامه بمناسبت روز جهانى صلح: هم پيوندى اجتماعى بر پايه چهره ديگرى. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید (روز هشتم سپتامبر اعلام شد)

Facebook Event          ICC Website          ویدئو ها در صفحه         مقالات در صفحه مدیا     

September 23, 2015
September 23, 2015 ICC 10th Board Meeting

Published in October 16th

21 سپتامبر 2015
نهمین جلسه کمیته مشارکت جمعی

16 سپتامبر 2015
هشتمین جلسه کمیته سیاست گذاری

15 سپتامبر 2015
نامه مهدی شمس به هییت مدیره

هییت مدیره کنگره ایرانیان،

متاسفانه شاهد آن هستیم که از قصد و یا سهو بعضی از اعضای هییت مدیره در فعالیت های خود، بی طرفی را نسبت به مواردی که میتوانند اثراتی در انتخاباتی که در پیش است داشته باشند را رعایت نکرده، و یا در اثر بی توجهی امکان آن را بوجود آورده اند که شک و شبهه ای در اذهان عمومی پدیدار گردد. به سه نکته اکتفا کرده تا شاید بتوانم توجه هییت مدیره را به این مورد حساس جلب نمایم:
1- تا جائی که من اطلاع دارم مجید جوهری و علی احساسی دو کاندیدای لیبرال در فعالیت های حمایتی از مریم رشیدی هیچ دخالتی نداشته اند. لایحه 12 استانی بوده و این دو کاندیدای انتخابات فدرال میباشند. حضور آنان در ملاقات با نماینده پارلمانی مایک کول، و عکس هائی که در سایت و صفحات مربوط به کنگره به اشتراک گذاشته شده، میتوانند به عنوان تبلیغات برای آنان تلقی شوند. در ضمن اینطور بر میاید که در رابطه با حمایت از مریم رشیدی با مایکل پارسا هیچگونه تماسی گرفته نشده است. معقول مینماید که در حمایت از حقوق انسان ها، بخصوص زمانی که مادری جان خود را از دست میدهد،  فرق های حزبی به کنار گذاشته شوند.
2- در رابطه با گردهمائی کاندیداهای انتخاباتی که قرار است چهارم اکتبر بر گزار شود، چندین نکته و سئوال پیش آمده است که در طریق سوشیال مدیا آنها را مطرح کرده و در اینجا آنها را تکرار مینمایم:
- تصمیم گیری و سازماندهی این گردهمائی را آیا هییت مدیره به عهده دارد و یا کمیته، فرد و یا افراد خاص. در صورتجلسات علنی شده دیده نمیشود که در این رابطه هیچ گفتگوئی در هییت مدیره صورت گرفته باشد.
- دلیل جمع آوری اطلاعات شرکت کنندگان در این فوروم، نام، ایمیل و تلفن، مشخص نیست. در نظر داشته باشیم که این گردهمائی کاندیداهای انتخاباتی میباشد. جمع آوری اطلاعات افراد میتواند اهداف دیگری را در بر گیرد. آیا این تصمیم گیری در هییت مدیره صورت گرفته است؟ محدود بودن جا نمیتواند دلیل کافی برای این منظور باشد.
3- در لیست تهیه کنندگان پتیشنی که اخیرن در رابطه با توافق هسته ای و نامه ای که به رهبران احزاب فرستاده شده، نام نایب رئیس و یکی از اعضای هییت مدیره دیده میشود. در ضمن ریاست کنگره نیز این پتیشن را امضاء کرده است. در متن این پتیشن به اهمیت این موضوع در کامیونیتی ایرانی در کانادا، و نظر سنجی اشاره میشود که از طریق کنگره صورت گرفته است. این سئوال پیش میاید که چرا این موضوع در هییت مدیره مطرح نمیگردد، و چرا کنگره در این حرکت شرکت نمیکند. باید پذیرفت که اشاره به نتایج نظر سنجی در این پتیشن گمراه کننده بوده،  و این پتیشن میتواند اهدافی همچولابیگری و یا ترفند انتخاباتی در خود نهفته داشته باشد.

خواهشمندم به مراتب فوق رسیدگی کرده و مرا از نتایج آن با خبر سازید.

با تشکر- مهدی شمس    

September 13, 2015
Culture Committee - Distillery District Visit
Facebook Page Event
September 10, 2015
در خواست از رهبران کانادا - سلام تورنتو 740 صفحه 32

September 08, 2015
Federal Candidates Forum with the Conservative, NDP and Liberal candidates from Willowdale & Richmond Hill. RSVP is required for this event through ICC's website. Feel free to submit your suggested questions through the survey link provided in the event description. Last but not least please help us spread the word about this event.
 

 

September 08, 2015
Visit Toronto's Distillery District
The Cultural Committee of the Iranian Canadian Congress is pleased to organize monthly visits to arts, cultural, social and historical sites with the goal of encouraging diversity, the culture of tolerance, acceptance of others and enriching the social bonds within the Iranian-Canadian community. The first visit is scheduled for the Toronto's Historic Distillery District.
September 03, 2015 (facebook)
Please note that in the next few days we are switching our website to a new database management platform and hosting service. During this time there might be interruptions both with our email service and our website. During the past three months we have spent significant time on this update. We are confident that the new platform will significantly improve our communication channels and the database management tool will support ICC's growth in the years to come. Thanks for your patience. ICC Communications
September 01, 2015
September 1, 2015 ICC 9th Board Meeting

Published on October

August 31, 2015
7th Engagement Committee Meeting

به عضویت کنگره در آمده ایم تا در تصمیم گیری ها سهیم باشیم. این فقط با مشارکت در فعالیت های کنگره از طریق کمیته ها امکان پذیر میباشد. آنهم به شرطی که هییت مدیره کمیته ها را بازوان اجرائی خود نداند. متاسفانه در کمیته بازنگری اساسنامه با اینکه مادام تکرار میکنند که به جای اعضاء تصمیم نمیگیرند، در جلسه سوم تغییر در ماهیت و هویت کنگره را ممنوع اعلام کرده (فیلم های این جلسه وجود دارد) و در جلسه ششم کمیته ها را بازوان اجرائی هییت مدیره تعریف مینمایند. ممانعت از ضبط جلسات و تهیه نکردن صورت جلسات اطلاع رسانی را مشکل ساخته است. از کمیته های فرهنگی و مشارکت جمعی باید متشکر باشیم که روند دیگری را برگزیده اند. با شرکت هر چه بیشتر در این دو کمیته سرپرستان آنها را حمایت کنیم تا سخنگویان ما در هییت مدیره باشند.

 

August 30, 2015
3rd Culture Committee Meeting


به عضویت کنگره در آمده ایم تا در تصمیم گیری ها سهیم باشیم. این فقط با مشارکت در فعالیت های کنگره از طریق کمیته ها امکان پذیر میباشد. آنهم به شرطی که هییت مدیره کمیته ها را بازوان اجرائی خود نداند. متاسفانه در کمیته بازنگری اساسنامه با اینکه مادام تکرار میکنند که به جای اعضاء تصمیم نمیگیرند، در جلسه سوم تغییر در ماهیت و هویت کنگره را ممنوع اعلام کرده (فیلم های این جلسه وجود دارد) و در جلسه ششم کمیته ها را بازوان اجرائی هییت مدیره تعریف مینمایند. ممانعت از ضبط جلسات و تهیه نکردن صورت جلسات اطلاع رسانی را مشکل ساخته است. از کمیته های فرهنگی و مشارکت جمعی باید متشکر باشیم که روند دیگری را برگزیده اند. با شرکت هر چه بیشتر در این دو کمیته سرپرستان آنها را حمایت کنیم تا سخنگویان ما در هییت مدیره باشند.

August 31, 2015
6th Engagement Committee Meeting

 

 27 آگوست  2015
جلسه ششم کمیته سیاست گذاری
با شرکت بهروز آموزگار، شهرام تابع محمدی، مجتبی ادیب راد، دلشاد امامی، تایاز فخری، مهدی....، پدرام حائری ، مهدی شمس

طبق روال همیشگی مهدی شمس پیشنهاد مینماید که از جلسه ضبط صوتی و تصویری شود که حضار با آن مخالفت میکنند.

از نکات مهم این جلسه:
- بررسی تعریف کمیته ها و نحوه شکل گیری آن
- پروتوکل انتخاباتی

 

 25آگوست 2015
جلسه پنجم  کمیته سیاست گذاری

19 August 2015
دیدار با نماینده پارلمان در رابطه با حمایت از مریم رشیدی
روز سه شنبه سوده قاسمی و بیژن احمدی از طرف کنگره ایرانیان کانادا در دیداری با آقای مایک کول ،نماینده مجلس انتاریو و معاون پارلمانی وزیر کار، ایشان را از حادثه ناگواری که برای خانم مریم رشیدی در کلگری اتفاق افتاده بود آگاه ساختند و خواستار ایجاد تغییر در قوانین ایمنی کارمندان ایستگاه های پمپ بنزین شدند. آقای کول ضمن تاسف از مرگ ناگوار خانم رشیدی اعلام کردند که تمام سعی خود را برای تصویب لایحه ی افزایش ایمنی کار در ایستگاه های فروش بنزین و جلوگیری از سرقت بنزین انجام خواهند داد. مایک کول در سالهای اخیر تلاش های زیادی را در این زمینه انجام داده و پیش نویس طرحی را نیز به مجلس ارائه داده است. در ماه های آینده کنگره ایرانیان کانادا با همکاری دفتر ایشان برای تصویب لایحه ی جایش-رشیدی برای افزایش ایمنی کارمندان پمپ بنزین ها در انتاریو تلاش خواهد کرد. جایش پاراجاپاتی مهاجری از هندوستان بود که سال ۲۰۱۲ در حادثه ای مشابه با خانم رشیدی جان خود را در تورنتو از دست داد. همچنین این حرکت آغاز خواهد بود برای تصویب لایحه ای مشابه در استان آلبرتا. تشکر ویژه از خانم مریم ناظمی برای کمک به کنگره و برنامه ریزی این جلسه و آقایان علی احساسی و مجید جوهری برای همراهی کنگره در این دیدار.

22 August 2015
ICC Meeting Minute – July 7, 2015
17 August 2015
Summer Progress Update: ITC Interview with Soudeh Ghasemi -Aug'15 (Video)

12 آگوست 2015
دیدار و گفت و گو با ۱۰،۰۰۰ ایرانی در طول سه روز!

کمیته ارتباطات و مشارکت کنگره ایرانیان کانادا در نظر دارد با شرکت در فستیوال تابستانی شهرما در میدان مل لستمن و فستیوال تیرگان، تا آنجائیکه در توانش میباشد، با تعداد قابل توجهی از ایرانیانی که در این دو برنامه برنامه شرکت میکنند دیدار داشته باشد وکنگره را به آنها معرفی کند. علاوه بر گفت و گو با علاقمندان ده هزار کارت برای معرفی کنگره چاپ شده است و از همه دوست داران کنگره تقاضا میشود که به هر میزانی که برایشان مقدور میباشد در پخش کردن آنها میان دوستان و آشنایان ما را در پروژه "ده هزار دیدار" یاری دهند. به امید روزی که تعداد اعضای کنگره به ۱۰،۰۰۰ نفر برسد.

12 آگوست 2015
صفحه فیسبوک کنگره به 1000 لایک رسید

گزارش اول ;کمیته سیاست گذاری، جمعه 14 آگوست 2015

هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا (کنگره) برای پیشبرد اهداف کنگره و برای به ‌انجام رساندن تعهدات خود در سال جاری سه کمیته اصلی که در اساسنامه کنگره پیش‌بینی شده‌اند را سامان داد. کمیته سیاست‌گذاری (کمیته) یکی از این سه بود که بیش از دو هفته پیش کار خود را آغاز کرد. بر اساس رهنمود هیئت مدیره، این کمیته زیر نظر هیئت مدیره و در چارچوب اساسنامه کنونی عمل می‌کند.

اهداف سه‌ گانه‌ای که برای یک سال آینده برای این کمیته در نظر گرفته شده‌اند شامل موارد زیر هستند:

۱. بازبینی اساسنامه کنونی و ارائه پیش‌نویس اساسنامه جدید به هیئت مدیره برای طرح در مجمع عمومی فوق‌العاده
۲. تهیه پیش‌نویس پروتکل انتخابات کنگره و ارائه آن به هیئت مدیره
۳. ارائه نظرات مشورتی به هیئت مدیره در زمینه‌هایی که هیئت مدیره تقاضا کند

اساسنامه کنونی، کمیته سیاست‌گذاری را به‌شکل زیر تعریف می‌کند
:

"کمیته سیاست‌گذاری مسئول بررسی سیاست‌های مربوط به اموری است که از طرف هیئت مدیره مشخص گردیده است. این مسئولیت شامل تشکیل کمیته‌های مشترکی از اعضای کنگره و اعضای جامعه ایرانی کانادایی می‌باشد که برای بررسی سیاست‌های لازم در زمینه‌های مشخص شده و همچنین برگزاری کنفرانس‌هایی در سطح استانی و کشوری با همکاری با سازمان‌های دیگر می‌باشد. کمیته سیاست‌گذاری شامل این افراد است: رییس کمیته، که باید عضو هیئت مدیره باشد، نایب رئیس و سه عضو دیگر کنگره."

از سوی هیئت مدیره، آقای بهروز آموزگار به ‌ریاست این کمیته منصوب شدند. تجربه آقای آموزگار در سال گذشته در سامان ‌دهی به کمیته سیاست‌گذاری مبنای این انتصاب بود.

تشکیل این کمیته از سوی هیئت مدیره و از طریق ایمیل و فیسبوک به اطلاع اعضای کنگره رسید و از کسانی که مایل به همکاری با این کمیته بودند دعوت شد تا تقاضای خود را به هیئت مدیره بفرستند.

به ‌دنبال این دعوت اولین جلسه کمیته به اطلاع افرادی که داوطلب همکاری شده بودند رسید. این جلسه در تاریخ چهارشنبه، 29 آگوست 2015 برگزار شد و خانم‌ ها و آقایان بهروز آموزگار، آریانا ادیب‌راد، دلشاد امامی، شهرام تابع‌محمدی (از طریق تلفن)، بهزاد جزی‌زاده، و پانته‌آ جعفری در آن حضور داشتند. در این جلسه ساختار کمیته و اهداف آن برای داوطلبین توضیح داده شد و بخشی از پروتکل اجرایی کمیته بررسی و تصویب شد. در این جلسه تاکید شد که این کمیته برای دسترسی به اهداف خود به همکاری تمام داوطلبین علاقمند نیاز دارد. افزون بر آن، بر مبنای اساسنامه نیاز به حضور چهار داوطلب دارد که متعهد شوند به‌ مدت یک سال در تمام جلسات حضور پیدا کنند و به‌عنوان هسته اصلی این کمیته انجام وظیفه نمایند. از این رو از داوطلبینی که مایل به حضور در هسته کمیته بودند خواسته شد شرح حال خود را برای مسئول کمیته بفرستند تا در جلسه دوم چهار نفر از طریق رای ‌گیری به‌عنوان اعضای متعهد در کمیته شرکت جویند.

دومین جلسه کمیته در روز چهارشنبه، 5 آگوست 2015 برگزار گردید و خانم‌ها و آقایان بهروز آموزگار، مجتبی ادیب‌راد، دلشاد امامی، شهرام تابع‌محمدی (از طریق تلفن)، بهزاد جزی‌زاده، و هنگامه صابری (تلفن) در آن حضور داشتند. در این جلسه مطرح گردید که تنها چهار نفر از داوطلبین ابراز علاقه به چهار کرسی هسته کمیته کرده اند و از این رو پیشنهاد رئیس کمیته مبنی بر این‌که این چهار نفر بدون رای‌گیری به عنوان اعضای متعهد پذیرفته شوند به تصویب حاضرین رسید. به‌این ترتیب، خانم و آقایان مجتبی ادیب‌راد، دلشاد امامی، شهرام تابع‌محمدی، و بهزاد جزی‌زاده به عنوان اعضای متعهد در هسته کمیته انتخاب شدند. در این جلسه توافق بر این شد که انتخاب نایب رئیس کمیته به بعد موکول شود. همچنین خانم دلشاد امامی داوطلب تهیه صورت جلسات شدند. قرار بر این شد که از آن پس، در هر جلسه، صورت جلسه پیشین به تصویب برسد و در اختیار عموم قرار بگیرد.

سومین جلسه کمیته در روز چهارشنبه، 12 آگوست 2015 با حضور خانم و آقایان بهروز آموزگار، مجتبی ادیب‌راد، دلشاد امامی، شهرام تابع‌محمدی، بهزاد جزی‌زاده (تلفن)، مهدی شمس، و رضا قاضی برگزار شد. آقای مهدی شمس داوطلب تهیه ویدئوی این جلسه شدند. بخش اول این جلسه به بحث و تصویب چند بند دیگر پروتکل پیشنهادی اختصاص داده شد و به‌دنبال آن بند اول اساسنامه مورد گفتگو قرار گرفت.در جلسه بعدی تلاش بر این است که به یک جدول زمانی قابل قبول برای به‌پایان رساندن پیش‌نویس اساسنامه برسیم.

مصوبات اصلی کمیته
در زمینه پروتکل اجرایی موارد زیر مورد توافق قرار گرفته‌اند:

·         کمیته کاملا بر مبنای اساسنامه کنونی عمل می‌کند. اگرچه کمبودهای بسیاری در این اساسنامه وجود دارد – که علت اصلی بازبینی آن است – اما تا زمانی که اساسنامه جدیدی به تصویب مجمع عمومی نرسیده باشد تمامی تصمیمات و کارکرد کمیته در چارچوب اساسنامه کنونی خواهد بود.

·         کمیته از پنج عضو متعهد و تعداد نامحدود داوطلب تشکیل می‌شود. از پنج عضو متعهد انتظار می‌رود که در تمامی جلسات کمیته به‌صورت حضوری یا از طریق تلفن و اسکایپ شرکت داشته باشند. عضوی که بیش از سه بار غیبت موجه یا غیر موجه داشته باشد خود بخود از عضویت هسته خارج خواهد شد و فرد دیگری از طریق انتخابات جای او را خواهد گرفت.

·         اعضای کمیته – متعهد یا داوطلب – منتخب اعضای کنگره نیستند و به این دلیل مجاز به تصویب یا رد بندهای اساسنامه نخواهند بود. این افراد تنها وظیفه گردآوری و تنظیم نظرات اعضای کنگره در قالب پیش‌نویس اساسنامه جدید برای ارائه به هیئت مدیره به ‌منظور طرح در مجمع عمومی را دارند.

·         برای اطلاع از نظریات و پیشنهادهای اعضای کنگره در رابطه با اساسنامه، کمیته از چند ابزار گوناگون بهره می‌گیرد. این ابزارها شامل جلسات مشاوره با متخصصین از جمله اعضای پیشین هیئت مدیره، جلسات مشاوره عمومی با اعضای کنگره، تعیین یک آدرس ایمیل برای اعضا تا بتوانند نظرات‌شان را به اطلاع کمیته برسانند، و نظرسنجی در رابطه با نکات مهم اساسنامه می‌شوند.

در پایان از تمامی اعضای محترم و علاقمندان به مباحث کمیته سیاست‌گذاری درخواست می کنیم که برای ارائه پیشنهاد و یا پیوستن به داوطلبین این کمیته با ایمیل زیر تماس حاصل کنند.

policy@iccongress.ca

با تشکر- کمیته سیاستگذاری کنگره ایرانیان کانادا

August 13, 2015
قسمتی از مصاحبه ی بیژن احمدی، عضو هیئت مدیره و سرپرست کمیته ارتباطات، از طرف کنگره ایرانیان کانادا با سلام تورنتو
Video
August 13, 2015
نظرات سرپرست کمیته ارتباطات و روابط عمومی کنگره ایرانیان کانادا در گفتگو با سلام تورنتو
 
 
August 10, 2015
4th Engagement Committee Meeting

 
August 09, 2015
Second Culture Committee Meeting

Video
 
August 08, 2015
July 21, 2015 7th Board Meeting

Attendees:
1. Behrouz Amouzgar, 2. Bijan Ahmadi, 3. Soudeh Ghasemi, 4. Mitra Saffari, 5. Arsalan Kahnemuyipour, 6.
Reza Ghazi, 7. Farhang Farid

Agenda
1. Minutes of Meetings
2. Meet & Greet on July 26, 2015
3. Report by the Committees
4. Interim Financial Report
5. Provision of Documents and Records by the Old Board to the New Board
6. Next Meeting Time Change
7. External Communications Etiquette

July 28,2015
Youth Engagement Committee

اعضای گرامی کنگره ایرانیان کانادا،

نوجوانان و جوانان، آینده سازان فردایمان، قدرت این را دارند تا به پیشرفت کامیونیتی خود با فعال بودن در جامعه چندفرهنگی کانادا و استفاده از فرصت های اطرافشان، کمک عظیمی کنند. کامیونیتی نمی تواند بدون تعامل نوجوانان و جوانان به موفقیت کامل برسد. بنابراین فراهم کردن فرصت های مشارکت، برای اعضای جوان کامیونیتی، با سازمان ها و یا گروه هایی که خواهان واقعی بهبود و پیشرفت کامیونیتی هستند، یکی از اهداف مهم ما می باید باشد.

از این رو، زیر چتر کنگره ایرانیان کانادا، کمیته تعامل نوجوانان و جوانان را به راه انداختیم. هدف اصلی این کمیته تشویق کردن نوجوانان و جوانان به فعال بودن در جامعه چندفرهنگی کانادا می باشد. برای رسیدن به این هدف کمیته تعامل نوجوانان و جوانان چشمه ای از فرصت های مشارکت را در زمینه های گوناگون از جمله در زمینه اجتماعی، سیاسی و یا فرهنگی برای نوجوانان و جوانان علاقمند فراهم خواهد ساخت.

در استان انتاریو دانش آموزان کلاس های ۹ تا ۱۲ برای فارغ التحصیل شدن از دبیرستان، در کنار دیگر الزامات، می بایست ۴۰ ساعت کار داوطلبانه انجام دهند. اکثر نوجوانان مشارکت خود را در کامیونیتی شان به امید کسب این ۴۰ ساعت شروع می کنند اما الهام می گیرند و فراتر از مرزهای تعیین شده به مشارکت خود ادامه می دهند. دانش آموزان دبیرستانی و یا جوانان علاقمند دیگر، می توانند از طریق کمیته تعامل نوجوانان و جوانان، کار های داوطلبانه ای را که مناسب با مهارت ها، تجربیات و انگیزه آنان است، پیدا کنند و مشارکت خود را در کامیونیتی شان شروع کنند.

کمیته تعامل نوجوانان و جوانان همچنین برنامه ای را برای ارائه مشورت های آموزشی به نوجوانان (Youth Academic Mentoring Program) برای اولین بار آغاز خواهد کرد. در این برنامه دانش آموزان کلاس های ۱۱ و یا ۱۲ می توانند در ارتباط با راه درسی خود بعد از دبیرستان، با یکی از مشاوران درسی این کمیته مشورت کنند. مشاوران درسی، خود دانشجویانی هستند که در همان رشته درس خوانده اند و به صورت داوطلبانه حاضراند تا تجربیات خود را با نوجوانی که به زودی همان راه را طی خواهد کرد، در میان بگذارند.

نوجوانان و جوانانی که دوست دارند در کامیونیتی خود فعال باشند و یا با این کمیته همکاری کنند می توانند از طریق ایمیل youth@iccongress.ca با کمیته تعامل نوجوانان و جوانان تماس بگیرند.

شادی موسوی نیا

سرپرست کمیته تعامل نوجوانان و جوانان

July 27, 2015
Radio Canada: Iranian Canadians react to the nuclear deal

Arsalan Kahnemuyipour spoke with Radio Canada on behalf of the Iranian Canadian Congress about the views of ICC members on the Iran nuclear deal and the reaction from the Canadian government to this deal
. مصاحبه دوم ارسلان کهنمویی پور به نمایندگی از کنگره ایرانیان کانادا با رادیو کانادا در رابطه با نظر اعضای کنگره درباره توافق هسته ای با ایران و واکنش دولت کانادا به این توافق.

Click on the following link to listen to this interview

 http://iccongress.ca/articles/radio-canada-iranian-canadians-react-nuclear-deal#sthash.Ud0o1GyI.dpuf

August 1, 2015
First Meet & Greet Event on July 26, 2015

Our first Meet & Greet event was on Sunday July 26th, 2015. Around 70-80 people participated in this event and we had good conversations about expectations from the Iranian Canadian Congress (ICC) and the needs of our community. The event was not recorded by the ICC however, one of the participants recorded the event. Below you can find the youtube link to the videos he recorded from the event.

اولین جلسه آشنایی و همفکری کنگره ایرانیان کانادا با حضور حدود ۷۰ نفر از اعضای کنگره و علاقمندان روز ۲۶ جولای، ۲۰۱۵ انجام شد. در این جلسه هیات مدیره گزارشی را از روند انجام کار ها ارائه کرد و پس از آن حضار سوالات، پیشنهادات و نظرات خود را با هیات مدیره در میان گذاشتند. این برنامه توسط کنگره ایرانیان کانادا تصویر برداری نشده اما یکی از حضار جلسه را ضبط ویدئویی کرده و لینک مربوط را در اختیار ما قرار داده که میتوانید ان را در پایین صفحه پیدا کنید

http://www.iccongress.ca/articles/first-meet-greet-event-july-26-2015#sthash.NDh5vuj0.dpuf

July 29, 2015
Mel Lastman Square - Family Festival

This past weekend we attended the Persian Family Day event at Mel Lastman Square to talk to people about the Iranian Canadian Congress (ICC). We recruited around 30 new members and talked to many others about the ICC and its activities. Special thanks to Radio Roya for providing us this opportunity.
ICC Meeting – July 27, 2015 (8th minute)
July 22, 2015
New Survey on Iran Nuclear Deal

As you may be aware, a first survey on this topic was conducted by the Iranian Canadian Congress (ICC) in order to reflect the views of the members to the mainstream media outlets that were interested in the position of the Iranian-Canadian community. You can view the results of the first survey here: Results of 1st Survey on Iranian Nuclear Talks To this end and to ensure that we continue to reflect the position of members to the media outlets that seek the opinion of the ICC, we request that ICC members participate in the 2nd survey on this topic. If you are a member of the ICC, please check your email to participate in this survey.
Here you can see live results of the 2nd survey.

همانطور که ممکن است مطلع باشید کنگره ایرانیان کانادا یک نظرسنجی در مورد توافق هسته ای با ایران به منظور منعکس کردن نظر اعضا به رسانه های علاقمند برگزار کرد. نتایج این نظر سنجی را می توانید اینجا مشاهده کنید

نتایج نظر سنجی اول کنگره ایرانیان کانادا .از اعضای کنگره تقاضا می کنیم که در نظر سنجی دوم کنگره در باره این موضوع شرکت کنند تا نظری که در اختیار این رسانه ها می گذاریم نمایانگر مواضع اعضای کنگره باشد

اگر عضو کنگره ایرانیان کانادا هستید برای شرکت در این نظر سنجی به ایمیلی که برای شما ارسال شده رجوع کنید

برای دیدن نتایج نظر سنجی دوم اینجا را کلیک کنید - 


http://iccongress.ca/articles/new-survey-iran-nuclear-deal#sthash.HZ5WtU0O.dpuf

July 22, 2015
First Survey Result - Iran Deal

Dear ICC Member,

As you may be aware, the Iranian Canadian Congress (ICC) recently conducted a survey on the topic of the nuclear agreement with Iran.

With a view to continue to reflect the position of the membership to the media outlets that reach out to the ICC for opinion, the organization is now conducting a second survey on this topic.

Here you can see live results of the 2nd survey. 

همانطور که ممکن است مطلع باشید کنگره ایرانیان کانادا یک نظرسنجی در مورد توافق هسته ای با ایران به منظور منعکس کردن نظر اعضا به رسانه های علاقمند برگزار کرد. نتایج این نظر سنجی را می توانید اینجا مشاهده کنید

نتایج نظر سنجی اول کنگره ایرانیان کانادا .از اعضای کنگره تقاضا می کنیم که در نظر سنجی دوم کنگره در باره این موضوع شرکت کنند تا نظری که در اختیار این رسانه ها می گذاریم نمایانگر مواضع اعضای کنگره باشد

اگر عضو کنگره ایرانیان کانادا هستید برای شرکت در این نظر سنجی به ایمیلی که برای شما ارسال شده رجوع کنید -

http://www.iccongress.ca/icc_survey_on_iran_nuclear_deal_2

 

1- Do you support the nuclear deal that was reached with Iran in Vienna on Tuesday July 14, 2015? Details about the nuclear agreement can be found here: Full Text of Iran Nuclear Agreement

1- آیا از توافق هسته ای که با ایران در تاریخ ۱۴ ژولای ۲۰۱۵ در وین حاصل شد حمایت می کنید؟
 برای اطلاعات بیشتر در مورد این توافق می توانید به این لینک مراجه کنید - متن کامل توافق هسته ای با ایران

2- What do you think about the Canadian government’s initial reaction to the deal as expressed in the statement by the Minister of Foreign Affairs, the Honourable Rob Nicholson?
Here you can find Minister Nicholson’s statement: Statement of Canada's Foreign Affairs Minister in English

2- نظر شما در مورد موضع گیری اولیه دولت کانادا در مورد توافق هسته ای با ایران که در بیانیه آقای راب نیکلسون وزیر امور خارجه این کشور مطرح شده چیست؟            متن کامل این بیانیه به فارسی را می توانید اینجا بخوانید بیانیه وزارت امور خارجه به فارسی

3- You may have seen the scenes of celebrations on the streets of Tehran and some other Iranian cities. If you were in Iran, would you participate in the celebrations?

3- احتمالا تصاویر جشن ها و شادمانی مردم در خیابانهای تهران و شهرهای دیگر ایران را دیده اید. اگر ایران بودید آیا در این جشن ها شرکت می کردید؟

4- In your opinion, will this deal face major roadblocks in its implementation?

4- آیا به نظر شما این توافق در مرحله اجرا با مشکلات اساسی روبرو خواهد شد؟

 

ICC Meeting – July 21, 2015 - 7th minute
July 20, 2015
Meet & Greet on July 26th

We'd like to invite you to a Meet & Greet event with the new ICC board. In this session the ICC board will provide an update regarding its activities and attendees will have chance to provide their views on ICC related matters or ask any questions they may have. There will be an informal gathering at the end of the session in the lower level foyer for attendees to network and get to know each other.

When: Sunday, July 26, 2015 from 3-6PM Where: Council Chamber, North York Civic Centre, 5100 Yonge Street. Please RSVP for this event using the following link: iccjuly2015gathering.eventbrite.com

اولین گردهمایی "آشنایی و همفکری" کنگره از اعضای کنگره ایرانیان کانادا و علاقمندان دعوت میشود در اولین گردهمایی "همفکری و آشنایی" کنگره ایرانیان کانادا روز ۲۶ جولای، ۲۰۱۵ از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر در سالن اجتماعات شهرداری نورت یورک شرکت کنند. هدف از این برنامه آشنایی اعضای کنگره و علاقمندان به مسائل کامیونیتی با یکدیگر و ارایه نظرات و پیشنهاداتتشان به هیات مدیره کنگره میباشد. برای برنامه ریزی بهتر خواهشمندیم از طریق لینک زیر قصد حضور خود در برنامه را به ما اطلاع دهید:
 iccjuly2015gathering.eventbrite.com

 

July 16, 2015
PR/Communication Committee facebook page has been created by Bijan Ahmadi
July 15, 2015
Interview with CTV News:

Iranian Canadian Congress reacts to the Iran nuclear deal.

On Wednesday July 15th, 2015 our Board Member and Chair of the Policy Committee, Behrouz Amouzgar, talked to CTV News on behalf of the Iranian Canadian Congress (ICC) about the nuclear deal with Iran and the results of the survey the ICC recently completed for its members about the nuclear talks.
Below you can find a link to the interview:

Click here to watch the interview.

.بهروز آموزگار عضو هیات مدیره و سرپرست کمیته سیاستگذاری کنگره ایرانیان کانادا روز چهارشنبه جولای ۱۵، ۲۰۱۵ در مصاحبه ای با شبکه خبری سی تی وی نظرات اعضای کنگره را در رابطه با توافق هسته ای با ایران مطرح می کند

برای دیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

http://www.iccongress.ca/ctv-news-iranian-canadian-congress-iran-nuclear-deal

July 14th, 2015
Press Release: Iranian-Canadians On Nuclear Talks in Vienna PRESS RELEASE

MEDIA CONTACT

Bijan Ahmadi
Board Member and Communications Chairman
Iranian Canadian Congress (ICC)
Email: communications@iccongress.ca

FOR IMMEDIATE RELEASE

Iranian- Canadians Weigh-In On Nuclear Talks in Vienna

Results of Iranian Canadian Congress survey reveal a majority in favor of a nuclear agreement with Iran.

July 14, 2015. The Iranian Canadian Congress (ICC) has recently completed a survey for its members regarding their opinion about the Iranian nuclear talks and how an agreement to lift the sanctions on Iran could improve the economy of the country as well as the lives of Iranians in Canada.

The ICC questionnaire revealed that a strong majority of respondents (roughly 80%) are in favor of a nuclear agreement with Iran and believe that the agreement will have positive consequences for Iranians living both in Iran and in Canada. “Many Iranian-Canadians feel an agreement is the best opportunity to avoid a devastating war. Also, many of those in favor of a nuclear agreement believe a negotiated deal will lift the sanctions on Iran which will improve the economic well-being of the Iranian people.” Arsalan Kahnemuyipour, the ICC president, said in an interview with Radio Canada last week.

According to the survey, the responses were split regarding the effect of a possible agreement on the human rights condition in Iran. “Some believe that a nuclear agreement will not have any impact on the human rights condition in Iran or will result in a strengthened Islamic Republic of Iran becoming even less considerate of people’s rights. Others believe that the economic benefits will lead to a strengthening of the middle-class, the back bone of any progressive change, ultimately leading to an improvement in individual freedoms and human rights in the country.” Kahnemuyipour adds.

Quotes from the interview are also available at http://bit.ly/1fpz6hu.
For more details regarding this survey visit http://bit.ly/1K3Y1B7 or email Bijan Ahmadi at communications@iccongress.ca.

The Iranian Canadian Congress is a non-profit, non-partisan and non-religious organization, established in 2007, to represent the interests of Iranian-Canadians and encourage their participation in the Canadian society. Currently the ICC has over 1500 members with the majority residing in the Greater Toronto Area. For more information, please check out iccongress.ca.

July 09, 2015
CJAD Interview with Arsalan Kahnemuyipour

Here you can find Arsalan Kahnemuyipour's radio interview on behalf of the Iranian Canadian Congress (ICC) with CJAD 800 about the nuclear deal with Iran and the results of the first survey the ICC conducted for its members. Check out minute 40 on the audio file.

Interview

July 09, 2015
ICC's Reply letter to Medi's 19th and 30th June e-mails

Dear Mehdi,

Thanks for your email. Please note that we have discussed your request about opening a formal discussion group for the ICC on Facebook during our last board meeting. The board has decided to explore this idea as part of a comprehensive communications plan/strategy that is being developed by the Communications/PR committee. The Communications committee is currently working on improving all ICC communication channels including the website, facebook page, email, media releases, etc. If creating another facebook group fits in that plan, we will definitely take care of it. I also encourage you to join the Communications/PR committee to help us in implementing these ideas.

Please note that we haven't been able to discuss your request regarding the minutes from last year in our board meetings. There are several high priority items on our agenda and once we are done with these items we will discuss your request as well. I will get back to you as soon as I have an answer for you from the board.

Please do not hesitate to contact me if you have any questions/comments.

Regards, Bijan Ahmadi Board Member & Communications Chair

BOD Minutes July 07, 2015

July 4, 2015
Iranian Nuclear Talks Survey - ICC Needs Your Feedback!

Facebook    Survey Result

Dear Member of the Iranian Canadian Congress,

On July 2, 2015, the board of directors of the Iranian Canadian Congress (ICC) was contacted by Radio Canada and was asked to provide comments in relation the ongoing nuclear talks with Iran.

With a view to solicit the position of the members on the subject before providing any information to this media outlet, the board of directors of the ICC has decided to conduct an anonymous survey on the topic among the members.

To participate in this survey please click on the button below and answer the survey questions.

1- Are you in favour of a nuclear agreement with Iran?
Answered: 226     Yes: 183   No 43  Skipped:0
2- Do you believe that a nuclear agreement with Iran will have positive consequences for Iranian-Canadians?
Answered: 224     Yes: 173   No 51  Skipped:2
3- Do you believe that a nuclear agreement with Iran will improve the economic well-being of Iranians living in Iran?
Answered: 225     Yes: 170   No 50  Skipped:1
4- Do you believe that a nuclear agreement will improve the human rights conditions in Iran?
Answered: 221     Yes: 127   No 94  Skipped:5
 

اعضای محترم کنگره ایرانیان کانادا

روز پنجشنبه ۲ جولای، ۲۰۱۵ رادیو کانادا با هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا تماس گرفت و درخواست انجام مصاحبه ای را درباره مذاکرات هسته ای ایران و تاثیر آن بر ایرانیان کانادایی مطرح کرد. تصمیم هیات مدیره بر این شد که در این رابطه از اعضای کنگره نظر سنجی شود تا بتوان نظر آنان را در طول مصاحبه مطرح کرد. بر اساس سوالات مطرح شده از طرف رادیو کانادا پرسش نامه ای را آماده کرده و برای اعضای کنگره از طریق ایمیل ارسال کرده ایم. از شما خواهشمندیم در اسرع وقت به این پرسشنامه پاسخ دهید. این نظر سنجی به صورت مخفی انجام میشود و نام پاسخ دهنده مشخص نخواهد بود. این پرسش نامه تنها برای اعضای کنگره فرستاده شده است. اگر عضو کنگره هستید ولی این پرسش نامه را از طریق ایمیل دریافت نکرده اید با ما تماس بگیرید:

info@iccongress.ca

 http://iccongress.ca/articles/iranian-nuclear-talks-survey-icc-needs-your-feedback#sthash.t8hlTvyF.dpuf
http://iccongress.ca/news?page=1#sthash.q4FtsRjW.dpuf

July 19, 2015
صورت جلسه اولین گردهمائی کمیته فرهنگی

دوستان عزيز با سلام و سپاس مجدد از حضور گرم و پر انرژي تان در جلسه يكشنبه.
خلاصه گفتگو هاى انجام شده را در زير مى خوانيد. بخاطر تعطيلات هفته اول آگوست ، ناگزير هستيم كه جلسه دوم را با كمى تاخير در ٩ آگوست داشته باشيم. البته براى پيشبرد كارها از طريق ايميل و تلفن در تماس خواهيم بود. با مهر ميترا

جلسه اول كميته فرهنگى كنگره ايرانيان كانادا تاريخ جلسه: ١٩ جولاى ٢٠١٥
 زمان جلسه: ٢/٣٠ تا ٥/٣٠
 محل جلسه: ساختمان خدمات شهرى نورت يورك، اتاق شماره ٣
 تعداد شركت كنندگان: ٢٣ نفر
جلسه با خوشامد به شركت كنندگان و تاكيد بر اينكه حضور گر مشان در جلسه تاييد بر اين باور هست كه ما با هم مي توانيم كارى انجام دهيم كه بتنهايى نمى توانيم ، شروع شد.

در قسمت اول جلسه ، شركت كنندگان ضمن معرفى خود، زمينه تخصص و علاقه خود را اعلام كردند. همچنين نظر خود در باره نقطه اتصال كاميونيتى ايرانى و روشهاى تقويت همدلى در كاميونيتى را با بقيه به اشتراك گذاشتند.
 خلاصه نظرات طرح شده:
 ١- هنر يك زبان بين المللى هست و از طريق آن ميتوان به روح جمعى دست يافت. آموزش هنر به بچه هاى مهاجر اعتماد به نفس انها را در مواجهه با موقعيت جديد شان بالا مي برد.
 ٢- ما احتياج به فرهنگ سازى از طريق برقرارى جلسات ماهانه گفتگويى با حضور متخصصين داريم.
 ٣- حمايت از برنامه هاى فرهنگى در كاميونيتى كمك بسيارى به فرهنگ سازى مى كند.
 ٤- براى بچه ها بايد فرصتهاى جديد ايجاد كرد.
 ٥- مسايل پناهجويان بايد از دغدغه هاى كاميونيتى شود
 ٦- زير بناى تمام مشكلات ما كه نمى توانيم كار مشترك بكنيم اينست كه دموكراسى را ياد نگر فته ايم.
 ٧- كثرت كارهاى فرهنگى در كاميونيتى زياد هست و ما بايد مواظب باشيم كه دو باره كارى نكنيم. مخاطب بيشتر كارهاى فرهنگى كاميونيتى طبقه متوسط و متوسط به بالا هست. خوب هست كه ما اقشار در حاشيه را نيز مورد نظر داشته باشيم .
 ٨- فراخوان online دهيم براى تعريف پروژه هاى فرهنگى و پس از اخذ نظر خواهى ، روى آن سرمايه گذارى كنيم.
 ٩- اطلاعات حقوقى جامعه ايرانى بسيار ضعيف هست و خوبست كه برنامه هاى اطلاع رسانى در اين مورد داشته باشيم.
 ١٠- فرهنگ فقط در جشن نوروز خلاصه نمى شود و متاسفانه جشنهاى نوروزى جنبه تجارى پيدا كرده. اتصال ما به جامعه كانادايى بسيار ضعيف هست.
 ١١- پراكندگى و نبود اشتراك در كاميونينى ايرانى بسيار باعث تاسف هست. بايد از شعار دادن فاصله بگيريم و دست به يك اقدام جمعى براى حل اين مشكل بزنيم. ١٢- نفطه اتصال جامعه ايرانى هويت ملى و مهاجر بودن آن هست.
 ١٣- تهيه يك ژورنال فرهنگى دو زبانه ميتواند كمك كند به اتصال جامعه ايرانى به جامعه ميزبان و سطح آگاهى ايرانيان را بالا ببرد.
 ١٤- نبود اعتماد و همدلى در جامعه ايرانى بسيار دردناك هست. همه ما از همديگر دورى مى كنيم.
 ١٥- ميتوان بك فروم مجازى تشكيل داد و در انجا گفتگو كرد.
 ١٦- بهتر هست كه از تخصصخاى مختلف مثلا آموزگاران دعوت هاى جداگانه بشود و از انها خواسته شود كه چه كمكى براى كاميونيتى مى توانند بكنند مثلا در زمينه آموزش به بچه هاى مهاجر و يا كمكهاى ديگر
 ١٧- فرهنگ تعريف بسيار گسترده دارد و مجموعه اى از ارزشها، باورها، هنر و متعلقات آن هست و ما بايد ابتدا تعريفمان را از فرهنگ مشخص كنيم.
 ١٨- بايد از طريق نياز سنجى ، نبازهاى جامعه را شناسايى كنيم و براى آن برنامه ريزى كنيم.
 ١٩- نمايش فيلم وسيله خوبى براى دور هم جمع شدن و گفتگو هست.
 ٢٠- براى برنامه ريزى و اجراى كارهاى هنرى، كميته تصميم گيرى حتما بايد از هنر مندان باشد.
 ٢١- براى شناخت بيشتر از جامعه كانادايى و civic engagement with canadian community ، خوبست كه در برنامه هايى مثل walk tour شركت كنيم.
 ٢٢- ما نه تنها با فرهنگ كانادا بيگانه هستيم بلكه شناختى از جامعه چند فرهنگى ايران خودمان هم نداريم و بايد در اين زمينه هم برنامه ريزى كنيم.

پس از استراحت كوتاه ، قسمت دوم جلسه در باره چگونگى شروع كارها صحبت شد. تصميم گر فته شد كه براى شروع فعلا روي يك پروژه مثلا برگزارى يك برنامه بمناسبت روز جهانى صلح كه ٢١ سپتامبر هست كار كنيم ، و البته بموازات آن روى برنامه هاى دراز مدت يكساله هم فكرو برنامه ريزى شود. مقرر شد كه تا آخر جولاى برنامه هاى پيشنهادى براى روز جهانى صلح و برنامه هاى مستمر يكساله ارسال شود و در جلسه دوم كميته فرهنگى در مورد انها صحبت خواهد شد.

جلسه دوم كميته فرهنگى روز يكشنبه ٩ آگوست ساعت ٢/٣٠ تا ٥/٣٠ در همين محل برگزار خواهد شد.

هماهنگ كننده كمبته فرهنگى: ميترا صفارى

First Committee Meetings

Here you can find information about the meetings for the ICC committees. If you are interested to join these committees or if you'd like to know more, please attend their first meetings and talk to the committee chairs:

Communications/Public Relations Committee:

Wednesday July 15, 2015, 6:30-8:30PM

Location: North York Civic Center, Room #2

Committee Chair: Bijan Ahmadi. Please contact him at communications@iccongress.ca if you have any questions/comment. Here is a brief Farsi message from the committee chair:

از دوستانی که علاقمند به مشارکت در کمیته ارتباطات هستند دعوت میشود روز چهارشنبه جولای ۱۵ از ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۳۰ عصر در محل شهرداری نورت یورک اتاق شماره دو در جلسه نخست این کمیته شرکت کنند. در این جلسه اطلاعات بیشتری را در  رابطه با فعالیت های این کمیته در اختیار شما قرار خواهم داد.

با تشکر

بیژن احمدی

Culture Committee

Sunday July 19, 2015, 2:30-5:30PM

Location: North York Civic Center, Room #3

Committee Chair: Mitra Saffari. Please contact her at culture@iccongress.ca if you have any questions/comment. Here is a brief Farsi message from the committee chair:

دعوت از علاقمندان به فعاليت در كميته فرهنگى كنگره ايرانيان كانادا
 
پيرو دعوت قبلي از اعضا و علاقمندان به مشاركت در كميته هاى كنگره ابرانيان كانادا و با سپاس از همه عزيزان علاقمند به فعاليت در كميته فرهنگى كه درخواست خود را براى اين كميته ارسال كرده اند، بدينوسيله ازاين عزيزان و ساير علاقمندان به مشاركت در كميته فرهتگى دعوت مى شود كه در جلسه  همفكرى جهت طرح ايده هاى جديد در روز يكشنبه ١٩ جولاى ٢٠١٥ شركت نمايند.
 
مكان: سالن خدمات شهرى نورت يورك، اتاق شماره ٣
          ٥١٠٠ خيابان يانگ- ساب وى نورت يورك

ساعت : ٢/٣٠ تا ٥/٣٠ بعدازظهر

 

ICC Meeting – July 14, 2015 (6th Minute)
July 10, 2015
ICC EVENTS IN JULY 2015

Introductary Meetings for the ICC Committees

Here you can find information about orientation sessions for the ICC committees. If you are interested to join these committees or if you'd like to know more, please attend these orientation sessions and talk to the committee chairs:

Communications/Public Relations Committee
Wednesday July 15, 2015, 6:30-8:30PM
Location: North York Civic Center, Room #2
Committee Chair: Bijan Ahmadi. Please contact him at communications@iccongress.ca if you have any questions/comment.

Culture Committee
Sunday July 19, 2015, 2:30-5:30PM
Location: North York Civic Center, Room #3
Committee Chair: Mitra Saffari. Please contact her at culture@iccongress.ca if you have any questions/comment.

ICC Meet & Greet Event
When: Sunday, July 26, 2015 from 3-6PM
Where: North York Civic Center, Council Chamber, 5100 Yonge Street.
We'd like to invite you to a Meet & Greet event with the new ICC board. In this session the ICC board will provide an update regarding its activities and attendees will have chance to provide their views on ICC related matters or ask any questions they may have for the board. There will be an informal gathering at the end of the session in the lower level foyer for attendees to netwrok and get to know each other. Please RSVP for this event by July 24th using the following link: iccjuly2015gathering.eventbrite.com

Click here to see the event page on Facebook.

http://www.iccongress.ca/articles/icc-events-july-2015#sthash.TEmOuR5j.dpuf

07/09/15 at 4:49 PM
Iranian Canadian Congress <info@iccongress.ca>
To Medi Shams  Dear Mehdi,

Thanks for your email. Please note that we have discussed your request about opening a formal discussion group for the ICC on Facebook during our last board meeting. The board has decided to explore this idea as part of a comprehensive communications plan/strategy that is being developed by the Communications/PR committee. The Communications committee is currently working on improving all ICC communication channels including the website, facebook page, email, media releases, etc. If creating another facebook group fits in that plan, we will definitely take care of it. I also encourage you to join the Communications/PR committee to help us in implementing these ideas.

Please note that we haven't been able to discuss your request regarding the minutes from last year in our board meetings. There are several high priority items on our agenda and once we are done with these items we will discuss your request as well. I will get back to you as soon as I have an answer for you from the board.

Please do not hesitate to contact me if you have any questions/comments.

Regards, Bijan Ahmadi
Board Member & Communications Chair

July 09, 2015
 گزارش جلسات اول و دوم هیت مدیره  - (غیر رسمی در صفحه فیسبوک آرشاک شجاعی)حدودا دو ماه است که از عمر تعدادی از اعضای هیت مدیره جدید میگذرد، اعضای جدیدی که در یکی دوسال گذشته با ایجاد یک نهاد تقریبا موازی به بهانه عضو گیری و با شعار شفافیت و دفاع از حقوق شهروندان ایرانی و کانادایی مشغول به فعالیت شدند و اکثریت هیت مدیره پیشین را متهم به "فرصت طلبی"، "زیاده خواه" ، "تمامیت خواه" انحصار طلب و غیره کردند و در یک یورش مطبوعاتی بدون هیچ گونه ارزیابی از دستاوردهای ان نوک حمله خود به رییس وقت آن و اکثریت آن روا داشتند. ولی امروز این گروه اکثریت در هیت مدیره با عمل کردها و تصمیم گیرهای اخیر به وضوح نشان دادند که کی هستند ! ؟ و در چه راستای در حرکت هستند و عملا هدفشان چی است ؟

. ما به شما بگوییم باز گشایی سفارت حکومت اسلامی و تطهیر کردن رژیم ضد حقوق بشری !. حال ما دو عضو اقلیت این هیت تصمیم بر ان گرفته ایم با گزارش های جداگانه از جلسات و وقایع حاشیه ای که شفاف سازی نمیشود ! ما این رسالت را به عهده میگیریم و در هر ماه ان آنچه را که به حقیقت شاهد آن می باشیم به اطلاع آعضا محترم برسانیم باشد که داورهای آن با شما و اعلام زنگ خطر با ما و باشد این نهاد در خدمت دمکراسی و دفاع ار دست اوردهای مدنی و حقوق بشری کانادا قرار گیرد .

 آغاز کار هیت مدیره جدید: همانگونه که آگاهید یکشنبه ۳۱ ماه مه گروهی که خود را "جامعه مسلمانان تورنتو" مینامد برنامه یی برای بیست و ششمین سال بزرگداشت آیت اله خمینی در مسجدی در ناحیه ریچموند هیل برگزار کرد . هیات مدیره کنگره ایرانیان کاناد (دوره قبل و جدید ) دو روز پس از انتخابات جدید هیات مدیره از برگزاری این برنامه بزرگداشت بوسیله یکی از اعضا مطلع گردید. درست در همان روز یعنی سه شنبه ۲۶ ماه مه نتایج نهایی انتخابات بوسیله هیات نظارت بر انتخابات اعلام و ازآنجایی که با گزارش هیت نظارت بر انتخابات عمر هیت مدیره سابق به پایان رسیده بود و دیگر از لحاظ قوانین در حقیقت مسول نمی بود این وظیفه به خودی خود به حوزه مسولیت هیت جدید منتقل شد که پس از نامه نگاریهای مکرراطلاعیه ای تهیه شد برای درج عمومی متاسفانه این هیت جدید از صدور این اطلاعیه طرفه رفت و ما دو عضو این مجموعه به ناچار با دو اطلاعیه جداگانه ( سی ام می و دوم ژوییه) که در اطلاعیه اول برگزاری این مراسم را محکوم کرده و تایید کردیم: " کنگره ایرانیان کانادا، اگر میخواهد به وجود خود معنی بدهد، لازم است خواسته ایرانیان را مورد توجه قرار دهد و با شدیدترین زبان این گستاخی علیه ایرانیان کانادا را محکوم کند و با دادن اطلاعیه و در خواست از مقامات کانادائی خواهان برچیدن این بساط فریبکاری شود که یک جنایتکار بنام خمینی را به عنوان قهرمان عدالت جهانی جا میزند باشد".

 در اطلاعیه دوم به شرح ماجرا پرداختیم . خوشبختانه پس از درج این اطلاعیه خانم دکتر آویده معتمدی فر در اصلاعیه ای به همراه 90 امضای دیگر سکوت هیت مدیره جدید را در این خصوص محکوم کرده و خواهان توضیه این سکوت از طرف "آسی سی" شدند در این نامه تلویحا اشاره شده بود که: ما هم (نگارنندگان این اطلاعیه) برای حمایت از ایشان این نامه را تایید و امضا کردیم. "اخیرا شاهد بودیم که چهار عضو جدید هیات مدیره کنگره با هیاهوی بسیار در طول چند ماه گذشته و همراه با استفاده از رانتهای مطبوعاتی خاص و به کارگیری شگردهای غیرمسئولانه و نادرست با شعارهای طرفداری از حقوق ایرانیان کانادا، حقوق بشر، پاسخگویی، قانون گرایی و شفافیت موفق به تصرف صندلی های هیات مدیره شدند. با اضافه شدن چهار عضو جدید که با پلاتفرم مشابه با سه عضو دیگر فعلی هیات مدیره (آقایان بهروز آموزگار، فرهنگ فرید و رضا قاضی) اکثریتی قاطع را تشکیل می دهند، انتظار می رفت تا هیات مدیره جدید بلافاصله و در همین گام نخست محکومیت مراسم مسخره و بسیار زشت “بزرگداشت” آیت الله خمینی در شهر تورنتو را که در تقابل مستقیم با منشور حقوق و آزادیهای کانادا بوده و ضمن توهین آشکار به تمام ایرانیان ـ کانادا در تضاد کامل با فرهنگ اصیل ایرانی نیز می باشد، بواسطه اهمیت آن در دستور کاری فوری و نخستین خود قرار داده و حداقل با انتشار بیانیه ای رسمی این مراسم را که زیر گوش این نهاد برگزار گردید تقبیح و محکوم نمایند. اما آنچنانکه از اطلاعیه دو عضو اقلیت هیات مدیره استنباط می گردد متاسفانه هیات مدیره جدید از این کار بسیار مهم و خطیر عامدانه سر باز زد و از آن شانه خالی نمود." به دلیل حساسیت این موضوع مقدمه یاد شده ضروری می بود که خواننده بتواند از مباحث جلسات پی گیر موضوع باشد .

 اکنون با گزارش جلسات شما میتوانید وقایع مورد بالا دنبال کنید و در گزارش بعدی بحثهای جلسات سوم و چهارم خواهد بود اولین جلسه هیت مدیره بتاریخ یکم / ژوین/ 2015 در اولین جلسه هیت مدیره که با حضور تمامی اعضا انجام گردید در ابتدا پیشنهاد شد که |آقای نامور آزاد ریاست جلسه را به عهده بگیرد چرا که طبق اساسنامه تا تعیین رییس هیت مدیره این مسولیت در اختیار معاون ( آقای نامور آزاد )میشد که با رای اکـثریت به آقای آموزگار محول شد ( به عبارتی کلنگ "فرصت طلبی"، "زیاده خواهی" ، "تمامیت خواهی" زده شد همانی که حضرات همیشه در صحنه ! ما را متهم میکردند)

- . اولین ایتم برسی و مروری بر تعداد اعضا گنگره بود که تا اول ماه ژوین تعداد اعضای کنگره به 1507 نفر رسیده که نسبت به سال گذشته 1197 نفر افزایش داشته.

- دومین ایتم انتخاب هیت اجرایی بود که به پیشنهاد آقای فرهنگ و با مخالفت اقای شجاعی خانم صفاری به میتینگ بعدی رجوع داده شد که بنظر در درون خودشان به نتیجه ای نرسیده بودند.

 -سومین ایتم- تشکر ضرب العجلی از کمپین “I’m an Iranian-Canadian too” بود که از طرف آقای بیژن احمدی طرح شد . که با مخالفت ما روبرو شد . نظر ما بر این مبنا بود که این گروه هرگز رسمیت نداشته و ندارد وانگهی اگر قرار است تشکر شود باید این تشکر از کلیه اعضا به عمل اید که با مقابله مکرر آقای بیژن احمدی مواجه میشد که بعد ار بجثهای مکرر از دستور کار خارج شد .

- چهارمین ایتم در مورد اولویتهای ICC بحث شد از جمله نظر خواهی که آقای کهنمویی طرح کردد ایشان بر این باور هستند که اولویتهای این نهاد به نظر خواهی گذاشته شود . خانم سوده گفتند در مورد این ICC تا زمانی که مسعله ! و مبارزه و براندلزی و پارتیزان طرح نباشد اشکالی نیست و باید به معقوله حقوق بشر احترام گذاشت من امانت دار رای 502 نفر رای مردم هستم من به آنها قول داده ام هر آنچه که حتی بر ضد جهوری اسلامی باشد به نظر سنجی بگذارم!. آقای کهنمویی اشاره کردند مسعله پارتیزان با حقوق بشر متفاوت میباشد حتی اگر دفاعی از حقوق بشر صورت گیرد که به هدف تعقیر یا آسیب به جمهوری اسلامی باشد از اهداف ما نیست . دفاع از منافع ایرانی –کانادیی از اولویتهای ما میباشد باید یک فرمول بندی در این حوضه ایجاد کرد و به دنبال آن باشیم. آقای بیژن احمدی گفتند برای نظر سنجی لازمه آن یک پلاتفرم است . ما هم نمی باید در تضاهرات ضد خمینی شرکت میکردیم چه خوب شد هم شرکت نکردیم ! جرا که من حضور داشتم و دیدم شعار سرنگونی می دادند . بهتر است اگر بخواهید برای اول سپتامبر روز زندانی سیاسی صحبت کنیم . آقای نامور آزاد گفتند دلیل مهاجرت فله ای متخصصان و رانده شدگان ایرانی حضور هیتلر زمانه خمینی بوده و با توجه که دولت کانادا این رژیم را تروریست و جنایتکار خطاب کرده . اگر بر این معتقد هستید باید در آن تضاهرات شرکت میکردیم . آقای آموزگار گفتند ما باید به ابزارهای که اساسنامه به آنها اشارت دارد صحبت کنیم یکی از آن ابزارها بند اول اساسنامه در مورد حقوق بشر است. آقای شجاعی گفتند برای نظر سنجی اولویتها کلاسه بندی شود سچس در قالب یک پلاتفرم به نظر عمومی ارجاء شود همانطور که آقای آحمدی اشاره کردنند . اما! نمی شود بعضی از این معقولها را به نظر سنجی گذاشت به دلیل این که انها در فرایند کار خود نهادینه شده اند مانند دمکراسی و قوانین حقوق بشر.

- پنجمین ایتم- در مورد اطلاعیه بزرگداشت خمینی بود که خانم میترا صفاری خواهان یک اعلامیه و محکومیت رژیم شدند و چون در ایتم قبلی به این موضوع اشارات کافی شده بود به اتفاق آرائ قرار شد آقای آموزگار متنی را به اتفاق آقای کهنمویی تهیه کنند در عرض 48 ساعت

- ایتم شیشم- هم مسعله عدم ارزیابی مدارک پزشکان مهاجر ایرانی بود که مسولیت پی گیری آن به آقای آحمدی واگذار شد

دومین جلسه هیت مدیره بتاریخ دهم / ژوین/
2015 دومین جلسه ایتم دوم انتخابات هیت اجرایی بود . برای انتخاب رییس هیت مدیره آقای آموزگار آقای کهنمویی را پیشنهاد کردند و پیشنهاد رای گیری کردند. آقای شجاعی این رای گیری غیر اصولی و حرفه ای دانست و خواهان معرفی بیشتر کاندیدها شد .با نظر ایشان موافقت شد آقای آموزگار ایشان او را اینچنین معرفی کردند یکی از فعال ترین اعضای ICC در چند سال گذشته بوده ، و یکی از منتقدان اصلی مدیره قبلی بوده او همچنین به طور گسترده در آئین نامه سازمان به عنوان یک عضو فعال کمیته تجدید نظر آئین نامه در دو سال گذشته بوده و آشنایی او با آئین نامه و سازمانهای دیگر این فرصت به او میدهد که تصمیمهای درست بگیرد. بهروز آموزگار افزود که در سابقه علمی ایشان کمک بزرکی به این انتخاب مناسب است. آقای شجاعی شهرام آزاد برای رییس هیت پیشنهاد کرد . و همچنین از آقای کهنمویی جند سوال کردند که آیا جز نهاد ای سی سی با نهادهای دیگری همکاری و یا در مدیریت آن نقش داشته اند؟ جواب منفی ! . سوال :آیا ایشان در یک نهاد خیریه یا نهادی که ازکمکهای مردمی استفاده کند فعال بوده اند جواب خیر !. آیا ایشان در انجمنهای محلی چه ایرانی و کانادایی فعال بوده اند ؟ جواب خیر ( او گفت در ایران در یک نهاد خیریه ودر کانادا انجمن دانشجویان ایرانی فعال بوده اند) ، در نظر آقای شجاعی ، آقای کهنمویی یک انتخاب مناسب به این عنوان نیستند چرا که ایشان تجربه لازم در این امور را ندارد . ایشان آقای شهرام نامور آزاد این چنین معرفی کرد: او با این سازمان از نزدیک برای مدت یک سال کار کرده است و به عنوان نایب رییس هیئت مدیره و با مسائل مربوط به ICC آشنا است. او اظهار داشت که او سیاسی فعال است و در فعالیت های مربوط به جمع آوری کمک مالی مبارزه با سرطان و نهاد های اجتمهعی بسیار فعال بوده است. آقای فرید در مخالفت با نامور آزاد و موافقت با کهنمویی گفت با وجود اینکه آقای نامور آزاد عضو هیئت مدیره گذشته و معاون رئیس این سازمان بوده فاقد معیارهای لازم برای داشتن این مقام را ندارد . او آقای کهنمویی را یکی از اعضای فعال برگزاری مهمانی برای عضو گیری گنگره و عضو یک سازمان غیر انتفاعی با ارزش بوده است . و همچنین از نقش فعا ل او در کمیته تجدید نظر آئین نامه و آشنایی او با چالش های ساختاری یاد کرذ. آقای نامور آزاد همچنین در معرفی خود گفت که علاوه بر جامعه ایرانی در بسیاری از فعالیت های را که برای جوامع غیر ایرانی بوده است نقش داشته . او عضو هیئت مدیره دانشکده عینک سازی انتاریو برای یک دوره 3 سال بوده. بیژن احمدی گفت :که در 6-8 ماه ای که او با آقای کهنمویی کار می کرده، از او بسیار آموخته است که یکی از قوی ترین ویژگی های او احترام به کسانی است که دیدگاه های مثبت او مقابل مخالفان است. آقای احمدی افزود که با توجه به اشکال چند قطبی جامعه و دیدگاههای متفاوت ام بهترین گزینه است . در پاسخ آقای شجاعی که گفته بوده اند آقای کهنمویی تجربه عملی ندارند آقای رضا قاضی اعلام کرد که در حالی که کیفیت عملی بسیار مهم است، ما باید در هیئت مدیره کسانی که که دارای کیفیت های عملی هستند می تواند به آقای کهنمویی کمک کنند. او اظهار داشت که به دلایل ارائه شده توسط آقای احمدی، او معتقد است آقای کهنمویی بهترین انتخاب است . خانم سوده قاسمی اظهار داشت که آقای کهنمویی شرط های دارد که اجازه می دهد او را به عنوان یک پل بین جوان و نسل های قدیمی تر را کند. آقای شجاعی با آقای احمدی مخالف کرد او معتقد است بود که آقای کهنمویی یکی از اعضای بود که باعث تولید بحران بود او با محفل گریی و انتقادات غیر اصولی طیفی را علیه کنگره بسیج کرد با این رزومه آشکار چگونه میتواند پیوندی در تنوع نظر و ارا مختلف ایجاد کند . او در این امتحان مردود شده است. آقای شجاعی معتقد است که هیئت مدیره قبلی پرکار ترین و دمکرات ترین در عین حال انتقاد پذیر ترین از دورهای گذشته بوده است به آمار و عمل کرد آن دقت کنید . همین امروز 4 عضو شاهد در همین ترکیب هستند در تاریخ ICC و انتقادات آقای کهنمویی در مورد هیئت مدیره سابق بی اساس بود. ایشان علاوه بر آقای نامور آزاد ، نیز آقای قاضی را برای رئیس مدیره پیشنهاد دا ند .. آقای قاضی ضمن تشکر به دلایل شخصی ار قبول ان امتناع کردند. پس از بحث بالا، لیست اعضای هیئت مدیره به نفع آقای کهنمویی برای رئیس کنگره رای دادند. • بهروز آموزگار • فرهنگ فرید • رضا قاضی • سوده قاسمی • میترا صفاری • بیژن احمدی اعضای هیئت مدیره به نفع آقای نامور آزاد : • آرشاک شجاعی

 آقای کهنمویی از هیئت مدیره برای انتخاب او به عنوان رئیس تشکر کرد. او یاد اوری کرد که در کنار همه اعضای هیئت مدیره دیگر انجام وظیفه نماید. او همچنین اضافه کرد که از انتقاد از مثبت باید استقبال کرد.

 انتخاب معاون رئیس فرهنگ فرید خانم سوده قاسمی را به عنوان معاون رئیس ICC پیشنهاد کرد آقای نامور آزاد آقای شجاعی برای معاون رئیس پیشنهاد کرد.. آقای فرید ارائه شده است که او یکی از جنبش های مهم در تاریخ ICC بود من با او در مبارزات انتخاباتی کنگره بوده ام . من با خانم قاسمی برای مبارزات انتخاباتی آقای کاوه شهروز هم کار می کردیم من به اعتماد به نفس کار عملی او شاهد بودم . او همچنین اضافه کرد که بسیار مهم است به یک چهره زنانه برای این نقش داشته باشیم. آقای احمدی من این در 6-8 ماه که با خانم قاسمی همکار بودهام نقش او را در انتخابات کنگره دیده ام او به طور موثر با 40 داوطلب در تماس نزدیک بود . بهروز آموزگار کفت خانم قاسمی به بیشترین تعداد آراء دست یافته و انتصاب او احترام به اعضا و همه ما است . آقای نامور آزاد اظهار داشت که آقای شجاعی چهره شناخته شده و سالیان است که در جامعه ایرانی – کانادایی بسیار فعال بوده است و یک همکار مناسب با مهارتهای بسیار خوب برای کامیونیتی است. نگرانی های ایرانی- کانادایی به طور مستقیم با نگرانی داخل ایران مرتبط است و او کاملا بر این موضوع اشراف دارد ما باید یک فرد که این ویزگیها است و در جامعه شناخته شده است انتخاب کنیم به مانند آقای شجاعی. آقای شجاعی در مخالفت با خانم سوده گفتند : من ایشان را نمیشناسم آما مطالبی که شما بیان میکنید باید ایشان را مسول کمیته روابط عمومی کرد ایشان برای پست معاونت به تجربه بسیار نیارمند هستند پس از بحث بالا، اعضای هیئت مدیره برای رئیس رای دادند. اعضای هیئت مدیره به نفع خانم قاسمی: • بهروز آموزگار • ارسلان کهنمویی • رضا قاضی • بیژن احمدی • فرهنگ فرید اعضای هیئت مدیره به نفع آقای شجاعی • شهرام نامور آزاد میترا صفاری خودداری کردند.

انتخاب خزانه دار پیشنهاد شهرام نامور آزاد رضا قاضی به عنوان خزانه دار ICC منصوب شد. هیچ کس دیگری برای این پست خزانه دار کاندید نشد. به اتفاق آرا آقای قاضی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند .

انتخاب دبیر بهروز آموزگار به عنوان دبیر به اتفاق آرا بهروز آموزگار به عنوان دبیر انتخاب شدند مصوبه جلسات به طور منظم از هیئت مدیره به روزهای چهارشنبه ساعت 7 در یک مرکز نشست عمومی برگزار می شود، یا هر مکان دیگری مناسب برای اعضای هیئت مدیره. مصوبه به اتفاق آرا تصویب شده . طرح مصوبه بهروز آموزگار متن: هیئت مدیره به اتخاذ یک مکانیسم اجازه می دهد تا اعضای هیئت مدیره بتوانند با رای الکترونیکی و از طریق ایمیل انجام پذیرد به شرطی که حداقل 7 از 9 عضو هیئت مدیره در انتخابات شرکت کنند و رای مصوبه در جلسات حضوری رسمیت پیدا خواهد کرد . تصویب شد با مخالف آرشاک شجاعی و شهرام نامور آزاد. تصویب: فرهنگ فرید، بیژن احمدی قاسمی، رضا قاضی، ارسلان کهنمویی r و بهروز آموزگار. میترا صفاری خودداری کردند. پیگیری رویداد برگزاری روز خمینی توسط انجمن اسلامی منطقه نیویورک آقای نامور آزاد سوال کردند که آقایان بهروز آموزگار و کهنمویی پور قرار بود طبق موصوبه هفته گذشته اعلامیه ای را تهیه کنند. بهروز آموزگار : به دلیل اینکه آقای شجاعی و آقای نامور آزاد نامه انتقادی خانم معتمدی فر را آمضا کرده اند از نگارش آن سر باز زدند! . آقای آموزگار افزود ند که امضای این دو عضو هیت مدیره انعکاسهای که در جامعه ایجاد گرده " که آیا کنگره به این موضوع بپر دازد یا خیر.! اقای نامور آزاد سوال کردند که اطلاع رسانی به چگونه صورت گرفته ؟ اقای اموزگار بوسیله تلفن! نامور آزاد: یعنی ارجحیت چند تلفن پنهان بالاتر از امضاء 90 بوده؟ آموزگار : ابتدا شما پاسخ دهید چرا این نامه را امظاء کردید چند ساعت بعد از جلسه! آرشاک: آقای آموزگار شما مصوبه هیت مدیره را خود سر ان برای خودتان لغو میکنید اینجا هم از ما باز خواست میکنید. شما خلاف انجام دادید باید توضیح دهید. آموزکار: اعضای پیشنهاد کرده اند که هیئت مدیره نیاز به مکانیسم های مناسب تر دارد برای تعیین آنچه میخواهد هیئت مدیره در رابطه با این موضوع و مسائل مربوط به مشابه در آینده باید با مکانیسم مناسبتر حرکت کنند . نامور آزاد : این اعضا کی هستند ؟ نامشان چیست ؟صحبتهای شما ربطی به این موضوع ندارد . چه مکانیسمس بالاتر از که دولت کانادا که این خمینی و رژیم را به عنوان رژیم نسل کش معرفی میکند و در یک تصمیم تاریخی رژیم جمهوری اسلامی برای "نقض حقوق بشر در ایران" محکوم کرد ه و خمینی را به عنوان رئیس دولت در آن زمان به جرم جنایت علیه بشریت محکوم میکند و یک عضو پارلمان تقاضای گرد همایی میکند شما از تلفن چند نفر صحبت میکنید این چند نفر اسم ندارند. آقای فرید: ما فبل از تصمیم گیری میبایست یک مشورتی با اعضا میکردیم میترا صفاری: یکه آئین نامه برای فعالیت حقوق بشر توسط هیئت مدیره ارائه شود . او معتقد است که بزرگداشت کسی که بنیانگذار بنیادگرایی مذهبی و کسی که تمام استانداردهای اخلاقی و معنوی را نقض کرده است بی احترامی به اعضای جامعه ایرانیان کانادا است. او اظهار داشت که بیانیه ای از طرف هیئت مدیره فقط یک نقطه شروع است و اگر جامعه ما تقسیم شده است و برخی برای درج اطلاعیه و برخی در برابر عدم انتشار بیانیه ای، ما باید هر دو طرف احترام بگذارند . این اطلاعیه باید صادر میشد شجاعی : کسانی که نمی خواهند ICC با این جمهوری اسلامی درگیر شود کسانی هستند که روابط اقتصادی با ایران دارند. نامور آزاد: کسانی که نمی توانند به دلیل مسائل سیاسی به ایران سفر کنند را فدای کسانی میکنید که چپ و راست به ایران سفر میکنند شما نگران سفر آزاد آنها هستید. خانم قاسمی: آن زمان کاوه شهروز بود ICC، که معاون کنگره بودند . در یک سخنرانی در دانشگاه کارلتون برگزار شد بود این رویداد اتفاق افتاد رابطی به هیئت مدیره ICC ندارد! خانم قاسمی اظهار داشت که در سال 2013، آقای شهروز موضوع را به مجلس سنا برده و در انجا در آن مجلس تصویب شد . آقای شجاعی در جولب گفتند شما بی اطلاع از این موضوع هستید. آقای احمدی: بیانیه ای که توسط دو تن از اعضای هیئت مدیره (آقای شجاعی و آقای نامورآزاد منتشر شده باعٍث بحث های عمومی در رابطه به آن شده "من یک اشتباه در جلسه قبلی انجام دادم و رای به صدور اطلاعیه دادم امروز رای خودم را پس میگیرم. بحث های مهم تر پیش رو ما هست و بحثهای سیاسی در مورد ایران در نقش کنگره نیست که به نفع جامعه ایرانی – کانادایی باشد. اگر هم باشد بهتر است اعظاء تصمیم گیرنده آن باشند. آقای مریدی خواهان جلسات مشاوره در رابطه با این موضوع با اعظاء را پیشنهاد دادهاند رضا قاضی : واکنشی که در ریچموند هیل شکل گرفت هیت مدیره مواد لازم را بری یک واکنش در اختیار نداشت آرشاک شجاعی گفت: عضو هیت مدیره متعهد شده بودند که این اعلامیه را ظرف 48 ساعت تدوین و تنظیم کنند و اکر این اعلامیه به موقع آگهی میشد با این چالش روبرو نمی شدیم . یک دستی یا گروهی خارج از این هیت مانع درج این اطلاعیه شده است . موضوع به این روشنی و شیشه ای موردی ندارد که نظر سنجی شود شما موضوع حقوق بشر یا جنایت علیه بشریت را نمی توانید نظر سنجی کنید آموزگار : طبعیی است که هر جناینی علیه بشریت نمتوان نظر سنجی کرد اما به علت محدودیت اساسنامهای و منابع قابل رجوع در اختیارات کنگره نیست. سرانجام طرح مصوبه جدید از طرف خانم سوده قاسمی با توجه با تحولات اخیر در جامعه و اعلامیه منتشر نشده ! تصمیم هیت مدیره در خصوص درج اعلامیه علیه بزرگداشت خمینی توسط انجمن اسلامی منطقه نیویورک ملغی و مصوبه قبلی رد میشود تا جامعه در مورد این موضوع مشورت کنند !!!!! : حرکت دوم توسط با تصویب : رضا قاضی، فرهنگ فرید، بهروز آموزگار و بیژن احمدی مخالفت: • شهرام نامور آزاد، میترا صفاری و آرشاک شحاعی

طرح مصوبه فرهنگ فرید اصلاح شده مصوبه خانم قاسمی :

هیئت مدیره مکلف است در رابط با صدور بیانیه ای شرح موضوعاتی که منجر به تاخیر در اجرای تصمیم هیئت مدیره شده در جلسه قبلی شده ارایه دهد. تصویب به اتفاق آرا 5. تشکیل مسولین کمیته ها آقای شجاعی خواهان بحث در این مورد شدند که آقای فرهنگ فرید با مخالفت کردند و کفتند بچث موردی ندارد " رای گیری کنیم! که با واکنش جدی آقای شجاعی مواجه شد او گفت : اگر شما تصمیمهایتان را در جلسات خود گرفته اید چه ضرورتی است که ما را دعوت میکنید به جلسات و مزاحم وقت ما میشوید بروید با اکثریت خود جلسات رای گیری را برگذار کنید نیازی به ما نیست! پس از تشنج جلسه آقایان شجاعی و نامور آزاد از شرکت در رای گیری خوداری کردند و جلسه بدون بحث و فقط رای گیری در مورد مسولسین کمیته ها ادامه پیدا کرد بهروز آموزگار منصوب شود رئیس کمیته توسعه سیاست . روابط عمومی بپزن احمدی و میترا صفری مسول کمیته فرهنگی مدیریت عضویت سازمان به کمیته روابط عمومی و ارتباطات واگذار شد. در این رای گیری کمیته ها آرشاک شجاعی و نامور زاد شرکت نکردند .
شهرام نامور آزاد – آرشاک شجاعی 9- جولای -2015

 
July 8, 2015
Interview with Radio Canada: Iranian-Canadians weigh-in on talks in Vienna
ICC Meeting – July 7, 2015 - 5th meeting

July 4, 2015

اعضای محترم کنگره ایرانیان کانادا،
For the English copy of this text please follow the link below

روز پنجشنبه ۲ جولای، ۲۰۱۵ رادیو کانادا با هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا تماس گرفت و درخواست انجام مصاحبه ای را درباره مذاکرات هسته ای ایران و تاثیر آن بر ایرانیان کانادایی مطرح کرد. تصمیم هیات مدیره بر این شد که در این رابطه از اعضای کنگره نظر سنجی شود تا بتوان نظر آنان را در این مصاحبه مطرح کرد. بر اساس سوالات مطرح شده از طرف رادیو کانادا پرسش نامه ای را آماده کرده و برای اعضای کنگره از طریق ایمیل ارسال کرده ایم. از شما خواهشمندیم در اسرع وقت به این پرسشنامه پاسخ دهید. این نظر سنجی به صورت مخفی انجام میشود و نام پاسخ دهنده مشخص نخواهد بود. این پرسش نامه تنها برای اعضای کنگره فرستاده شده است. اگر عضو کنگره هستید ولی این پرسش نامه را از طریق ایمیل دریافت نکرده اید با ما تماس بگیرید:
 

Iranian Nuclear Talks Survey

Are you a member of the ICC? Take our survey about the Iranian nuclear talks. We need your input. 

Dear Members of the Iranian Canadian Congress, 

On July 2, 2015, the board of directors of the Iranian Canadian Congress (ICC) was contacted by Radio Canada and was asked to provide comments in relation to the ongoing nuclear talks with Iran.

With a view to solicit the position of the members on the subject before providing any information to this media outlet, the board of directors of the ICC has decided to conduct an anonymous survey on the topic among the members. 

To participate in this survey please check your email and click on the link provided in that email to answer the survey questions. Only ICC members can participate in this survey. If you haven't received the email, please contact us at info@iccongress.ca

Click here to see live results.

،اعضای محترم کنگره ایرانیان کانادا

 

روز پنجشنبه ۲ جولای، ۲۰۱۵ رادیو کانادا با هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا تماس گرفت و درخواست انجام مصاحبه ای را درباره مذاکرات هسته ای ایران و تاثیر آن بر ایرانیان کانادایی مطرح کرد. تصمیم هیات مدیره بر این شد که در این رابطه از اعضای کنگره نظر سنجی شود تا بتوان نظر آنان را در طول مصاحبه مطرح کرد. بر اساس سوالات مطرح شده از طرف رادیو کانادا پرسش نامه ای را آماده کرده و برای اعضای کنگره از طریق ایمیل ارسال کرده ایم. از شما خواهشمندیم در اسرع وقت به این پرسشنامه پاسخ دهید. این نظر سنجی به صورت مخفی انجام میشود و نام پاسخ دهنده مشخص نخواهد بود. این پرسش نامه تنها برای اعضای کنگره فرستاده شده است. اگر عضو کنگره هستید ولی این پرسش نامه را از طریق ایمیل دریافت نکرده اید با ما تماس بگیرید

info@iccongress.ca

 
July 3, 2015
Join ICC Committees
July 1, 2015
Canada Day


Canada Day is an opportunity to celebrate and commemorate the qualities that make our country an example to the rest of the world: diversity, inclusion, and equal opportunity to all. On the occasion of the 148th birthday of our beautiful country, the Iranian Canadian Congress (ICC) wishes all Canadians across the globe a happy Canada Day.

.روز کانادا فرصتی است برای گرامی داشت ارزش هایی که کانادا را در دنیا به الگویی موفق از یک جامعه چند فرهنگی تبدیل کرده. از طرف کنگره ایرانیان کانادا این روز را به همه کانادایی ها از هر قوم و نژاد تبریک می گوییم

http://iccongress.ca/articles/happy-canada-day#sthash.Jdr7iiU7.dpuf

July 2, 2015
ICC Events in July 2015
July 1, 2015
ICC Meeting – June 10, 2015

Please follow the link below for the minutes of the second board meeting. As far as I know it’s the first time that the ICC is publishing the board minutes online. These minutes not only cover all decisions made but also details of discussions among board members regarding each subject. Preparing the minutes is a time consuming task and getting them approved takes time too. As we move forward and as we get more volunteers involved in the ICC we hope to be able to publish the approved minutes maximum 10 days after every meeting.
July 1, 2015
Let’s Talk Iranian Canadian Congress!
Arsalan Kahnamuyipour
دعوت به همکاری

این تازه گام اول است. ما در گام اول می بایست سه کمیته را بر طبق اساس نامه تشکیل می دادیم. با شروع کار این سه کمیته حدود ۱۵ نفر جدید در کنگره فعال می شوند. داشتن چند شخص مرکزی در هر کمیته به کار ان سامان می دهد. سپس این کمیته ها افراد بیشتری را به عنوان داوطلب به فعالیت دعوت میکنند. البته کار کمیته های سیاست گذاری و روابط عمومی تا حد زیادی تخصصی است ولی کمیته فرهنگی بازتر خواهد بود. در عین حال در ان زمان کمیته های ویژه و یا زیرکمته های جدید تشکیل می شوند. کمیته حقوق بشر و پناهندگان از این دست هستند. کمیته جوانان کمیته دیگری است که قصد معرفی ان را داریم. کمیته های دیگری هم قطعا اضافه خواهند شد. ولی کار نیاز به زمان دارد. ما از دوستان انتظار صبر و تامل بیشتر داریم. شخصا نگاه من یک ساله است. این دوران را به صورت دوران انتقالی می بینم. اگر در پایان یک سال ما توانستیم کنگره ای داشته باشیم شفاف, فراگیر, باز و پر جنب و جوش, من سال دوم کاری ام را با رضایت شروع می کنم. انتظار اینکه در یک بازه زمانی یکی دو ماهه همه اتفاقات بیفتد, معقول و ممکن نیست. البته من هم ازسرعت امور راضی نیستم ولی این هم بخشی از واقعیت کار سازمانی است. اطمینان داشته باش که اراده اش وجود دارد ولی نیاز به کمی زمان داریم. آنچه مسلم است خطا هم خواهیم کرد ولی آماده پذیرش خطا و تصحیح مسیر هستیم. زود ناامید نشوید. ما همچنان به تعهدات خود پایبندیم. مسیر روشن است ولی راه دشوار.

July 1, 2015
Let’s Talk Iranian Canadian Congress!
Bijan Ahmadi
دعوت به همکاری

نکته آخر هم سازمان های اجتماعی موفق: شخصا به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره اعتقاد دارم که برای پیشرفت این سازمان روش کاری سازمان های دیگر را که در کار خود موفق هستند باید مطلعه کنیم. نمیتوانیم هر سال به روش آزمون و خطا عمل کنیم. در کامیونیتی خود نیز مثال های موفق کار گروهی را در این چند سال بسیار دیده ایم. به عنوان مثال فستیوال تیرگان که در آن چند صد داوطلب فعال هستند و یا کارزار من هم یک ایرانی کانادایی هستم که شما و بنده نیز در آن فعال بودیم و توانست در مدت کوتاه با جذب ۴۰ داوطلب به نتایج مطلوبی برسد. در تمامی این گروه ها و سازمان های موفق چه در کامیونیتی ایرانی ما و چه در جامعه بزرگتر کانادا داوطلبین بر اساس علایق خود و بر اساس تجارب و دانش حرفه ای که دارند در کمیته های مختلف فعال میشوند. کمیته ارتباطات نیاز به افرادی دارد که کار ارتباطات را به خوبی بدانند تا بتوانند کار ها را پیش ببرند. سایر کمیته ها نیز همینطور. این افراد با تجربه میتوانند به سایر داوطلبینی که علاقمند به فعالیت هستند اما تجربه قبلی ندارند نیز کمک کنند. هدف کمیته ها را فراموش نکنیم: برنامه ریزی و اجرای فعالیت های گوناگون که در حیطه کاری کنگره باشد با مشارکت خود اعضای کنگره. جناب شمس عزیز، هیچ فردی قصد تایید و یا رد صلاحیت داوطلبین را ندارد و امیدوارم با شناختی که از اعضای هیات مدیره و سابقه کاری آنها دارید به ما اعتماد کنید و بدانید که ما اهل رد صلاحیت نیستیم بلکه در تمام فعالیت های قبلی خود نیز همواره به مشارکت داوطلبین تاکید داشته ایم. هیات مدیره از تمامی داوطلبینی که قصد فعالیت داشته باشند با توجه به علاقه هر داوطلب، نیاز های کنگره و تجارب قبلی آن شخص استفاده خواهد کرد. مطمئن هستم که در چند هفته آینده با تشکیل کمیته ها این مساله را در عمل خواهید دید. و اما صحبت شما در رابطه با کمیته ویژه حقوق بشر که سال گذشته شکل گرفته بود: طبق اساس نامه کنگره ۴ کمیته اصلی دارد. کمیته امور اداری که تنها متشکل از اعضای هیات رئیسه است، کمیته ارتباطات، فرهنگی و سیاست گذاری. گروه های کاری دیگر یا باید به عنوان کمیته ویژه شکل گیرند و یا به عنوان زیر گروه یکی از کمیته های اصلی کنگره. کمیته حقوق بشر سال گذشته در ابتدا به عنوان زیر گروه کمیته سیاست گذاری تشکیل شد و بعد از مدتی به عنوان یک کمیته ویژه چند جلسه برگزار کرد که خود شما نیز انتقاد های زیادی به آن داشتید. امسال تصمیم گرفتیم که ابتدا کمیته های اصلی را که در اساس نامه ذکر شده تشکیل دهیم و در قدم بعد با کمک خود اعضایی که در این کمیته ها فعال خواهند بود کمیته های ویژه و یا زیر گروه های کمیته های اصلی را نیز فعال کنیم. لازم به ذکر است که در جلسات گذشته در رابطه با مسائل حقوق کارگران و کارمندان و مسائل مربوط به پناهندگان هیات مدیره تصمیماتی را اتخاذ کرده و بزودی برنامه هایی نیز در رابطه با این موارد برگزار خواهد شد. از شما نیز خواهشمندم پیشنهادات خود را برای هیات مدیره ارسال کنید. امیدوارم در رابطه با این مساله با من موافق باشید که هیات مدیره امسال در همین یک ماه تمام سعی خود را برای پاسخ گویی به اعضا انجام داده است. مشکلات زیاد است، کار نیز بسیار داریم، از شما تقاضا میکنم به ما کمک کنید و کمی صبر داشته باشید. تمام سعی خود را خواهیم کرد که انتظارات اعضا را برآورده کنیم و به برنامه های اعلام شده در طول انتخابات عمل کنیم.

July 1, 2015
Let’s Talk Iranian Canadian Congress!
Bijan Ahmadi
دعوت به همکاری

با پوزش از همه دوستان برای طولانی بودن این پاسخ. آقا مهدی عزیز مسائل گوناگونی را مطرح کردند. مهدی شمس عزیز، تصمیم هیات مدیره این است که با تبیین روند منظم برای شکل گیری و کار کمیته ها بتوانیم بازدهی کمیته ها را امسال بالا بریم و کمیته ها را تبدیل به بازوی اجرائی اصلی کنگره کنیم. هیات مدیره در تصمیم خود سه نکته را در نظر گرفت: اول متن اساس نامه در رابطه با کمیته ها، دوم تجربیات سال گذشته در رابطه با کمیته های کنگره و سوم روند شکل گیری و روند کاری کمیته ها در سازمان های موفق اجتماعی و غیرانتفاعی. در رابطه با اساس نامه: (درست یا غلط) تعداد اعضای هر کمیته ۴ نفر از اعضای کنگره مطرح شده است. هیات مدیره به هیچ عنوان حق ندارد که متن اساس نامه را نادیده بگیرد بنابرین در هر کمیته ۴ نفر به عنوان اعضای رسمی کمیته باید تعیین شوند.روند تعیین این چهار نفر بر اساس نیاز هر کمیته و با تصمیم سرپرست کمیته زیر نظر هیات مدیره خواهد بود. لازم به ذکر است که تعیین این چهار نفر به هیچ عنوان به محدود کردن فعالیت سایر اعضا در کمیته ها منجر نخواهد شد. اعضا (و سایر علاقمندان) میتوانند درخواست پیوستن به هر کمیته را برای کنگره ارسال کنند. هیات مدیره و سرپرست کمیته ها داوطلبین را با توجه به نیاز کمیته ها و علاقه و تجارب داوطلب مورد نظر به گروه کاری درست هدایت خواهند کرد. و اما تجربه سال گذشته که خود شما نیز شاهد آن هم در کمیته اساس نامه، هم در کمیته حقوق بشر و هم در کمیته فرهنگی بودید به ما نشان داد که کمیته ها نیاز به یک روند تصمیم گیری درست دارند. اعضای کمیته ها باید مشخص باشند تا بتوانند به صورت گروهی تصمیم گیری کنند و پیشنهادات خود را برای تایید به هیات مدیره ارائه دهند. سال گذشته این روند تصمیم گیری در کمیته ها به هیچ وجه وجود نداشت که سبب شد کمیته سیاست گذاری، کمیته حقوق بشر و یا فرهنگی نتوانند آن طور که انتظار میرفت فعالیت کنند و بیشتر درگیر با مسائل حاشیه ای بودند که خود حاصل نبود یک روند منظم کاری و پروسه تصمیم گیری بود. امسال سرپرست کمیته ها باید روند تصمیم گیری و قوانین داخلی هر کمیته را زیر نظر هیات مدیره و با مشورت با اعضای هر کمیته تدوین کنند. -

ICC Meeting – June 30, 2015 (4th Minute)
06/30/15 at 3:41 PM

Communications-IC Congress <communications@iccongress.ca>
To Medi Shams CC info@iccongress.ca  Dear Mr. Shams,

Thanks for contacting the ICC. We have received your previous email. Unfortunately we did not get a chance to review your email in the last board meeting. Your email will be discussed in our board meeting next week and we will let you know our decision.

Please do not hesitate to contact me if you have any questions/comments.

Regards, Bijan Ahmadi
Board Member & Communications Chair Iranian Canadian Congress

June 30, 2015
دعوت به مشارکت (Farsi Announcement)

دعوت به مشارکت

اعضای محترم کنگره ایرانیان کانادا و علاقمندان به مسائل کامیونیتی ایرانی-کانادایی،

 از شما دعوت میکنیم که برای مشارکت بیشتر در فعالیت های کنگره و پیشرفت این سازمان به سه کمیته اصلی کنگره بپیوندید. این سه کمیته عبارتند از:

۱. کمیته ارتباطات:

کمیته ارتباطات و روابط عمومی مسئول کلیه ارتباطات کنگره میباشد.این کمیته وظیفه دارد با ایجاد ارتباط با اعضا آنها را به مشارکت در کنگره تشویق کند و با مطرح کردن کنگره و معرفی آن در جامعه ایرانی-کانادایی اعضای بیشتری را برای این سازمان جذب کند.این کمیته در حال حاضر به افرادی با شرایط و تجارب زیر نیازمند است:

●       مهارت و تجربه در نوشتن متون رسمی به زبان انگلیسی یا فارسی،

●       تجربه کاری و آشنایی با وب و سیستم های مدیریت وب مانند WordPress ،

●       آشنایی با اصول تبلیغاتی روی شبکه های اجتماعی به خصوص Facebook، Twitter، LinkedIn

●       آشنایی کامل و تجربه در طراحی گرافیک از جمله طراحی بروشور، پوستر های تبلیغاتی، ...

●       تجربه در زمینه تصویر برداری و عکاسی،

●       تجربه کار در سازمان های داوطلبانه و غیرانتفاعی.

از علاقمندان به پیوستن به کمیته ارتباطات خواهشمندیم درخواست خود برای پیوستن به این کمیته را همراه با شرح تجارب مربوطه را به ایمیل زیر ارسال کنند:

communications@iccongress.ca

۲. کمیته فرهنگی:

كميته فرهنگى در راستاى هدف كنگره ايرانيان كانادا جهت بالا بردن شرايط زيست با كرامت جامعه ايرانى كانادايى ، وظيفه خود مى داند كه با بهره گيرى از منابع موجود در جامعه ايرانى كانادايى و با مشاركت اعضا جامعه،  پروژه هاى فرهنگى جهت ارتقاء سطح همدلى بمنظور توانمند سازى جامعه ايرانى كانادايى تعريف، برنامه ريزى  و اجرا كند

از علاقمندان به پیوستن به کمیته فرهنگی خواهشمندیم درخواست خود برای پیوستن به این کمیته را به ایمیل زیر ارسال کنند:

culture@iccongress.ca

۳. کمیته سیاستگذاری:

کمیته سیاستگذاری مسئول تهیه راهکارها و سیاستهای پیشنهادی به منظور ارتقای بازدهی و کمک به مدیریت کنگره جهت گام برداشتن در راستای اهداف این نهاد است. این کمیته به افرادی با شرایط و تجارب زیر نیازمند است:

 – تجربه سیاست گذاری در نهادهای غیر انتفاعی،

 – تجربه کاری در رشته حقوق،

 – تسلط کامل بر زبان انگلیسی و فارسی و توانایی ترجمه متون فارسی به انگلیسی و متون انگلیسی به فارسی.

از علاقمندان به پیوستن به کمیته سیاستگذاری خواهشمندیم درخواست خود برای پیوستن به این کمیته را همراه با شرح تجارب مربوطه به ایمیل زیر ارسال کنند:

policy@iccongress.ca

شرایط:

●       برای نتیجه گیری و بازدهی بیشتر تصمیم گرفته شد هر عضو کنگره تنها بتواند در یک کمیته فعال باشد.

●       برای پیوستن به کمیته ارتباطات و یا سیاستگذاری لطفآ همراه با درخواست خود رزومه کاری/تحصیلی خود را برای ما ارسال کنید و یا در یک متن کوتاه در حد اکثر دو پاراگراف تجارب کاری خود مربوط به کمیته مورد نظرتان را مطرح کنید. 

●       سرپرست هر کمیته تحت نظارت هیئت مدیره درخواست های ارسال شده را بررسی خواهد کرد و با توجه به تعداد درخواست های دریافتی و نیاز های هر کمیته با داوطلبین تماس خواهد گرفت.

 http://www.iccongress.ca/articles/call-for-volunteers-farsi#sthash.tqvrAWmH.dpuf 

June 30, 2015
ایمیل ارسالی مهدی شمس به کنگره ایرانیان

با سلام بر زحمت کشان در هییت مدیره کنگره ایرانیان،
در تاریخ 19 جون ایمیلی برایتان فرستادم که ضمیمه این ایمیل میباشد. متاسفانه تا به امروز جوابی از شما دریافت نکرده ام. خیلی خوشحال خواهم شد که نظر شما را در رابطه با:
1- در اختیار عموم قرار دادن لیست مدارک موجود از قبیل صورتجلسات و فیلم های مجمع عمومی و غیرو
2- در اختیار عموم قرار دادن صورتجلسات سال های گذشته
اینجانب شخصن علاقمند میباشم که درجهت بازسازی تاریخچه کنگره به هر گونه اطلاعاتی که میتواند من را در این زمینه کمک کند دستیابی داشته باشم. لینک صفحات مربوط به بخش کنگره در سایت همبستگی را برایتان ارسال میدارم تا با طرح من آشنائی پیدا کنید.  http://hambastegi.ca/htm/ICC.htm
با کمال تشکر - مهدی شمس 
26 June 2015 - Iranian Canadian Congress facebook page
Pride Day
Pride is about celebrating diversity and a reminder that no one should be discriminated against regardless of their race, gender, sexual orientation, ability or beliefs. This year’s Pride is also marked by the historic ruling of the US Supreme Court in favor of same-sex marriage. We’d like to congratulate the LGBTQ community for this historic achievement in their fight for equal rights. Happy Pride!
ICC Meeting – June 24, 2015 (3rd minute)

June 23, 2015
Here you can find ICC's latest Financial Statements:

آخرین گزارش مالی کنگره ایرانیان کانادا را می‌ توانید اینجا دریافت کنید

Click on the following link: 2014 Financial Statement (Period Ending Dec 31, 2014).pdf

 http://www.iccongress.ca/financial-reports#sthash.7pwZECh5.dpuf 
June 19, 2015
ایمیل مهدی شمس به کنگره ایرانیان

با سلام و تبریک و تشکر
از اینکه بالاخره به همت شما دوستان قدم به راهی گذاشته ایم که سالیان دراز آرزویش را داشته ایم. در دسترس همگان گذاشتن صورتجلسات گردهمائی های هییت مدیره میتواند در شفاف سازی و بوجود آوردن ارتباط میان مدیران و اعضا تاثیرات مثبت فراوان داشته باشد. با آن امید که هییت مدیره های گذشته نیز از گردهمائی خود صورتجلسه هائی تهیه کرده اند، خواهشمندم :
1- در درجه اول لیستی از صورتجلسات موجود سالهای گذشته تهیه و آنرا اعلام نمائید.
2- در درجه دوم ترتیبی بدهید که بتوان به آن صورتجلسات نیز دسترسی داشت.

در ضمن یادآور میشوم که راه اندازی یک صفحه گروهی در فیسبوک برای کنگره الزامی میباشد. دیر یا زود این کار باید صورت بگیرد. چه بهتر میبود که همه اعضای میتوانستند از این درخواستی که من برای شما بصورت ایمیل میفرستم آگاهی میداشتند. آنها هم میتوانستند نظرات خود را اعلام داشته و از این طریق نه تن