Iran-Canadian Congress - ICC

Main Page Articles Photo Gallery Videos Minutes Media History Elections By-Law

سه قدم برای آغازی نو

April 14, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما  

دوره همکاری شش تن از اعضای هییت مدیره کنونی در ماه می به پایان خواهد رسید. پنج تن از این عزیزان برای دو سال شاهد تغییراتی بوده اند که بی شک برای آنها بسیار آموزنده بوده است. با ممنوعیت حضور اعضاء در جلسات، اعضای هییت مدیره تنها کسانی میباشند که میتوانند به بررسی تغییرات و آنچه در این گردهمائی ها در این دو سال صورت گرفت، بپردازند. و با به اشتراک گذاشتن آنها با دیگر اعضاء، بخصوص با آنهائیکه که قصد پذیرش مسئولیت های اجرائی را دارند کاری کنند که اشتباهات گذشته صورت نگیرد. اگر تجربیات و آنچه را که آموخته ایم از سالی به سال دیگر منتقل نکنیم، پیشرفتی حاصل نشده و تجربه های تلخ بار ها باید تکرار گردند. متاسفانه به نظر میاید که در این زمینه ها هییت مدیره تمایلی به فعالیت ندارد. ولی در عوض شاهد هستیم که این روز ها در رابطه با فعالیت هائی که بیشتر جنبه تجاری داشته و ربطی به فعالیت های کنگره نداشته و به نظر نمی آید که اعضاء در تدارک آن مشارکتی داشته اند، هییت مدیره حضور بیشتری از خود نشان داده و در رابطه با آن اطلاع رسانی وسیعی انجام میدهد. بی شک این مورد نیز به لیست فعالیت های کنگره در سال گذشته اضافه شده و به عنوان یکی از افتخارات هییت مدیره کنونی در خواهد آمد.

تا زمانی که عدم شفافیت، کمکاری و عدم تفاهم، سه عامل بحران آفرین در هییت مدیره رفع نگردند، نباید انتظار تغییرات اساسی در کنگره بود. فقط با شفافیت صد در صدی که با امکان حضور افراد و فیلمبرداری از جلسات هییت مدیره میباشد میتوان آنها را جوابگو و متعهد نمود. عدم امکان شناخت بهتر از اعضا از طریق مشاهده گفتگو ها درجلسات هییت مدیره باعث میگردد که آنها احترامی به تعهدات خود و حقوق اعضاء قائل نشوند. تا زمانی که هر کدام از اعضای هییت مدیره بصورت مستقیم و مسئولانه در فعالیت ها دخالت ننمایند، و لیاقت و کاردانی های خود را بکار نگیرند جلوی کمکاری ها گرفته نخواهد شد. اگر قبل از انتخابات نکات مشکل آفرین و مشترک میان کاندیدا ها که اعضای احتمالی هییت مدیره آینده خواهند بود شناسائی نشده و برای آنها موافقت و تعهداتی بوجود نیاید، عدم تفاهم دوباره عارضه اقلیت / اکثریت را بوجود آورده و نیرو ها در جهت مبارزه با یکدیگر تلف خواهند شد. ایکاش میتوانستیم این سه قدم کوتاه را برداشته و آغاز نوئی را نوید میدادیم.

یکی از آنهائی که میتواند واقعن از تجربیات خود استفاده کرده و در این زمینه کاندیدا ها را راهنمائی کند ارسلان کهنموئی پور، ریاست کنگره میباشد که در ماه می به خدمت یکساله خود خاتمه میدهد. ایشان بهتر از هر کسی با مشکلاتی مواجه شده که اکثر اعضاء در سال اول حضور خود در هییت مدیره با آنها مواجه میگردند. با اینکه در گذشته شاهد استعفاء های علنی و خاموش بسیاری بوده ایم، ولی تا به حال ندیده ایم که عضوی از هییت مدیره های سابق، آستین ها را بالا زده، به بررسی مشکلات درونی این نهاد پرداخته، راه حل هائی را عنوان کرده، و راه را برای دیگران هموار کرده باشد. ولی به عکس بسیارند کسانی که با اهداف شخصی وارد شده و ناموفق خارج گشته اند. و یا کسانی که با امید خدمت به هییت مدیره پیوسته ولی متاسفانه دلسرد و نا امید به خدمت خود خاتمه داده اند. یا آنهائی علت پیوستنشان به هییت مدیره فقط پر بار تر کردن رزومه شان بوده، ولی جز سرخوردگی چیز دیگری به ارمغان نبرده باشند.

امسال نیز "همبستگی وحمایت" سعی مینماید با تهیه گزارش و ضبط گردهمائی های مربوط به انتخابات و در اختیار همگان قرار دادن آن در سایت خود به اطلاع رسانی ادامه دهد.

 


 

Facebook/hambastegi.hemayat

Facebook/ICC Forum

سه قدم برای آغازی نو (ویدئو)

"گفت و شنید" بیست و چهارمین گردهمائی خود را روز یکشنبه گذشته برای اولین بار در بنیاد پریا برگزار نمود. حدود بیست نفر در این گردهمائی شرکت داشتند که چند نفر از آنها برای اولین بار در این سری جلسات دیده میشدند.  بازگشت نیاز سلیمی و شعله خلیلی دو تن از پایه گزاران "گفت و شنید" بعد از چهارده ماه غیبت خالی از لطف نبود، و جای خالی مهرداد قرکانی، پنجمین بنیان گزار این نهاد را بیشتر نمایان میساخت.  حضور میترا صفاری عضو هییت مدیره و سرپرست کمیته فرهنگی، وعلی نیکجو که جدیدن، بعد از استعفای فرهنگ فرید به هییت مدیره کنگره ایرانیان پیوسته است قابل توجه مینمود. شرکت احمد تبریزی از کهنه کاران کامیونیتی و بنیان گزار پریا، مشهود ناصری از سلام تورنتو رنگ و بوی دیگری به گردهمائی اخیر داده بودند. چند تن از کاندیدا های احتمالی نیز در میان حضار وجود داشتند که جز تایاز فخری و مهدی شمس شخص دیگری هنوز کاندیداتوری خود را رسمن اعلام نکرده است.

طبق معمول همیشگی کمتر به موضوع اصلی که انتخابات 2016 کنگره میبود پرداخته شد. البته ضوابط این سری گردهمائی ها با اینکه تاکید مینماید تا جای امکان در رابطه با موضوعات جلسه گفتگو شود، یا اینکه محدودیت زمانی رعایت شده که گفتگو ها جنبه سخنرانی پیدا نکنند، ولی این آزادی را به همه داده که به تشخیص خود به موضوعات مختلف و یا زمان لازم بپردازند. نا آشنائی کسانی که برای اولین بار در این جلسات شرکت میکنند با این ضوابط، گهگاه سوء تفاهماتی را در این رابطه بوجود میاورد که در این جلسه شاهد یکی از آنها بودیم. اعلام علنی مخالفت یکی از بنیان گزاران با برگزاری این جلسات در پریا، گفتگوی هر چند کوتاه ولی پر اهمیتی را باعث شد. باشد که در آینده به بررسی این نکته که یکی از دلائل عدم اتحاد و همبستگی در کامیونیتی میباشد، پرداخته شود.

هنوز رنگ و بو و یا سر و صدای انتخابات در کامیونیتی دیده و شنیده نمیشود. چند روزی بیشتر تا پایان روز جمعه پانزده آپریل جهت اعلام آمادگی کاندیدا ها باقی نمانده است. متاسفانه جز دو نفر، مابقی منتظر آن میباشند که هییت مدیره کاندیداتوری آنها را اعلام دارد. البته این نشان خوبی نمیباشد و میتوان آنرا به عنوانین مختلف تعبیر و تفسیر نمود. ولی چه خوب میبود که کاندیدا ها با معرفی خود و آغاز فعالیت های انتخاباتی شور و هیجان لازم را برای تشویق و ترغیب افراد در جهت پیوستن به کنگره و شرکت در انتخابات بوجود میاوردند. در عوض تایاز فخری یکی از معدود اعضائی میباشد که از زمان پیوستنش به کنگره در بسیاری از فعالیت ها از جمله زیرکمیته بازنگری اساسنامه، کمیته مشارکت جمعی، چند جلسه اخیر "گفت و شنید"، و سوشیال مدیا دیده میشود. اخیرن نیز فیلم کوتاهی از نظرات خود در رابطه با بازنگری اساسنامه تهیه کرده و در سوشیال مدیا به مشارکت گذاشته است. مهمتر از همه یک سری مقالاتی میباشد که در رابطه با فعالیت های کنگره تهیه نموده است، که اولین آن هفته پیش در سلام تورنتو منتشر گردید. در این مقاله ایشان به مقایسه مدیریت در دو کمیته ای میپردازد که در آنها فعالیت کرده است، و باعث بوجود آمدن گفتگو هائی در این زمینه در سوشیال مدیا شده است. باز به پیشنهاد ایشان گردهمائی در روز جمعه در حال برنامه ریزی میباشد که پیرامون انتخابات و فعالیت های کنگره گفتگوهائی به عمل آید. ایکاش که تک تک کاندیدا ها، همه اعضای کنگره و تعداد بیشتری از افراد کامیونیتی چنین می اندیشیدند و عمل میکردند تا آنچه را که فردا امید به آن بسته ایم همین امروز بوقوع می پیوست.

Last Edited 16/04/2016 - For all comments on this site info@signandprint.ca