Iran-Canadian Congress - ICC

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Elections
By-Law

"گفت و شنید" حلال اختلافات

March 03, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما  

1- تغییر حد نصاب تعداد اعضای هییت مدیره حاضر در جلسات برای به رسمیت شناختن آنها. (از هفت به شش)
2- تغییر مدت زمان عضویت در کنگره جهت شرکت در انتخابات به عنوان کاندیدا. ( از یکسال به شش ماه)
3- تعیین حداقل تعداد اعضای هییت مدیره منتخب (از طریق انتخابات)  در صورت استعفاهای متعدد. ( عدد پیشنهادی 7 میباشد)
4- جایگزیتی عضو هییت مدیره مستعفی با کاندیدائی که بالاترین آراء را به خود اختصاص داده ولی انتخاب نگردیده.
5- نحوه رای دادن رئیس هییت مدیره.
6- تغییر تعداد اعضای هییت مدیره (از نه به هفت).
7- نحوه برخورد با غیبت مکرر اعضای هییت مدیره.
8- محدودیت کمک های مالی (1000 دلار) و اعلام نام کمک کننده.
9- ممنوعیت دریافت هر گونه کمک مالی از دولت های خارجی و عواملشان.
10 - تغییر حد نصاب تعداد اعضای حاضر در مجمع عمومی برای به رسمیت شناختن آن.
11- افزایش تعداد رای های وکالتی (از یک به دو).

با توجه به مشارکت اعضاء که به پائین ترین حد خود رسیده است، و جدید بودن بیش از 80% آنها که آشنائی لازم را با مشکلات کنگره ندارند، و اینکه اکثر این سئوالات جنبه فنی داشته، باید از خود بپرسیم که آیا پرسشنامه روش مناسبی برای نظر خواهی میباشد؟  بهروز در بخش دوم ویدئو ها به مدت بیش از سی دقیقه به شرح اشکالاتی میپردازد که در واقع خود آفریننده آنها میباشد. اگر بهروز در این گفتار حالت شاکی به خود نمیگرفت، میتوانستیم این بخش را اعترافات کسی دانیم که به خطا های خویش پی برده، و خود را مسبب اختلافات و بحران کنونی میشناسد. متاسفانه ایشان نه تنها به این نحو عمل نکرده بلکه از زیرکی ذاتی و مهارت حرفه ای خود استفاده میکند، و اوضاع را وارونه قلمداد مینماید، و حالت شاکی و طلبکار به خود میگیرد. با وصف این، ایشان نیز اعتقاد داشته و اشاره هائی هم به اهمیت نحوه ارائه سئوالات میکند، که میتوانند رای دهندگان را در مسیر خاصی قرار دهند، که شاید قصد و غرض طراحان پرسشنامه باشد. خوشبختانه یکبار دیگر "گفت و شنید" به عنوان حربه ای در جهت حل اختلافات تاثیرات خود را گذاشته، جلسه روز یکشنبه گذشته منحل، و توافق هائی میان هییت مدیره و زیر کمیته صورت میگیرد.

در کل باید بپذیریم که در مقایسه با سه سال گذشته بازبینی اساسنامه در نامناسب ترین و بحرانی ترین شرایط قرار دارد. به جای آنکه توجه خود را به موضوعات پر اهمیتی همچو دخالت و یا عدم دخالت کنگره در امور سیاسی ایران، تغییر ساختار در جهتی که اعضاء، مشارکت بیشتری در تصمیم گیری ها داشته باشند، تغییر تعریف، ماهییت و هویت کنگره چه در رابطه با اعضاء، و چه در رابطه با کلیه افراد کامیونیتی، متمرکز کنیم، به جزئیات پرداخته ایم. خوشبختانه "گفت و شنید" گردهمائی بیست و دوم خود را تحت عنوان " اساسنامه، مانع و یا راهگشای فراگیری کنگره ایرانیان" در همین یکشنبه ششم مارچ، ساعت ده صبح در اطاق شماره چهار برنامه ریزی کرده است. با حضور در این گردهمائی میتوان نظرات خود را به اشتراک گذاشته و از این طریق آنها را به گوش هییت مدیره و اعضای زیر کمیته رساند. به آنهائی که قصد شرکت در این جلسه را دارند توصیه میشود که با مراجعه به سایت "همبستگی"، بخش مربوط به اساسنامه و فیلم های گردهمائی اخیر، تا جای امکان در جریان امور قرار گرفته تا بتوان گفتگوئی پر ثمر داشته باشیم.

همچنین کمیته فرهنگی کنگره ایرانیان نیز در گرامیداشت هشتم مارچ "روز جهانی زن"، تحت عنوان "بازنمائی و بازنگری نقش زنان در سینمای ایران" در روز یکشنبه ششم مارچ، ساعت 2:30، در ادیتوریم کتابخانه مرکزی نورت یورک، طبقه دوم، گردهمائی را برنامه ریزی کرده است. خاطره شیبانی، استاد یار دانشگاه یورک، سخنران این جلسه خواهد بود. ورود همگان در هر دو گردهمائی آزاد و رایگان میباشد.

Facebook/hambastegi.hemayat
Facebook/ICC Forum

با بازبینی اساسنامه (ویدئو)

بعد از اولین گردهمائی "گفت و شنید" کنگره ایرانیان که در نیمه دوم ماه ژانویه برقرار گردید، که مورد استقبال قابل توجه کامیونیتی قرار گرفت، انتظار داشتیم که این گردهمائی ها بصورت منظم و ماهی یکبار تکرار گردند. ولی متاسفانه به نظر میاید که این نوع جلسات گفتگو در اولویت های هییت مدیره قرار ندارند، و گردهمائی دوم در ماه فوریه برنامه ریزی نگردید. از قضا و همان طور که در مقاله هفته گذشته اشاره کوتاهی به آن کردیم، روز سه شنبه گذشته به طور غیر منتظره، شهرام تابع محمدی، سرپرست زیر کمیته بازنگری اساسنامه، اولین جلسه مشاوره پیرامون بازنگری اساسنامه را چهار روز قبل از تاریخ برگزاری آن اعلام میکند. متعاقب این اطلاع رسانی که فقط از طریق سوشیال مدیا صورت میگیرد، هییت مدیره واکنش هائی به آن نشان داده و بطور کلی آنرا مغایر با پروتوکل های کنگره اعلام میدارد. بعد از تماس هائی که میان اعضای هییت مدیره و شهرام صورت میگیرند، قرار میگردد که جلسه گفتگوئی میان اعضای هییت مدیره و اعضای زیر کمیته بازنگری اساسنامه در جهت رفع اختلافات، در روز جمعه 26 فوریه برگزار گردد. خوشبختانه کلیه شرکت کنندگان با حضور "همبستگی" در این جلسه و فیلمبرداری کامل از آن موافقت میکنند. نسبت به ارزشمندی و وسعت گفتگو ها به نحوی این جلسه را میتوان گردهمائی دوم "گفت و شنید" کنگره تصور نمود.

این گردهمائی نیز مانند گردهمائی اول بسیار غنی و آموزنده بود. بار دیگر این سئوال پیش میاید که چرا از کلیه جلسات کنگره، چه جلسات هییت مدیره و چه جلسات کمیته ها، فیلم تهیه نشده و در اختیار همگان قرار نمیگیرد. غیر از اطلاع رسانی، این روش امکان آنرا بوجود میاورد که بتوان با توجه بیشتر، به مشاهده فیلم ها، و به بررسی عمیق تری از موضوعات پرداخت. بطور مثال با مشاهده سه ساعت گفتگو پیرامون سئوالات آماده شده برای درج در پرسشنامه، متوجه میگردیم که اعضای هییت مدیره و کیمته مربوطه، تا چه اندازه به این موارد توجه کرده و وقت صرف میکنند. خواه نا خواه این امر باعث خواهد شد که اساسنامه از اعتباری بیشتری برخوردار گردد. از جهتی دیگر، اعضاء میتوانند با آشنائی بیشتر با مشکلات و نواقصی که در هییت مدیره و کمیته ها وجود دارند، از شایعات کاسته و نظر واقعی تری از جریانات داشته باشند. مانند همیشه میبایست ریشه مشکلات را در جنگ قدرت میان گرایشات مختلف، عدم تفاهم و همکاری، عدم ارتباطات، عدم مدیریت، جستجو نمود. به علاوه ضبط گردهمائی ها، تاریخچه کنگره را ثبت میکند. بی نیاز از گزارشات و تفسیر دیگران، که به نوبه خود میتوانند مشکل ساز باشند، ضبط برنامه ها، برای افراد این امکان را بوجود می آورد که انگاری در جلسه حضور داشته اند. که این خود میتواند اعضاء را در جهت مشارکت جمعی تشویق کند.

در عمل، کمیته سیاست گذاری به سرپرستی بهروز آموزگار بعد از تشکیل زیر کمیته بازنگری اساسنامه به فعالیت خود پایان میدهد. با در نظر گرفتن تجربه شغلی و سابقه فعالیت های بهروز در بازبینی اساسنامه، عدم تمایل مشارکت او در این زیر کمیته، سئوال برانگیز است. مشکلات امروز نیز ناشی از عدم حضور عضوی از هییت مدیره در این زیر کمیته است، که عدم هماهنگی و ارتباط میان این دو گروه حاصل آن میباشد. مطمئنن نحوه تشکیل نامعقول زیر کمیته بازنگری اساسنامه، و اصرار شهرام در تحت تسلط خود داشتن جریانات، بی تاثیر نبوده است. آنچه بیشتر از همه سئوال برانگیز است و کسی به آن توجهی ندارد، ماهییت یازده سئوالی میباشد که برای درج در پرسشنامه تهیه شده، و نسخه انگلیسی آن هفته گذشته توسط شهرام از طریق سوشیال مدیا در اختیار همگان قرار گرفته است. این سئوال پیش میآید که آیا حاصل چهارسال تلاش برای بازبینی اساسنامه، دغدغه اعضاء، و یا موانع فراگیری کنگره، موارد ذکر شده از طریق این یازده سئوال میباشند؟ 

Last Edited 05/01/2017 - For all comments on this site info@signandprint.ca